Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


2 kommentarer

Semesterresa till Merkurius? Allt viktigt om planeten och – hur lång tid tar resan…?

I rymden är mycket okänt, mycket bygger på analyser och beräkningar. Så Merkurius vet vi inte så mycket om, du och jag. Men kuriosa och fakta – om du tänker resa dit. Reskläder? 🙂

Resan?
Den beräknas ta 7 år, om du vänder snarast är du bara borta i 14 år. Avstånd från Solen: Cirka 60 miljoner km. Avstånd från Jorden: Cirka 70 miljoner km. Jämfört så tar det fjorton år att åka till Venus. Eller du kanske fortsätter?


Storleken på planeten?
Merkurius är den minsta planeten i vårt solsystem. Den är bara lite större än Jordens måne. Planeten Merkurius krymper enligt expertis och den ser ut som ett torrt äpple med skrynklig yta. Det visar ny detaljerad data som rymdsonden Messenger samlat in.

Kan man se den från Jorden?
På grund av sin närhet till solen är den svår att observera från jorden och kan bara ses i gryningen eller skymningen för blotta ögat eller med en fältkikare.

Vem observerade den först, vem upptäckte den?
Den första observationen av Merkurius från teleskop gjordes av Galileo Galilei under det tidiga 1600-talet. Trots att han kunde observera Venus faser var hans teleskop inte tillräckligt starkt för att kunna se Merkurius faser.

1631 gjorde Pierre Gassendi de första observationerna av en transit av en planet då hans såg Merkurius passera solen just så som hade förutsagts och beräknats av – Johannes Kepler. Den tyske astronomen, Tycho Brahes medhjälpare, ställde upp sina lagar för planetbanor strax före. Med hjälp av dem räknade han senare ut när Merkurius skulle passera framför solen. Själv gick han bort innan tillfället infann sig.


Studier?
1639 studerade Giovanni Zupi planeten i ett teleskop och upptäckte då att Merkurius hade faser likt månen och Venus. Dessa observationer visade entydigt att Merkurius kretsade kring solen. Under 1800-talet intresserade sig den franske astronomen Urbain Le Verrier för noggranna mätningar av planetbanor. En udda planet, som hur du skulle vara klädd?

Merkurius ska vara den torraste och hetaste planeten i solsystemet. Men nu har NASA-sonden Messenger upptäckt bevis på att det finns vattenis strax under ytan (pressmeddelande hos NASA).
Ytan är ganska lik månens då den har relativt många kratrar. Merkurius har i princip ingen atmosfär, och yttemperaturen varierar mellan –173 grader C i botten av kratrarna vid polerna och +427 grader C på de varmaste ställena på solsidan. Planeten saknar, liksom Venus, naturliga satelliter (månar). Okej, en skillnad på 600 grader. Oj då.

Information:
Merkurius är den minsta planeten i solsystemet, med en omloppstid runt solen av ungefär 88 dygn. Merkurius befinner sig närmast solen och kretsar snabbare runt solen än alla andra planeter; 88 dagar är ett år jämfört med 365,25 dagar för jorden. Ett dygn är 176 jorddygn. Man får jämföra rotation och solen.

Namnet kommer utav…?
Åter – från romarna, som namngav den efter den romerske guden Mercurius. Den astronomiska symbolen för Merkurius är en stiliserad kaducé. ”Merkuriusstav”, ‘häroldsstav’, en symbol för fred och även för handel och ekonomi.


Ytan?
Merkurius yta är mycket lik jordens måne, och uppvisar vidsträckta havsliknande slätter och stora mängder kratrar, vilket tyder på att den har varit geologiskt inaktiv i miljarder år. På grund av det låga antalet rymdsonder som har sänts till Merkurius är dess geologi den minst utforskade av stenplaneternas.

Fynd?
Det är vid planetens nordpol som fynd gjorts, och man har funnit is, vid kraterväggar dit solen aldrig når. Nu tror ingen på att liv skulle kunna uppkomma på Merkurius (den är ju fortfarande het och torr). Men Messenger tycks ha visat ännu en gång att det kan vara komet- och asteroidnedslag som planeter som jorden har att tacka för att vi har tillgång till vatten.


Aktuellt?
BepiColombo är den första europeiska farkosten som åkte till Merkurius, det skedde hösten 2018. Ombord finns bland annat tre instrument från svenska Institutet för rymdfysik. Precis som rymdsonden Messenger, kommer BepiColombo använda både planeten Venus och Merkurius gravitation för att nå Merkurius och gå in i omloppsbana runt planeten.

