Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Vad betyder att man är svensk? När är man svensk?

sverigesflagga

Inte bara Fredrik Lindström är intresserad i ämnet läste jag och svaren varierar, allt beror på vad vi syftar på. Jag hade ett samtal nyligen med en granne som handlade om tillhörighet. Jag fick frågan, när är man svensk, vad krävs? Faktasök och jag fann med mångkulturen att frågan ej är så lätt svara på. Men såhär är det, en stor sak, men i bloggform 🙂

Först vår utbredning – Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Nu är vi ca 10 miljoner invånare.

Ordet – svensk (om person) som har svenskt medborgarskap. Frågan blir vad du behöver?
För att bli svensk medborgare ska du, enligt Migrationsverket:
kunna styrka din identitet.
ha fyllt 18 år.
ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort.
ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)
ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

sverigekulökarta

En annan sida. Vi svenskar är personer som på ett eller annat sätt har en anknytning till landet Sverige och/eller språket svenska. Svenskar kan till exempel definieras som en folkgrupp med huvudsakligen germanskt ursprung, som svenska medborgare eller de som talar språket. Svenskar kan också vara de som bor i Sverige eller haft Sverige som eget eller föräldrarnas uppväxtland.

Vad som delas av många i Sverige är intresset och närheten till naturen. Allemansrätten är en lag som gör det möjligt att röra sig fritt ute i svenska naturen, oavsett vem som äger marken. Just naturen och allemansrätten är en viktig symbol för den svenska identiteten. Sverige har också en viktig och framträdande roll i det internationella miljöarbetet.

Sett till etnisk bakgrund så kommer svenskar från början från de germanska folkslagen. Idag har svenskarna många olika ursprung. Detaljerat – ett indoeuropeiskt och germanskt språk som pratas av omkring tio miljoner människor, främst i Sverige men också i delar av Finland. Det svenska språket är likt både norska och danska och de flesta inom dessa tre länder kan förstå varandras språk.

Ungefär 60 procent av alla svenskar är medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Men det är ganska få som regelbundet firar gudstjänst i kyrkan. Cirka 45 procent av de barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Fredrik Lindström har uttryckt om sitt ”intresse för svensk mentalitet”. Hans svar:
”Ja, dels kommer väl intresset från att jag är själv är svensk, så det finns väl naturliga orsaker till att vara intresserad av det ämnet så att säga.

Till exempel finns det ett institut som heter Världsvärderingsinstitutet som kartlägger värderingar över hela jorden. Där finns det två staplar som vi ligger längst ut på. Den ena stapeln går mellan tradition och rationalism. Där ligger svenskarna längst ut på den rationella sidan. Vi tror inte på gud och tänker inte på våra förfäder och om våra föräldrar hamnar i ekonomisk knipa tycker bara 10 procent av oss att det är vår plikt att skjuta till pengar för deras skull.

Klokare? Vi vet vad som krävs, förr nämnde man ex att två, tre generationer bakåt skulle vara födda i Sverige etc. Vad vi idag är känt för kan man fråga de som kommit hit. Men våra rättigheter, friheter är det största tror jag alla tycker.

Historiskt?
Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Svearna (svioner) omnämns redan i Tacitus verk Germania som skrevs omkring år 98. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen.

Igår, 14/7, Victoriadagen såg vi från Öland firande av vår prinsessa och man kan nog säga man fick med både svenskhetens traditioner och mångfald! Vickan kan man bara gilla, royalist eller ej

Källor:
arbetarbladet.se
informationsverige.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
migrationsverket.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,


Idiomatiskt uttryck, kasta yxan i sjön eller – ej…

yxan

Jag har undrat, nu undrar du? Varför ska man kasta en yxa i en sjö?
Krångligt, vet man? Kasta yxan i sjön betyder ge upp sina ansträngningar, kortare – ge upp. Motsatsen används med, kasta inte yxan i sjön.

Varianter: Kasta (=släng, slunga, hiva, slänga) inte (=ej, icke) yxan i sjön!
Exempel på läst, 2010 (14 feb): 1-4 mot Växjö – och chansen till en direktplats i kvalserien kan ha försvunnit. Vi kastar inte yxan i sjön, säger Mora-tränaren Harald Lückner.

Ursprung?
1. Det kan ha sin härkomst ur en berättelse i Bibeln. I 2 Kung 6:1-7 kan man läsa om Elisha som räddade ett yxjärn, som hade ramlat i vattnet, genom att slänga i ett stycke trä och därigenom fick yxjärnet att flyta upp. Smart?

