Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08 -MINST 4-5 GGR VECKAN! 2800 inlägg. Carpe diem.


Enkel fråga, kan universum bli större om det redan är – oändligt?

universe

Funderingar vi haft och vet vi? Det moderna synsättet som utvecklats det senaste århundradet har radikalt förändrat hur vi ser på universum – från en uppfattning om att det kunde mätas i några hundra tusen ljusår till i dag, där astronomerna använder en måttstock som är en miljon gånger längre. Och det gäller bara den del av universum som vi kan se. Det osynliga universum är flera hundra gånger större – kanske till och med oändligt. Ja, så enkelt är svaret. Kanske? Nej? 🙂

Vad är Universum?
Universum eller världsalltet är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi. Liknande termer är kosmos, världsrymden, verklighet och natur.


Uppskattad diameter?
Den uppskattade diametern av det – observera – vi kan få grepp om – är cirka 93 miljarder ljusår eller 28 miljarder parsec. 1 parsec? 3.08567758 × 10 upphöjt till 16, meter. Använd stor kalkylator. 🙂

universe1

Hur tänker människan?
När vi diskuterar universums expansion måste vi alltså reda ut vad vi menar med att universum expanderar och hur vi mäter det. Svaret är att vi helt enkelt mäter upp de hastigheter med vilka galaxer på olika avstånd avlägsnar sig från oss och från varandra. Det är ur detta vi drar slutsatsen att universum expanderar. Hur långt bort en galax än befinner sig kan den fortfarande ha en hastighet bort från oss och fortsätta att avlägsna sig. Detta innebär att alldeles oavsett hur stort universum är kan vi fortfarande säga att det expanderar.

Man ska inte hänga upp sig på påståendet att universum är oändligt stort. Vad man menar är bara att universum är så stort att vi ännu inte har sett någon ände på det, och att det förmodligen är oerhört mycket större än det vi hittills fått grepp om. Hur stort det är vet vi inte, och kanske kommer vi aldrig att se ett slut.

universe2

Astronomernas mätningar visar att avståndet till avlägsna galaxer ökar hela tiden. Men vi kan inte se oändligt långt. Vi kan bara se inom en mindre ”bubbla”. Seriöst vet vi ej vad som finns utanför, mest troligt i alla fall är att universum bara fortsätter. Galaxerna som finns utanför vår ”bubbla” förflyttar sig med så hög hastighet att inte ens ljuset från dem rör sig tillräckligt snabbt för att någonsin nå oss.

Huvudbry?
Även om universum redan är oändligt, så kan det bli större. Det blir bara oändligt igen. Bra svar 🙂 Det finns olika hypoteser om multiversum, där vissa fysiker har föreslagit att universum kan vara ett av många, eller till och med ett oändligt antal, universum som också existerar. Vi vet med andra ord ganska lite om rymden och – vi får nöja oss med att tro. Vad tror du?

Källor:
kpwebben.se
illvet.se
sv.wikipedia.org
fof.se
parsec.app


Om covid-19
Tänk på alla: Handhygien, avstånd och använd gärna munskydd – vaccinets hållbarhet i tid ej känd ännu. Blogginlägget nedskrivet 10/8-21

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Oändlighet. Den liggande åttan. Universum. Lemniskata. Lär!

oandlighet

En vän studerar oändligheten, tecknet med den liggande åttan. Intressant ämne som handlar om universum och alltet, det kan ju ej vara tråkigt? Först så. En lemniskata (även oändlighetssymbol eller oändlighetstecken) (8) är en symbol som ser ut som en liggande åtta. Inom matematik används den ofta som symbol för oändligheten. Oändlighet är ett begrepp för obegränsning och obundenhet i storlek, antal eller utsträckning. Dess motsats är ändlighet. Man skiljer mellan potentiell oändlighet och faktisk oändlighet. Den matematiska symbolen är en lemniskata (8).

Några använder tecknet med åttan som tatuering, kanske att kärleken till varandra är större än oändligheten. Fin symbolik? Matematikern Dedekind beskrev en oändlig mängd ungefär som att om man tar bort en mängd från denna mängd och den fortfarande är lika stor så är är den oändlig. Det är helt enkelt väldigt svårt för den mänskliga hjärnan att fånga in och bemästra begreppet.

Universum?
Det finns faktiskt ingen som med säkerhet vet, om universum är ändligt eller oändligt. Gåtan om universums storlek har engagerat kosmologerna ända sedan kosmologins barndom, men det finns inget säkert svar. Utifrån uppfattningen att universum inte bara kan upphöra på ett visst ställe, anser de flesta rent intuitivt att universum är oändligt. Om det var ändligt, vad skulle då finnas på andra sidan? Forntidens filosofer och teologer diskuterade flitigt rymdens storlek, och man opererade med ett ändligt universum som en acceptabel möjlighet.

