Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2250 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!


Kråka söker make, kaka söker maka, kommer det från Platon…?

crow11

Kaka söker maka är nog det vanligaste som använts för oss i Sverige. Det gamla talesättet som innebär att man vill ha en partner som liknar en själv. Samtidigt finns det andra som hävdar att vi människor, likt magnetens poler, attraheras av vår motsats. Ja, vad stämmer?

Lika oss själva?
Söker vi en partner som liknar oss själva? Eller är det tvärtom motsatsen som attraherar? Det är dags att skrota myten om att människor attraheras av sin totala motsats. Forskare i USA har uppskattat i vilken utsträckning partners liknade varandra med avseende på utbildning och DNA. Man söker vanligen människor med samma genetiska ursprung ex långa söker långa osv.

maka söker kaka11

Vad kommer idiomet ifrån?
Experter är lite osäkra, men troligtvis har det ursprungligen sagts till den som fått korgen vid ett frieri. Det är inte helt säkert, men man vet i alla fall, att det har kommit in i svenskan från danskan, där det hette ”krage søger mage” och betydde ”kråka söker maka”. Troligtvis går dock detta uttryck tillbaka på ett äldre norskt uttryck, som löd ”krake fær vel sin make”.

När någon hade fått nej på ett frieri kunde man trösta genom att använda detta uttryck, som då betydde att ”en krake” (alltså en stackare) ”nog får en maka till slut ändå”. Dock är det inte omöjligt, att detta i sin tur är en ombildning av ett ännu äldre norskt uttryck, där ordet ”kråka” har ingått.

maka söker kaka

Man kan också jämföra med motsvarande uttryck på engelska, som är ”birds of a feather flock together”, alltså att fåglar av samma fjäder gärna flockas tillsammans. Sunt tänkande, fåglar av samma sort hör ihop? 🙂

Idiomet från engelskan är ett forntida ordspråk, med rötter spårade tillbaka till 1545 när William Turner skrev i The Rescuing of Romish Fox: Fritt översatt – ”Fåglar med samma kynne och färg samlas i flock och flyger tillsammans”.

Vem var Turner?
William Turner, född före 1515 i Morpeth (Northumberland), död 1568 i London, som var en engelsk botanist. Det ska även mer bakåt ha ursprung i – Staten (Polit’eia) som är ett av Platons huvudarbeten och behandlar idealstatens utformning i en analogi med den rättfärdiga människan.

platons republik

Ursprung sammanfatta:
Sverige. Danmark. Norge. England. Grekland?

Annat sammanhang?
Kaka söker maka är en roman av P.G. Wodehouse, utgiven i Storbritannien 1949 med titeln The Mating Season. Det är den femte romanen om Bertie Wooster och hans betjänt Jeeves. Den översattes till svenska och utgavs 1951.

Källor:
svd.se
facebook.com/veckanssprakhistoria
sv.wikipedia.org
whoa.nu
expressen.se
quora.com

Blogginlägget nedskrivet 27/8-19.


Är Ordspråksboken fylld av religiösa uttryck och levnadsråd…?

bibeln1

Vi börjar med att berätta att – ordspråksboken är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamente. Den innehåller en samling konstmässigt formade ordspråk under Salomos namn. Många uppmaningar påpekar att den gudfruktige vinner i längden. Han skriver också om visheten som Guds största gåva till människorna, och det viktigaste att sträva efter i livet. Ordspråksboken som bok torde ha sammanställts på 500-talet f.Kr. men dess innehåll är huvudsakligen betydligt äldre.

Ordet ordspråk?
Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

ordspråksboken

Ordspråken är framför allt en eurasisk och afrikansk företeelse och återfinns tidigt i de äldsta skriftkulturerna, bland annat hos sumererna. De har varit särskilt populära bland främre-orientaliska folk. ”Hávamál” vittnar om ordspråkens betydelse i fornnordisk tid. Somliga alltjämt vanligen använda ordspråk citeras redan av antika författare, till exempel ”Så länge det finns liv finns det hopp”.

Några omskrivna:
Lärdom är mer värt än guld. (från Bibeln, Ordspråksboken 16:16 ”Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver.” Jämför även Hávamál: ”Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld.”). Ett mjukt svar stillar vreden (från Bibeln, Ordspråksboken 15:1

Och – Filipperbrevet 4 och vers 8.
”För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.”

Visdomar?
”Hur blir en människa vis? Första steget är att lita på Herren och visa respekt för honom.” – 1:7
Ordspråksboken är i hög grad formulerad som en lärobok. Dess undervisning utmanar till ställningstagande och vägval. Book of Proverbs. Okej.

