Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Vilket var det sista krig Sverige ”var med om”, och hur gick det…?

Fälttåget mot Norge

Många känner till det, men mer detaljerat? Norge tänker många och visst är det rätt. Det var faktiskt norrmännen, och det var ett 19 dagar långt krig mellan månaderna juli-augusti 1814. Detta blev Sveriges sista ”krig”, även om man kanske inte kan kalla det för ett krig eftersom inte så mycket stridigheter förekom. Orsaken till kriget var att Sverige ville, med så lite våld som möjligt, få norrmännen att acceptera unionen med Sverige som hade beslutats sex månader tidigare i freden i Kiel (januari 1814).

Norrmännen ville emellertid inte gå med på att deras öde skulle avgöras av Sveriges kung, utan fordrade att själva få bestämma över sitt land. De norska fick möta en övermäktig fiende på 45 000 man och blev tvungna att skriva under en fred och ett tvingande av att bilda personalunion med Sverige. Norrmännen ville egentligen tillhöra Danmark.

Kortfakta: Fälttåget mot Norge, typ av krig räknas som – mellanstatligt – mellan Sverige och Norge. Fred genom – Konventionen i Moss. Sverige tvingar Norge i union.

Tidigare, i början?
Den svenska kungen Karl XIII förkastade tanken på ett självständigt Norge och drog den 26 juli samma år ut på ett fälttåg mot Norge. De mest troliga är tanken bakom, han hade ont om tid. Ett fullskaligt krig skulle dra ut på tiden, vintern var snart inne. Den svenska armén var inte rustad för och hade inte lagt upp förråd för vinterkrig i Norge m.m.

Den svenska armén var numerärt överlägsen, bättre utrustad och utbildad samt leddes av en av Napoleons före detta främsta generaler, den nyutnämnde svenske kronprinsen Jean Baptiste Bernadotte – som nu kämpade för koalitionen mot Napoleon. Huvudstyrkan anföll från havet och ockuperade öarna Hvaler innan de intog staden Fredrikstad och belägrade Fredrikstens fästning utanför Halden.

Samtidigt gick en mindre styrka in i Norge från Värmland men efter att ha förlorat slagen i Lier och Matrand tvingades den retirera till Sverige. Sammandrabbningen vid Matrand var den blodigaste under hela kriget. Svenskarna ryckte därefter fram mot den norska huvudstaden Kristiania men vid Langnes skans hade norrmännen en försvarslinje som stod emot svenskarnas attacker. Svenskarna försökte gå runt norrmännens försvarslinje och sista striden ägde rum vid Kjølbergs bro 14 augusti 1814 där svenskarna segrade. Denna sista drabbning skriver jag om en annan gång, vilken svensk var den sista som omkom i krig?

Det var den sista krigsdagen i den svenska krigshistorien. Då norrmännen insåg att svenskarna hade fri väg till huvudstaden ingick de vapenvila och började förhandla.

Om detta var sista kriget, innan detta krig?
Sjätte koalitionskriget var ett av de koalitionskrig under Napoleonkrigen vilka utkämpades mellan 1803 till 1815. Efter Napoleons fälttåg i Ryssland, som slutade i ett katastrofalt nederlag för den franska armén, bildade Storbritannien, Ryssland, Sverige, Preussen och Österrike 1813 en koalition och inledde ett befrielsekrig mot Napoleon.

mossekrig

Kriget avslutades för Sveriges del med Freden i Kiel 1814, där Danmark avträdde Norge till Sverige, men istället erhöll Svenska Pommern, och Parisfreden (1814) där Frankrike erkände Norges förening med Sverige och där Sverige avträdde Guadeloupe till Frankrike mot en lösensumma på 24 miljoner franc.

En del räknar in nutid också där Sverige medverkar. Fast mer i en annan kategori. Detta handlar om – Afghanistankriget (2001–). Svenska insatsen i Afghanistan är Sveriges bidrag till de internationella militära insatsstyrkorna ISAF och Resolute Support Mission i det nu (2017) pågående Afghanistankriget. Insatsen har pågått sedan år 2002, totalt fem svenska soldater har stupat under insatsen.

Andra insatser i krig?
Svenska trupper har även deltagit i konflikter där Sverige inte har varit krigförande part. Framför allt har detta skett i insatser organiserade av Förenta Nationerna.