2. Å andra sidan har uttrycket samma ursprung som det gamla tyska uttrycket, ”der axt den stiel nachwerfen“ eller det engelska uttrycket – ”to throw the helve after the hatchet“. Den engelska varianten sägs har sin förklaring i en fabel om en skogsarbetare som förlorade sin yxa i ett vattendrag och kastade skaftet efter yxan. Ilsken arbetare?

yxaisjon

På engelska används, ”Throw in the sponge”. Minns TV-profilen Putte Kock som lär ha yttrat: ”Nu ska vi inte kasta yxan i sjön, snarare tvärtom.” 🙂

Du får inte kasta yxan i sjön sjöng en ung Thore Skogman in på skiva, finns ej finna men en förklaring på idiomet med film till.

Kasta yxan i sjön – länk: https://www.youtube.com/watch?v=jZ0KNYMsYaA

Källor:
sv.wiktionary.org
livet.se
nordspråk.se
youtube.com
kkbox.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Kors i taket användes mer förr, men vad betyder det…?

korstak

Vi använder ord och uttryck, ofta utan att veta var det kommer ifrån. Detta idiom, ”Kors i taket”, vet alla man utropar ex då något mycket oväntat inträffar. Svårt finna info om, men vi tar det i fakta vi hittar och omkring.

Först då, kors vet alla, ordet kors säger egentligen inget om Kristi kors. Ordet betecknar ett pinoredskap. Förbrytare bands fast vid en stolpe och lämnades där att plågas. De kunde också spetsas på en påle. I Egypten nämns att förbrytare hängdes upp på trä.

Korsfästelsestraffet var en långsam avrättning och ibland användes två sammanfogade trästycken av varierande form: Den äldsta formen man känner till är T, sedan kom även + eller X. Denna typ av avrättning användes på slavar och rättslösa. Bruket infördes av romarna i Palestina.

Taket används i flera uttryck som ex. står högt i tak, betecknande att stämningen är hög, att glädjen är stor. Man kan också – flyga i taket, betecknande att någon blir våldsamt arg, fattar humör eller brusar upp. ”Statsministern flög i taket”. DN – 1988.  korsflera

Kors i taket så – utrop av (glädjefylld) förvåning, förundran, överraskning: ”är det sant?”, ”fantastiskt”. Som ex även – ”att i en internationell församling komma till ett positivt resultat . . är värt att rita kors i taket för. (RöstRadio 1948 , nr 40). I festsammanhang hör man även att någon kan slå klackarna i taket.

Det finns en musikalfilm, Kors i taket, (originaltitel: Merry Andrew), en amerikansk, romantisk film från 1958 med Danny Kaye i huvudrollen.

Jag tror detta idiom står för att det är så sällsynt, såsom man ser ett kors i taket mycket sällan.

Källor:
g3.spraakdata.gu.se
inventaria.se
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Barnspråk? Någon undrar, varför säger man bajs?

Kärt barn har många namn eller så kan det vara att ord som är ”emot” gör det mer populärt. Barn tycker ju om en del förbjudna ord. Så, vid en viss ålder så blir det plötsligt lite, eller ganska mycket, obekvämt att prata om bajs. Men faktum är att bajset säger en del om hur du mår. Det vet vi alla. Fakta är att avföring kallas även faeces (latin) och exkrement. Spillning är en vanlig benämning på djurs avföring. Mer alldagligt kan avföringen kallas för exempelvis bajs eller skit. Ojsan.

Den gulbruna färgen kommer från gallfärgämnens nedbrytningsprodukter, och lukten från aromatiska aminer, såsom skatol och indol.

En syn på ordet bajs är att det användes som skolslang på 1930-talet i betydelsen – flicka. Sedan vet vi att barn har en speciell ålder då ordet är spännande (även för någon vuxen).

Om kiss och bajs-åldern?
Barnets utveckling 3-4 år. // Många barn i treårsåldern tycker att det är roligt att prata om kiss och bajs i alla möjliga sammanhang, och skrattar åt det med sina jämnåriga kompisar. Det väcker också omgivningens reaktioner. Barnet är i den här perioden fascinerad av det som händer i kroppen och att man själv kan producera bajs. I den mån barnet visar intresse kan man berätta hur maten går genom kroppen och till sist blir bajs.

Finns det någon historik?
Sedan 1842 av svenska dialektala (Östergötland) baj ”avföring”, vanligt i form uttrycket fy baj (jämför ajabaja), en tillrättavisande term riktat till eller använt av småbarn. Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon (1962) hänvisar angående baj till ett ord ur medelhögtyskan, baht. Baj som – sköt dig nu! Tyskt? Bajern finns ju, Bajen är ju Hammarby dessutom. Baj där som i by? 🙂

Dock, det primära är verbet bajsa, och att detta ursprungligen har betytt bete sig illa som i – störande. Och med allt finns en dålig sida.