Den följer en pedagogisk modell där den som undervisar är en ”fader” och den tänkte läsaren/lyssnaren är dennes son. På sin väg genom livet ställs sonen inför en mängd olika val. Ordspråksboken driver tesen att det avgörande valet står mellan visheten och dårskapen. Dessa båda personifieras som kvinnor som lockar sonen att välja väg. Visheten börjar med att frukta och vörda Gud, medan dårskapen på ett eller annat sätt alltid är förknippad med avgudadyrkan eller trolöshet mot Gud.

ordspråksboken2

”Bättre är at boo vthi ett öde land/ än när een trätosama och ensinnada qwinno.”
Salomos Ordspråk 21:19, Karl XII:s bibel (1703)

”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”
Jesaja 41:10

Välkänt är – ”Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”
Matteus 6:34

Källor:
sv.wikiquote.org
sv.wikipedia.org
karnbibeln.se
sv.glosbe.com
varldenidag.se


Förlänger ett gott skratt livet eller är det lite överdrivet…?

ManLaughing

Ja, alla vet vi väl att glädje stimulerar oss positivt. Men bakom, finns det bevis om hur vi fungerar?
Jo, ett gott skratt förlänger inte bara livet utan kan göra dig både friskare och gladare. Skratt är som massage för våra inre organ. Människan är också det enda djur som kan skratta, och ett gott skratt har påvisbara fysiologiska effekter genom att sänka muskelspänningen, öka syretensionerna och ge hjärtat viss träning. Även om forskningen är otillräcklig finns det data som stöder att ett gott skratt har positiva hälsoeffekter vad avser skelett och muskler, hjärta och kärl samt de endokrina, immunologiska och neurologiska systemen.


Faktum är att vi skrattar mindre i dag än för femtio år sedan. Men även om det inte finns något att skratta åt kan ett fejkat skratt ge lika bra effekt på din hälsa som ett äkta. Hjärnan kan inte skilja på äkta och fejkade skratt. Men hånskratt och elaka skratt hämmar flödet i kroppen då vi faktiskt spänner oss då, medan äkta eller fejkade skratt skapar ett flöde i kroppen. Allt enligt glädje- och livsinspiratören Anki Lindström. Humoristen Povel Ramel skilde i sången ”Skratt” mellan följande skrattyper: ”äggkläckarskrattet”, ”skumsläckarskrattet”, ”pingpongskrattet” och ”lokförarskrattet”.

hilary

Mer fakta? Leif Salford, seniorprofessor i neurokirurgi vid Lunds universitet, berättar att endorfin och dopamin utsöndras när vi skrattar.
”Hjärnan har en fantastisk kommunikation med lymfan, när hjärnan är lycklig så innebär det att immunförsvaret stimuleras. Skrattet kan också ha andra positiva bieffekter som ett årligt vikttapp på ett halvt till två kilo. Men då måste man skratta högt och hjärtligt i 10-15 minuter per dag. Dessvärre skrattar vi mindre ju äldre vi blir.

Skrattets funktion är oklar. Det kan vara ett sätt att signalera samhörighet inom grupper av individer. En annan teori är att skratt är ett sätt att få bort tidigare uppbyggd spänning.

Exempel?
Två kannibaler:
– Får det lova att vara ett huvud till?
– Ja, hjärna!

Eller…?
Varför är bladlöss så små?
– Dom har fastnat i växten.

Om?
Konserveringsmedel: tillägg till ätlig produkt som förlänger livstiden på maten medan det förkortar livet på konsumenten.

Skratt är…?
Skratt är en spontan fysiologisk process hos människor som kännetecknas av en rad hastiga ut- och inandningar tillsammans med rytmiskt växelvis spända och avslappnande stämband som tillsammans ger upphov till ett karaktäristiskt ljud, ofta som en konsekvens av humor. Det finns till och med ”humorterapi” och ”skrattyoga” som går ut på att läka med hjälp av humorns kraft. Känns lite för spontant väl? 🙂

lagh

Skratt kan även uppstå av glädje och positiva besked, lättnad, nervositet eller andra sinnestillstånd. Olämpliga reaktioner såsom att skratta under en begravning kan bero på att ett tabu blir för starkt och att lättare former av tvångstankar gör det svårt att motstå att skratta. Svart humor bygger på sådana olämpliga reaktioner. Dock – förmågan att skratta med andra, och kanske framförallt att kunna frambringa skratt är ett mycket kraftfullt socialt verktyg som binder dig samman med andra människor.

Världens roligaste skämt enligt en undersökning utförd i olika länder på ett brett demografiskt underlag.