Den teori flest anammar idag är att universum är oändligt och saknar krökning. Allt fler forskare ser det som en omöjlighet att vårt universum är det enda som finns. Istället tror de att vi är del av ett multiversum, ett oändligt antal parallella universum. Om det stämmer så innebär det en vetenskaplig revolution.

Universum

De här teorierna om flera världar föddes redan i mitten av 1900-talet av fysikern Hugh Everett, men avvisades då som mer eller mindre galenskap. Flera forskare, bland annat Seth Lloyd, professor i kvantteknik i USA, som hävdar också att alla tänkbara händelseförlopp finns förverkligade någonstans därute i en parallell verklighet eftersom vårt universum hela tiden delar sig.

”Varje gång någon singlar slant delar sig universum i två delar där det blir krona i det ena och klave i det andra, men vi upplever bara det ena. Det andra händer i ett skilt universum oberoende från vårt med en egen framtid. Alla utfall förverkligas någonstans.” Om forskarna har rätt skulle det också kunna innebära att det finns ett oändligt antal av oss själva ute i multiversum.

”Någonstans är du president och i ett annat sitter du i fängelse. Kanske är det svårt att tänka sig, men det finns starka bevis för att det faktiskt är så här”, menar Seth Lloyd. Jag tänker såhär på mitt vis. Om Universum vore X i storlek, så vad är då X+1? Fortsättning vi ej kan uppskatta eller ett stopp, en krök? Men vad är då runt kröken?

Ouroboros?
Inom mysticism kan 8 representera Ouroboros. Ouroboros eller Uroborus är den omättlige ormen eller bevingade reptilen som äter sin egen svans. Symbolen kommer från Egypten och deras tillbedjan till ormar, men även i den grekiska och persiska kulturen kan man se symbolen av ormen som en åtta. Symbolen står också för evigt liv och kan avbildas i sammanhang där man pratar om återfödelse.

oandlighet

Ormen beskrivs av Platon som den första levande varelsen. Inom alkemin uttrycktes detta genom en symbol för samma sak. Ouroboros sägs stå för evighet eller helhet. I den gamla bilden av Ouroboros ligger tanken på sluka sig själv och vända sig till en cirkulatorisk process, för det var klart för de mer skarpsinniga alkemisterna att prima materia av konsten var människan själv.

Ouroboros är en dramatisk symbol för integration och assimilering av det motsatta, det vill säga skuggan. Denna ”feed-back”-process är på samma gång en symbol för odödlighet, eftersom den sägs av Ouroboros som han dräper sig själv och ger sig till livet, befruktar sig själv och föder sig själv. Han symboliserar Den Ende, som utgår från sammandrabbningen av motsatser, och han därför utgör hemlighet prima materia som utan tvekan härrör från människans omedvetna. Knepigt? Matematiskt än värre 🙂

Geometri?
I algebraisk geometri betecknar lemniskata vissa plana kurvor, framför allt – Bernoullis lemniskata som har egenskapen att produkten av avstånden från en godtycklig punkt på kurvan till två givna punkter på avståndet 2a från varandra är lika med a2.

algebra

8?

Den liggande åttan, tecknet för evighet, oändligheten. Den finns inom matematiken, om man försöker dela 0 med 0 exempelvis. Som matematiskt tecken fanns den redan hos de antika grekerna. Den finns även inom magi och tarot. ”Magikern” och ”Styrkan” är två exempel på tarotkort som brukar ha oändlighetstecknet.

Mer?
Man tror att den liggande åttan, oändlighetssymbolen, eller evighetssymbolen, som den också kallas, uppkom 1584 av en italiensk filosof och astrolog, Giordano Bruno. Hans teori byggde på ett gränslöst universum med flera solar och planeter än de i vårt solsystem. Det var en symbol för oändlighetens evighet. Åttan avbildas ibland som en hopringlad orm vars ände ligger intill huvudet.

Så. Universum eller världsalltet är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi. Vad  blir svaret och när? ∑⊄‰µ Tänker man länge så blir man lätt förvirrad? Kanske tanken, svaret är dolt för oss…?

Källor:
tidningennara.se
sv.wikipedia.org
manvasen.ifokus.se
matematikvideo.se
matteboken.se
illvet.se
svt.se

Blogginlägg nedskrivet 19/10-19.


Finns det en parallell värld? Tänkbara tidsresor?

parall

Nya tider, nya tankar, det vi en gång ej trodde på, kan det vara ”möjligt” idag? Minns att jag såg en film av da Vinci-koden där de sprang runt i en stad och – hade gåvan ha en nyckel så de kunde öppna dörrar och springa genom hus, sidovägar, ”alternativa vägar”, som genvägar överallt. Vill minnas det 😉

Så vad säger experterna?
Allt fler forskare ser det som en – omöjlighet att vårt universum är det enda som finns. Istället tror de att vi är del av ett multiversum, ett oändligt antal parallella universum. Om det stämmer så innebär det en vetenskaplig revolution. Det finns en värld där tiden löper normalt och en – där tiden går ohyggligt långsamt, som i en mardröm.

