Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 08 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2700 inlägg.


Vad finns det för snabeldjur, vet du någon mer än vår elefant…?

 

Ja du, svaret älskar jag. Det finns det korrekta korta, det finns tillägg som i dåtid, och även det som gäller nu, men kanske inte helt rätt. Så du ska få lära dig allt med snabel. Då och nu. 🙂 Utöver vår elefant kan du gissa på – tapiren som också har en snabel till näsa. Den använder de till att vädra med och de är väldigt duktiga på att lukta. De använder också snabeln till att plocka löv och växter som den ska äta. Tapiren är nämligen vegetarian och äter bara växter. Ja, då har vi de två som är det helt rätt. De är bara två. MEN 🙂


Enligt gammal text förklaras det: Snabeldjur – 1) beteckning på vissa smala, fram- l. utskjutande kroppsdelar hos vissa djur; i sht om förlängt nos- l. munparti; utom zool. o. entomol. företrädesvis i a; äv. om den förlängda överläppen o. nosen hos tapir (jfr a); om den mycket förlängda kombinationen av överläpp o. nos hos elefantdjuren. om (lång o. tjock) fågelnäbb. entomol. hos vissa insekter (t. ex. vissa flugor, vivlar o. fjärilar): långsmal utdragen spets av huvudet påminnande om en snabel (i bet. a) o. utgörande sug- l. stickredskap, sugsnabel l. snyte. Jag vet, svårläst, men vi måste ha med historik. Under här ser du en sorts näsmus.

En grundkoll:
Tapirer (Tapiridae) är en familj i ordningen uddatåiga hovdjur. Idag finns fem (varav en upptäcktes 2013) arter kvar som alla brukar föras till samma släkte, Tapirus. Tapirer liknar svindjur i utseende med sin cirka 35 cm långa snabel – som den gillar att vädra med samtidigt som den spärrar upp ögonen. Däremot är de inte nära släkt med svindjuren utan med hästar och noshörningar.

Elefantdjur?
Och elefantdjur, äldre namn snabeldjur, ordning däggdjur med två nu levande arter elefanter och många utdöda former. Elefantdjur (Proboscidea), äldre namn är en ordning däggdjur med tre nu levande arter elefanter och många utdöda former. Karakteristiskt för elefantdjur är förekomsten av en snabel och av betar som bildas av de mellersta framtänderna. Och – familjen elefanter omfattar, förutom asiatisk elefant, afrikansk stäppelefant och afrikansk skogselefant.


Snabelhund:
Sedan vill jag betona en med lång nos som snabel. Snabelhundar (Rhynchocyon) är ett släkte i familjen springnäbbmöss. Det finns fyra arter som förekommer i östra Afrika.Som namnet antyder har snabelhundar en långdragen nos som liknar en snabel. Det vetenskapliga släktnamnet är sammansatt av de grekiska orden rhunkhos (nos) och kuon (hund). Däremot påminner nosen mer om – elefanternas snabel.

Näsbjörn:
Näsbjörnar ovan är ett gemensamt svenskt namn för vad som numera betraktas som två släkten: Nasua och Nasuella. Båda släktena tillhör familjen halvbjörnar. Nasua omfattar de två arterna (vanlig näsbjörn (ringsvansad näsbjörn, Nasua nasua) och vitnosad näsbjörn (Nasua narica). Till släktet Nasuella, mindre bergsnäsbjörn (Nasuella olivacea), önäsbjörn eller cozumelnäsbjörn. Deras huvud är långt och spetsigt. Nosen är – snabelformigt förlängd och räcker långt bortom munnen samt har skarpa uppvikta kanter.

Fjäril med snabel??? 🙂
Större snabelsvärmare (Deilephila elpenor) ovan är en färgstark fjäril i familjen svärmare (Sphingidae) som främst är aktiv i skymningen under för- och högsommaren då den suger nektar ur blommor. Finns även en liten – de har som en nos framtill för att kunna äta.

Men måste ta med – förut i tiden.
Just det, våra mammutar, de som levde ullhåriga uppe i Arktis under istiden. Och de hade imponerande snablar.och även ett antal andra utdöda grupper av elefanter.

Gammalt snabeldjur?
Det äldsta kända snabeldjuret är Moeritherium, som levde under senare delen av eocen, för cirka 40 miljoner år sedan i Nordafrika, fyndort är bl.a. El Fajum i Egypten. Moeritherium var stor som tapirer (cirka 1 meter) och liknande dem rätt mycket. Moeritherium anpassades till stor del i vatten. Totalt beräknar det ha funnits över 400 arter snabeldjur. Vid all information ser du bilder av djuret ifråga. Minns dem nu…


❤ CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, håll avstånd och var – rädd om alla dina medmänniskor.

