Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Älvsbyn i Norrbotten, hade en kall vinter 2019…?

alvsbyn1

21 januari i år. Älvsbyn på TV, vädret -35,4 grader minus. Vad ligger det kan vi gissa, men vilka är de som lär frysa? Okej, de bor i Älvsbyns kommun i landskapet Norrbotten. Centralort är Älvsbyn som också är kommunens största tätort.

Kommunen gränsar till Piteå kommun i söder, Arvidsjaurs kommun i väster, Jokkmokks kommun i nordväst, Bodens kommun i norr samt Luleå kommun i öster. 2015 fanns 8183 invånare, alla kunde frysa 🙂 Nu hittar du dit 🙂

4976 invånare i själva Älvsbyn. Känd härifrån var sierskan Saida Andersson.
Gillar du arkeologi? Här finns i alla falla två platser med fornlämningar/stensättningar.

Älvsbyn1

Manjärv?
I Manjärv finns en arkeologstig med stenåldersgravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångstgropar med mera. Under 3000 år höll jägare och fångstfolk till i detta område. I området finns ett tjugotal platser med spår av bosättningar, samt två gravar med rödockra.

Bagerimuseet
Här berättas det om bygdens bagerinäring, Polarbröds historia och det gamla bakhantverk som är bevarat sedan förra sekelskiftet. I byggnaden har tre generationer Bagar-Nilssons verkat och Tioöreskakan, föregångaren till dagens Polarkaka, utvecklades här redan på 1920-talet.


Invandring som delar sig geografiskt?
31 december 2016 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund 877, eller 10,70 % av befolkningen (hela befolkningen: 8 193 den 31 december 2016). Personer som har både utländskt och svenskt medborgarskap räknas inte av Statistiska centralbyrån som utländska medborgare.


Älvsbyn består av en vacker natur och ett utmärkt centrum fullt av många affärer. Här finns det mängder av utflyktsmål, ett rikt kulturliv och ett aktivt föreningsliv. Fiska går bra. Mycket föreningar och sport.

Älvsbyn2

Fällforsen
Ungefär 20 kilometer nordväst om Älvsbyn bildar Piteälven ett mycket vackert fall, Fällforsen. Fallhöjden i forsen är 11 meter.

Älvsby kyrka och kyrkstugor.
Kyrkan är uppförd åren 1808-1813. I anslutning till kyrkan ligger ett 40-tal kyrkstugor. Där finns också ett monument över bygdens store son, astronomen Knut Lundmark.

Storforsens naturreservat
Europas högsta obundna fors ligger vid väg 374, 40 kilometer väster om Älvsbyn. Fallsträckan är fem kilometer och fallhöjden 82 meter. De sista två kilometerna faller älven 60 meter. Förutom forsen kan man se Döda fallet, jättegrytor, raviner och sällsynta växter.

Varför ej testa ett besök, på semesterresan? 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
alvsbyn.se
svt.se
alvsbynews.se


Vad betyder glesbygd, öde eller långt mellan folk och service…?

glesbygd

Alla kan nog räkna ut svaret som jag ska försöka gå lite djupare med. Okej, gles betyder ju ”lite tunnsått”, bygd bebyggelse eller bygd kanske? Så en plats där det bor aningen lite folk och långt emellan. Låter som Norrland lite?

Först – glesbygd är ett stort område där det inte lever så många människor. Som mina ord. Mer detaljerat så, ”glesbygd är enligt svensk befolkningsstatistik den del av Sveriges yta som inte är tätorter.” I andra sammanhang avser man med begreppet glest befolkade delar av landet i vilka – även mindre tätorter ingår.

Glesbygdsverket var tidigare den statliga myndighet som arbetade med glesbygdsfrågor, och myndighetens uppgifter har tagits över av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Tillväxtverket. Svårt ska det vara.

Dessa har en definition som säger att ”områden som har mer än 45 minuters bilresa till en tätort med över 3000 invånare skall definieras som glesbygd,” vilket gör att större delen av Norrlands inland, mindre delar av Småland, Öland och Gotland, västra Svealand samt delar av Roslagen och Bergslagen faller inom denna definition. Dock tillkommer även öar utan fast landförbindelse, till exempel Koster och Ven.

glesbygdtioitopp

I vardagliga sammanhang definieras glesbygd ofta något mer godtyckligt, vilket kan innebära att landsbygd, eller glesbefolkad landsbygd, betraktas som glesbygd, alternativt att glesbefolkade regioner som helhet anses utgöra glesbygd även inklusive relativt stora tätorter.

Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna. Ordet ska inte förväxlas med landsorten, som betecknar ”landet utom huvudstaden” (till exempel Stockholm i Sverige).


En plats?
Kirunas öde och framtid är starkt förknippade med gruvnäringen. Den gör kommunen väldigt beroende av LKAB och av upp- och nedgångar på malmmarknaden. Flytten av staden är ett gigantiskt projekt. Frågan är hur invånarna som bott i en stad kommer att känna igen sig när den blir en helt annan stad, säger en professor i nationalekonomi i Jönköping.

Samtidigt som delar av den svenska glesbygden håller på att dö ut så är situationen helt annorlunda i Norge. I vårt västra grannland har man anpassat politiken så att folk bor kvar, även i små glesbygdskommuner.

glesbygd2

Aktuellt i november 2018, en bra idé?
Lifvs Scandinavia vill öppna 200 obemannade butiker på platser där de andra kedjorna inte finns, framför allt i glesbygden. Kunderna får tillgång till butiken genom en app som sedan används för skanning av varor och betalning. De två första pilotbutikerna öppnar under första kvartalet 2019. Butikerna kommer enligt Icanyheter att finnas i två varianter med en yta på 33 respektive 25 kvadratmeter.

Substantiv?
Ja. Glesbygd, större område där få människor bor, särskilt i kontrast med städer; större område med låg befolkningstäthet. Synonymer: landsbygd, land.

Källor:
sv.wikipedia.org
fokus.se
ne.se
sv.wiktionary.org
svt.se
intelligentlogistik.com