Parallella världar eller parallella universa är ett koncept inom science fiction som innebär att det finns mer än en verklighet eller tidslinje. Den modellen har sitt ursprung i klassiska föreställningar om alternativa verkligheter och s. k. andra dimensioner. Genren ses numera som en etablerad subgenre inom science fiction.

Parallella universum kan visst finnas. Max Tegmark, professor i astrofysik, talar om fyra olika nivåer, där nivå ett är det enklaste, med en värld liknande vår. Förr brändes människor på bål för sådana teorier och ideérna är fortfarande kontroversiella.

De olika nivåerna?
Nivå ett är den enklaste. Den innehåller världar som ser ut som vår men där det händer andra saker. Det är i en sådan värld som ditt alter ego slutade att läsa den här bloggartikeln, medan du fortsatte. På nivå två har en del av fysikens konstanter, som ljusets hastighet eller antalet dimensioner, andra värden. Där händer saker som aldrig skulle kunna hända här.

parallell

Nivå tre är de kvantmekaniska världar som Hugh Everett beskrev (att kvantmekaniken leder till att parallella universum skapas när någon gör ett val), och ex. varje gång det finns en valmöjlighet inträffar alltså alla möjligheter, fast i olika universum. När din väckarklocka ringde i morse klev du upp i ett universum och somnade om i ett annat. De olika världarna är osynliga för varandra, men båda finns i  det s.k. Hilbertrummet.

Nivå fyra är världar med en helt annan fysik och den mest spekulativa och svårbegripliga. Teorin bygger på att allt i vår värld verkar gå att beskriva med matematik. Om det stämmer, vilket allt tyder på, har forskare börjat fråga sig varför det är just vissa matematiska formler som beskriver universum och inte andra.

Nivå ett är – samma tanke som Giordano Bruno hade på 1500-talet, och bygger på att rymden är oändligt stor. I en oändlig rymd kommer allt som kan hända också att hända någonstans.

Bruno?
Giordano Bruno, 1548-1600, var en italiensk filosof. Han tillhörde den så kallade hermetiska skolan, en skola som influerats av klassiska grekiska filosofer som Platon samt en del förkristen magi. Han utbildades till präst – klar 1572. Han menade att rymden är oändlig och innehåller oändligt många stjärnor och världar befolkade av intelligenta varelser. Giordano Bruno blev bränd på bål under inkvisitionen för sina teorier.

Seriösa teorier som kvantmekaniken och relativitetsteorin leder fram till att parallella universum kan existera. Det är faktiskt svårt att uppfinna en fysik som utesluter parallella världar, säger Tegmark. Reser vi tillräckligt långt kommer vi till ett identiskt universum, på vägen dit kommer vi att passera alla andra möjliga varianter av vårt universum.
Det verkar helt enkelt som om allting är finjusterat för att passa just oss: som om hela vårt universum är uppbyggt för att vi ska finnas här.

Tidsresa, om…?
Om någon reser till det förflutna och ändrar på något, som tidigare varit sant, blir det då om man antar – en ny verklighet eller tidslinje eller kausal sekvens där det ändrade nu gäller i stället. Frågan uppkommer om den gamla tidslinjen då försvinner, vilket ibland antas, eller om tidfararen alstrat ett nytt parallellt universum via sitt ingrepp i tillvaron.

Under alla förhållanden tycks man behöva anta ytterligare tidslinjer för att hantera sådana situationer, där historien ‘först’ ser ut på ett sätt, men ‘sen’ på ett annat. Farfarsparadoxen där tidfararen reser tillbaka och råkar döda sin egen farfar – innan denne gav upphov till hans egen far – är ett exempel. Alla former av tidsresor behöver inte resultera i uppkomsten av nya tidslinjer, eftersom man även kan tänka sig att tidfararens ingrepp bekräftar den ‘redan befintliga’ historien.

paramultiunivers

I andra universum däremot kan saker och ting se extremt annorlunda ut. Kanske dog dinosaurierna aldrig ut eftersom meteoriten som utrotade dem missade jorden. I ett annat universum kanske helt andra fysiska lagar gäller och okända dimensioner existerar.

Skulle vi kanske komma till en punkt där allting tog slut? Ungefär som när man på medeltiden trodde att jorden var ändlig och platt, och att resenärer som inte såg upp ramlade över kanten? Vem vet?

Det vi nu vet är att vi vet – för lite för att veta säkert. Men öppna för att det vi vet förmodligen är tänkt anpassat till vår tankeförmåga och hjärna? Det finns ett svar på allt – som här blir svaret att vi ej vet 😉

Källor:
dn.se
sv.wikipedia.org
svt.se
aftonbladet.se
nyteknik.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,