Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer!


Svält och köld gjorde att år 536 e.Kr. var det värsta året i historien…?

värstaår

Medialt dök nyheten upp för en tid sedan, att historiker räknat och sett över vad som skett genom tiderna – när var det värsta tiden? När skedde olyckor, sjukdomar, utbrott och annat som störde Moder Jord?

Händelser och året?
Digerdöden härjade i Europa 1349 och hade ihjäl hälften av dess befolkning, men trots detta hävdar historikern Michael McCormick från Harvard University – att år 536 var det värsta året i mänsklighetens historia. Uppteckningar från det året beskriver hur flera kontinenter hamnade i konstant mörker till följd av något slags svart dimma, vilket hade förödande effekt på grödor och livsmedelsförsörjningen världen över. Denna klimatkatastrof skulle visa sig få oräkneliga konsekvenser.

Mer?
År 536 skedde ett jättelikt vulkanutbrott någonstans på norra halvklotet. Vulkanen kastade stora mängder svavelpartiklar högt upp i jordens atmosfär, där de reflekterade bort solens värmestrålning under flera års tid. Det finns faktiskt ögonvittnesskildringar av händelsen bevarade – skrifter på latin och grekiska som talar om att solen förmörkas och inte lyser som vanligt förrän efter flera år.

Ett bistrare klimat kan utlösa en kedja av händelser. Om skördar minskar och det blir missväxt kan man till exempel bli tvungen att äta av utsädet eller nödslakta kreatur. Färre djur minskar tillgången på gödsel, vilket avspeglas i kväveisotoperna i sädeskorn som arkeologerna hittar.

”Författarna skriver att den lyser så dåligt att den inte kastar skugga ens på dagen, och i främre Orienten och norra Italien är det praktiskt taget vinter mitt i sommaren”, enligt Bo Gräslund, professor emeritus i arkeologi vid Uppsala universitet.

värstaårEyjafjallajokull

Våra vikingar?
Vikingarna fruktade fimbulvintern, som skulle orsaka hungersnöd och varslade om världens undergång. Dessa berättelser är inte bara fria fantasier, menar forskarna. Fimbulvintern har sina rötter i händelser år 536 efter Kristus. Men oj – Fimbulvintern varslade om en iskall mardröm av svält och krig innan världen gick under i Ragnarök, står det i verket Den prosaiska Eddan.

Utgrävningar?
Det finns indicier från undersökningar av borrkärnor från glaciärer på Grönland, arkeologiska utgrävningar, träds årsringar med mera att något drastiskt inträffade med klimatet år 536, den så kallade Klimatavvikelsen 535–536. Det antas vara ett av två stora vulkanutbrott som sänkte medeltemperaturen under ca 15 års tid på jorden. Det andra utbrottet skedde år 540. Det finns teorier att denna klimatavvikelse kan ha givit upphov till folkliga sägner om till exempel Fimbulvintern i just poetiska Eddan.

I Vikingarnas folktro skulle jordens undergång föregås av en stor köld som jag beskrivit – Fimbulvintern. Nu visar ny forskning att myten kanske bottnar i verkliga händelser flera hundra år före vikingatiden – en klimatkatastrof som dödade halva befolkningen i det område som idag kallas Sverige.


Liten istid sålunda?
Europa och Asien kastades in i en köldperiod som kom att vara i hundra år. I Norden inträffade i mitten av 500-talet ett markant kulturskifte med ödeläggelse av gårdar, nytt gravskick med storhögar och en ny samhällselit. Det har arkeologer förklarat med inflytande från kontinenten utifrån de omvälvningar som inträffade under folkvandringstiden, cirka 400 till 550 e Kr, då bland annat Västrom föll år 476 efter härjningar av olika folkgrupper.

värstaårTorvmosse-Hemavan

Studier av årsringar från träd som växte på den tiden visar att somrarna blev flera grader kallare än normalt över stora delar av norra halvklotet. Experter inom en rad olika områden arbetar nu tillsammans för att fastställa orsaken till den mystiska dimman och vilken roll den kan ha spelat i de avgörande världshändelser som ägde rum vid den tiden. Fimbulvintern sades vara en vinter som varade i tre år utan någon sommar, och förebådade alltså Ragnarök, världens undergång.