Källor:
saob.se
sv.wikipedia.org
raddadjuren.se
ne.se
learning4sharing.nu

Blogginlägget nedskrivet 26/7-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Vilka är världens 10 tyngsta landlevande djur…?

blåvalen

Världens allra tyngsta nu levande djur är valarna, med blåvalen i topp, bilden ovan. Även på land är däggdjuren tyngst, vilket är ett bevis på hur framgångsrik djurgruppen har blivit sedan dinosaurierna dog ut. Här är världens 10 tyngsta (nu levande) landlevande djur, ungefärligt ordnade efter sin normala vikt enligt Världsnaturfonden WWF. Obs att det är en del ”samma djur”, men olika sorter. 🙂

10. Giraff.
Vikt: Över 1 000 kg .
Giraffen blir runt 5 m hög och är därmed världens högsta landlevande djur. Den lever endast i vissa begränsade områden i Afrika Blir normalt 20-30 år.

spetsnoshorning

9. Spetsnoshörning/ svart noshörning.
Vikt: 800 – 1 400 kg
Spetsnoshörningen, en av fem levande noshörningsarter, lever i centrala och östra Afrika. Det finns endast några tusen individer och arten är kritiskt utrotningshotad.

8. Valross
Vikt: 400 – 1 800 kg
Valrossen lever vid vattnen norr om polcirkeln, framförallt runt Berings sund. Valrossar kan bli uppåt 40 år gamla och 2,2 m till 3,6 m långa.

7. Javanoshörning
Vikt: 900 – 2 300 kg
Javanoshörningen kan vara jordens mest utrotningshotade däggdjursart, med endast 60 individer i en population på ön Java i Indonesien. Anledningen är jakten på deras horn. (2017).

6. Indisk pansarnoshörning
Vikt: 1 800 – 2 700 kg
Den tredje noshörningen på listan, och den näst tyngsta, är den indiska pansarnoshörningen. Den lever i ett band söder om Himalaya där den är klassad som sårbar på grund av habitatförlust och jakt.

Flodhäst

5. Flodhäst
Vikt: Upp till 3 200 kg
Flodhästen är tillsammans med dvärgflodhästen de enda två arterna flodhästar. Flodhästen lever i floder och sjöar i stora delar av södra Afrika. Farligaste djuret?

4. Trubbnoshörning/ vit noshörning
Vikt: 1 400 – 3 600 kg
Den lever i östra och södra Afrika, där den har en ganska stark population. Dock finns bara den ”sydliga” av de två underarterna kvar i vilt tillstånd. Den ”nordliga”, som levde längre norrut, utrotades i det vilda runt 2006, och endast tre individer i fångenskap finns kvar.

Och så topp TRE:

3. Skogselefant
Vikt: 2 000 – 5 000 kg
Skogselefanten utmärker sig från savannelefanten genom att vara lite mindre, ha rundare öron, samt hålla till i regnskogen.

2. Asiatisk elefant
Vikt: Runt 5 000 kg
Den asiatiska elefanten är den enda elefantarten i Asien. Den finns fläckvis i Indien och delar av Sydostasien.

African Elephant and the Ngorongoro Savanna in Tanzania

1. Savannelefant
Vikt: 4 000 – 7 000 kg
Världens största och tyngsta landlevande djur är altså savannelefanten. Denna gigant kan ha en mankhöjd på otroliga 4 meter. Den väger ca 100 kg vid födseln.

Det är med snabeln elefanten skaffar mat, dricker, luktar, lyfter, visar känslor och pratar med andra elefanter. Ibland används snabeln som ett vapen att slåss med också. Snabeln har inte ett enda ben utan består av 100 000 olika muskler. Inuti går två luftkanaler och på snabelspetsen sitter två näsborrar. Elefanter blir 60 till 65 år gamla.

Isbjörnen strax under med max cirka 670 kg, en grizzlybjörn, hane, extremt stor max 640 kg, en brunbjörn, hanne är normalt 100–300 kg bara. En jättepanda som ex, en vuxen 70–150 kg.

Älgen då? En tjur på omkring 380 till 540 kg, så ingen på tio-listan.

Källor:
varldenshaftigaste.se
pedagogeeks.wordpress.com
kpwebben.se
twistedsifter.com
list25.com
animals.mom.me