Två jägare var ute i skogen när en av dem kollapsar. Han verkar inte andas och hans ögon är glansiga. Den andre jägaren tar fram sin mobiltelefon och ringer larmcentralen.
Han flämtar, ”Min vän är död!! Vad ska jag göra?”
Kvinnan på larmcentralen svarar “Lugna ner dig. Jag kan hjälpa till. För det första måste du försäkra dig om att han verkligen är död.”
Först uppstår det en tystnad sedan hörs ett skott.
”Ok” säger mannen. ”Vad ska jag göra nu?”

damskratt

Och näst roligaste med:
Sherlock Holmes och Dr. Watson åkte på camping och efter att ha avslutat kvällsmaten gick de och la sig. Efter några timmar vaknar Holmes upp och skakar om sin vän och säger: ”Watson, titta upp mot himlen och säg mig vad du ser.” ”Jag ser miljoner och åter miljoner stjärnor”, svarar Watson.

”Och vad deducerar du från detta?” Watson funderar några minuter och svarar ”Astronomiskt tänker jag att bland alla dessa miljoner galaxer finns det potentiellt sett flera miljarder planeter. Astrologiskt observerar jag att Saturnus befinner sig i lejonets tecken. Tidsmässigt, baserat på stjärnornas position drar jag slutsatsen att klockan är 03:15. Meterologiskt misstänker jag att det kommer bli en klar och fin dag. Teologiskt kan jag se att Gud är allsmäktig och att vi är blott en liten och obetydlig del av universum.
”Vad säger stjärnorna dig, Holmes?”
”Watson, du är en idiot!” utbrister Holmes, ”Någon har stulit vårt tält!”

Källor:
hemtrevligt.se
livet.se
expressen.se
lakartidningen.se
psykologisk.se


Guld tiger, men silver talar? Ordspråket som är både bra och mindre bra?

tala är silver 1

Tala är silver, tiga är guld. Varför, frågar den osmarta? Vad är det då som är så farligt med att tala fritt i Sverige? Detta ordspråk ska jag undersöka och sedan några som bonus.

”Tala är silver, tiga är guld” kan man tolka som om det är bäst att tänka sig för innan man säger något. Helst ska man inte säga något. Jante? Var snäll?
Bloggare Désirée har skrivit:
”Jag tolkar det som om man ska begrunda och tänka igenom innan man säger någonting.
Klokt. Och svårt.” Väldigt genomtänkt.

Uttrycket har omedvetet etsat sig fast hos många i vår kultur. Det finns en gängse uppfattning om att man bör ha något viktigt att säga för att öppna munnen – annars kan man lika gärna hålla tyst. Och det där andra som sägs ändå ser vi lätt ner på och avfärdar som onödigt skitsnack. Men faktum är att de där oväsentliga samtalen, där det egentligen inte sägs så mycket av värde, fyller en viktig funktion. Det menar Viveka Adelswärd, professor i kommunikation vid Linköpings universitet, som i sin ena bok hyllar just struntpratet.

tala är silver

”Det vi kallar struntprat har betydelse för den sociala kontakten mellan människor. Precis som hundar viftar på svansen för att visa att de är ofarliga kan vi människor stå och småprata, förklarar hon.” Klart socialt, onödigt snack är nödvändigt? Att upprätthålla en kontakt med människor i ens omkrets. Tänk på allt meningslöst, meningsfullt!
Hej, hur är läget? Hur mår du? (som ingen vill ha korrekt svar på). Har det varit något?

Viveka Adelswärds poäng är att det ofta inte spelar så stor roll vad vi säger. Det viktigaste är att vi faktiskt pratar med varandra. Och det gäller i alla möjliga sammanhang. Hemma med dem vi känner bäst, bland obekanta i mataffären och inte minst på jobbet. Men vad är då struntprat? Enligt henne är det alla typer av samtal som inte har något direkt informativt syfte.

Det är pratet som helt enkelt bara fyller funktionen att vara det sociala kittet mellan människor. Ja, vi känner kontakt, samhörighet. Man möter ju ingen på gården och säger till grannen, ”Vad röstade du på?”, ”Har du fått något bättre jobb än eller?”. Jo, om det är nära bekanta, vänner. Men då blir det mer ”djupt samtal”.

Ibland är det bättre att vara tyst och inte säga vad man tycker. /
Ja, idag kan det vara farligt att säga saker som kan misstolkas. Vår värld är upp och ned, miljön och folk.


Det finns som bibliskt ordspråk: Silver och Guld
Översatt: ”You’ve got two ears and one mouth, use them in that proportion!”

TALKER

Några bonus 🙂

Lyfta sig själv i håret – Anstränga sig själv över sin förmåga. Klara det till synes omöjliga.
Lägga på ett kol – Att skynda sig, öka takten. Ursprungligen liknelse med koleldad ångpanna till vilken man tillför extra kol, så att ångtrycket ökar och maskinen arbetar snabbare.
Lägga rabarber på något – Passa på att lägga beslag på något värdefullt på ett listigt, helt lagligt, men oftast omoraliskt sätt. Felöversatt från spanska embargo, ‘beslag’, ursprungligen embargar, ‘att arrestera’.

