Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08 -MINST 4-5 GGR VECKAN! 2800 inlägg. Carpe diem.


Slagrutan, vad kan den användas till, mycket spännande och som alltid – vad tror du?

slagruta1

En vän frågar hur en slagruta fungerar och hur man får den visa fel 🙂 Vi måste tala om först vad det är, dessutom är det så att vissa saker inte kan bevisas – en del består av tro så frågan är hur öppen du är.

Vad är en slagruta?
Slagruta är ett redskap som används inom i syfte att hitta t.ex. vattenkällor, ädelstenar och malmer eller fornlämningar. Redskapet består oftast av en böjlig träklyka eller två L-formade handtag (så kallade vinkelpekare) eller ibland en pendel, sveps över ett område jord och påstås reagera när användaren närmar sig ett fynd. Jag har mest hört om att söka efter vatten. Men man kan även söka efter magnetiska fält i backen och – den ska kunna användas till kompass!

Vad sägs emot?
Problemet är bara att de inte säger så mycket om slagrutemännens förmåga, när vi inte vet något om hur ofta de misslyckas. Slagrutor har testats under kontrollerade förhållanden vid flera tillfällen, men då har resultatet endast blivit lika bra som slumpen. Själva anser de ha rätt i 90% av fallen.

Påstådda förmågor?
Vissa påstår sig också kunna hitta vatten eller mineraler genom att utföra proceduren på en karta. Liksom användning av slagruta i naturen, har denna sort inget stöd i vetenskapen, vilket gör att de flesta klassificerar användandet som pseudovetenskap. Vissa slagruteanvändare påstår att det rör sig om ESP (utomsinnlig varseblivning).


Hur ska slagrutan se ut?
Enligt äldre tradition är det viktigt vilket trädslag slagrutan är gjord av, men nutida vinkelpekare är vanligen av plast eller metall. På norska heter slagrutaønskekvist, på tyska Wünschelrute, på engelska dowsing rod eller divining rod, på franska baguette divinatoire. En person som går med slagruta kan kallas rutgängare.

Så de olika typerna:
Vinkelpekaren görs av metalltråd. De har en 90 graders böj vid ungefär en fjärdedel av sin längd, den kortare delen hålls i handen. Används för att hitta vattenådror eller magnetfält/jordstrålningslinjer samt fysiologiskt liknande fält kring kroppar så som aura eller liknande.

slagruta

Y-klykan består av en grenklyka, gärna från ett fuktkrävande träslag så som al, gran eller björk. Detta är den traditionellt vanligaste slagrutan vid sökande efter vattenkällor eller ådror, sägs det.

Pendeln består av en tyngd på ett snöre eller liknande och bör räknas som slagruta. Rak järntråd har använts som indikation för dräktighet hos främst nötboskap, i dag en mer eller mindre bortglömd metod som liknar pendeln.


Nytt märkligt?
Diverse påstått högteknologiska apparater liknande slagrutor har saluförts som påstås kunna spåra bomber. Ett exempel är ADE651, som sålts i stora antal till Irak.

Mer spännande då?
Vår vän som fick slagrutan peka uppåt tror jag kan ha – drabbats av detta, om man nu väljer tro på det. Curry-linjerna – som beskrevs först av dr Manfred Curry som också gav dem sitt namn. Curry-linjer bildar ett rutnät över jorden. De går i NV-SO och NO-SV riktning, alltså i 45 graders vinkel mot väderstrecken. Det är ca 4 meter mellan linjerna. Där linjerna skär varandra uppstår ett curry-kryss. Hur bred själva linjen är varierar med bl.a. månfaserna, men ett par dm är ett riktmärke. Strålningen sträcker sig också upp i luften.


Vad är då dessa omtalade curry-linjer egentligen?
Det finns absolut inga entydiga svar. En del säger Moder Jords aura. En del att vi på något sätt är medskapare i dem. De finns inte där förrän vi söker dem. Andra att de kan vara ett fysikaliskt jordstrålningsfenomen. Något som också är intressant är att curry-linjerna tycks försvinna under en månförmörkelse, för att sedan återkomma när månen syns igen.
Men det finns fler jordstrålningslinjer.


Hartmann?
En typ kallas Hartmann-linjer, efter dr Ernst Hartmann som först beskrev linjerna på 50-talet. Dessa går i N – S och Ö – V – riktning. Dessa har rutor med 1,5 m sida. Hartmann-linjerna har inte samma rykte som curry-linjerna att vara ohälsosamma att vistas i. En del hävdar rentav att de är nyttiga.


