Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2250 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!


”Vi håller ut”, en låt med våra bästa artister som går samman för att stötta i kampen mot corona…

”Vi håller ut”

Stort, man gör det gratis för att stötta vården och peppa, värd att ge alla en stor eloge, då kramar är förbjudna (på nära håll). Vi minns mannen, Resistiré (Jag kommer att motstå), som sjungit från balkonger i Spanien under vår coronapandemi. Jag trodde låten var helt svensk, men melodin har flera länder gjort sin text till. Fascinerande lyssna till!


COVID-19 – fiol av ung kvinna på balkong.
https://www.youtube.com/watch?v=uo08xBrPqWI

Även spanska artister gör sitt, de spelar in en ny version av Coronavirus Anthem ‘Resistiré’: Före oss och enda skillnaden är Ingela ”Pling” Forsmans text och arren. Så samma låt:
Resistiré 2020 – Video Oficial
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ

AMERIKA: Sandra Camila, Kuba, m.fl.
Resistiré 2020 América – Video Oficial
https://www.youtube.com/watch?v=a0qoh-vk2MI

inkluderar: Mexiko: Resistiré México (Video Oficial)

”Vi håller ut”3


Bakgrunden och anledning?
”Håll ut är ett av de starkaste budskapen under 2020. För att ge tillbaka till de som kämpar som allra hårdast, och för att peppa alla att göra just det som behövs, skapades låten och musikvideon ”Vi håller ut”. Ett 50-tal svenska artister och musiker har spelat in låten som är tillägnad alla svenskars kamp mot Covid-19.

Låten släpptes först i en mängd grupper, forum och nyhetsbrev tillägnade vårdpersonal och andra samhällsbärande yrken. Men Vi håller ut är inte bara en sång för en specifik arbetsgrupp. Det är en sång för alla oss som kämpar med coronakrisens biverkningar, stora som små. I hela landet finns sorg, saknad och utmaningar som många aldrig mött förut. Vi gör uppoffringar och visar hänsyn för att skydda oss själva och framförallt varandra.

gitarr

Vi som yrkesgrupp – artister/musiker/egenföretagare – kämpar ekonomiskt för vår överlevnad. Precis som så väldigt många andra just nu. Vissa kämpar för sin fysiska överlevnad, många har redan förlorat den kampen. Vi gör det här tillsammans och sången Vi håller ut tillhör oss alla.”

Uttryckt:
”För att Vårdförbundets medlemmar och andra yrkesgrupper som sliter i vårdens frontlinje ska orka och klara av att vårda de som blir sjuka behöver vi alla i samhället ta vårt ansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla ut nu!, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro. Vårdförbundet är med och släpper videon i samarbete med detta projekt som är opolitiskt bundet. Alla medverkande har ställt upp gratis.”

Vi Håller Ut (Officiell video)
https://www.youtube.com/watch?v=3aiQDUyyyrY


Några som har del i låten:
Svensk text: Ingela ”Pling” Forsman. Melodi: Dúo Dinámico

plingg


Kvinnliga vokalister:
Helene Sjöholm, Sarah Dawn Finer, Mariette, Jessica Andersson, Dolly Style, Mahan Moin, Therese Grankvist, Britta Bergström, Jeanette Olsson, Marica Lindé, Tindy Laville & Ina Lindgren, Carola Becker, Nova Thomander


Manliga Vokalister:
Robin Bengtsson, Magnus Carlsson, Philip Jalmelid, Joacim Cans, Rennie Mirro, Sean Banan, Erik Høiby (The Lovers Of Valdaro), Johan Boding, Johan Becker


Musiker:
Peter Kvint – Elgitarr. Sven Lindvall – Bas. Robert Wells – Piano. Moh Denabi – Akustisk gitarr. Hux Flux Nettermalm – Trummor Maria Marcus – Synth/kör. Mattias Bylund – Wurlitzer. Fredrik Thomander – Keyboard. Pernilla Andersson – Akustisk gitarr. Lena Thomander – Percussion. Teo-Max Gustafsson – Akustisk gitarr. Leo Elliott Karlsson – Elgitarr.
Humla Karlsson – Bas. Pontus Norgren – Gitarrsolo. Adam Warhester (The Lovers Of Valdaro) – Synthsolo. Mats Wester – Nyckelharpasolo.

”Vi håller ut”3


Nils Landgren – Trombonsolo. Mikeadelica – Scratch.Peter Noos Johansson – Trombon. Wojtek Goral – Tenor och Altsaxofon. Tomas Jonsson – Barytonsaxofon. Magnus Johansson -Trumpet. Janne Bjerger -Trumpet.
Göran Rudbo (Triple & Touch) -Trumpet/sång. Ken Wennerholm (Triple & Touch) -Trumpet/sång. David Bukovinszky – Cello. Mattias Johansson – Violin. Mattias Bylund – String synthesizer. Nils-Petter Ankarblom – String synthesizer


Fredrik Thomander – musikproduktion/arr.
Initiativtagare, producent, regi och redigering: Micke ”Mikeadelica” Gustafsson

Heders alla, i en tuff tid  ❤

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om alla dina medmänniskor.