Väl framme vid Merkurius ska två olika moduler kopplas loss från sonden och kretsa som satelliter kring planeten. Med början 2025 kommer den studera planeten under ungefär ett år. Nu vet du allt viktigt. 🙂

Källor:
faktabanken.nu
sv.wikipedia.org
nrm.se
ungafakta.se
10fakta.se
123fakta.com
rymdstyrelsen.se
norran.se
popularastronomi.se
fof.se


Om covid-19
Tänk på alla: Handhygien, avstånd och använd gärna munskydd – vaccinets hållbarhet i tid ej känd ännu. Blogginlägget nedskrivet 5/9-21

Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns).
Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. översättning engelska/svenska


1 kommentar

Res till Jupiters måne Io, riktig upptäcksresa för de vågade…

jupiter_io

Jupiters hetlevrade måne Io såg man det började ryka om 2001 och från den lilla månen steg två rökpelare och förmörkade dess himmel, fyrtio mil ovanför ytan. Så är du en våghals, är en resa till den vulkaniska månen Io värd att övervägas. Bilden visar – på Io och den nedre på alla Jupiters månar.

Enorma tidvattenskrafter från Jupiter och grannmånarna Europa och Ganymedes ser till att ytan hela tiden är i rörelse, och det förekommer konstanta utbrott från jättelika svavelvulkaner. Vi träffar på sjöar av lava och smält svavel samt berg som kan vara upp till 17 – km höga. Det finns emellertid ett pris: partikelstrålningen är absolut dödande. Månen, säger vi – och alla vet vad vi menar. Men vår planet kunde lika gärna ha fått flera månar. Den först upptäckta månen (bortsett från jordens måne) var inte bara en måne – utan fyra stycken, de fyra stora jupitermånarna Io, Europa, Ganymedes och Callisto. De upptäcktes av Galileo Galilei i januari 1610.

Solsystemet är fullt med månar – Jupiter toppar listan med 63 stycken. 156 månar har hittills upptäckts i solsystemet och det kan mycket väl finnas fler. För 35 år sedan var det här med solsystemets månar mycket enkelt. Då kände man bara till 31 stycken. Ex: Jorden hade 1, Mars 2, Jupiter 12, Saturnus 10, Uranus 5 och Neptunus 2 stycken. I dag har alltså den här siffran svällt ut till 156. Enbart vid Jupiter har man nu hittat 63 månar, det vill säga mer än dubbelt så många som man kände till i hela solsystemet 1970. Och antalet fortsätter att växa hela tiden, allt eftersom teleskopens ögon blir skarpare.

Io är den femte av planeten Jupiters kända naturliga satelliter och den tredje största. Den är den fjärde största månen i solsystemet. Månen är döpt efter prästinnan Io i den grekiska mytologin. Med över 400 vulkaner på sin yta är Io det mest geologiskt aktiva objektet i solsystemet.

Ytan är väldigt ung. Analyser av gör att man nu tror att lavan som flyter på ytan mest bestod av olika föreningar av smält svavel. Men en ny idé är att lavan består av smält silikatsten och att – materialet kan vara rikt på natrium (sett genom Hubbleteleskopet). Vissa av de platserna når temperaturer på 1 500 K, trots att medeltemperaturen är mycket lägre, ca 130 K. (den senare temperaturen skulle betyda ca minus 140 grader). Från extrem värme till rejäl kyla. Nya data tyder på att Io kan ha ett eget magnetfält.

jupitermoon

Till skillnad från de övriga galileiska satelliterna har Io bara lite, eller inget, vatten. Detta beror troligen på att Jupiter var tillräckligt het för att tidigt i evolutionen av vårt solsystem, driva bort flyktiga element i Ios omgivning men inte så het att göra det längre ut. Io har en tunn atmosfär bestående av svaveldioxid och kanske några andra gaser.

Och kuriosa: Voyager 1 är den rymdsond som är mest avlägsen av samtliga rymdsonder som sänts upp i rymden. Den befann sig i juli 2011 närmare 18 miljarder kilometer från jorden.

Båda sonderna bär med sig en 12 tums guldskiva som innehåller ljud och bilder som avser att spegla livet på jorden, ifall sonderna utan haveri kan fortsätta ut mot de närmaste stjärnorna och där nå andra livsformer. På skivan finns totalt 115 bilder, olika slags ljud och musikstycken samt hälsningar på olika språk. Tala om resa…

Källor:
nyteknik.se
illvet.se
sv.wikipedia.org
alltomvetenskap.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,