Energi-linjer är ley-linjer, och de finns inte bara i Sverige utan även i andra kulturer, fast med andra namn. Leylinjerna världen över verkar också ha förbindelser. Man har funnit förbindelser mellan Ley-linjerna i Norden och aboriginernas sånglinjer t.ex. Många viltstigar följer currylinjer. Om en stor sten ligger i vägen går djuren runt stenen och följer sedan stigen igen. Tydligen är det fördelaktigt för djuren att följa dessa linjer vid förflyttningar. Kanske använder de dem för att orientera sig.

slagruta

Slagruta
https://www.youtube.com/watch?v=bjngWvl0ucQ

Vetenskapliga studier:
1982 genomförde Leif Engh vid Lunds universitet en undersökning om just vattenletning med olika metoder. Området som undersöktes var Lummelundgrottorna på Gotland, som karterats av Engh och där det underjordiska rinnande vattnet finns på väl avgränsade områden. De använda metoderna var dels fysikaliska (slingram, VLF och georadar), dels 30 personer som sökte med slagruta.

Enligt rapporten hade en tredjedel av slagrutegångarna statistiskt signifikanta resultat, och slagrutan angavs som den mest effektiva av de testade metoderna. Undersökningen har dock kritiserats för att inte vara – dubbelblind. På grund av fel i de medföljande kartorna går det heller inte att avgöra var slagrutesökarna fick sina utslag i förhållande till de underjordiska gångarna.

slagruta11

Historiskt?
Slagrutan omnämns tidigast från 1400-talet i samband med malmsökning. Och metoden att använda slagruta var känd redan för flera tusen år sedan. På gamla grottmålningar har man kunnat se människor hålla slagrutor i sina händer. Under gruvepoken fanns det speciella slagrutemän, som letade järnmalm med hjälp av slagrutor.

I Kina orienterar man byggnader efter Feng Shui, en mycket gammal och detaljerad lära där man söker uppnå harmoni mellan alla element. Däri ingår också kunskapen om jordstrålning. Pyramiderna, dessa säregna byggnadsverk, är också orienterade med kunskap om jordstrålningen.


Fantaster!
Slagruteentusiaster i Sverige är organiserade i Svenska slagruteförbundet. SSF ger ut medlemstidningen ”SLAGRUTAN”, som distribueras till medlemmarna fyra gånger om året. Tidningen innehåller i allmänhet 20 sidor fyllda med slagruterelaterat material både från medlemmar, styrelse och andra håll.
http://www.slagruta.org

Kuriosa i populärkultur: Professor Kalkyl i Hergés serier om Tintin ses ofta med en slagrutependel. Så nu vet du vad en slagruta är och kan, men tror du man kan det? Jag brukar tänka att – vem vet vad vi kan? 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
vof.se
illvet.se
slagruta.org
helahalsingland.se
oforklaradefenomen.ifokus.se

Blogginlägget nedskrivet 5/10-19.


Vita damen, en vålnad som många verkligen ”sett”, läs och förstå…

vita frun1

Man brukar ibland misstro vålnader, ”spöken” i folkmun, men om flera källor sett det så funderar man, eller hur? Vita frun, eller vita damen, är en typ av kvinnlig vålnad som förekommer i myter över hela världen. Berättelserna förtäljer ofta att hon dött eller genomgått någon form av trauma under sitt liv. Ett vanligt tema är att hon förlorat, eller blivit sviken, av sin man eller trolovade.

Vita frun förknippas ofta med vissa släkter och hon förebådar att någon i familjen ska dö. Hon beskrivs som en oerhört skygg, florstunn och vacker varelse. Hon visar sig bara för kvinnor och ofta vid skymningen. Men även män kan känna av hennes närvaro. Nja, några är vi väl som tror på henne? 🙂

Flera legender berättar att Vita frun hemsöker slott i flera europeiska kungahus. De äldsta härrör från 1600-talet, men mest skedde under 1800-talet. Vita frun påminner om andra kvinnliga spöken inom europeisk folktro – t.ex. de irländska och keltiska sirenerna. Legenderna är ofta lokalt förknippade och talar om en kvinna klädd i viktorianska kläder som ses på ensliga vägar ute på landet eller på större gårdar och slott. Legender om Vita frun finns beskrivna från USA, Sydamerika, Europa, Skandinavien och Sydostasien. Läs här och bli övertygad.