Bland annat i Kongokrisen i början av 1960-talet samt flygspaning med JAS-plan mot som understöd för bombningar i Libyen med under upproret. Kadaffi under den arabiska våren. Insatserna har haft bred acceptans i riksdagen och ansetts harmonisera med Sveriges alliansfria position under det kalla kriget. Krig kan ändå aldrig löna sig på något vis, en s.k. maktfaktor. Vem som drabbas värst vet alla…

Källor:
sv.wikipedia.org
historiesajten.se
aftonbladet.se
svd.se
spa.merinfo.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Orter som inte finns, men ändå…? Häxmo!

haxmolad

Funderade och sökte i minnesbanken efter ovanliga orter. Slumpen gjorde att jag fann en plats, Häxmo. Dessvärre var det ej lätt finna information, men inget är omöjligt. Väl?
Häxmo har postnummer 880 30. Bra början! 🙂

Fann en uppgift att prästen Alstadius i Näsåker, närorten, skrev i dödsboken om en hetsig feber som drabbat orten. Smittan ska ha stannat inom Mauritzgården genom försiktighet. De som dött gravsatte man i all hast på en upprättad kolerakyrkogård ute på Torsbäcksmon mellan byarna Häxmo – och Forsås. Platsen var ensligt vald invid Ångermanälven och risken för smitta skulle ej finnas. Enligt Reseles kyrkbok 1831. Saker skedde här alltså!

Vad finns för fakta?
Vi är i Västernorrland. Kommun: Sollefteå Kommun Församling: Ådals-Liden.

häxmo

Nätet finns noterat att ”här på Häxmo bor: ”Äldre och pensionerade medelinkomsttagarpar utan barn i villa utanför småstäder”. Här finns Häxmo Skog AB, är ett mindre aktiebolag med 3 anställda. Och Sollefteå Riksteaterförening Häxmo, Näsåker.

Näsåker är en tätort i Ådals-Lidens socken, Sollefteå kommun. Näsåker ligger efter Ångermanälven och nedanför samhället finns talrika fornlämningar och cirka 2 300 hällristningar i Nämforsen. 526 personer bor 2015 i Näsåker.

I Näsåker arrangeras under första helgen i augusti varje år världsmusikfestivalen Urkult sedan 1995. Urkult är den i särklass viktigaste enskilda företeelsen ur besöksnäringsperspektiv för Näsåker och Sollefteå kommun.

Alltså, Häxmo har både historia, boende och lever 🙂

Källor:
svenskgeografi.se
hitta.se
google.se/maps
svenskaplatser.se
sv.wikipedia.org
urkult.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


Platser man ej hört, men som finns ändå, Sörskogen…

Denna dag är platsen ovanlig, kallad svampriket, och för att den ligger i Huddinge. Lite namnmässig Bullerbyns-känsla? Första gången ett – bostadsområde. Men folk bor där och många 🙂

Faktabiten?
Sörskogen är ett bostadsområde i kommundelen Sjödalen-Fullersta, 2012 hade den 22 304 invånare, ligger i Huddinge kommun och ingår i tätorten Stockholm.

Sörskogen ligger mellan Huddinge centrum och Flemingsbergsviken som är en del av sjön Orlången. Området består av en äldre del med kedjehus ett hundratal meter in i skogen från Lännavägen och en nyare del med radhus längre upp i skogen. De högst belägna delarna ligger över 70 m ö.h vilket ger många av fastigheterna en milsvid utsikt norrut mot Stockholm eller åt sydväst mot Visättra. Se ut!!!

Sörskogen brukar ibland kallas för svampriket eftersom vägarna är döpta efter svampar. Kedjehusen ligger längst Champinjon- och Musseronvägen och radhusen längst Bläcksvamps-, Flugsvamps- och Taggsvampsvägen. Området binds samman av Tryffelvägen som börjar vid Storängsleden.

Idrott?
Sörskogens IF bildades 1973 samtidigt som bostadsområdet i nya Sörskogen byggdes. Föreningen består av olika sektioner, där den största är fotboll. De har sin hemmaplan på Sörskogens IP som ligger i Gamla Sörskogen.

Där finns idag en 11-manna konstgräsplan, tennisbana, löparbanor och längdhoppningsgrop. Fotbollssektionen har dryg 20st lag i olika serier, på seniorsidan ett A-lag herrar och ett korplag damer. Största merit i föreningens historia är vinst i Stockholmcup 2008 där Sörskogens A-lag hade framgångar.

Och:

Sörskogen (av svenska södra skogen) är ett svenskt konst-rock projekt som Mikael Åkerfeldt (ledare för bandet Opeth ) och Dan Swanö fastställt för skojs skull. Båda konstnärerna är kända för sina breda musikaliska intressen. Gruppnamnet kommer troligen från byn där Mikael spelade sin första försök på bandet Utbrott i slutet av åttiotalet.

Det finns även Sörskogen i Västra Götaland bl.a. så de är ej helt ensamma 🙂

Källor:
svenskgeografi.se
sv.wikipedia.org
sala.se
sorskogensif.se
hejevent.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Okända svenska djur i framtiden, vilka är hotade…?

lo

Det finns totalt 71 reproducerande vilda däggdjursarter i Sverige. Två däggdjur har försvunnit från Sverige, nämligen vildrenen ca 1880 och svartråttan. Vildsvinet försvann redan omkring 1690, men har från slutet av 1970-talet åter spritt sig i flera landskap bland annat efter rymningar från vilthägn. Bilden ovan på lodjuret, nedan på uttern.

