Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 08 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2700 inlägg.


Carl David af Wirsén var poet och en kritiker som skapade rubriker…

Carl David af Wirsén

Carl David af Wirsén är älskad för sin sommarpsalm, texten till Psalm 201. I övrigt ses han som en reaktionär och intrigerande ständig sekreterare – 28 år, i Svenska Akademien, så nära hovskald som någon svensk har varit. af Wirsén var en omstridd kulturperson vid förra sekelskiftet. Idag anser man att han har få läsare utanför specialisternas krets, men en vän har läst Ur Quällen vilket gjorde mig nyfiken om denne man.

”För de flesta är han ett ryktbart namn: det var han som satt som en konservativ propp i Akademien decennierna kring förra sekelskiftet, det var han som i sin hårdhänta kritikergärning prisade fromma medelmåttor, men slog ner på alla nyskapande författare, det var han som genom sina invecklade intriger i Akademien och annorstädes gjorde sitt yttersta för att hålla stånd mot alla nya idéer.” (x).

af Wirsén, född 9 december 1842 i Vallentuna, död 12 juni 1912, var en svensk poet, litteraturkritiker och Svenska akademiens ständige sekreterare. Han föddes på Bällsta gård i Uppland som son till översten och sekundchefen för Livregementets dragonkår Karl Ture af Wirsén och Eleonore von Schulzenheim.

Fadern ville han skulle ta över godset, men han valde fly in i litteraturen, föräldrarna visade honom ingen kärlek. Det ryktas att kungamördaren Anckarström gömde sig i en lada tillhörande Bällsta gård. Själv var han såpass duktig att han – lärde sig läsa vid – TRE års ålder.

Han läste senare på Stockholms gymnasium, och tog studenten 1860 i Uppsala, där han 1862 avlade kansliexamen och 1866 filosofie kandidatexamen och samma år promoverades till filosofie doktor. I Uppsala tog han vara på den lilla frihet han trots bevakande släktingar kunde nå. Han grundlade yviga alkoholvanor och skapade sig ett rykte som skulle förfölja honom.


Under en vistelse i Paris skrev han Studier (1868), vilket gav honom en docentur i litteraturhistoria vid Uppsala universitet. 1870 blev han lektor i svenska och latin vid Uppsala högre allmänna läroverk.
Fadern ägde och var disponent vid Rockhammars bruk, Lindesberg, från 1848 och bruket ärvdes vid faders död av Carl David tillsammans med sina systrar, men driften överläts på hans svågrar varav den ene småningom övertog ägandet. I Rockhammar finns en minnessten rest över släkten och en kallad ”Wirséns väg”.

Göteborg – Stockholm:
1876 bosatte han sig i Göteborg, där han föreläste och skötte om en del. 1879 invaldes han då i Svenska akademien och flyttade året efter till Stockholm, där han blev litteraturgranskare i Post- och Inrikes Tidningar – 1886 även i tidningen Vårt land. I november 1884 valdes han till akademiens ständige sekreterare. Något hände åren kring 1880 som ändrade hans livssyn. Det misslyckade äktenskapet, se mer nedan – en lillebrors förvillelser som ändade i förtidig död i syfilis.

af-Wirsen_soldatstudentbeväring Soldat, studentbeväring

Som versdiktare publicerade sig af Wirsén, under signaturen Kuno, efter åtskilliga romantiska dikter i månadsskriften Nu gav han ut sin första samling Dikter 1876. Hans kristna livsåskådning tog sig många uttryck i hans arbeten, t.ex. ett antal psalmer och andliga dikter.

Hans konservativa åsikter och en riklig publicering av sin litteraturkritik gjorde att han blev vida känd, men också ivrigt motsagd, ibland i hårda ordalag, av sina meningsmotståndare som representerade nyare idéer. Som kritiker blev han beryktad för sina många negativa recensioner av August Strindberg, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, Henrik Ibsen och många fler.