Källor:
sv.wiktionary.org
livet.se
polistidningen.se
sv.wikipedia.org
gp.se
larare.at


Vad betyder – bättre med en fågel i handen än tio i skogen…

enfagel

Nog har jag funderat på ordspråket och vad det betyder. Märkligt nog vet man faktiskt ej vad det kommer utav, men någon sa nog någon gång detta lätt kryptiska och det följde med. Men vad som finns ska jag återge.

Jag läste en man som ansåg att, ”vad menas med det? Bättre en fågel i handen än tio i skogen.`Vem vill ha en fågel i handen? Fåglar är äckliga och som man inte vill ha i handen. Lite magstarkt väl?” 😲

Vi vet det betyder att det kan vara bättre att ha lite grann som man verkligen är säker på att man har, än mycket som man bara hoppas på att få.
Vi märker att det är äldre, vem räknar i fåglar? Skog? 🙂

feding-by-Hand

Bibeln?
”Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja” ( jämför Ordspråksboken 27:6: ”Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar vill bedra”). Liknande.

Det finns även en fontän med detta namn. Bättre en fågel i handen
Fontän i Lidköping av Walter Bengtsson.

Den föreställer en av Bengtsson fantasifulla figurer i en öppen hand. Runt skulpturen sprudlar vatten sommartid. Konstnären utförde en mängd offentliga skulpturer och var verksam som skulptör, målare och grafiker. Walter Bengtsson 1927-1998.

fontana

Bättre en fågel i handen, 1970
– Älvgatan, Lidköping.

På engelska?
A bird in the hand is better than ten in the forest.

faglarhedlblogg

Andra uttryck om fåglar:

Fri som en fågel
Äta som en fågel.
Även en blind höna kan finna ett korn.
Södergök är dödergök, västergök är bästergök, östergök är tröstergök, norrgök är sorggök.

Det är tur att vi har gravitation, för annars skulle fåglar som dog stanna kvar i skyn och förvirra alla jägare. 🤔

Källor:
runeberg.org
larare.at
tyda.se
vastsverige.com
livet.se


Varför går ränderna aldrig ur…? Ens i regn…?

randig

Uttrycket har vi alla hört och även zebrorna har nog funderat över detta. Men – detta med att ränderna ej går ur – är ett ordspråk som ungefär betyder att gamla vanor och beteenden är svåra att ändra.

Zebrans ränder innebär så fritt – att det alltid finns något kvar av en persons ursprung, tidigare liv eller verksamhet. Liknande är att – ränderna sitter i eller vissa ränder går aldrig ur.

Ett spanskt ordspråk på samma tema lyder ”hur mycket korpen än tvättar sig blir den aldrig vit”. Samma ämne förekommer i sagan om Zebran som ville vara en häst.

Zebra

Citatet: Zebran är ett randigt djur ränderna går aldrig ur har av många felaktigt tillskrivits Falstaff Fakir vilket är felaktigt. I Pelle Holms bok Bevingade ord kan man läsa följande:
Zebran är ett randigt djur ränderna går aldrig ur – skrev Ernst Meyer i sin: // A-B-C-bok dem klokom till förnöjelse och dem enfaldigom till lärdom//

Ramsan ingår i sin tur i det litterära arvet där Gunnar Wersén i Kalle Klätts ABC (1946) byggt vidare och har formen:

”Zebran är ett randigt djur,
ränderna går aldrig ur”
för dom är utav en sort,
som ej ens kan tvättas bort.

Thore Skogman – Ränderna Går Aldrig Ur
https://www.youtube.com/watch?v=ILd4bA5DYws

Randigt som klädsel och hos djur?
Randigt hos insekter och ormar är ju varselfärger som representerar fara. Getingens gul- och svartrandiga kropp är ingen tillfällighet. Anledningen till varför zebran har sina ränder har dock länge diskuterats. Flyta in på savannen bland buskage?

rander

Randiga kläder är för oss är vanliga och moderna. Svart-och vitrandiga tröjor liksom blåvit-randiga är till och från moderna. Men randigt har inte alltid varit på modet. Genom tiderna har randigt ofta varit ytterst problematiskt för bäraren. Randiga plagg har sedan länge burits av slavar, tjänstefolk och straffångar. Sämst rykte hade mönstret på medeltiden då det förknippades med utfrysta och fördömda individer.

I ett flertal sydeuropeiska städer tvingades prostituerade och narrar bära randiga plagg för att inte förväxlas med vanliga hederliga medborgare. Dessutom brukade djävulen skildras med hjälp av attribut som behornat huvud och en randig, fläckig hud. Mönstret har länge levt kvar som en arketyp eller kod för att skildra lägre stående eller tvivelaktiga figurer.

Idag har vi släppt de tankarna och använder mest det vi vill  🙂

Källor:
sqata.se
de.wiktionary.org
djur.cob.lu.se
youtube.com