Zenzationella Människor Et Facto

Fakta för alla om ALLT. Länka till vänner Helt NYA inlägg, Klockan 09 – Måndag, onsdag, fredag, lördag o. söndag! 2600 inlägg. COVID-19 DISTANS!


1 kommentar

Vad är luft och – det vi andas – och en del okänt kanske…?

luftburk

Vi behöver syre för att andas, det vet vi, mer info om alla frågetecken. I jordens barndom fanns det inget syre alls i atmosfären. Det finns teorier om att den minskande syrehalten också var en orsak till dinosauriernas utdöende. Luften innehåller ett antal olika gaser som inte går att särskilja med blotta ögat.

In på 1700-talet trodde man att luft var ett av de mest grundläggande ämnena. I alkemin hade luft en så hög status (tillsammans med de andra förmodade urämnena vatten, eld och jord) att få ifrågasatte om den luft vi andas verkligen bara är ett enda ämne. Oj.

Innehåll av luften:
Här följer en lista på de gaser som luften innehåller:

1. Kväve: 78 %
2. Syre: 21 %
3. Ädelgaser: <1 %
4. Koldioxid: 0,035 %
5. Ozon: 0,0001 %

Ex. av ovan ingående, ett antal andra gaser i små mängder; neon (0,002 procent), helium (0,0005 procent), metan (0,0002 procent) och krypton (0,0001 procent).

Air – Johann Sebastian Bach
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA

Vanligaste gasen i vår luft?
Kvävgas (N2) är alltså den vanligaste gasen i luften. Ozon (O3) är en gas som är livsviktig för oss. Den finns normalt i ozonlagret på 15-30 km höjd över markytan. Ozonet bildas genom att syrgas träffas av UV-strålning som bryter upp dess bindning och två ensamma syreatomer blir kvar. Dessa ozonmolekyler fångar sedan upp ännu mer – av den farliga UV-strålningen från solen, och hindrar den på så vis från att nå ned till jordytan. Utan ozonlagret hade många organismer på land haft svårt att överleva, eftersom UV-strålningen kan ta sönder viktiga molekylerna i cellerna.

lufttub

Faktabiten:
När vi vilar andas vi omkring 6 liter luft i minuten. Springer vi fort stiger det till det tiodubbla, eller till och med det tjugodubbla om vi är vältränade. Under ett liv andas en genomsnittlig människa in och ut ungefär 400 miljoner liter luft.

Syre är universums tredje vanligaste grundämne, endast överträffat av väte och helium. Syre bildas främst i tunga stjärnor genom alfaprocessen, fusion av en kolkärna och en heliumkärna. Syre är den största grundämneskomponenten i jordskorpan, 49 % av dess massa utgörs av syre.

Syre är även den näst största komponenten av hela jorden (28 % av massan), den största komponenten i oceanerna (86 % av massan) samt den näst största komponenten av atmosfären (20,947 % av volymen), efter kväve.


Syre beskrevs första gången vetenskapligt av den polske alkemisten Michael Sendivogius under slutet av 1500-talet. Han kallade gasen som avges av uppvärmt salpeter för ”livets elixir”.

Syre upptäcktes mer kvantitativt av den svenske apotekaren Carl Wilhelm Scheele någon gång före 1773, men upptäckten publicerades inte förrän efter att Joseph Priestley den 1 augusti 1774 upptäckte vad han kallade deflogistoniserad luft (flogiston). Priestley publicerade sina upptäckter 1775 och Scheele 1777, varför Priestley ofta ges äran för upptäckten. Både Scheele och Priestley producerade syre genom att värma upp kvicksilver(II)oxid.


luftUlf Dextegen

Rekord?
Ulf Dextegen, född 1960 – satte svenskt rekord i statisk andhållning (apnea) på 8 min 43 sek på Åland den 31 januari 2009. Ulf är en svensk fridykare som har vunnit SM Guld 2008, 2009, 2011, 2012 och 2013 och VM-brons 2009 och 2011. Hans personliga rekord på träning är 9 minuter och 11 sekunder.

