Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE MÅNDAG, ONSDAG, FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2660 inlägg.


Rekord i fågelvärlden gällande flygning och hastighet, visste du att….?

Strutsen får inleda då den springer och EJ flyger 🙂

Fåglar fascinerar och den världen har många spännande arter, sorter och – det skiljer mycket. Men jag väljer – över rekord som omfattar dokumenterade företeelser bland vilda fåglar, ämnet flygning och hastighet.

Höjdflygning:
Rüppellgam (Gyps rueppelli) är en akut hotad afrikansk fågel i familjen hökartade rovfåglar inom ordningen hökfåglar. En kolliderade den 29 november 1973 med ett flygplan på 11 277 meters höjd över Abidjan, Elfenbenskusten. Över 11 000 meter!!

Rüppellgamen är en mycket stor gam med en kroppslängd på 90–105 centimeter och ett vingspann på 220–255 centimeter. Den förekommer i hela Sahelområdet i centrala Afrika. Den nuvarande populationen på ca. 30 000 minskar på grund av försämring och minskning av de livsmiljöer gamen lever i. Normalt rör den sig på 6000 meter.
Rüppellgam är uppkallad efter Eduard Rüppell, en av artonhundratalets tyska utforskare, samlare, och zoolog.


Högst hastighet:
Pilgrimsfalken är världens snabbaste djur och kan nå hastigheter över 200 km/h. Denna respektgivande fågel var nästan utrotningshotad i Sverige på grund av förgiftningar från jordbruk under 1900 talet och senare det ökande intresset för äggsamling. Tack vare intensivt uppfödningsarbete så finns idag över 200 häckande par i Sverige.

Rekordet är på denna Falco peregrinus, som vid en störtdykning uppmättes till 320 km/h. Kan förväxlas med stora Stenfalkshonor och Jaktfalken. Här kunde man ana det rätta svaret?


Snabbast planflykt:
En taggstjärtseglare (Hirundapus caudacutus), på engelska: White-throated needletail, som klockats för en hastighet på 169 km/tim! Natursidan anser: Den snabbaste fågeln i plan flykt anses vara tornseglaren, som har uppmätts i 112 km/h. Det påstås att taggstjärtseglaren ska ha uppnått runt 170 km/h, men hur den mätningen gick till har aldrig publicerats, vilket gör att uppgifterna får tas med en nypa salt. Oki, men snabbast ändå tror man.

Taggstjärtseglaren är en stor och långvingad seglare som mäter 19–20 cm och har ett vingspann på 50–51 cm samt vikten på 101–140 gram. Fågeln är en mycket sällsynt gäst i Europa, i Sverige observerad vid två tillfällen.


Längst tid i luften:
Detta är sottärnan (Sterna fuscata) med upp till 10 år – medan den växer upp. Under denna period landar den bara några få gånger på vattnet. Sottärna (Onychoprion fuscatus) är en fågel i familjen måsfåglar inom ordningen vadarfåglar.

Sottärna är en vida spridd fågel som förekommer i subtropiska och tropiska hav. Jämfört med andra tärnor lever den ett utpräglat pelagiskt liv utanför häckningstid. Arten är mycket talrik och beståndet anses livskraftigt.


Snabbast på land . enklast? 🙂 Överst …
Struts (Struthio camelus) kan springa i en hastighet på nära 70 km/h och kan ta steg på ända upp till 5 meter. Den är världens största fågel och den kan väga över 150 kg. En strutshöna lägger normalt ca 30-70 ägg per år. Äggen brukar väga ca 1,5 kg.

I brist på tänder brukar strutsar svälja småsten för att mala sin mat och en vuxen struts bär omkring 1 kg stenar i sin mage. Strutsen har det största ögat av alla landdjur. Det mäter nästan 5 cm i diameter, vilket gör att rovdjur som lejon ses på långa avstånd.

Strutsen (Afrika) ingår i fågelordningen Ratiter. Där finns också Emu (Australien), Nandu (Sydamerika), Kasuar (Nya Guinea, Austalien) och Kiwi (Nya Zeeland). Dessa är egentligen inte särskilt mycket släkt med varandra, men har gemensamt att de saknar bröstben och bröstmuskler och därför inte kan flyga.


