Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08 -MINST 4-5 GGR VECKAN! 2800 inlägg. Carpe diem.


1 kommentar

Ängens blommor, i diken och skog – vad heter de…?

ängogras

Det tusenåriga ängsbruket behövdes ej i slutet av 1800-­talet, när vallodling på åkermark infördes. De kvävefixerande klövervallarna gav mångdubbelt med vinterhö och var lättare att sköta med maskiner.
Dåtid? För tvåhundra år sedan fanns det runt två miljoner hektar ängar i vårt land. I dag är det strax under 7 000 hektar. Den största ytan med ängsflora återfinns annars numera längs vägkanterna, som slås med maskin varje sommar.


Presentation av några du känner igen? Rolig kunskap, man har sett dem, men namnet kommer man ej alltid på.

1. Väddklint:
Den är en ganska stor och grov, flerårig ört med parflikiga blad och rödvioletta blommor. Stjälken är upprätt, vanligen grenig och kan bli upp till en meter hög. Väddklint blommar i juli-augusti. Frukterna är mörkt bruna och har en tjock och mörk hårpensel.

ängVäddklint

Väddklint ser ut som en rödklint, men den senare är spädare och har lansettlika, oftast hela blad. Väddklint, holkfjäll – är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt även i en del nordliga landskap. Den växer på torr och öppen mark, ofta i backar och vägkanter. Första fynduppgift publicerades 1745 då Linné omtalar den i Flora Svecia som mindre allmän.

Artnamnet scabiosa av att den i de medeltida läkeböckerna kallades Scabiosa major. Scabiosa är också det vetenskapliga namnet på släktet fältväddar. Det äldre svenska namnet järnört används numera på arten Verbena officinalis.


2. Brudbröd:
Brudbröd (Filipendula vulgaris Moench) är en art i familjen rosväxter. Parflikig bladrosett vid marken med många småblad, nästan bladlös stängel och yvig förgrenad gräddvit blomsamling. Blommar i början av juli eller något före gulmåran.

ängBrudbroed

Blommorna är väldoftande på grund av sitt innehåll av metylsalicylat. Brudbröd förväxlas ibland med älggräs. En utmärkande skillnad är växtplatsen: Brudbröd växer på torra platser; älggräs i fuktig mark.
De näringsrika rotknölarna är ätliga, vilket ibland uppmärksammas i överlevnadskurser.
Av malda rotknölar kan nödbröd bakas.

Användning?
I somliga trakter lär brudbröd ha insamlats för att ge smak åt vissa maträtter. Om exempelvis brudbrödblommor kokas i mjölk får mjölken god smak, antagligen p.g.a blommornas innehåll. (Detta ämne används även för att ge smak åt vissa sorters tuggummi.)

Ordledet bröd syftar otvetydigt på rotknölarnas användning till nödbröd. Hur ledet brud skall förklaras är däremot oklart. Noteras kan emellertid att det tyska namnet för brudbröd är Kleines Mädesüß, ungefär Lilla sötnosen i betydelsen ung flicka. Detta kan kanske antyda ett sammanhang med en gemensam etymologisk rot långt tillbaka i tiden för ett kvinnligt väsen). I svenskt slangspråk menas med brud en person i allmänhet med kvinnligt kön; stundom förvrängt till brallis. Jaså?


3. Gulmåra:
Den enda måran med gula blommor, barrlika blad i krans, väldoftande. Gulmåra är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Den blommar i juni-juli, blomställningarna är täta och rikblommiga.
Den korsar sig med stormåra (G. album) och ger upphov till en intermediär hybrid, som kallas gräddmåra eller hybridmåra och som i växtsätt liknar stormåra, men har blekgula blommor och smalare blad än denna.

änggulmåra

Utbredning. Gulmåra är allmän på torrbackar och ängsmark i nästan hela landet, olven under gästabud, men ansågs orsaka bråk och osämja, därav namnet trätogräs. Artnamnet verum kommer av latinets verus (äkta) och betyder ‘äkta måra’.


