Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Myror kan man se överallt, jag funderade på – hur många finns i hela världen?

mrornfokus

Galen tankegång? Nja, allt finns svar på och finner man ej så är svaret, ingen vet – det vet vi 🙂 Men ofta finner man så nära rätt svar man kan komma. I denna fundering förekommer matematik på hög nivå och jag var bra i skolan, det ska stämma, men om ej så spelar det ingen roll 🙂 Man vet nämligen ej hur många det finns exakt som vid kontrollmätning 🙂 Men ja, såhär är svaret.

Myror tar sig in överallt, vad vet vi om myror?
Myror finn nästan överallt, överaktiva kilar de omkring för att hämta in föda och byggmaterial till stacken. De tillhör en framgångsrik insektsfamilj som utvecklats under tiotals miljoner år. Framgången bygger helt på samarbete. Myrstackar är ytterst välorganiserade samhällen där alla individer har sin uppgift som arbetare eller soldater, samlade runt en enda drottning. Fertila hannar och honor flyger bara en kort tid på sommaren för att para sig. Hanarna dör sedan och honorna blir drottningar som grundar nya kolonier.

mra2

Hur många arter finns?
Det finns omkring 15 000 arter av myror i världen, varav merparten i tropikerna. I Sverige finns ett 80-tal arter. Jaha, där fick vi delsvar!

Ekvationens början:
För varje människa finns det cirka 1 000 000 myror. Det vill säga att den totala vikten för myror är lika stor – om inte större – än människans totala vikt. En myra väger som mest en tvåhundradels gram. 0,02 gram. Jag beräknar med mina aktiva hjärnceller: 3 500 000 st myror per människa a 70 kg, enbart sett till vikten. Experter nämner 1 miljon myror, aningen lågt. Dock:

7,753 miljarder (2020) människor på jorden = 7 miljarder gånger 1 miljon, 1 miljard – 1000 miljoner, ca 7000 miljarder. 7 000 000 000.

Uppställning?
7 000 000 000 000 (en 7 följd av 12 nollor) En biljon är på svenska en miljon miljoner, d.v.s. en etta följt av tolv nollor. 7 biljoner myror finns det, troligen drygt, jämnat ut antalet människor, som med barn etc Personligen skulle jag välja 8,5 biljoner myror.

Vad bestämmer om en myra blir arbetare, soldat eller drottning?
Det är födan i larvstadiet som avgör vad en myra utvecklas till.

ant

Vad är myrans livscykel?
Ägg, larv, puppa, fullt vuxen. En myra kan bli upp till 15 år och genom dess livscykel får den mer och mer ansvar: de yngsta arbetarna matar drottningen och tar hand om ägg och puppor, senare börjar de städa myrstacken, och till slut får de lov att skaffa föda till kolonin. Ett smart vis få ihop familjen.

Problem med myror ute?
Myrmedel för utomhusbruk är en bra produkt för bekämpning av myror utomhus. Om du har myror på terrassen eller i gräsmattan, då skall du bara köpa myrmedel för bekämpning av myror utomhus.

Du häller på myrmedel ur förpackningen ner i en vattenkanna och fyller på med vatten i det blandningsförhållande som står på paketet. Det är absolut bäst om din vattenkanna kan sprida vattnet som en dusch. Därefter häller du ut vattnet på din terrass eller gräsmatta där myrorna färdas.

Källor:
sverigesnatur.org
tt.se
10fakta.se
sv.wikipedia.org
skadedjursstopp.se
djursajten.se


Om covid-19, tänk på alla: Håll avstånd – vaccinets hållbarhet i tid ännu ej känd. Blogginlägget nedskrivet 20/1-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Pungräven finns i mest Australien, anses av en del som skadedjur, stämmer det…?

pungräv

Rätt okänt djur, du vet lite och får nu veta mer. Pungräv (Trichosurus vulpecula) är ett pungdjur från Australien. Det är ett nattaktivt djur som kan påträffas både i trädbevuxna förorter och i öppna skogar. Alltså ett klätterpungdjur som finns på hela den australiska kontinenten samt på ön Tasmanien och på mindre öar i samma region.

Under natten hörs ofta hannens höga läte när den försvarar sitt revir. Dessutom har de flera andra ljud för kommunikationen. En possum (på svenska ofta känd som pungräv) är en av ett 70-tal olika pungdjursarter med långa tjocka svansar som ser ut lite som en blandning mellan tvättbjörn och ekorre.


Olika platser där den finns?
Djuret har flera från varandra skilda utbredningsområden i Australien som är mer eller mindre stora. Den största populationen finns i östra och sydöstra delen av kontinenten. Pungräven tillhör ett fåtal pungdjur som klarar sig bra i landskap som förändras av människor.

Liksom tvättbjörnar i Nordamerika betraktas de ibland som plåga. Arten blev införd på Nya Zeeland och räknas där som skadedjur som dödar många individer av den inhemska fågelfaunan, till exempel kivier som saknar flygförmåga. Pungräven kan även bära på farliga sjukdomar som tuberkulos för nötkreatur Mycobacterium bovis.


Utsidan?
Kroppslängden (huvud och bål) varierar mellan 32-58 cm och svanslängden mellan 24 -40 cm. Vikten hos hanar 2,0-4,5 kg, honor lite mindre. Pungräven har en ullig päls som kan variera mycket i färgen. Ovansidan kan vara silvergrå, brun, rödaktig eller svart. Buken är allmänt ljusare och svansen har en brun till svart färg. Svansen är bra täckt med hår med undantag av spetsens undersida som är naken. Ja, den saknar hår vid undersidan av bakre delen och används som gripverktyg. Fina öron som är – trekantiga.

pungrev

Ekologiskt?
Pungräven är nattaktiv och ensamlevande men vid bra tillgång till föda förekommer många individer i samma region. Territoriet markeras med vätska från körtlar bl.a. vid djurets anus. Individerna sover på dagen i självbyggda bon eller i andra gömställen som kaninbon, skjul eller på vinden av större byggnader. Pungräven vistas vanligen i träd men förekommer även på marken när träd saknas.

Obs Honan får bara en unge i taget. Fostret är vid födelsen bara 15 mm lång och väger endast 2 gram.


Äter och – ålder?
Den äter blad, blommor, frukter, insekter, fågelägg och fågelungar. Vilda pungrävar kan bli 13 år gamla.

pungräv22

Pungräven och vi människor?
Djurets päls var omkring 1900 mycket omtyckt, t.ex. exporterade Australien 1906 fyra miljoner pälsar. För pälsens skull infördes arten mellan 1858 och 1920 till Nya Zeeland. Där fanns inga naturliga fiender, och populationen uppskattas idag till 70 miljoner individer.

Numera pågår projekt för beståndets kontroll eller decimering, vanligen med hjälp av fällor eller gift. Populationens minskning går inte lika fort som påtänkt. På engelska säger man vanligen the brushtail possum. En sötnos ❤ oavsett…

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
djurparker.ifokus.se
en.wikipedia.org
swedesinaustralia.com
homonymer.se
saob.se

Blogginlägget nedskrivet 25/4-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).