Den svenska vargen har i flera omgångar befarats vara utrotad och hör till de akut hotade arterna. Järven har decimerats hårt till följd av jakt. När snöskotern i mitten på 1960-talet blev ett allmänt färdmedel i fjällen blev hotet allvarligare och arten skulle förmodligen ha utrotats om den inte hade totalfredats 1969. När rovdjuren minskar i antal drabbas också fjällräven. Den är till stor del asätare och lever på resterna av vad andra har lyckats fånga. Fjällräven var vanlig i Sverige ännu vid 1900-talets början. 1928 var stammen hårt reducerad, varför arten totalfredades.

Populationen av lodjur har minskat stadigt under 1900-talet i huvudsak på grund av jakt, men på senare år även till följd av rävskabb. Efter totalfredningen 1991 har stammen åter ökat. På senare åren har ökningen avstannat och den räknas som sårbar.

Mer fokus på lon:
Lodjur (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien. Lodjuret är Europas största kattdjur och fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien. På Iberiska halvön förekommer istället den närbesläktade panterlon. 2012 uppskattades det svenska beståndet bestå av mellan 1 200–1 350 individer. I Finland beräknas det finnas över 2 500 lodjur och i Norge cirka 350 lodjur.

Uttern betraktas som sårbar hos oss och i stora delar av övriga Västeuropa är den numera helt försvunnen. Miljögifter är stora bovar på just uttern och sälar. I Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt har tumlaren tidigare varit vanlig sommartid även i Östersjön dit den vandrat regelbundet. Idag anses Östersjöbeståndet om ca 1000 djur vara biologiskt separerat från Västerhavet och antalet rapporterade iakttagelser av arten mycket få.

utter

Fladdermöss hotas.
Det finns åtminstone 18 fladdermusarter med fasta populationer i Sverige. Totalt 5 arter är akut hotade, 2 starkt hotade och 2 sårbara.

Ser vi även till fåglarna så är siffrorna mycket i moll. Totalt är 91 svenska fågelarter rödlistade enligt artdatabankens rödlista från 2010. Sedan 1850 har 9 av dem försvunnit som årliga häckfåglar från Sverige. Det finns många orsaker till att fågelarter minskar i antal och de främsta skälen är förändrade livsmiljöer, miljögifter, oljeutsläpp, störningar vid boplatser, illegal jakt, illegal handel med ägg och levande ungar. Människan…

En visa som tillhör barndomen och vår syn på nyfikenhet? Okända djur är en sång från 1956 med text av Beppe Wolgers och musik av Olle Adolphson, och utgiven med honom på skiva samma år med Helge Jacobsens trio.

Sången finns även inspelad med Alice Babs (1957). En annan version här. https://www.youtube.com/watch?v=tKHB7sS1b_4

Källor:
djurskydd.org
sv.wikipedia.org
wwf.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,


1 kommentar

Nazism i riksdagen, har det funnits i Sverige? Nej… eller…?

1932

Politik och nazism, hur har vi haft det? I Sveriges riksdag har det aldrig suttit några nazister. Rätt eller fel?

Ser vi tillbaka så – har vi haft två nazistiska riksdagsmän på 1930-talet. Det var när Högerpartiets (Moderaternas) inofficiella ungdomsförbund förklarade sig vara nazistiskt och skiljdes ifrån moderpartiet som två av högerns riksdagsmän beslöt att följa ungdomsförbundet. De bildade riksdagens ”nationella grupp” och blev således Sveriges enda (öppet) pro-nazistiska riksdagsledamöter.

SNF var – genom avhopp från Högerpartiet representerat av tre ledamöter i riksdagens andra kammare 1934-1936, vilket var enda gången en öppet pronazistisk fraktion haft representation i Sveriges riksdag.

Stéphane Bruchfeld har studerat detta och har skrivit:
”Jag menar att den svenska extremhögern var bland de första att påstå att Förintelsen av judarna bara var antitysk propaganda.”

Bruchfeld har studerat Sveriges Nationella Förbund, från de att de bildades som en ungdomsavdelning inom dåtidens Moderaterna 1915, tills dess att rörelsen försvagas efter andra världskriget. Han menar att de inte kan beskrivas som ett rent nazistiskt parti, men att de var starkt tyskvänliga, och närde antidemokratiska, rasistiska och antisemitiska idéer.

Många av SNF:s medlemmar togs upp av Högerns riksorganisation efter kriget, och kom i vissa fall att få betydelsefulla poster, berättar författaren Ola Larsmo. I februari 1934 beslutade Allmänna valmansförbundet helt sonika att bilda en ny ungdomsorganisation som knöts direkt till partiet.