4. Humleblomster:

ängHumleblomster

Känns igen på de hängande blommorna med brunlila foderblad. Geum rivale blommar blommar från maj till juli. Blommans foder är rödbrunt och kronbladen är först gulvita senare blekt rosafärgade med mörkare ådror. Stjälken är upprätt med lutande topp som reser sig upp när blomman går i frukt. Humleblomster är vanlig i nästan hela landet. Den växer på fuktiga ställen, till exempel i fuktängar och kärrkanter.

Artnamnet rivale kommer från latinets rivus (bäck) och syftar på att den växer på fuktig mark.
Användning? Jordstammen hos humleblomster kan kokas färsk eller torkad i vatten till en stärkande choklad-liknande dryck. Ett avkok, med mjölk och socker, har fått namnet Indian Chocolate.

Jordstammen har i likhet med sin släkting nejlikrot (G. urbanum) en doft och smak som påminner om kryddnejlikans och kan användas för att förbättra smaken på t.ex. vin och öl. Underjordiska växtdelar skördas bäst under vår eller höst. Blomman kan ätas och användas till dekoration i matlagning. Bladen kan hackas ner i t ex soppor och stuvningar.

Som medicin?
Traditionellt har avkok på jordstammen hos humleblomster använts invärtes mot frossa, feber, diarré, tarm- och magbesvär; även ansetts verksamt vid utvärtes behandling av olika hudåkommor såsom fläckig hud, finnar och fräknar. Jordstammen har inom folkmedicin använts som ett antiinflammatorisk, antiseptisk och sammandragande medel. Allt med en nypa salt, men från en tid då örter var vanligt för det mesta…


5. Höskallra:
Gula blommor i kraftiga ljusgröna foderblad. När höskallrans frön rasslade sades det förr vara dags att slå ängen. Vetenskapligt namn: Rhinanthus angustifolius, förekomst: Tämligen allmän.

ängHöskallra

Underarten höstskallra (ssp. angustifolius) är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige, den växer huvudsakligen på vägrenar och på strandängar. Underarten äkta höskallra (ssp. grandiflorus) växer i slåttermarker och naturbetesmarker men har minskat kraftigt och är numera mycket sällsynt. Åkerskallra (ssp. apterus) var i äldre tid ett vanligt åkerogräs, särskilt i något fuktiga åkrar, men har genom effektiviserad utsädesrensning nästan helt försvunnit ur den svenska floran. Eftersom fröna var giftiga blev rågbrödet bittert och ohälsosamt.

Den blommar i juli-september. Höskallra är en halvparasit, vars rötter har sugskålar som fäster på värdväxtens rötter.


Källor:
sverigesnatur.org
linnaeus.nrm.se
sv.wikipedia.org
plantagen.se
skogsskafferiet.se
alltpaoland.se


Om covid-19
Tänk på alla: Handhygien, avstånd och använd gärna munskydd – vaccinets hållbarhet i tid ej känd ännu. Blogginlägget nedskrivet 23/7-21


Ardennerhästen, en ståtlig tungviktare som var duktig skogshäst förr…

Ardennerhästenulltan

Hästar är fina och ståtliga djur, minns barnaåren då brorsan var sommarbarn. Bonden hette Axel som hade en ardenner, som brorsan red barbacka på. En finstämd häst med lugn även om den var rejält stor. Vad är historien bakom denna ras uppdykande i Sverige? Ardenner är den absolut mest kända och använda kallblodsrasen i världen.

Tidiga år?
När Julius Caesar år 57 före Kristi födelse kom till Gallien, fann han i det nuvarande Belgien – en hård och outtröttlig lanthäst – som var stamfader till den nuvarande ardennerhästen. Under den ryska kampanjen år 1812 kunde Napoleon inte nog berömma de outtröttliga ardennerhästarna, vilka alla hans hästar dukade under av köld och hunger.
Den franska hären under nämnda fälttåg på en enda natt förlorade 30 000 hästar, men ardennerhästen uthärdade kölden och nöjde sig med halmen, som utgjorde de ryska bondstugornas tak, och lyckades på så vis stå emot alla umbäranden.