Källor:
youtube.com
svt.se
vardforbundet.se
sv.wikipedia.org

Blogginlägget nedskrivet 27/5-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Fattigdomen, dess hus, tiggare, hjon och äldre – förr…?

Ålderdomshemmet) Backalund, 1892-1928

Tiden är här – från mitten av 1600-talet och en längre tid framåt då det verkar som om tiggeriet varit det vanliga sättet för helt utblottade människor, att skaffa sig livets uppehälle. Upprepade försök att förbjuda tiggeriet gjordes utan större framgång, förmodligen därför att inga andra utvägar fanns. Vist socken är belägen i Östergötlands län, ungefär 1 mil sydost om Linköping. Av de 7 socknar som ingå i häradet, är Vist den sydligaste.

Vid flera tillfällen under 1600-talet syns uppgifter från Vist om tiggare som dött. En del hörde dock antagligen inte hemma i socknen eftersom varken deras ålder eller hemvist nämns.
Ex. härpå är följande text i kyrkoboken: ”En tiggare död hos Nils Snickare 20-6-1674”. ”En tiggerska död hos Jöns i Dala 26-4-1674″ eller Eller – Den 20-3-1662. Begrofs en tiggarflicka”. Kanske blev hon funnen död på någon väg i socknen? Att även tiggare bosatta i socknen förekommer framgår av följande: ”Död 13-5-1668. Ett fattigt tiggarbarn från Gräshorfa”.

Historiskt, socialtjänstens föregångare var fattigvården. Fattigvården organiserades under medeltiden av kyrkan, men övertogs vid reformationen formellt av staten. I praktiken blev det dock fortfarande socknarna som fick ombesörja denna. Den saknade dock reglering och bedrevs i mindre omfattning än under den katolska tiden. Reglerna för fattigvården förblev dock ganska stränga, och först 1945 fick de som tog emot fattigvård fulla medborgerliga rättigheter. Fattiga som inte kunde försörja sig hamnade ofta i en ”fattigstuga”, och de som kunde/orkade fick även arbeta där. fattigstugan

Ett annat system som också förekom förr var ”rotegången”. Rotegång var ett system för att försörja de allra fattigaste i bondesamhället. Fattighjonet fick gå mellan gårdarna efter en uppgjord ordningsföljd.

Ett antal gårdar – sex var vanligt – som ingick i en rote hade gemensam skyldighet att stå för mat och logi, och i viss mån vård. Hjonen skulle efter förmåga hjälpa till och göra rätt för sig. Som bevis för sin rätt bar hjonet med sig en så kallad ”fattigklubba” eller ”fattigbricka” av trä. På klubban eller brickan stod roteordningen och hur länge vistelsen på gården fick vara. En vecka var vanligt. Rotegången förbjöds slutligen i Sverige den 14 juni 1918, i samband med att de sista fattigstugorna förbjöds och blev ålderdomshem.

Ett hjon var i äldre språkbruk en person som ingick i ett hushåll i egenskap av familjemedlem eller tjänstefolk. Äktenskap betecknades i äldre tider som hjonelag. Tjänstehjon (eller legohjon) i jordbruket kallades dräng respektive piga. Legostadgan reglerade tjänstehjonens skyldigheter och rättigheter gentemot husbonden i Sverige.

Inhyseshjon var arbetsoföra och obemedlade människor, oftast äldre eller personer med funktionsnedsättning, som socknens fattigvård placerat, ”inhyst”, hos en familj mot ersättning. Det var en lösning på orter där det inte fanns fattigstugor eller andra offentliga inrättningar för de obemedlade. Inhyseshjonet placerades hos den familj som krävde lägst betalt för att hysa hjonet. Stackars…

Rotehjon (eller fattighjon) var de sämst lottade, de fick inte vara kvar som fattighjon i någon familj utan blev hänvisade till rotegång inom hela socknen. Under kortare perioder fick de vistas på varje ställe, där de fick nödvändig kost, logi och vård. Rotehjon fick inte ens ro och vila när de låg på dödsbädden. Det ansågs betyda otur att ha ett döende rotehjon i hemmet, därför blev de runtskickade mellan olika hem när de låg för döden. Hemska tider. Tyvärr har vi idag inte nått helt fram. Många dör på boenden med enbart personal, ej utbildade för dylikt.

herrljugafattighus1019

År 1956 ersattes fattigvårdslagen med lagen om socialhjälp, i sin tur år 1982 ersatt av socialtjänstlagen. I Finland ersattes fattigvården 1957 av socialhjälp. Bilder. Överst Ålderdomshemmet/Fattigstugan i Backalund, 1892-1928. Längst ned – Herrljuga fattighus 1910-1919.