Han måste vårda nerver och hälsa i Italien innan han tack vare Viktor Rydberg fick ett bibliotekariejobb i Göteborg. I faderns ögon var Carl ett fiasko, särskilt som han förlovade sig med familjens musikguvernant. När pappa Thure dog kunde de gifta sig, men äktenskapet blev, liksom föräldrarnas, kylslaget. Hon var den tre år äldre Cecilia Emerentia Leontina Adlöf (hon avled 31 maj 1912 i Stockholm, han ca två veckor senare).

carCecilia Emerentia Leontina Adlöf

Efter några lyckliga år – föddes ende sonen Einar, i sinom tid framstående svensk diplomat i Hitlers Tyskland, blev slitningarna många. Endast pliktkänslan höll det samman. Sonen var – Carl Einar Thure af Wirsén, född 1875 i Uppsala, död 1946 i Stockholm, var en svensk militär och diplomat. Han var ett av de svenska vittnena till det armeniska folkmordet.

Carl drabbades av kärlek till en av sina vänners hustru, men avstod från att bryta upp och skulle livet ut framställa det offret som föredömligt och låta det prägla bedömningen av andra. Hans djupare känslor kommer nästan aldrig till uttryck i de tusentals brev han skrev.

Men under rusets inverkan kunde han någon gång avslöja en del och dagen efter ursäkta sig för. Hans äktenskap blev olyckligt. Hans ekonomiska kaos, som kom sig av vräkiga vanor, kanske också av börsspekulationer, lånekaruseller, extrem generositet mot tiggare (!) och enligt ett rykte som nämns, kanhända även av spelmissbruk, tvingade honom sent i livet att låna pengar till och med av kungen. Han blev invald som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1905. Carl David af Wirsén är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Poesi:
Dikter, första samlingen (1876), Nya dikter, andra samlingen (1880), Sånger och bilder (1884), Vintergrönt (1890), Toner och sägner (1893) och Under furor och cypresser (1896), med dikter som Spinoza, Septemberdag vid Bellmans byst.

Ur kvällen

Under månens bleka skifva
Så blef lifvets lott fördelt,
Så skall allt härnere blifva:
Allting halft och intet helt.
Jordens rymd är blott portiken
Till de underbara riken,
Där hvad här var sprängdt i sär
Enadt och fulländadt är.

Näst efter Alfred Nobel själv är det ingen som betytt lika mycket för det litterära nobelpriset som Carl David af Wirsén.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om alla dina medmänniskor. Fortfarande!

Källor:
sv.wikipedia.org
ne.se
svd.se (x)
unt.se
adelsvapen.com
platsr.se
sv.wikisource.com

Blogginlägget nedskrivet 18/6-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Poet och dramatiker, läs om vem Kristina Lugn var…

lunget1

Kristina Lugn döptes med det ovanliga mellannamnet Bricken, ett namn hon fått från sin mormor Bricken Udén, en sågverksarbetardotter från Forsa socken i Hälsingland. Att Kristina bott i Jarl Hammarberg-Åkessons kollektiv känns inte konstigt. I början var hon inte så kulturell, men har fått sin stjärna polerad med åren. Idag har vi nåtts av beskedet att hon gått bort efter längre tids sjukdom. En kvinna jag tyckte om, lite udda, folklig, kul och djup, enkel. ❤

Gunhild Bricken Kristina Lugn, född 14 november 1948 i Tierp i Uppland, död 9 maj 2020 i Stockholm, var en svensk poet och dramatiker. Hon var ledamot av Svenska Akademien från 5 oktober 2006 fram till sin bortgång. 71 år.


Var växte Lugn upp?
Jo, där hennes far Robert Lugn, sedermera generalmajor, var officer vid pansarregementet Skaraborgs regemente. Uppvuxen i borgerlig miljö i Skövde, en tätort i Västergötland och – Västra Götalands län. Runt sekelskiftet 1900 förlades flera militära förband till Skövde. År 1913 kom även Skaraborgs regemente hit, det kostade staden mycket pengar men bidrog också till ökad konsumtion och affärsverksamhet. I dag är garnisonen en av Sveriges största.

Martina Montelius

Hennes mor Brita-Stina (född Alinder) var lektor. Kristina blev fil kand 1972, gifte sig ung, men bröt sig ur äktenskapet och flyttade in i kollektivet. 27 år gammal fick hon en dotter. Martina Montelius, bild ovan. Hon har bl.a. arbetat som skolbibliotekarie. Kristina föddes i Uppland, i Tierp, orten ligger mellan Uppsala i söder (56 km) och Gävle i norr (47 km).  Hon är även känd som reportagejournalist och fin essäist med ämnen som Sonja Åkesson och Hjalmar Gullberg.