Ardennerhästen3

Till Sverige?
Hit infördes de första ardennerhästarna år 1873, då greve Carl Gustaf Otto Kristian Wrangel anskaffade tre hingstar till ett värmländskt hingstbolag (hingstarna döptes till Ardenne, Faro och Railleur). År 1874 importerade han stona Rigolette och La Mére till Blomberg i Skaraborgs län. Därmed var också grunden lagd till det första svenska ardennerstuteriet. Hingsten Railleur föddes 1869.

Det dröjde inte länge förrän ardennerhästen erövrat större delen av södra och mellersta Sverige. Även i Norrland blev rasen använd till korsning, men dess bättre insåg man innan det ännu var för sent, att den gamla Norrlandshästen inte borde bortkorsas med främmande blod. Rasen ardenner, det är som skrivits en kraftfull hästras med ursprung i Ardennerna.


Nutid?
Ardennern är den vanligaste kallblodshästen i världen och många länder har egen avel av ardenner efter en egen standard. Dock räknas ardennerns hemland som Belgien och även Frankrike. Men det finns numera även Svensk Ardenner, Holländsk Ardenner, Tysk Ardenner m.m. Alla med egenskaper som passar sitt land och sina användningsområden. En häst som normalt väger mellan 600 – 800 kg. En gång arbetshäst, numer körhäst inom skogsbruket.

Ardennerhästen2

Hälsinglands Ardennerklubb bildades 1985 och de skriver, ”Vi har haft och har ett stadigt medlemstal på 60 – 70 medlemmar sedan starten. Vi är en ideell förening som arbetar aktivt för rasens bevarande.”

Under första delen av andra världskriget så uppsteg antalet ardennerhästar, eller korsningar av denna ras, till 400 000 hästar. Idag finns det mellan 4 000 och 5 000 hästar i Sverige. Så rasen är mycket känslig och på gränsen till utrotningshotad.


Kuriosa:
Ardenneroffensiven är den månadslånga motoffensiv som den tyska armén utförde i Ardennerna i södra Belgien, mot de västallierades styrkor den 16 december 1944 till den 25 januari 1945, under slutet av andra världskriget. Slaget anses som ett av de blodigaste slagen i amerikansk militär historia.

Mer:
Ardennerna är ett drygt 10 000 kvadratkilometer stort skogsbeklätt bergsområde beläget i sydöstra Belgien och de angränsande delarna av Luxemburg och Frankrike.

Källor:
hastkatalogen.se
sv.wikipedia.org
halsinglandsardennerklubb.se
ardennerforeningen.nu


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som ökar efter hand 2021. Obs regel – använd helst munskydd med kollektivtrafiken. Nya virus kräver noggrannhet.

Blogginlägget nedskrivet 13/5-21
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Bongoantilopen är världens största antilopart som finns i skogen, men det visste du…?

bongoantilop

Jag måste erkänna att jag ej kände till denna art så vad gör man? Man tar reda på fakta såklart 🙂 Vi vet att den är världens största skogslevande antilop, mest färgglada och mest sällskapliga av de afrikanska skogsantiloperna, ibland kallad kortare bongo – och den östliga underarten finns i Kenya, varav det finns färre än 250 djur kvar i det vilda. Hotad kallas det tragiskt nog.


Fakta så:
Bongo (Tragelaphus eurycerus) – på engelska lika – bongo (antelope). Det är en antilopart som tillhör familjen oxdjur och man hittar den i skogarna i Öst-, Central- och Västafrika. Den beskrevs först av irländska naturforskaren William Ogilby 1837, strax före vi föddes. Det generiska namnet Tragelaphus består av två grekiska ord: trag- , vilket betyder en get; och elafos , vilket betyder hjort. Gethjort?