Källor:
sv.wikipedia.org
petergrannby.se
wildlifegarden.se
stjarnas.com
sv.unionpedia.org
davidchita.com
strutsfarmen.se


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som ökar efter hand 2021. Obs regel – använd helst munskydd med kollektivtrafiken. Nya virus kräver noggrannhet.

Blogginlägget nedskrivet 3/5-21
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


2 kommentarer

Fågelrekord i det vilda, om storlek och kroppsdelarna…?

Fåglar är spännande, särskilt när man får se en mer okänd sort. Sedan barndomen älskar jag domherren, då dök ett par upp varje vinter, men numer ser jag sällan några. Väljer de landet före staden?
Tänkte berätta om rekord, vilda fåglar och storlek. Om rekorden och fakta om vad just den sorten är för en gynnare.
Första – om den största har nog alla rätt.

Största – struts (Struthio camelus) bland den nordafrikanska underarten S. c. camelus kan hanarna bli upp till 2,75 meter långa och väga 156,5 kg. Den klarar sig från rovdjur genom att springa ifrån faror. Även äggen är de -största som någon fågel lägger och ett ägg från en strutshöna är lika stort som två dussin hönsägg! Låren mumma 🙂

Minsta – bikolibri (Mellisuga helenae) en total längd på 57 mm (hane), varav hälften utgörs av näbb och stjärtfjädrar, och en vikt på 1,6 gram. Om du jämför det med en enkrona som väger 7 gram – så förstår du att det är väldigt lite. Den lever på nektar som den suger ur blommor, och den måste äta väldigt mycket för att orka flaxa så fort med sina vingar – den kan slå med vingarna 80 gånger per sekund!

De kan flyga framåt, uppåt, neråt och de kan även flyga baklänges! Kolibrin är den enda fågeln som kan göra det. De kan även ”stå stilla” i luften med hjälp av en teknik med sina vingar. Deras flygteknik, och att de är så små, gör att de ibland påminner mer om insekter än om fåglar.

Längst näbb australisk pelikan – upp till 47 centimeter. Kroppslängd: 1,6 – 1,9 m. Det är en stor vattenfågel av familjen Pelecanidae, utbredd på inlands- och kustvattnet i Australien och Nya Guinea, även i Fiji, delar av Indonesien och som en vandrare till Nya Zeeland. Det är en övervägande vit fågel med svarta vingar och en rosa näbb.

Längst näbb i förhållande till kroppslängd svärdnäbb (Ensifera ensifera) upp till 10,2 centimeter, vilket är längre än fågelns kroppslängd om man inte räknar med stjärtfjädrarna. Vid vila håller fåglarna den långa näbben närmast vertikalt, detta för att hålla rätt balans och avlasta. Fåglarnas vikt uppgår till mellan 12 och 15 gram.

Vi går vidare till fjäderdelar:

Störst vingspann vandringsalbatrossen (Diomedea exulans) en hane med vingbredden 3,6 meter infångades av besättningen på forskningsfartyget USNS Eltanin, den 18 september 1965, i Tasmanska havet. Fågeln häckar på ensliga öar, bland andra Prins Edwardöarna, Sydgeorgien och Crozetöarna. Av de 22 albatrossarter som erkänns av IUCN är åtta utrotningshotade.

Flest fjädrar – sångsvan (Cygnus cygnus) som betyder svan, och den har en fjäderdräkt med cirka 25 000–30 000 fjädrar. Längd: 140-160 cm. Vingspann på 205-235 cm. Mycket stor fågel. Kilformad näbb med svart spets och gul näbbrot. Dräkten är vit med lång hals och litet huvud.

Flest halskotorsvanar, (Cygnini) har 25 stycken. I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan, sångsvan som häckfåglar och mindre sångsvan som passerande flyttfågel.

Nu kan ni tävla eller skryta för vänner 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
borasdjurpark.se
raddadjuren.se
avibase.bsc-eoc.org
gloop.se
fageln.se


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som ökar efter hand 2021. Obs regel – använd helst munskydd med kollektivtrafiken. Nya virus kräver noggrannhet.

Blogginlägget nedskrivet 30/4-21
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).