Njut av frisk luft nu, du läsare. Till musik 🙂

Källor:
naturvetenskap.org
alltomvetenskap.se
sv.wikipedia.org
youtube.com


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som trots vaccin kräver allas noggrannhet. Obs använd helst munskydd – bland folk och med kollektivtrafiken.
Blogginlägget nedskrivet 25/5-21


Vacker papegoja, den rödvingade parakiten, se och lär…

rodvingad-parak

Den rödvingade parakiten tillhör familjen papegojor inom ordningen papegojfåglar. Man vet inte så mycket, men först är den en fågel i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar. IUCN kategoriserar arten som livskraftig. Bra! På engelska kallar man den – red-winged parrot.

Det är en papegoja som är infödd i Australien, från Pilbara i nordvästra Australien till Kap York-halvön i norra Queensland. Ja egentligen kan man se dem över hela Queensland och så söderut som mot nordöstra Australien, samt Nya Guinea.

Dessa fåglar finns vid skogskanterna, gärna nära floder. Den håller även till på savanner, mangroveträsken och vid jordbruksmarker. Man kan både se dem i enskilda par och i flockar. Födan består av eukalyptusfrön, bär, blommor och insekter. rödvingad parakit3

Historik?
Den tyske naturforskaren Johann Friedrich Gmelin var tidigt ute och år 1788 beskrev han denna papegoja som var 30 till 33 cm lång. och som hade ljusröda vingar och en ljusgrön kropp.

Numera vet man att hanen får sin vuxna fjäderdräkt vid två års ålder och honan vid cirka ett och ett halvt år. Artnamnet härstammar från de antika, grekiska orden erythros ”röd” och pteron ”vinge”. Alternativa vanliga namn inkluderar crimson-winged papegoja och blod-winged papegoja

Aprosmictus erythropterus – skönheten på video.
https://www.youtube.com/watch?v=w7qmaJNpWuc

Häckning?
Häckningstiden är oftast på våren och sommaren. Boet är för det mesta ett hålrum i ett träd. Boet ligger en bit ovan marker. Ibland ända upp till 11 meters höjd. Honan lägger 3-6 ägg. Det är honan som ruvar och hanen som skaffar maten.

rödvingad parakit

På blocket läste jag en som sålde sin fågel – ”Rödvingad parakit – 3 000 kr”, namn Charlie – ålder okänt.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
en.wikipedia.org
australiensdjur.ifokus.se
sv.wikipedia.org
blocket.se
youtube.com

Blogginlägget nedskrivet 7/5-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).

 


Marianergraven i västra Stilla havet, platsen där havet är som allra djupast…

marianerdjurvage

Geografiskt unikt, en plats. Marianergraven är världens djupaste noterade djuphavsgrav. Den är belägen i västra Stilla havet, sydväst om Marianerna, ligger nära Guam. Gravens maximala djup finns i Challengerdjupet och ligger 11 034 m under havsytan. Jag som helst vill nå botten, och gärna kunna stå där 🙂

Graven är en subduktionszon och markerar där gränsen där två tektoniska plattor möts, Stillahavsplattan trycks under Filippinska plattan. Marianergraven är djupare än Mount Everest är högt.

Marianerdiket är den djupaste delen på jorden, som ligger i västra Stilla havet. Den skapades av havet till havet för miljoner år sedan. Den djupaste punkten i diket är känd som ”utmanardjupet”, som har en maximal känt djup av 11 kilometer. Djupet och högt tryck har gjort det till ohållbart för människor, blev outforskat länge.