Källor:
sv.wikipedia.org
vallentuna.se
wisthbf.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


2 kommentarer

Psykopat är – vem, vad och vilka, hur fungerar de…

psykopat

Kunskap är bra emot fördomar. Psykologi är förutom intressant också ett sätt att förstå. Här om en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer, vad kallar vi den vanligen?

Psykopat från psykopati (från psyche ”själ”, ”liv” och pathos ”lidande”). Man tror att andelen psykopater uppskattas till omkring ca 4 % av befolkningen. Termen psykopati har en mer än 200-årig historia, men fenomenet är belagt i skriftliga källor sedan flera tusen år. 4 stycken av 100.

Personlighetsstörning är en samlingsbeteckning för grupp psykiatriska diagnoser för vuxna, vilka gemensamt kännetecknas av problem med utvecklingen av personligheten, i synnerhet jagfunktionerna. Störningarna är varaktiga, och inverkar negativt på personens vardag. Barn diagnosticeras inte med någon av diagnoserna.

Läst: (x) Nygaard Jensen, Ole (författare) betonar att ingen människa är alltigenom ”psykopat”, och i de handlingar där personen inte beter sig psykopatiskt, utan ”mänskligt”, där kan man se möjligheten till förändring. Jag har ofta mött människor, som visat psykopatiskt beteende. Jag har även mött människor, som visat detta beteende så ofta att jag varit frestad att betrakta dem som varande ’psykopater’, men de har också varit annat och mera som människor betraktade.”

”’Psykopaten’ befinner sig i ett permanent sökande efter en bekräftelse på sin identitet….han försöker främmandegöra sin identitet t ex genom namnförändring, vilket ofta förekommer. Men när han konfronteras med detta erkänner han, att det är en lek eller försöker rättfärdiga sig med diverse logisk argumentation.” ”Psykopaten har möjligen förmåga att känna skam, om man ”kommer på” honom – men han känner ingen skuld. Psykopaten kan i ord uttrycka förståelse för moralprinciper, men de har ingen personlig betydelse för honom. Han kan uppträda starkt moraliserande över sina medmänniskor på just de områden där han själv har tydliga brister. Överjaget existerar alltså, men är splittrat.

Psykopaten saknar också förmåga att uppleva kärlek. Hans periodiska förbindelser saknar djup och ömhet och slutar ofta med en plötslig brytning eller en aggressiv explosion. Han behandlar andra människor enbart som objekt för sin egen tillfredsställelse. Detta gör honom isolerad, till en ”ensamvarg”.

Resonemang för oss in på frågan om straff eller vård för psykopater. Amnesty Internationals statistik visar att i amerikanska stater som tillämpar dödsstraff ökar antalet grova våldsbrott omedelbart efter varje avrättning. Dessutom finns alltid risken att man avrättar en oskyldig. En död kan inte begära resning om nya bevis framkommer. Kastrering (av våldtäktsmän) bygger på en felaktig syn på våldtäkt.

Män våldtar inte för att de inte kan motstå sin starka sexualitet. Våldtäkt handlar inte om sexualitet, utan är ett sätt att förnedra och förtrycka offret. Våldtäktsmän som kastrerats fortsätter alltså att våldta, men med grövre metoder. De kör upp olika föremål i offret i stället. Förmodligen finns dock vissa personer vars extremt starka sexualdrift kan minskas genom s k ”kemisk kastrering”.

psyko1

Vi måste alltså kunna se det mänskliga i ”psykopaten”, men också det omänskliga i oss själva. (Som Stig Dagerman uttryckte det: ”Två ting fyller mig med fasa. Bilan ovanför mig och bödeln inom mig.”) Vi måste också ta till oss kunskapen om hur svårt skadat ett barn kan bli på ett mycket tidigt stadium. Och slutligen kunna se att de sociala levnadsförhållandena, och därmed samhällsförhållandena, påverkar risken för s.k. tidiga störningar. (x)

Jag anser ämnet djupt och svårt, psykiatrin ställer diagnoser och ev. vård. Psykvård som samhället i stort tagit bort. En otäck väg, ofta läser man om drabbade att de sökt men ej fått hjälp, kanske medicin och – adjö.