Läst i mars 2016 att Kolmården fått en bongokalv, nyfödd, och den ingår i ett europeiskt bevarandeprogram (EEP- europeiska programmet för hotade arter). Alla bongon i fångenskap kommer från de isolerade Aberdare-bergen i centrala Kenya.


Utseende?

bongoantilop22

Bongon är en kraftigt byggd antilop. Den har en varierande päls som är kastanjeröd. Ju äldre bongon blir desto mer mörknar pälsen till att nästan bli brunsvart. Den har vita lodräta streck på sidorna, ett V-formigt vitt märke i ansiktet och ett vitt band över strupen. Bongon har också vita och svarta markeringar på benen och en svart och vit man som börjar bakom hornen och löper längs hela ryggen till svansroten.

Båda könen har långa vridna horn som kan vara mellan 60 och 100 centimeter. Det är stor skillnad i vikt mellan könen, honan är mycket mindre än en hane, han mellan 200-400 kg, honan bara – 210-250 kg.


Hur lever de och är de sociala?
Bongon trivs bäst i regnskogar, men förekommer också i låglandsskogar och bambuskogar. Bongon är ett skyggt djur som är som mest aktiv under skymning, gryning och på natten. Under dagen söker den skydd och vilar i de tätaste delarna av skogen. Den äter bland annat löv, skott, frukt, bark, rötter, gräs och örter.

Den är skicklig på att gräva upp rötterna den vill åt med hjälp av de kraftiga hornen. De lever parvis eller i små grupper av honor med ungar. De äldsta hanarna är ensamlevande och kommer bara i kontakt med andra när det är parningssäsong. Bongon är ett stationärt djur som håller ett revir som har ett system av stigar, viloplatser och gyttjebad. Den tycker om att bada i gyttja för att sedan stryka av den mot något träd. Bongon uppehåller sig gärna i närheten av vatten. Som vi på sommaren.

Ungar?
Honan är dräktig cirka 9½ månad, och föder endast en kalv. Den väger ungefär 20 kilo när den föds. Mamman brukar gömma sin kalv de första veckorna efter födseln. Livslängden på en bongo beräknas vara mellan 15 och 20 år.

bongoantilop3


Se – video:
Big Herd of Bongos! Amazing!
https://www.youtube.com/watch?v=YnAgKGYpD-U
eller
https://www.youtube.com/watch?v=4zL4zd5Eb7Y

Fiender?
Det enda stora skogslevande rovdjur som kan ta en fullvuxen bongo är leoparden. Unga kalvar kan tas av både afrikansk guldkatt och pytonorm. Om en fara hotar bongon står den helt stilla för att inte bli sedd. Men blir den upptäckt flyr den genom den täta vegetationen. De lyfter upp huvudet så att hornen ligger parallellt mot ryggen. Det gör den för att inte hornen ska fastna. Om en bongo saknar flyktmöjligheter och den blir trängd har det hänt att den har gått till anfall.


Och som ofta, det tragiska:
Det finns cirka 250 djur kvar i det vilda. Det gör den till ett utav de allra mest hotade djuren i Afrika och har därför blivit klassificerad som ”akut hotad”. Även om bongos är ganska lätta för människor att fånga med snaror, trodde många människor som bodde i bongos livsmiljö att om de åt eller rörde på en bongo, skulle de ha spasmer som liknar epileptiska anfall.

På grund av denna vidskepelse skadades bongos mindre i sitt hemland än förväntat. Men dessa tabu sägs inte längre existera, vilket kan stå för ökad jakt av människor under senare tid…

Källor:
sv.wikipedia.org
britannica.com
borasdjurpark.se
en.wikipedia.org
youtube.com

CORONA:
Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var fortfarande – försiktig.

Blogginlägget nedskrivet 7/10-20
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).
Ev skrivfel kan ske, källor från ex. utland kan skapa det, men ändrar snarast.