Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


2 kommentarer

Träskonäbben ser lite udda ut, men anledning finns som i mat…

traskkooo3

Fågeln har fått sitt namn efter den ovanliga näbben. Utseendemässigt liknar den en stor träsko. Araberna kallade den Abu-Markhub, eller ”pappa till en toffel.” Så fakta: Träskonäbb (engelska Shoebill), tillhör släktet storkar och är en stor fågel som blir upp till 150 cm och kan käka mindre krokodiler.

Pelikanfågel?
Träskonäbb (Balaeniceps rex) är en mycket unik afrikansk fågel, den enda i sitt släkte och sin familj. Traditionellt har den placerats i ordningen storkfåglar men anses idag vara nära släkt med pelikaner och förs därför numera till ordningen pelikanfåglar.

Utseende?
Näbben är stor och bred med en ljust rosa till orangeaktig grundton med mörka fläckar. Näbbens likhet med nosen hos en val är anledning till fågelns vetenskapliga namn. Med kroppslängden på 150 centimeter är den en av världens största fåglar. Den är kraftigt byggd med långa ben och tår med kraftiga klor. De adulta fåglarna är övervägande grå med ljusa bräm medan juvenila individer är brunare.

trasko


Läte:
Träskonäbben är en ovanligt tyst fågel. Vid olika tillfällen kan den klappra med näbben och när den känner sig hotad vid boet kan den ge ifrån sig gälla skrik, liknande måsarnas. Den kan klappra som kan påminna om ett ”maskingevär”.

Shoebill Stork Is The Real Life Hippogriff
https://www.youtube.com/watch?v=HK4M14SpY7U

Var finner man den?
Ja, inte i Sverige, i alla fall vilt. Men – den förekommer i östra Afrika, från Sydsudan och sydvästra Etiopien till södra Demokratiska republiken Kongo och norra Zambia. Den förekommer även oregelbundet utanför häckningstid i Centralafrikanska republiken.

trasko2

Träskonäbben lever i stora sumpmarksområden i stora flockar.
Fågeln placerar sitt bo direkt på marken och lägger vanligtvis två ägg, varav det andra är en försäkring, då endast den först kläckta ungen ges någon större omsorg.

Föda som gillas?
Favoritfödan är lungfiskar, som den kan sitta stilla och vänta på i timmar. Den försöker genom att blickstilla med näbben nedåtriktad, avvakta på bytet. Med ett blixtrande hugg med näbben slår den till när tillfälle ges. Också mindre kräldjur, groddjur, reptiler och små däggdjur ingår i födan. Dess föda består huvudsakligen av fisk, som den fångar i leriga vattendrag. Den äter även i enstaka fall också vattenlevande fåglar och gnagare.


Status och hot?
Den globala populationen beräknas till mellan 5000 och 8000 individer, där majoriteten återfinns i Sudan. BirdLife International har klassat den som sårbar (VU) och det största hotet utgör habitatförstöring, störning och jakt.

Källor:
sv.wikipedia.org
gloop.se
safaribok.se
youtube.com
ranker.com

Blogginlägget nedskrivet 12/3-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).