Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer!


Karl Dönitz, nazisten bakom krigets otäcka Laconia-order…

donitz

Mannen bakom order som var helt inhumana. Nazisten bakom var – Karl Dönitz, född 16 september 1891 utanför Berlin, död 24 december 1980 nära Hamburg, var en tysk sjömilitär. Han var chef för tyska ubåtsvapnet 1935-1943 och blev storamiral 30 januari 1943. Han var Nazitysklands president 1 maj-23 maj 1945 och därmed det sista statsöverhuvudet i Tredje riket. Han erhöll Riddarkorset med eklöv av Järnkorset 1943. Dönitz lär inte betyda folkliga ”döskalle” även om likheter finnes.

Dönitz tog värvning som matros i den tyska kejserliga flottan 1910. Under första världskriget tjänstgjorde han vid marinflyget och senare vid ubåtsflottan. Dönitz togs till fånga av britterna, när hans ubåt sänktes utanför Malta i oktober 1918. Han släpptes dock tämligen omgående och sändes hem till Tyskland. 1920 fick han titeln torpedbåtsinspektör. Dönitz inträdde dock aldrig i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet. 1936 fick han ansvaret för det nya ubåtsvapnet.

Han steg snabbt i graderna; slutligen storamiral 30 januari 1943. Dönitz hade varit tämligen okänd i politiska kretsar under andra världskriget. Trots detta hade Hitler f.ö. utnämnt honom i sitt politiska testamente, till sin efterträdare som Tysklands statsöverhuvud.

Han lade upp strategin för ubåtskriget, och ju längre kriget led, desto mer satsades på kriget under vattenytan, vilket till slut ledde till en totalt oinskränkt ubåtskrigföring. Dönitz utfärdade en order om att alla neutrala fartyg som vistades inom vissa av Nazitysklands operationszoner skulle sänkas utan förvarning.

I Nürnbergprocessen anklagades och åtalades Dönitz för planerande av anfallskrig, brott mot freden och krigsförbrytelser. Tyngdpunkten i åklagarsidans bevisföring låg på att Dönitz skulle ha brutit mot sjökrigets allmänna lagar och bruk. Den 17 september hade han undertecknat den s.k. Laconia-ordern, som var uppkallad efter det brittiska passagerarfartyget RMS Laconia.

I september 1942 förde fartyget bland annat 1800 italienska krigsfångar och 80 civilpersoner, när det utanför Afrikas kust torpederades av en tysk ubåt. Ubåtskaptenen insåg sitt misstag och påbörjade en räddningsaktion. Tyska ubåtar samt fartyg tillhörande den tyskvänliga franska regeringen i Vichy försökte närma sig RMS Laconia, men attackerades då av amerikanskt bombflyg.

Denna reaktion från de allierade föranledde Dönitz att utfärda – Laconia-ordern och i korthet gällde då följande omänskliga ”regler” att följa:

1. Inga som helst försök får göras att rädda personer ombord på sänkta fartyg, och detta innefattar även upplockandet av personer i vattnet, att placera dem i livbåtar, att räta upp kapsejsade livbåtar samt att överlämna mat och vatten. Räddning går tvärtemot krigföringens mest elementära krav på tillintetgörande av fientliga fartyg och besättningar.
2. Ordern att ta hand om alla kaptener och maskinchefer från fientliga fartyg är fortfarande i kraft.
3. Skeppsbrutna människor skall räddas endast om deras upplysningar är betydelsefulla för ubåten.
4. Var hårda. Kom ihåg att fienden inte tar hänsyn till kvinnor och barn när han bombar tyska städer.

Åklagarsidan gjorde gällande att denna order i princip var en uppmaning till mord. Dönitz försvarsadvokat menade att denna anklagelse var oriktig och sökte argumentera för att hans klient inte överskridit gränserna för krigets lagar. Dönitz dömdes till 10 års fängelse, bl.a. för att ha beordrat och organiserat ett oinskränkt ubåtskrig.

Efter att ha frigivits från Spandaufängelset i Berlin den 1 oktober 1956 utgav han 1958 sina memoarer ”Mein wechselvolles Leben” samt ”Zehn Jahre und Zwanzig Tage”, det vill säga tio år som ubåtskommendör och tjugo dagar som Tysklands statsöverhuvud. Memoarerna är delvis en tillbakablick på den tyska nazitiden.

Karl Dönitz drabbades av en hjärtattack/ infarkt den 24 december (julafton) 1980 och dog omedelbart, 89 år gammal.

Källa:
en.wikipedia.org
*kontroll av olika källor
finns – alltid med*

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,