Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2900 inlägg. Carpe diem.


Vilka var med i Hitlers inre krets, vilka hade makten…?

inrekrtensoverst

Man kan konstatera att Adolf Hitlers inre krets var de mäktigaste männen i tredje riket. Det var ett fint balanserat team av militära befälhavare, administrativa ledare och ministrar för Nazistpartiet (NSDAP). Allt handlade ju ej om krig utan allt skulle skötas. Om de närmaste kan såklart diskuteras, jag har sökt runt och gjort en lista och fick en expert godkänna den. Vissa platser är dock väldigt nära varandra.


Vilka var de tio starka, med början från slutet.

10. Walther Funk
Rikets ekonomiminister, Reichsbankens president och statssekreterare vid ministeriet för offentlig upplysning och propaganda. En kvalificerad ekonom, jurist och filosof; han var också redaktör för finanstidningen Berliner Börsenzeitung. Foto.

inreWalther Funk

Han var medlem i styrelsen för Bank for International Settlements, baserad i Schweiz och utnämndes till Central Planning Board i september 1943.


9. Joachim von Ribbentrop
Utrikesminister i Nazityskland, en myndighet i världsfrågor och förtroende för Hitler. Oberoende mäklare för stålpakten mellan Tyskland och Italien (Molotov-Ribbentrop-pakten) och ambassadör vid Court of St James’s för London och Storbritannien 1936. Dömd för krigsbrott och hängd av Nürnbergdomstolen.


8. Albert Speer
Hitlers chefsarkitekt och rustningsminister och krigsproduktion för tredje riket. Han var ansvarig för Berlins breda gator och omorganiserade transportsystem. Framställde sig själv som den ”goda nazisten” och spred myten till massmedia. Foto.

inreAlbert_Speer

Efter att han släpptes 1966 publicerade han flera verk där han beskrev ”sin” syn på saker som kom att kallas ”Speer -myten”. Kärnan var påståendet att han förblev opolitisk och inte visste något om massmorden på nazisterna och ”bara gjorde sin plikt”. Hans Inside the Third Reich som publicerades 1969 och Spandau: The Secret Diaries som följde sex år senare, blev bästsäljare och Speer tjänade mycket pengar. Hur kan någon tro som en nära förtrolig med Hitler kunde hävda att han inte visste någonting och sedan bli en framgångsrik författare? Experts åsikt.

Faktum är att Speer spelade en central roll i Förintelsen och bidrog till att många människor dog i koncentrationsläger. Som minister för rustning och krigsproduktion sägs han ha fulländat systemet med tvångsarbete: 12 miljoner tvångsarbetare arbetade under honom och många slet ihjäl sig.


7. Karl Dönitz
Befälhavare för den tyska marinens U-båtar fram till 1943, tog sedan över från Raeder som överbefälhavare för den tyska marinen och befordrades till stormiral. , sista statschef av Nazityskland efter Hitlers självmord.


inreerich-raeder

6. Erich Raeder
Storadmiral och överbefälhavare för Kreigsmarine (tyska marinstyrkan) och Reichsmarine fram till 1943. På foto.


5. Wilhelm Keitel
Fältmarskalk för den tyska armén (Wehrmacht), chef för det högsta överkommandot för de tyska väpnade styrkorna (OKW) och försvarschef för Tyskland, Hitlers stabschef. Dömd för krigsbrott och hängd av Nürnbergdomstolen.


4. Martin Bormann
Chef för det nazistiska partikansliet (en roll som tidigare kallades biträdande Fuhrer tills Hess hoppade av och Bormann ersatte honom med den nya titeln), Hitlers personliga privatsekreterare, som kontrollerade all information som skickades till och från Hitler och ansvarig för all personlig åtkomst till Hitler. Han hade slutgiltigt godkännande av all lagstiftning och de facto kontroll över alla inhemska frågor. Också SS- Obergruppenführer, han begick självmord 1945. Dömd för krigsförbrytelser och dömd till döden i frånvaro av Nürnbergdomstolen.


3. Joseph Goebbels

inrejoseph-goebbels

Riksminister för propaganda för Nazityskland, med kontroll över all nyhetsmedia, konst och offentlig information i Tyskland, som höll känslomässigt laddade tal för att mobilisera och motivera det tyska folket. Han namngavs i Hitlers slutliga testamente, skriven i Furherbunkern, som hans officiella efterträdare. Joseph blev Reich Plenipotentiary för Total War och Stadtpräsident i Berlin 1944. Han utnämndes till rikskanslern i Hitlers testamente och innehade denna position endast en dag innan hans eget självmord.


2. Hermann Göring
Överbefälhavare för Luftwaffe, grundare av Gestapo 1933, minister för den ekonomiska fyraårsplanen, Reichsmarschall, senior för alla andra Wehrmacht-befälhavare, och 1941, av Hitler utsedd till hans efterträdare och ställföreträdare på alla hans kontor. Tidigare en erfaren pilot under första världskriget, dekorerad med en blå Max – och befälhavare för jaktflyget under ledning av von Richthofen, aka Red Baron.


1. Heinrich Himmler

himmlersvenskar

Mest makt anses Himmler haft, till vänster på fotot. Reichsführer för hela SS, militärbefälhavare för Waffen-SS, befälhavare för Gestapo, inrikesminister, chef för hemarmén och högsta ledare för administrationen av hela det tredje riket.

