Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2680 inlägg.


Sjumansholmen, mindre ö i Göteborgs södra skärgård, med legend…

sjuholmen

Ännu obesökt för mig men låter skön bese. Sjumansholmen är en liten ö som ligger mellan Styrsö i nordväst, Kårholmen i öster och Vrångö i söder. Bebyggelsen består av ett drygt 30-tal sommarstugor. Sjumansholmen grundades av en politisk arbetarförening. och har länge haft anknytning till kommunisterna.

År 1929 arrenderade pionjärföreningen Spartacus, en barnorganisation knuten till Sveriges kommunistiska parti, ön för sin sommarverksamhet. Fram till 1935 anordnades barnkolonier på ön. Parallellt med barnkolonin hade det också varit tillåtet för barnens vänner och anhöriga att tälta. Trots att koloniverksamheten upphörde, så blev tälten allt talrikare och var till sist ett fyrtiotal.

Därtill fanns ett stort militärtält där den kommunistiska arbetarkommunen anordnade föredrag och seminarier. Partiet hade ett muntligt tioårigt arrende med Gustav Olsson på Donsö (skeppsredare Sten A. Olssons far) på 30 kr per år. Efter kriget fick föreningen bygglov och därmed var det slut med svartbyggena.

I början av 1950-talet köpte sig föreningen fri från arbetarkommunen genom att betala 1400 kronor för fastigheterna. Sedan dess arrenderas ön gemensamt av medlemmarna, men man äger sina hus. Efterhand har man fått allt bättre kontrakt med Donsö bys skifteslag och 1973 förhandlades ett tioårigt arrende fram. Det förnyades senare på 25 år.

Hur tar man sig hit, då och nu?
Den första tiden fick man ta ordinarie skärgårdsbåt till Kårholmen, vandra diagonalt över ön och ta sig till Sjumansholmen med föreningens eka. Under 1980-talet byggde man en ordentlig stenbrygga och fick tidtabellsenliga anlöp av Styrsöbolagets båtar.

Sjumansholme11

Mystik, spänning?
Sjumansholmen ska enligt legenden ha en grotta där sju rövare bodde med sin rövade piga från Donsö. När pigan tog slut rövade de genast en ny. Till slut fick Donsöborna nog, rökte rövarna ur grottan och slog ihjäl dem till siste man. Huva!

Någon grotta kan man idag ej finna, men i en trädgård tornar hammaren och skäran upp sig på en flaggstångssockel. Ett ärgat spår av en tid som flytt. arbetarnas paradis på sommaren. De bodde i enkla masonitskjul och värmde konserver på primuskök. Folkhemmet, fackföreningen och fladdrande röda fanor i vinden. Tider som flytt!

Se ön:
Sjumansholmens norra del
https://www.youtube.com/watch?v=IuWsNkU7pIQ

I Götet sommartid, gör ett besök.

Källor:
sv.wikipedia.org
vastsverige.com
goteborg.com
gp.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


Donsö med fiske som huvudsaklig näring – gör ett besök…

donso

Om du är på sommarbesök i Göteborg så finns en ö som är fin att besöka och beskåda, namnet är Donsö. Den är en tätort och ö i Göteborgs södra skärgård. Den ingick tidigare i stadsdelsnämndsområdet Södra Skärgården i Göteborgs kommun.

Donsö ligger 16 kilometer sydväst om Göteborgs centrum och har ca 1400 invånare (2010). Orten och ön ligger i Styrsö socken och ingick till 1974 i Styrsö landskommun där ett municipalsamhälle fanns för ön/orten från 1 december 1911 till 31 december 1959. Sillperioderna under andra halvan av 1700-talet gav ett stort uppsving för öarna. Det fiskades, saltades in och kokades tran. Sedan kom Donsö, Styrsö Tången och Vrångö att utvecklas till framgångsrika fiskelägen.

Skeppsfart drevs från Donsö, Styrsö Halsvik och Köpstadsö. Under 1920- och 30-talen skedde stora förändringar på öarna. Snurrevadsfisket och trålfisket utvecklades med Donsö i spetsen. Den är både storfiskeläge och redarort. Företagsamheten för tankar till Gnosjöandan i Småland. Dialekten för dig bort från storstaden, mot Bohuslän och Norge. Hamnen är omgiven av 1900-talets fiskebebyggelse, eternitklädd mot havsvindarna.

Namnet Donsö skrevs Dunsø på 1200-talet i Valdemar Sejrs jordebok, och kommer antagligen av det dun (ängsull), som är vanligt förekommande på ön. Donsö kyrka uppfördes 1932 som kapell och fick sitt torn i samband med ombyggnad 1955.

Fisket nu och då?
Informationstavlan vid kajen berättar stolt om öns rederier och stora fiskefartyg. Donsö är Sveriges tredje redarort efter Göteborg och Stockholm. Mellan rader av sjöbodar når vi södra delen av hamnen med flera rederikontor. Det gamla ishuset för fisket är ombyggt och heter idag Isbolaget, med butiker, kafé och restaurang. Här fikar man med havsutsikt.

På östra sidan ligger kyrkan Torholmen med små sandstränder. Härifrån leder naturstigen runt Donsö huvud, anlagd med öns gemensamma krafter. Det gamla militärområdet med sina dystra skyttevärn har blivit fina picknickplatser – och från gamla radarberget har man fin utsikt. Norr om Torholmen ligger Lökholmen, öns bäst utrustade badplats.

Innanför hamnen slingrar sig vägen mellan vita trästaket genom tät trähusbebyggelse – Donsö gamla by med drag av gammalt fiskeläge. Missionen fick fäste på ön för hundra år sedan när Olof Eriksson grundade det första missionshuset efter att ha överlevt ett skeppsbrott. Längre norrut ligger idrottsplatsen, med det livaktiga Donsö idrottssällskap som ägare.

Hur du tar dig dit? Ön har förbindelse med land via Västtrafiks skärgårdsbåtar som i folkmun har kallats ”ångbåten”. Båtarna trafikerar samtliga bebodda öar i Göteborgs södra skärgård. Ön är också sammanbunden med Styrsö via en bro.

I Donsöhamn finns ca 400 fasta platser och ca 100 gästbåtplatser. För att ta sig till Donsö kommunalt åker man med skärgårdsbåtarna som går från Saltholmens brygga ca en gång i timmen. En biljett kostar runt 20 kr och turen ut till Donsö tar mellan 15-25 min med snabbfärjorna. Ta chansen du turist…

Källor:
vastsverige.com
donsohamn.se
sv.wikipedia.org

intressant.se