Kristina Lugn läser Tomas Andersson Wij

https://www.youtube.com/watch?v=dwWUUGCnIxs

Senare började hon också skriva dramatik, och hon har också förekommit i andra media, bland annat i den svenska TV-serien Oförutsett, som sändes våren 1987 i SVT, där hon var programledare tillsammans med Jörn Donner, och Bert Karlsson.

Teater Brunnsgatan Fyra är en privatteater vid Brunnsgatan 4 på Norrmalm i Stockholm. Den startades 1986 av Allan Edwall. Sedan 2011 är det Lugns dotter Martina Montelius som driver teatern. Hon var konstnärlig ledare för teatern fram till 2011. Tillsammans med Viktor Skokic, Jonas Östholm och Georg Riedel tonsatte hon dikterna och med Kristina Lugns godkännande mynnade det ut i en musikföreställning på Soppteatern i Stockholm 2014.

Lugn har samarbetat med författaren och dramatikern Henning Mankell då de skrev novellen Tjuvbadarna. Henning Georg Mankell, 1948 -2015, var en svensk författare och dramatiker. Dottern? Martina Montelius, född i juli 1975 i Stockholm, är författare. Hon är främst verksam som dramatiker, och regissör. Syns ofta i TV i kulturprogram.

Svenska Akademien?
Den 5 oktober 2006 invaldes Kristina i Svenska Akademien, och vid akademins högtidssammankomst den 20 december 2006 intog hon stol nr 14 efter Lars Gyllensten.

Under vigseln mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel den 19 juni 2010 framfördes ett nyskrivet verk, Vilar glad, I din famn med text skriven av Kristina Lugn och musik komponerad av Benny Andersson. Under invigningsveckan Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet framförde Benny Andersson för första gången sitt specialkomponerade verk ”En skrift i snön” med text av Kristina. ‘Flera svenska tonsättare har arbetat med Lugns dikter, inklusive Gabriel Wilczkowski, Bo Ullman, Sven-David Sandström, Kim Hedås och Peter Gullin.

lugn

Inspiration utav?
Hennes poesi är delvis inspirerad av Sonja Åkessons och är en sorts rollpoesi med skenbara bekännelser och bisarr galghumor. Centrala teman i både hennes poesi och dramatik är döden, ensamheten, rädslan för medelåldern, och en kvävande, men alltid eftersträvad normalitet. Allting är förmedlat med bitande ironi och drastiska formuleringar som får oss att se det svenska språket utifrån och undra: – Vad betyder de här orden egentligen?, till exempel ”Hej då, ha det så bra!” (2003).

Artist: Kristina Lugn. Album: Jag vill aldrig mer vara ful och ensam.
Släpptes: 2005. Genre: Jazz.
När jag var gift med Herrman… – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=WAQ61NSgnXg

Har gjort pjäser, ex. Tant Blomma, Idlaflickorna, Titta en älg! och Kvinnorna vid Svansjön. Sysslar själv med Akademiarbete och musik. Hon har bl.a. tilldelats Selma Lagerlöfs litteraturpris 1999 och Bellmanpriset 2003.

Sarah Riedel har sjungit in hennes dikter, vilket visats i TV. ”Nu sitter Sarah på ett tehus i Gamla stan i Stockholm och påminner om textrader som Kristina själv glömt bort. Kristina har valt ställe, servitören kallar henne vid förnamn. Scones, färskost, marmelader och halvurdruckna koppar med Lapsang souchong på bordet.”

lugnk

Avslutar med en dikt, När jag var gift med Herrman.

När jag var gift med Herrman
då var det allmänt känt
att jag var en mycket skicklig
hushållsassistent.

Jag bjöd på glada tårtor
på pölsa och på vin
och jag var alltid ensam
och snäll och rar och fin.

Jag kände sorgen växa
i vårt trånga hjärterum
när jag var gift med Herrman
och dog av valium.

Källor:
sv.wikipedia.org
svenskaakademien.se
albertbonniersforlag.se
aftonbladet.se
svtplay.se
youtube.com

Blogginlägget nedskrivet 2/8-19. Uppdat. 9/5-20 ❤