krusen

På Krusenberg Herrgård (på bilden över) vid Mälarens strand är Vita Frun deras gårds skyddsängel och finns kvar där för att hålla ett vakande öga på folk. TV:s Terry Evans, medium, har uppfattat två olika ”som finns i huset”, en kvinna har tagit sitt liv någonstans på herrgården och en annan, en ogift kokerska vid namn Anna eller Anette som arbetade där runt år 1917. Vita Damen finns även på Hässelby Slott. Vålnaden av en kvinna som för 300 år sedan mördades av sin man. Frun murade han in levande i en av slottets väggar och personalen på slottet har sett skymtar av henne där hon skrider fram.

vita frun

Ännu en Vita dam bodde på Näset (Falsterbonäset, nordväst om Trelleborg) och började 1855 då det portugisiska skeppet Constancia gick under utanför Kämpinge. Besättningen övergav skeppet och vraket med Vita damen bärgades senare av fiskarna i Kämpinge som sålde det på en så kallad strandningsauktion.

Kronolänsman Hallberg köpte den vackra galjonsfiguren och gav henne en plats i trädgården på sin gård. Den kom sedermera att kallas Lindesgården – på gården stod galjonsfiguren i ur och skur i 130 år och blev allmänt bekant som Vita damen samtidigt som väder och vind slet hårt på henne. Hon renoverades till slut och fick en prydlig plats i bibliotekshallen inne i det nybyggda Sundsgymnasiet.

Under cirka tio år traskade sedan de blivande studenterna upp i Tornhusets torn på avslutningsdagen och svor en hemlig ed inför Den vita damen, som dock i oktober 2007 då byggnaden totalförstördes i en storbrand, blev lågornas rov.

Även Stockholms slott har sina spöken. Alla som bott i slottet har hört talas om Vita damen. Så även kung Carl Gustaf. Enligt dennes berättelse är ett och mest känt Vita damen, som brukar beskrivas som en mörk högrest kvinna med fina drag. Hon är klädd i en vit sidenklänning med spetskrage. Hon påstås visa sig strax innan eller efter det att någon har dött på slottet.

Hon heter Agnes av Orlamünde och levde på 1300-talet. Anledningen till hennes olycka skulle vara att hon lät mörda sina barn för att kunna gifta sig med en prins. Oscar II:s syster prinsessan Eugenie och flera andra har berättat i brev och memoarer om hur de sett Vita damen, till och med hovpredikanter har vittnat om henne.

Då Oscar II låg för döden var det flera som såg Vita damen vandra genom slottet och så sent som då Gustaf VI Adolfs första fru, kronprinsessan Margareta, låg döende 1920 sänktes plötsligt flaggan på halv stång utan att någon gett order om det. Den värnpliktige ur Högvakten som skickades upp för att se vad som hänt kom tillbaka likblek. Han hade sett Vita damen där uppe. Två timmar senare avled kronprinsessan.

Kung Carl Gustaf har en egen upplevelse då hans farfar hade dött, Gustav VI Adolf. En adjutant, en erfaren officer gick plötsligt liksom i trans. Flera år efteråt berättade han för Kungen att han hade sett Vita damen i salongen. Han kände liksom ett stark sug från henne. Han var tvungen att gå emot henne. Det var som en förtrollning och den bröts inte förrän de hade ropat på honom. Han vågade ingenting berätta då. Men han gjorde det sedan. moon3

En annan händelse var då drottning Silvia väntade Victoria. Drottningen hörde underliga och oförklarliga ljud från slottsvinden. Dunsar och stötar. Hon blev rädd och ringde Nenne Björnberg (kungens gamla barnsköterska) som då ännu levde och bodde på slottet.

Tillsammans hörde de nya dunsar. De kallade på efter Högvakten. En officer och två värnpliktiga marscherade in. De var beväpnade. Alla fem i rummet kunde nu höra de underliga ljuden igen. Officeren beordrade den ena soldaten att skydda drottningen, medan Nenne Björnberg, han själv och den andra soldaten sökte sig upp mot vinden. Man fann inget annat än snöras som kunde skapat ljuden.