Top 10 Notorious Nazis
https://www.youtube.com/watch?v=n9oOtyL4Csk

Okända?
Martin Luther – rådgivare för rikets utrikesminister Joachim von Ribbentrop; deltagare i Wannsee -konferensen.
Herta Oberheuser – koncentrationslägerläkare i Ravensbrück från 1940 till 1943; den enda kvinnliga åtalade i Nürnberg Medical Trial. Walter Reder- SS-Sturmbannführer, dömd för krigsbrott i Italien.

Källor:
historyhit.com
dw.com
en.m.wikipedia.org
wsj.com
youtube.com


Om covid-19
Tänk på alla: Handhygien, avstånd och använd gärna munskydd – vaccinets hållbarhet i tid ej känd ännu. Blogginlägget nedskrivet 8/8-21

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Karl Dönitz, nazisten bakom krigets otäcka Laconia-order…

donitz

Mannen bakom order som var helt inhumana. Nazisten bakom var – Karl Dönitz, född 16 september 1891 utanför Berlin, död 24 december 1980 nära Hamburg, var en tysk sjömilitär. Han var chef för tyska ubåtsvapnet 1935-1943 och blev storamiral 30 januari 1943. Han var Nazitysklands president 1 maj-23 maj 1945 och därmed det sista statsöverhuvudet i Tredje riket. Han erhöll Riddarkorset med eklöv av Järnkorset 1943. Dönitz lär inte betyda folkliga ”döskalle” även om likheter finnes.

Dönitz tog värvning som matros i den tyska kejserliga flottan 1910. Under första världskriget tjänstgjorde han vid marinflyget och senare vid ubåtsflottan. Dönitz togs till fånga av britterna, när hans ubåt sänktes utanför Malta i oktober 1918. Han släpptes dock tämligen omgående och sändes hem till Tyskland. 1920 fick han titeln torpedbåtsinspektör. Dönitz inträdde dock aldrig i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet. 1936 fick han ansvaret för det nya ubåtsvapnet.

Han steg snabbt i graderna; slutligen storamiral 30 januari 1943. Dönitz hade varit tämligen okänd i politiska kretsar under andra världskriget. Trots detta hade Hitler f.ö. utnämnt honom i sitt politiska testamente, till sin efterträdare som Tysklands statsöverhuvud.

Han lade upp strategin för ubåtskriget, och ju längre kriget led, desto mer satsades på kriget under vattenytan, vilket till slut ledde till en totalt oinskränkt ubåtskrigföring. Dönitz utfärdade en order om att alla neutrala fartyg som vistades inom vissa av Nazitysklands operationszoner skulle sänkas utan förvarning.

I Nürnbergprocessen anklagades och åtalades Dönitz för planerande av anfallskrig, brott mot freden och krigsförbrytelser. Tyngdpunkten i åklagarsidans bevisföring låg på att Dönitz skulle ha brutit mot sjökrigets allmänna lagar och bruk. Den 17 september hade han undertecknat den s.k. Laconia-ordern, som var uppkallad efter det brittiska passagerarfartyget RMS Laconia.

I september 1942 förde fartyget bland annat 1800 italienska krigsfångar och 80 civilpersoner, när det utanför Afrikas kust torpederades av en tysk ubåt. Ubåtskaptenen insåg sitt misstag och påbörjade en räddningsaktion. Tyska ubåtar samt fartyg tillhörande den tyskvänliga franska regeringen i Vichy försökte närma sig RMS Laconia, men attackerades då av amerikanskt bombflyg.

Denna reaktion från de allierade föranledde Dönitz att utfärda – Laconia-ordern och i korthet gällde då följande omänskliga ”regler” att följa:

1. Inga som helst försök får göras att rädda personer ombord på sänkta fartyg, och detta innefattar även upplockandet av personer i vattnet, att placera dem i livbåtar, att räta upp kapsejsade livbåtar samt att överlämna mat och vatten. Räddning går tvärtemot krigföringens mest elementära krav på tillintetgörande av fientliga fartyg och besättningar.
2. Ordern att ta hand om alla kaptener och maskinchefer från fientliga fartyg är fortfarande i kraft.
3. Skeppsbrutna människor skall räddas endast om deras upplysningar är betydelsefulla för ubåten.
4. Var hårda. Kom ihåg att fienden inte tar hänsyn till kvinnor och barn när han bombar tyska städer.

Åklagarsidan gjorde gällande att denna order i princip var en uppmaning till mord. Dönitz försvarsadvokat menade att denna anklagelse var oriktig och sökte argumentera för att hans klient inte överskridit gränserna för krigets lagar. Dönitz dömdes till 10 års fängelse, bl.a. för att ha beordrat och organiserat ett oinskränkt ubåtskrig.

Efter att ha frigivits från Spandaufängelset i Berlin den 1 oktober 1956 utgav han 1958 sina memoarer ”Mein wechselvolles Leben” samt ”Zehn Jahre und Zwanzig Tage”, det vill säga tio år som ubåtskommendör och tjugo dagar som Tysklands statsöverhuvud. Memoarerna är delvis en tillbakablick på den tyska nazitiden.

Karl Dönitz drabbades av en hjärtattack/ infarkt den 24 december (julafton) 1980 och dog omedelbart, 89 år gammal.

Källa:
en.wikipedia.org
*kontroll av olika källor
finns – alltid med*

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,