536 (DXXXVI) var ett skottår som började en tisdag i den julianska kalendern.

Källor:
msn.com
sv.wikipedia.org
varldenshistoria.se
svt.se
forskning.se

Blogginlägget nedskrivet 07/09 -22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Karl den skallige klarade inte av vikingarna, dock sin hustru Ermentrude…

Charles le Chauve

Flintskallig och bar hjässa hade han inte vad vi vet, men Karl II, gick under namnet Karl den skallige (franska, Charles le Chauve). Kung Karl försökte att mota bort vikingarna med en här av kavalleri till häst och fotfolk men tvingades att retirera år 845. Han blev därför tvungen att för en enorm summa av sjutusen pund lösa ut staden. Nordborna seglade sedan nedför Seine och plundrade Frankrikes kustområden. En nesa att få ge med sig, en sådan förlust.

Personligt?
Karl levde 823-877, romersk kejsare 875, västfrankisk kung 843, kung av flera områden – sista kung av Italien 876. Han var yngste son till Ludvig den fromme i dennes andra gifte (med Judith Av Bayern – av welfernas ätt), far till Ludvig den stammande och far till Judith som var gift med Balduin I av Flandern. Mycket lyten som det kallas, alla hade inte bara lysande namn översatt.

Strider:
Karls faders önskan att tillförsäkra Karl en del av riket framkallade strider mellan honom och de äldre sönerna. Sedan kejsar Ludvig dött 840 stred sönerna sinsemellan i det de båda yngre, Ludvig den tyske och Karl – förband sig med den äldste, kejsar Lothar. Besegrad i juni 841 vid Fontenoy, så var Lothar tvungen sluta sig till fördraget i Verdun 843, så Karl den stores monarki delades så, att Lothar förenade Italien och en landsträcka längs Medelhavet och till Nordsjön (”Mellanfranken”), medan Ludvig den tyske fick vad som låg österut, Karl den skallige vad som låg väster om sistnämnda områden.

Ludvig I den Fromme

Fader Ludvig:
Fadern som nämnts var Ludvig I den Fromme, bild ovan – född 788 – död 840. Romersk kejsare. Först gift med Ermengard av Haspen (född omkring 775 – död omkring 818). Hon – gift och mor till bl.a. den skallige, Judith Av Bayern (805 – 843). Karl den skalliges regering var under en upprörd tid, varunder Frankrike hemsöktes av vikingar och sönderslets av uppror och inre oroligheter. I synnerhet i Bretagne, vars hertigar sökte göra sig oavhängiga, och i Akvitanien, där Pippin, en son till Ludvig den frommes andre son, Pippin av Aquitanien, uppträdde med anspråk på sin faders riksdel och till och med förband sig med nordmännen.

På krigsstigen?
Karl försökte också utvidga sitt rikes gränser. Så bemäktigade han sig Lothringen, men måste följande år genom fördraget i Meerssen dela det med Ludvig den tyske. Sedan företog Karl två häradståg till Italien. Under det förra (875-876) blev han i Rom av påven Johannes VIII krönt till kejsare. Efter Ludvig den tyskes död 876 angrep han dennes land, men blev av hans son Ludvig slagen vid Andernach.

Karls familj?
Själv fick han barn med Ermentrude av Orleans, de gifte sig år 842. Ermentrude intresserade sig för broderi och religiösa institutioner. Karl gav henne klostret i Chelles som förläning (ett feodalt län). År 866 blev hennes bror avrättad av hennes make för uppror; hon separerade 867 från Karl och bosatte sig i kloster – avled 869.

Namn på barnen, med Emmentrude tio barn ex. Balduin I – Judith av Flandern, Ludvig II av Frankerna, Rotrud och Gisela. 870 gifte han om sig med Richilde av Provence. Dessa fick fem barn. Som far fick han ihop då femton barn. Och ändå var han så ofta borta och krigade?

