Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2680 inlägg.


Liza L Lundkvist fascinerande medmänniska, jazzsångerska och präst…

lizal2

Från Umeå stads kyrka såg jag nyligen en gudstjänst i TV med prästen Liza L Lundkvist som predikade och Anders Sandberg som ledde gudstjänsten. Jag fastnade för Liza som en skön medmänniska med personlighet tillika präst, så jag ville veta mera.

Liza L. är mycket jazz i och ändå har hon aldrig sett sig själv som musiker. Mer som något åt författarhållet. Eller kanske rent av konstnär. Efter tretton års skivtystnad släppte hon sitt tredje album med vilken hon definitivt växlat in på jazzspåret.

Hon är – Elsa Elizabeth Liza Lindberg Lundkvist, född i slutet av februari 1967. Hon är sångerska, musiker, låtskrivare och präst, bosatt i Umeå. I januari 2011 släpptes Lizas fjärde skiva, Elva sånger om tro. Hon har tidigare gett ut För hans skull (1992) och Andra Sinnen (1995), då under namnet Liza Hedström samt Stilla (2008).

Lizas texter är personliga och behandlar stora livsfrågor varsamt och med värme. Hennes musik bär spår av jazz, folkvisa och pop. Hennes scennärvaro är något som ofta omnämns liksom rösten med en varm ton som berör.

Fick för sina texter Börje Gustavssons Stipendium 2004. Liza har samarbetat med andra tonsättare och textförfattare som Erik Wäcklén, Peter Tikkanen, Jimmy Ginsby och Erland Svenungsson,.

Hon är som sagt bosatt i Umeå, i norra Sverige.
”Jag har mest skrivit mina texter vid pianot. På senare år har jag blivit mer nyfiken på orden i sig själva, på deras egen rytm och melodi,som utan den förföriska musiken kan låta helt annorlunda.”

2008 nämns make och tre barn. Maken Anders, barnen Lukas, Ebba och Wilhelm. Sextiotalist. Uppväxt i norrländsk frikyrkomiljö. Typisk pingstflicka. Tidigt möte med musiken, i första hand sång och piano. Egna sånger. Snart nog gick ryktet om hennes talang. Första skivan. Andra skivan. Och så plötsligt – livskris.

”Mitt liv tog tvärstopp. Jag tappade fotfästet. Jag kan förstå varför jag inte trivdes i en svart-vit värld, där svaren var rätt givna. I alla fall upplevde jag det så. Jag tänker att jag var ju bara i kyrkan när jag växte upp. Och det blir ju en ankdamm. Det är ju tillsammans med andra man blir någon.”

Liza medgav att hon nog i alla fall hade prestationsångest.
” Jag tycker att detta är en svår värld att leva i. Det är svårt att förstå. Svårt att hitta mening. Då behöver jag skriva lite himmel. Hopp och tröst och kärlek. Jag tror det är därför jag skriver, för att skriva ner lite himmel.”

lizal

Lyssna på en skön avkopplande visjazz.
Stilla – Liza
https://www.youtube.com/watch?v=BHOapmx4gwc
Liza L Lundkvist, sång, André Jakobsson, keyboard, Anders Lundkvist, bas, Ulf Sundquist, trummor, Eskil Columbus, dragspel

Trots livets svåra passager kallar hon sig fortfarande för kristen. Säger att hon tror på Gud. Min tanke – i nutid är frågan möjligen annat svar på, sökare ser ljus ibland och förändring?

”Men jag förstår honom inte som tidigare. Livet är och vi lever med livsvillkoren. Vi har skapat en värld som är svår att leva i. Vi tror att vi blir lyckliga av saker. Att ungdomen är livets höjdpunkt.”

Svårt finna info delvis så om nutiden kan något förändrats men detta visar en fascinerande och sökande kvinna. Hon fick Börje Gustavsson-stipendiet som nämnts – men tillsammans med trubaduren Per Harling (2004).

Höra mer?
https://soundcloud.com/lizallundkvist
Och då – L. står för Lindberg.

Källor:
dagen.se
poeter.se
youtube.com
svenskakyrkan.se
leg1.sr.se
eniro.se
soundcloud.com


Måste en präst tro på Gud? Om ordet diakon och – prästen förr i tiden…

Thorkild

Om en präst måste tro på Gud, så kan man rent teoretiskt svara nej, men med fortsättningen att det måste du? Expertsvaren – Hur ska du annars kunna förmedla Guds ord? Och vägen till prästvigning är lång och ska vara det. En blivande präst behöver studera i många år, pröva på kyrkligt arbete, leva och mogna som människa och som troende, enligt expertis.

En präst är en person med auktoritet att leda religiösa ceremonier samt fungera som förmedlare mellan människa och gud. Prästen kan frambära folkets böner och offer till gud. För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Om man ej är troende lär man ej bli antagen. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Om man vänder på synsättet kan möjligen en präst ”hoppa av, byta jobb” om man tappar sin tro. 2003 skedde en sak i Danmark som gav en del ramaskri. Man kunde läsa.
”Han tror inte på den himmelske guden, inte på evigt liv och inte på återuppståndelsen.”
När det stod i tidningen blev han omedelbart avstängd. Det gällde den danske prästen Thorkild Grosbøll som skapade en en strid inom den danska kyrkan sedan han förnekat Gud. Thorkild Grosbøll (född 1948 i Støvring) var – dansk kyrkoherde.

Intervjun utlöste en våldsam offentlig debatt med många åsikter från insändare författare, däribland många präster, teologer och kyrkan tillägnad. Först i juli 2003 fick han fortsätta sitt jobb som kyrkoherde i Taarbæk, men under strängare tillsyn, av biskopen i Roskilde stift, Jan Lindhardt.