Många av spökhistorierna knyts till gästvåningen, där utländska statsöverhuvuden och andra förnäma gäster brukar bo. Anställda på slottet, i synnerhet de som tjänstgör som vaktmästare i gästvåningen, kan berätta om underliga ljud och saker de inte kan förklara. Ibland låter det som om någon flyttar på möbler eller går i salongerna och tar i dörrar till rum som vaktmästarna vet är tomma. Då förra holländska drottningen Juliana var på besök och bodde i gästvåningen blev hon så uppskrämd redan första natten att hon vägrade sova där en natt till.

vita frun1

Kungen berättade för Herman Lindqvist en gång hur han kom nära Vita damen då hans farfar hade dött.
”Jag och min syster Christina hade ätit middag och var på väg tillbaka till min privata våning på Slottet. Vi passerade genom Bernadotte-galleriet. Vi hade en adjutant med oss, en erfaren officer. I stället för att gå med oss, gick han plötsligt iväg till andra änden av salongen. Han gick liksom i trans. Vi ropade på honom. Då ryckte han till och mumlade något om att han skulle släcka lamporna där borta. Flera år efteråt berättade han för mig att han sett Vita damen i salongen. Han var tvungen att gå emot henne. Det var som en förtrollning och den bröts inte förrän vi ropade på honom”.

Vita frun förekommer också inom litteraturen, vanligen inom skräckgenren. Vita frun är även omskriven av August Strindberg i hans bok Legender, av Selma Lagerlöf i Nils Holgerssons underbara resa och Carl Snoilsky har skrivit en dikt som heter Vita frun. Alla fall jag beskrivit här visar ändå på att chansen att det finns någon sanning i iakttagelser av vålnader. Eller…?

Källor:
aftonbladet.se
informus.se
sv.wikipedia.org
svenskdam.se


1 kommentar

Terry Evans är medium, affärsman och åsikterna skiftar om hans förmågor…

Terry Evans11

Vi kan tro, vi kan tro lite, vi behöver inte tro alls. En jag tycker är mer pålitlig inom det mediala är nog Terry, vad pålitlig betyder kan man sia om.
Vem är Terry?
Terence ”Terry” James Francis Evans, född i november 1948 i Carshalton, som ligger som förort till London – ca 16 km från Charing Cross. Han är ett brittiskt spiritistiskt medium som är verksam i Sverige.

Hans föddes när hans mamma var sjutton år. Hans pappa fanns där i fem år, men aldrig känslomässigt för honom. I treårsåldern lämnades han för första gången på barnhem. Hans föräldrar övergav honom där och han fungerade inte riktigt bra i skolan då och ansågs känslomässigt störd. Lösningen var ett barnhem med sträng ordning. Det låg på Isle of Wight och det sköttes av nunnor och ägdes av den anglikanska kyrkan. Han väcktes två gånger per natt eftersom han hade problem med sängvätning. Berättat ur sin bok. Därför det mediala dök upp senare, med hans bakgrund?

Terry har ett förflutet i byggbranschen, en fördel när man har ett gammalt hus, anser han. I London drev han en gång i tiden en byggfirma, precis som resten av släkten.

Personligt?
Har läst att Terry har haft cancer, under tre tunga år fick han kämpa med denna sjukdom på sjukhus. Hans ögon? Haft cancer i ögonlocket och måste operera bort det.

Nutid?
Gift med sin Astrid Hagelskog Evans.
”När det välkända mediet Terry Evans träffade sin Astrid hade han levt ensam i många år. De drogs till varandra av en magnetisk kraft – och andevärlden hade redan förvarnat att det skulle ske.”

Tv-mediet Terry Evans om sin nya kärlek: Andarna sa att Astrid skulle bli min.

”Jag hade gått igenom skilsmässor och separationer tidigare och att leva med ett medium som lever i två världar kan ibland vara lite svårt,” medger Terry. Bra för andra att veta, är du medial är du svår leva med…

Paret bor på en gård, Fanthyttan utanför Lindesberg. Kursgård i närheten. Terry Evans driver bolaget Creative Experiences Terry Evans AB som bland annat arrangerar storseanser och håller kurser i medialitet (och ger bra inkomster). Verksamheten utgår från bolagets kursgård i Fanthyttan utanför Örebro. Via företaget Respons Ability deltar Evans ibland i mer exklusiva andliga evenemang.

Ett påtagligt inslag i deras hem är buddhistiska och österländska figurer och tavlor. Terry har studerat mycket i bland annat Kina och säger att han gillar det buddhistiska sättet att se på saker och ting.
”Det finns en högre makt. De olika religionerna är bara olika uttryck för samma sak, säger han.”

Han har också skrivit boken Berget – vägen till frihet, i vilken han beskriver bergsmeditationen samt berättar hur han utvecklats och blivit den han är idag.