Karl den skallige2

Slutet för den skallige (som rent av kan ha varit riktigt hårig, man vet ej säkert) skedde den 6 oktober 877, på återväg från sitt andra tåg till Italien, när han var på väg hjälpa Johan VIII i norra Italien. Men Karl blev sjuk, riktigt illa och de började vända mot Gallien, men han avled när de passerade passet Mont Cenis i Brides-les-Bains.


Enligt skrifter blev Karl hastigt begravd vid klostret Nantua, Bourgogne eftersom bärarna inte kunde motstå stanken av hans ruttnande kropp. Han skulle ha begravts i Basilique Saint-Denis och kan ha överförts dit senare. Det antecknades att det fanns ett minnesmärke av mässing där som smältes ner vid revolutionen.

Jag blev nyfiken på vad de som levde samtidigt med Karl lyssnade på för musik? Jag upptäckte att det sjöngs typ gregoriansk sång, som kyrkomusik, flerstämmig sång och man började med enkla instrument.

Källor:
artursson.se
carina.stridlund.se
medeltidensmynt.se
sv.wikipedia.org
humanistportalen.se
en.wikipedia.org

Blogginlägg uppdaterat 27/12-19


Inkompetenta härskaren Karl den tjocke var bara maktgalen…

Charles le gros

Vi tar det från början – Karl den tjocke (franska: Charles le gros), Karl II eller III (som kung av västfrankiska riket), född cirka 839 i Neidingen, död 13 januari 888, var en frankisk karolingisk kung. Han var son till Ludvig den tyske och Emma av Bayern. Karl den tjockes inkompetens var så graverande att han inte ens finns med i den franska kungalängden, en maktgalen typ.

Karl fick herraväldet över Schwaben 876, blev kung av Italien 879 (efter brodern Karlomans abdikation) och krönt till tysk-romersk kejsare 12 februari 881. Då han ärvde Sachsen 882 enades hela det östfrankiska riket under hans krona. Han tillkallades därefter för att verka som beskyddare till Karl den enfaldige men utnyttjade situationen till att göra sig själv till kung av västfrankiska riket 884 och han blev i och med det under kort tid den siste kungen över hela det karolingiska imperiet förutom Burgund.

Charles le gros2

Då Karl besteg tronen fanns förhoppningar om en allmän uppryckning i västra Europa men han visade sig otillräcklig för uppgiften. Han var slö, tafatt och drabbades återkommande av en sjukdom som tros ha varit epilepsi. Han genomförde flera misslyckade krigsföretag i Italien mot invaderande saracener. Under den andra invasionen av vikingar 879-892 tog han alldeles för lång tid att skicka trupper för att möta angreppet och lät till slut vikingarna plundra Burgund. Belägringen av Paris 886 lyckades han bara lösa genom att köpa sig till fred.

Karl betraktades alltmer som ryggradslös och inkompetent och början på slutet kom 887 då hans mer ambitiösa brorson Arnulf (oäkta son till Karloman) underblåste ett uppror och övertog östfrankiska riket i november. Karl den tjocke

Karl gjorde ingenting åt saken utan drog sig tillbaka till Neidingen och när han dog i Reichenau i Baden-Württemberg två månader senare, 13 januari 888, var hans makt noll och ingenting. Hans imperium föll sönder för att aldrig återuppstå. Brorsonen Arnulf startade ett uppror och övertog det östfrankiska riket. Han blev den nya kungen och senare tysk-romersk kejsare av östfrankiska riket.

Karl gifte sig 862 med Richarde, en dotter till greve Erchanger från familjen Ahalolfinger. De hade inga barn, även om han hade en oäkta son, Bernard, som föddes troligen 876 och dödades 891/ 892. Richarde lämnade även honom (genom en domstol) och 887 drog sig Karl tillbaka till klostret Andlau.

Namnen tillkom genom släktnamn och en översättning till ex svenska som i tjocke som, rondören var som hos flera vid denna tid. I de tyska listorna över härskare kallas han den tredje, men inte i franska listor. Karl kan du minnas som den svaga härskaren, kan ha en del i hans epilepsi.

Källor:
medeltidensmynt.se
ne.se
de.wikipedia.org