Kort därefter så gjorde dock Grosbøll upp till ett slags bekräftelse i vittnens närvaro, när han fick ändra sin syn på Gud och bekräftade det till sin pastor med löfte (med underskrift). Han kunde i och med denna bekännelse åter arbeta på sitt kontor – men tillfälligt avstå från att tala till pressen. Kort efter meddelade Grosbøll att han hade bestämt sig för att sluta som pastor. 2008 vid 60 års ålder, ansågs det som kontraktsbrott mellan kyrkan – här representerad av prästen – och folket. Hur bra är en kyrka vars präster inte garantera kyrkans budskap? Frågan faller på sin egen rimlighet.

Ordet diakon ska få ett förtydligande (ej att förväxla med forna tiders diakonissa). Inom Svenska kyrkan är diakon en del i det treledade ämbetet tillsammans – med biskop och präst. Diakonerna har högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning och praktik. Diakontjänsten kan inom Svenska kyrkan vara socialt inriktad, och man ägnar sig mer åt praktisk handling, såsom hembesök och stödjande samtal.

Diakonerna hjälper även till vid gudstjänster, vid förbön och nattvard. De kan även leda olika grupper, exempelvis samtalsgrupper, bibelstudiegrupper eller sorgegrupper. Klart? Thorkild

Förr, runt 1200-talet. En förutsättning för att bli präst var att man inte hade några kroppsliga defekter. Det gällde också för en kyrkans man att vara rädd om sitt utseende, i annat fall hotade avsättning. Ett exempel kan belysa detta märkliga förhållande:

Biskop Jens i Odense uteslöt 1207 en präst i sitt stift som råkat ut för en olycka när han försökt medla i en strid mellan några personer utanför hans hus. Prästen hade trätt ut på gatan och ”då for en av de stridande vid tillskyndan av djävulen och utan att samme präst hade gjort sig skyldig till något, lös på honom och högg ett finger av hans vänstra hand”.

Biskop Jens kunde inte finna sig i att en av hans underlydande saknade ett finger. Det hela blev emellertid ett fall för påven som dock lät nåd gå före kyrklig rätt.

Jag har själv mött privat ett flertal präster och kyrkofolk och jag sammanfattar det med att de är som oss andra, olika. Idag har man öppnat upp synen med ex kring sexualitet och synen på äktenskap mellan par av samma kön. Fast mycket kvarstår, att nå ut till folk. Och TV hakar på som ofta, ”SVT fortsätter att satsa på relationsprogram. I nya ”Tro, hopp och kärlek” letar präster efter en livskamrat, med Mark Levengood som ledsagare.” Inget är väl fel som är rätt? 🙂
Bilden på Thorkild.

Källor:
fragaprasten.fi
svenskakyrkan.se
popularhistoria.se
sv.wikipedia.org
svd.se
aftonbladet.se
da.wikipedia.org
religion.dk


Juan Nicasio Gallego, okänd, spännande, en rak poet och rebell…?

gallego

Om man skriver – om en okänd kan denna bli känd för någon – och många är de som förtjänar belysas. Läs om denna poet, Juan Nicasio Gallego, född 14 december 1777 i Zamora, död 9 januari 1853 i Madrid, som var en spansk präst och poet. Han var oerhört viktig i övergången från nyklassicism till romantiken – anser experterna.

Han var den äldsta sonen av fader Felipe och moder Francisca Hernandez Gallego Crespo, av ädel börd. Hur var denna Juan? Folk vid den tiden beskrev honom som – lång och fetlagd, astmatiker, hjärtlig och kvick, vänlig vid sammankomster och – ibland ironisk.

Han hade en klassisk utbildning i latin och humaniora med bra lärare från början. Han fick sin utbildning på Salamanca, ingick i en helig order, hans känslor som patriot och hans kärlek för pseudo-klassicismen ledde honom mycket naturligt att förknippas med kotteri om poeten Quintana.

Bland hans många synnerligen talrika oden, elegier och sonetter är främst ett ode, som behållit sin betydelse och ansetts som ett av Spaniens främsta patriotiska kväden, nämligen El dos de Mayo, där de hjältar som fallit i kriget mot fransmännen 1808 hyllas. År 1839 var han sekreterare i Kungliga Akademien och kanon av katedralen i Sevilla. Han flyttade till Sevilla och sedan till Cadiz och fick genom sina arbeten också vissa förmåner.

Men han ansågs ha liberala idéer, och fick därför fängelse och det av kung Ferdinand VII, som förföljde honom för dennes åsikter – han fick 1½ års fängelse och fyra år med begränsat leverne – först i Charterhouse i Jerez. Men av hälsoskäl överfördes han på egen begäran, till klostret Ljus i Moguer och därifrån till Loreto kloster i Sevilla. Men en Rafael del Riego lyckades fria Juan som släpptes 1820.

I sina olika hyllningar, är den mest framträdande för försvaret av Buenos Aires 1807 och – 2 maj Al. Han skrev också en elegi till döden av hertiginnan av Prias, 1830. Men hans mest karakteristiska arbete är att samla in 36 sonetter som publicerades i hans poetiska verk, 1854.

Själv upptäckte jag på vägen insyn i hans erotiska verk, där är det klartext och ord som vi kallar runda användes. Juan Nicasio Gallego avled 1853 i Madrid. Gallego var en trogen klassiker och en skarp kritiker av romantiken. En upplaga av hans samlade dikter utgavs senare i Rivadeneyras Biblioteca de autores espanoles (1875).

Källor:
en.wikipedia.org
buscabiografias.com
newadvent.org
es.wikipedia.org