En koprofag är ett djur som regelmässigt äter sin egen, sina artfränders eller andra arters avföring. De bör inte förväxlas med koprofiler. Koprofili, från latinets coprophilia, även från grekiskans kopros (exkrementer) och philia, av philos (älskad, kär, vän), sexuell attraktion till avföring.

bajsteckBaja kan syfta på:  Baja California (halvö) – en mexikansk halvö
Baja California (delstat) – en mexikansk delstat
Baja California Sur – en mexikansk delstat
Baja-Maja – en flyttbar utomhustoalett, ofta ej besöksvänlig.
Baja race – rally i Mexiko. Undrar vad man tävlar i?
Baja, Ungern – en stad i Ungern, huvudort i Bajai kommun. Värt en resa dit?
Nedeljko Bajic Baja (Nedeljko Bajic) – en bosnisk-serbisk sångare. Härligt namn!
Baja Mali Knindža (Baja Mali Knindža) – en serbisk artist. Likaså, BAJA!!!

Ja, mer djupt vill jag ej gräva i detta ämne. Men alla vet att det finns och vi behöver det.

Källor:
sv.wiktionary.org
sv.wikipedia.org
vardagspuls.se
1177.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


Varför är en dansk skalle dansk och hur kom den till?

Jag har faktiskt stött på detta ord i verkligheten som utsatt. Otäckt – detta som är uttytt, ett idiom – en skada genom en hård stöt, slag i ansiktet med huvudet. ”En dansk skalle är ett fult trick i slagsmål.”

a-danmark

Uttrycket är känt sedan 1800-talet och sägs härstamma från danska sjömän. Det var deras sätt att slåss: att köra pannan med full kraft mot motståndarens näsrot. Namnet kommer från Köpenhamn, Danmark, där det sägs att den första skallningen ska ha skett (jämför även ”københavnsk skalle”, som en annan version) …

Skallning innebär att den som skallar någon använder pannan så den slår i näsan eller tänderna/ munnen. En dansk skalle gör oftast mer skada än ett knytnävsslag, men kan göra mer skada på skallaren än på offret om det tar fel.

Vad vi vet är att det är danskt, sjömän använde det och när svenskarna fick nys om ordet lade man till dansk av ursprunget.

Justin Bieber utreds för dansk skalle, var en vi kunde läsa om som huvudnyhet. Media – 2010: 77-årig örebroare delade ut dansk skalle under boule-SM (Nerikes Allehanda). Huvuddomaren blev då informerad om att den 77-årige örebroaren ska ha delat ut en dansk skalle på sin motståndare./

Bilden på en annan dansk skalle, den vänligare varianten.

Källor:
sv.wiktionary.org
sv.wikipedia.org
expressen.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Har du ”lyst med din frånvaro”? Hur mycket kan du lysa…?

franvaro

Uttrycket har vi hört, man ”lyser med sin frånvaro” som betyder att man väcker uppmärksamhet genom att vara borta. Eller – att uppmärksammas genom att inte delta. Exempel: ”Han/hon/de lyste med sin frånvaro”.

Historiken bakom är något kluven:
Det bör först komma från den romerske historieskrivaren Tacitus i skriften Annales. Publius (eller Gaius) Cornelius Tacitus, på bilden nedan – född omkring 55, död omkring 120, som var en romersk historiker, författare och statsman, som tillhörde senatorsståndet.

tacitus

Men det tillskrivs även – den franske författaren Marie-Joseph de Chénier som använde den romerske historieskrivaren Tacitus verk ”Annales” som grund för sin tragedi ”Tibère”. Stycket handlar om den romerska seden att det vid begravningståg visades upp bilder på den avlidnes närmsta släktingar. När rollinnehavaren ”Junia Tertia” dog fick dock inga bilder på hennes man eller på hennes bror visas upp.

Orsaken var att brodern hette Brutus och den äkta mannen Cassius, två välkända namn för den som kan sin romerska historia. Brutus mördade Caesar och Cassius var en av de som var med i konspirationen mot kejsaren.

Brutus och Cassius – lyste med sin frånvaro. Kort sagt, maken och brodern förväntades vara med i begravningståget men var alltså frånvarande.

Att vi lyser är knappast troligt, men det syns TYDLIGT som i, ”Föreläsningssalen var fylld till brädden, men professorn lyste med sin frånvaro.”

Själv minns jag situationer. När Ingmar Stenmark en gång var i ropet med sin slalomåkning stannade Sverige upp och – man antog ”många lyset med sin frånvaro”. På jobbet?

När förväntades du dyka upp och ej kom – senast? 🙂 Jag brukar alltid hm dyka upp, i god tid… bra eller dåligt 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
bulldozer.nu
ordguru.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,