Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Vackert ogräs på nära håll är fårtungan. Du vet hur den ser ut…?

fårtunga

Detta kallas ogräs, varför kan du läsa längre ned. Ofta tycker jag ogräs (som ej kan hjälpa de är det) är vackra, speciellt blommorna. Fårtunga. Latinska namnet är – Anchusa arvensis. Den är en ettårig, ljusgrön, strävt, hårig ört som kan bli upp till fyra-fem dm hög. Stjälken är upprätt. Ytan benämns också – borsthårig.

Blommar och utseende?
Fårtunga blommar från juni till september med små blommor som först är rosa, men snart blir ljusblå. Blommorna har en ganska lång och böjd, vit kronpip och ett femflikigt ljusblått kronbräm.
Kronbrämets flikar är vanligen något olika och kronpipen är stängd av små vita mynningsfjäll. Delfrukterna är snett äggformade, knottriga, och har ett köttigt bihang. I Sverige förekommer bara huvudunderarten vanlig fårtunga (ssp. arvensis).

fårtunga1

Förväxlas sällan?
Fårtunga kan knappast förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, oxtunga (A. officinalis), är flerårig och har mörkt blåvioletta blommor med rak kronpip.

Var växer den?
Den är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer också sällsynt längre norrut. Den växer som ogräs i åkrar och trädgårdsland, men också på andra typer av kulturpåverkad öppen mark. Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet och Kaukasus men tros ha spritt sig norrut med sädesodlingen tillsammans med arter som klätt (Agrostemma githago), blåklint (Centaurea cyanus) och åkerrättika (Raphanus raphanistrum).


Anchusa arvensis

Växten är känd som ett skadligt ogräs. Vad betyder ogräs?
Ett skadligt ogräs, en växt som är skadlig för jordbruks- eller trädgårdsodlingar, naturliga livsmiljöer eller ekosystem eller människor eller boskap. Oftast har människan haft ett finger med i spelet som gjort den hamnat på platser som gör den ”skadlig”.

Fynd?
Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi.
Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och syftar på växtplatsen.

Dialektalt?
I Uppland har man med Fåretungor, menat bladen av Oxtunga, Anchusa officinalis.

Jag tycker om den blåa blomman, du med?

Källor:
linnaeus.nrm.se
sv.wikipedia.org
ne.se
en.m.wikipedia.org
dyntaxa.se

Blogginlägget nedtecknat 18/10-19