SNU bytte alltså namn till Nationella förbundet och formerade sig som politiskt parti, det största extremnationalistiska partiet i Sverige under tiden fram till andra världskriget, med som mest bortåt 40 000 medlemmar.

riksdan

Den mest kände av dem var arméofficeren Alf Meyerhöffer, som på plats i Tyskland hade imponerats av nazisterna. Alf Roar Dag Meyerhöffer, 1891-1962, Stockholm, var en svensk militär och politiker (högerman till 1934, därefter Sveriges nationella förbund). Meyerhöffer var verksam som officer, bland annat vid Bodens garnison.

Han gjorde sig senare känd som engagerad försvarsdebattör och ordförande för Försvarsfrämjandet som han var fram till sin död 1962.

En intressant detalj var att det nya partiet, till skillnad från högern, förordade planhushållning. Vetenskapsradion Historia uppmärksammar partiet som också var bland de första att förneka Förintelsen av Europas judar.

Det gick inget vidare: gruppen förpassades ut ur riksdagen i andrakammarvalet 1936. Svensk nazism blev aldrig en partipolitisk maktfaktor.

Källor:
sydsvenskan.se
missuppfattningar.se
sverigesradio.se
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


1 kommentar

Avaträsk, en liten ort i södra Lappland du aldrig hört talas om…?

avatvinter

Nog har vi många små orter, jag har själv varit i Dorotea bl.a. men denna tror jag ej, där dock en vän bor.

Orten är Avaträsk, som är en småort i Dorotea kommun i södra Lappland i Västerbottens län. Omkring Avaträsk finns fyra mindre byar: Fjälltuna, Måntorp, Bränna och Tvåtjärn. Höjdläget är 305 meter över havet, arean 55 hektar och 2010 bodde här – 78 invånare.

Den förste som bokfördes som bofast i byn var en man som hette Nils Nilsson-Fjällmark, som flyttade till Avaträsk 1744. Sedan bodde han här med sin familj ensam i 20 år innan den andra åbon bosatte sig här, han hette Ifwar Eliasson och kom från Rörström. År 1890 byggdes byns första skola, och fyra år senare var landsvägen genom byn färdig. 1907 togs den första telefonen i bruk, och Avaträsk fick elektrisk belysning år 1919.

Byn ligger längs väg 1052 mot Borgafjäll, ca en mil nordväst om Dorotea. Byn Avaträsk är utdragen på längden eftersom den ligger med Nils-Bersberget på ena sidan och Avaträsksjön på den andra. På 1920-talet etablerades den första taxirörelsen i byn, i form av en bybo som körde en T-Ford. När Avaträsk var som störst fanns i byn tre affärer och ett flertal pensionat och kaféer. Byn har idag ett levande föreningsliv, där Avaträsk Framtid, som bildades 1995, fungerar som centralförening med huvudsakligt mål att främja byns överlevnad.

Enligt sägen skall den första åbon vara Båtsmannen Elias Mattson från Rörström. Han uppförde en stuga, men bodde bara en sommar här. Lapparna hotade, så han måste fly härifrån. Detta område var ju vad som senare kallades ”Avaträsk Lappskatteland”.
De första nybyggarfinnarna från Rörström eller någon annan plats, var troligen de som gav sjön namnet, då de på sina långväga fångstfärder kom till denna sjö. De tyckte väl att härifrån var en vid utsikt, och därför kallades sjön för Avaträsket, Ava på finska betyder vidsträckt utsikt.

avat

Namnet Dorotea fick församlingen och byn efter Gustav IV Adolfs gemål. Befolkningen i Avaträsk och byarna häromkring bestod av folk från olika håll. Det var finnar, jämtar och sörlänningar, men någon rasblandning med lapparna förekom sällan, därför att motsättningarna i levnadsförhållandena var allt för stora. Även såg och kvarninrättningar byggdes, i första hand i Kvarnbäcken där de första åborna haft sin kvarn. Det sista såghuset där revs så sent som på 1930-talet.

Landsvägen genom byn blev klar sommaren 1894. Största folkmängden hade Avaträsk under 1930-1940–talet, då bodde ca 700 personer här. Idag noterade jag en som besöker orten, nämligen Kajsa Bergkvist. Hon reser till sina morföräldrars hembygd. Landskapsdjur: Fjällräv. Specialiteter enligt Kajsa ovan: Vilt och fisk.

Roy Westman gjorde sin sista arbetsdag efter 50 år på posten. Han är uppvuxen i Avaträsk, familjen hade jordbruk och skog och som grabb drömde han om att bli jägmästare. Först sorterade han post på tåget medan det rullade mot Stockholm eller Boden. Järnvägspost blev lantbärare. Som nu ska vara över.

Källor:
sv.wikipedia.org
doroteabyar.nu
svt.se
allehanda.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,