Se videon om hur djupt det är, otroligt.
LÄNKEN https://www.youtube.com/watch?v=Vd69Ot55POg

Marianergraven ligger öster om Filippinerna och sydöst om Japan. Den är formad som en klyfta, som är ungefär 250 mil lång och 7 mil bred. Challengerdjupet har besökts fyra gånger; först 1960 av en bemannad farkost, sedan två gånger av två obemannade farkoster och senast 2012 av en bemannad farkost igen. Mer om detta längre ned.

marianergraven

Finns det verkligen levande organismer så djupt?
Ju djupare havet blir, desto färre bakterier hittar forskarna. I djuphålor som Marianergraven trivs livet dock plötsligt igen, visar prover från bottnen. Det är för att födan hopas där som i en stor tratt. På gravens botten hittade forskarna tio gånger så många bakterier som på den omkringliggande djuphavsslätten.

Platsen är hem för många sällsynta mineraler och djupa havsvarelser. Botten innehåller miljoner år gamla fossiler och många andra mineraler som kan avslöja hemligheter från jorden.

Marianergraven är inte den havsbotten som ligger närmast jordens medelpunkt, beroende på att jorden inte är ett perfekt klot. Den första bemannade farkost att besöka Marianergraven var batyskafen Trieste. Konstigt ord? Du ser den på ena bilden. Batyskaf är en tidig undervattensmaskin som en i besättningens far – uppfann 1938, Auguste Piccard. Batyskafen är byggd för att klara av det stora tryck som finns på stora djup. Nu kan du skryta, jag vet vad en – batyskaf är!!! 🙂

Besättningen bestod av Jacques Piccard och kapten Don Walsh. Den skickades ner i januari 1960 och dess mätinstrument visade ett djup på 11 521 meter. Dock reviderades detta senare till 10 916 meter. 2006 gjordes den senaste mätningen med modernare och mer exakta instrument, som då korrigerade djupet till 10 971 meter.
När Piccard och Walsh landade på bottnen var vattentrycket runt deras batysfär ca 1100 bar, men till sin förvåning såg de en plattfisk på bottnen, som långsamt simmade iväg.

Det senaste besöket i Marianergraven gjordes i mars 2012 av regissören James Cameron, som dels tog bilder under sin tre timmar långa vistelse, dels hämtade prover från botten som ska hjälpa forskare att ta reda på vad som lever där nere.

Fiskar i djupet?
Djuphavsforskare på skotska University of Aberdeen har hittat vad man säger ska vara den fisk som lever på på störst djup i haven. Den hittades på över 8000 meters djup, forskarna tror att det rör sig om en helt ny art och man kunde dock ej fånga ”fisken” så kan man inte definitivt avgöra om huruvida det rör sig om en helt ny art eller inte. (2014.) De hörde bland annat ljud från en jordbävning och valar, berättade Robert Dizak, en av forskarna.

”Man skulle kunna tänka sig att den djupaste delen av havet skulle vara en av de tystaste platserna på jorden. Men det hörs nästan hela tiden både naturliga ljud och ljud orsakade av människor,” säger han.

bathyscaphe_trieste

Forskarna hörde också ljud som de säger är från tyfoner och båtpropellrar uppe vid havsytan. Ljudet av båtar hördes alltså 11 kilometer under vattnet. Man har avlyssnat ljud från botten och man kan höra jordbävningar och båtar.

Hör ljudex. Nederst på denna sidan.
Länken http://nukunskap.se/sa-later-ljud-pa-11-000-meters-djup

Majoriteten av Marianergraven är nu en amerikansk skyddad zon som en del av Marianergraven Marine National Monument, som inrättats av president George W. Bush år 2009. Bild från botten som är ojämn och – en cusk, torsk-liknande fisk, som långa, i familjen lakefiskar i denna omgivning. Mariana Trench, är Marianergraven på engelska (trench=dike), men visar på tre olika ställen med samma namn (i graven). Djupet är fängslande och spännande och mycket finns säkert dolt…

Källor:
varldenshaftigaste.se
sv.wikipedia.org
illvet.se
feber.se
nukunskap.se
deepseachallenge.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,