Evans har blivit känd i Sverige via TV-serierna Förnimmelse av mord och Det okända. Men han har också blivit granskad och fått kritik i till exempel Aftonbladet och i Föreningen Vetenskap och folkbildnings tidskrift Folkvett för att tjäna stora pengar på att ge en illusion av att kunna tala med döda med hjälp av cold reading och andra mentalisttrick. Ja, som sagt, få folk tro ger pengar. Sanningshalten lär vara svår bevisa.

Mötet med Astrid?
”Dejten i februari 2015 började med att de drack te hemma hos Astrid. Det ledde till en första kyss. Jag var opussad sedan sju år tillbaka och livrädd. Samtidigt kändes det så naturligt och fint, som om en blomma öppnade sig, säger Astrid.” Terry Evans har själv två döttrar (2010).

Om mediumet Terry?
Skeptiker kan läsa, ”Terry Evans – mästare i cold reading”, som i stort betyder hur man talar sig till information.

Från 16 november 2005 i ett möte påstår Terry plötsligt att anden pratar franska och Anna, andens dotter, bekräftar att hennes far talade bra franska.

https://www.vof.se/folkvett/ar-2006/nr-3/terry-evans-mastare-i-cold-reading/


Hur gick det till egentligen? Jo, så här:
//// Terry: Jag vet inte vad han skulle kunna mena … men han tyckte speciellt mycket om … hade ett intresse för saker från Frankrike eller fransk kultur. [Huset är fullt med franska antikviteter, men det skulle kunna vara mamman som ställt dit dem så Terry trevar lite försiktigt.]
Anna: Ja … ja! [Men gissningen visar sig gå hem. Pappan är frankofil.]
Terry: Han säger ”Parlez-vous français?” [Smart sätt att fråga dottern om pappan kunde tala franska.]
Anna: Ja! [Och det kunde han.]
Terry: Han pratar språket med mig.
Anna: (ler och nickar)
Terry: Han var rätt bra på franska.
Anna: Ja, det var han. (nickar och ler) /////
Terry får fram information om att pappan kunde tala franska och levererar den tillbaka i form av ett meddelande från andevärlden. (x)

Enligt Aftonbladet:
På en scen i Västervik står en man och påstår sig ha kontakt med andar. Han tjänar minst 60 000 bara den kvällen. I fängelse sitter en spådam. Hon dömdes för att ha svindlat åt sig miljoner genom att påstå sig ha övernaturliga krafter. Teatersalongen Bryggaren är knökfull. Nästan 350 förväntansfulla personer har betalat 190 kronor var för att få vara med i kväll.

Terry Evans2

På scenen står Terry Evans och han ska ta emot meddelanden från andevärlden och förmedla dem. Terry Evans är inte särskilt bra på det han gör. Han siktar mot en tredjedel av lokalen.
Namnet Erik. Är det någon i det här området som känner igen en Erik?
Erik är det vanligaste mansnamnet i Sverige och har alltid varit populärt. Chansen att någon av de närvarande haft en släkting med namnet är gigantisk.
Och mycket riktigt sträcks händer upp och Terry Evans väljer vem av dessa som hans ”Erik” vill prata med. Därefter övergår han till vad som på fackspråk kallas cold reading.//

Drygt hälften av vår kommunikation sker ljudlöst, alltså med kroppsspråk, mimik, kläder. En duktig cold reader kan dra slutsatser enbart utifrån en persons ålder, klädsel, frisyr, smycken. Och efter ett första inledande påstående som kan tyckas personligt men stämmer in på de allra flesta får readern alltmer information utifrån hur personen reagerar.

Terry Evans studerar sina offer. När han trampar snett har han två varianter för att rädda sig. Den här kvällen i Västervik drar Terry Evans in nästan 60 000 kronor enbart på biljettintäkter och minus lokalhyra. Dessutom säljs hans bok, hans cd, hans tidningar och hans vykort både före seansen och i pausen.

De två bolag som Terry Evans äger hade förra året en omsättning på sammanlagt sex miljoner kronor, tillgångar på 3,5 miljoner. Själv hade han ingen inkomst av tjänst.
Läs mer? https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xwdg1o/pratar-med-andar–tjanar-60-000-per-kvall

Jag är öppensinnad, jag har ingen åsikt, men ser att detta område kan ge goda inkomster allmänt. Terry må vara äkta eller ej. Vem vet? Och varför envisas med att enbart tala engelska?  🙂

Källor:
dalademokraten.se
aretrunt.se
sv.wikipedia.org
vof.se
lindenytt.com
annhelenarudberg1.blogspot.com
aftonbladet.se