Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2670 inlägg.


2 kommentarer

Hur lång är ”lagens långa arm” och vad betyder det…?

polisensarm

En del uttryck uppstår som en beskrivning och att man ibland förändrar ordformen och byter ut en del kanske?  Just uttrycket ”Lagens långa arm” syftar på att lagen (ordningsmakten) sträcker sig långt ut, att det inte lönar sig att begå brott, förr eller senare åker man alltid fast. Något mått finns ej, mer att den ska nå så långt så att brotten hamnar inom ramen 🙂

Det sägs att Linné jobbade länge för att standardisera armlängden, där en armlängd för en man skulle vara lika lång som hans egen arm och en armlängd för kvinnor skulle vara lika lång som drottning Marie Antoinettes arm. Detta förslag gick aldrig igenom eftersom bakåtsträvaren Ludvig XVI vägrade låta Linné utföra den noggranna, avklädda fysiska undersökning han menade att uppdraget krävde.

Arm-Lift

Armen indelas i överarm (brachium) och underarm (antebrachium). Överarmens ben heter humerus. Underarmen består av två ben, radius och ulna. I armen ingår ett flertal leder som gör det möjligt att använda armen som ett funktionellt redskap.

australienpolis

Lagens (långa) arm, lagens väktare, det finns varianter. Udda poliser är dessa från Australien där lagens arm förmodligen är väldigt olika. John och Monique vid polisen i Queensland står båda ut från normalbilden av en polis. Ni kan se på bilden. John är 206 cm, medan Monique är – 155 cm. Men skillnaden till trots utför de samma arbete. Rycker ut för att stävja våldsamma situationer och brottas med bråkstakar.

De patrullerar dock inte tillsammans. Ingen av dem har upplevt några problem i arbetet på grund av sin fysik, annat än att John ibland måste huka sig för inte slå i huvudet i dörrkarmar när han går in i hus.

Lagen?
I Sverige är det riksdagen som stiftar lagar, medan regeringen endast kan utfärda förordningar, som står under lagar i status. Myndigheter kan enbart utfärda föreskrifter, som står under såväl lagar som förordningar i status. De äldsta nedtecknade svenska lagarna är landskapslagarna.

Lagens långa nos?
Detta var en reportageserie från Go’kväll om hundar som tränas till att hjälpa människor.

Lagens långa arm var även en TV-serie, om rangers, medborgare som hjälper polisen att upprätthålla lag och ordning i Australien. Här följder man deras dagliga arbete.

Grunden för dagens polisverksamhet, och för yrket polis, kan spåras till 1850 års polisreform i Stockholm. När municipalköpingar tillkom efter 1864 ålades dessa att i likhet med städerna själv ordna med sitt ordning.

Det var vid denna tid och fram till stadspolisens inrättande endast i städerna och dessa köpingar som ordningsmakten kallades polis. På landsbygden fortsatte fjärdingsmännen att sköta polisgörat.

Idag lär vi behöva fler och med bättre löner, om man följer debatten. Minns ni att förr skulle ex. amerikanska filmer sluta så att ”brott lönar sig inte”. En som utfört brott fick ej klara sig ur knipan, men det var då. Kanske påverkat av att idag klarar sig många…

Källor:
tv4.se
spa.merinfo.se
sv.wikipedia.org
aftonbladet.se