Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Snyft! Varför gråter vi och när, var och hur?

grina

Vi kan gråta för att vi är rädda, arga, ledsna eller har ont. Detta styrs av olika hormoner och signalämnen. Gråt är ett emotionellt betingat beteende hos människan, som innebär att tårar rinner från ögonen. Vi gråter alla, några i smyg, men ibland kan man ha låsningar, en del känner det som en ”svaghet”. Gråter män mindre? Ja, det tror jag.

Vissa forskare anser att gråt är ett slags urinstinkt, som uppkom innan människan hade något egentligt språk. Enligt den teorin har gråt tidigare fungerat som ett sätt att påkalla flockens uppmärksamhet, när man var rädd eller i fara.

Egentligen borde gråt ha försvunnit som kommunikationsform, eftersom människan har utvecklat ett språk. Det är emellertid troligt att vi fortfarande omedvetet använder gråt i situationer, där vi är dåliga på att klä våra känslor i ord, till exempel i samband med sorg eller rädsla. Det tyder på att gråten är en kvarleva från människans tidigaste forntid.

Gråt kännetecknas av stötvis andning och naturligtvis tårar. Tårvätskan bildas i små körtlar, som ligger precis ovanför ögongloberna. Där produceras det hela tiden tårvätska, som förhindrar att ögat torkar ut och som skyddar mot infektioner och skador. När man gråter sker det en översvämning, eftersom tårvätskan inte längre kan ledas bort den vanliga vägen via tårkanalen ned till näsan.

Tårvätskan består egentligen av tre lager: innerst ett lager av slem, sedan en saltlösning från tårkörtlarna och ytterst en oljig hinna för att tårarna inte ska avdunsta så snabbt. Viktigast är att de hela tiden håller hornhinnan fuktig, så att den inte torkar ut. Tårar bildas också reflexmässigt till exempel när du får skräp i ögat, då ögat tåras för att bli av med det som irriterar och när du gäspar eller hostar kraftigt. Tårvätskan innehåller även bland annat lysozym, ett enzym som kan lösa upp bakterier.

Sedan finns det känslomässiga tårar. Vissa forskare menar att gråt är ett sätt att göra sig av med kemiska substanser som byggts upp i kroppen under stress; man ”rensar systemet”. Känslomässig gråt är även en signal till vår omgivning att den ska veta hur vi mår och att vi kanske vill ha tröst eller hjälp. Och de flesta av oss reagerar med medkänsla och benägenhet att hjälpa till när någon gråter.

Möjligen kan en annan mekanism spela in också, åtminstone till gråt vid smärta. Kroppen låter tårar komma när det gör ont någonstans, vi släpper på det emotionella, ”det onda”.

Mot denna andra mekanism kan invändas att det kan vara en viss nackdel att gråta, eftersom man då ser något sämre. Sämre syn kan knappast ha varit bra om det börjar göra ont när man kämpar mot någon typ av fiende. Denna andra mekanism förklarar heller inte tårar av rent känslomässiga orsaker. Därför framstår den första mekanismen, att tårarna är en signal, som dominerande. Den mekanismen täcker all typ av ledsenhet: hjälp kan vi behöva oavsett om gråten orsakats av smärta eller känslomässiga orsaker. Här kan vi räkna in glädjetårar, en emotionell fin sak som hänt ex eller man skrattar så man gråter. En vän påpekade detta så jag utökade svaret 🙂

Vi vet också att barn ofta gråter och skriker? Varför? Vi vet att alla små barn skriker ibland. Det är ett av deras sätt att kommunicera och förklara vad de vill och behöver. När det lilla barnet skriker är det oftast för att det vill komma nära, är hungrigt, vill suga eller helt enkelt vill ha sällskap. Att känna kroppskontakt, värme och doft, att höra välbekanta röster och att ha ett nära samspel, har stor betydelse för att barnet ska känna sig lugnt, tryggt och må bra. Gråt gäller naturligtvis också som för oss vid värk ex i magen.

Varför gråter vi när vi skär lök? När man skalar eller skär lök, frigörs det vissa enzymer i löken – så kallade allinaser. Dessa allinaser reagerar med svavelhaltiga aminosyror i löken och bildar ämnet syn-propantial-S-oxid. Krångliga ord, men det är denna substans som framkallar tårarna i ögonen på den som hanterar löken.

grina

När ämnet kommer i kontakt med ögats hornhinna, skickas genast elektrokemiska signaler till hjärnan, som ger tårkanalerna order att producera tårar. Det är en helt naturlig reaktion, när ögat utsätts för ett irriterande ämne. Vanligtvis svider det värst alldeles i början. Det beror på att syn-propantial-S-oxid uppnår sin maximala koncentration efter cirka 30 sekunder, varefter denna gradvis avtar.

Någon har nämnt att ögonskydd kan användas, ex som byggjobbare har. Allt är bra som fungerar och ej är dåligt 😉

Mer gråt till folket!

Källor:
illvet.se
sv.wikipedia.org
alltomvetenskap.se
faktabanken.nu
1177.se