Test-länk. Lever du med en psykopat?
http://www.psykologitest.se/relation-psykopat.php

Källor:
(x) janeriksson.se
(Nygaard Jensen, O (1979): Psykopati – karaktärsavvikelse. Liber.
Cullberg, J (1986): Dynamisk psykiatri. Natur och Kultur.
Molin, K: Artikelserie i DN 6, 7, 8 februari samt 27, 28 juni 1990)
sv.wikipedia.org
freewebs.com/detgodalivet
psykologitest.se/

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


Hypokondri, lida av en sjukdom man ej har, en otäck situation…

skoterskahypok

Tänker på att intala sig man är sjuk så man blir sjuk, då är det en sjukdom väl? Så – hypokondri innebär en ogrundad övertygelse om, eller överdriven rädsla för, att själv ha eller utveckla en svår sjukdom. I vardagligt tal används begreppet ofta synonymt med hälsoångest, nosomani och inbillningssjuka. Hypokondri är alltså en ständig rädsla att bli allvarligt sjuk eller tro att du redan är det. För att bekräfta detta letar du efter symptom på kroppen och läser mycket om tillstånd på nätet.

Jag gjorde en nättest som jag lätt avslöjade hur man ska svara. Vill man veta av sin läkare vad man har för diagnos, om man är skeptisk, om man anser att de ej ger sig tid så ser jag det som sunt. Idag med stafettläkare som ej vet vem man är, om man ej får tid sakligt förklara och tider de lovat håller de ej, så ser jag det som friskt dvs man ska vara kritisk. Läsa på nätet kan ge tips och – jag anser det är när man utan anledning mår dåligt av det eller trots ett flertal kontroller ej finner något, ja då kan man kanske kalla det som ett lidande av det och då ser jag det som hypokondri.

Hypokondri skiljer sig från simulering och Münchhausens syndrom, där patienten medvetet förfalskar sjukdomssymptom. Man ska minnas det viktiga. En viktig sak när det gäller symtomtolkning är skillnaden mellan att gå från en specifik sjukdom till ett symtom och att tolka ett diffust symtom som tecken på en viss sjukdom.

Går man från hjärtinfarkt till bröstsmärtor så finns det ett klart samband mellan dessa två: Över 80 % av alla som får infarkt har smärtor. Går man i motsatt riktning är bilden den omvända: Endast 20 % av alla som har bröstsmärtor har hjärtinfarkt. Det rör sig troligare om muskelsmärtor, halsbränna, ångest mm.

hypokondri

Testa om du har hypokondri, har sett mig om, denna verkade bra, sett som lekman. http://www.psykologitest.se/hypokondri.php

”Sannolikheten att du har diagnosen hypokondri är mycket liten” fick jag och det stämmer nog även om man vet hur svaren bör vara. Men man är ju ärlig 🙂

Ordet hypokondri kommer från hypokondrium, från klassisk grekiska hýpochóndrios, ’som ligger under revbensbrosken’. Det var därifrån man först trodde att hypokondrin hade sitt ursprung.

Uppgifter om förekomsten av hypokondri i befolkningen är osäkra då några stora befolkningsstudier ännu inte har genomförts och således varierar uppgifterna mellan mindre än 1 % upp till 7 % beroende på vilka kriterier som används. Uppgifter om förekomsten inom allmänmedicin/primärvård varierar av samma skäl mellan 2–30 %.

Den mest väletablerade behandlingen för hypokondri är kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT för hälsoångest och hypokondri kan förmedlas både som individualterapi, i gruppformat och genom självhjälpslitteratur. Frågan är vem som ska ge hjälp när resurserna nästan är på noll.

De flesta patienter med hypokondri har ett uttalat lidande och inte sällan en påtaglig funktionsnedsättning på grund av sin sjukdomsrädsla. Överdriven uppmärksamhet på fysiska symtom och stark hälsoångest hos föräldrarna kan bidra till utveckling av hypokondri hos barn.

Utöver cancer är patienter med hypokondri oftast rädda för att lida av hjärtsjukdom, allvarlig neurologisk sjukdom (som till exempel multipel skleros) eller en smittsam sjukdom (oftast aids). Vissa är rädda för att utveckla en allvarlig psykisk sjukdom. Hypokondri är en sjukdom och den är jobbig.

Minns du som jag pjäsen, ”Den inbillade sjuke” av Moliere? Han satt bra i fåtöljen sjuk som få, men när han var ensam rörde han sig fritt. Medvetet förfalskat hm. Den visar på en medveten handling – för att få ro. Münchhausens syndrom?

Jag minns en vits, men med ”allvar” i?’
-Vad stod det på hypondrikerns gravsten?
-Vad var det jag sa!!!

Och det är jobbigt vara sjuk oavsett, lidandet ligger en del i ens upplevelse. Så i alla lägen man känner en viss oro, ta kontakt med vården!

Källor:
sv.wikipedia.org
hypokondri.se
psykologitest.se
medibas.se/handboken

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,