Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE MÅNDAG, ONSDAG, FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2640 inlägg.


Nazcalinjerna i Perus öken, av aliens eller folk som tyckte om konst…?

nazcalinjerna

Spännande forskning kring geometriska mönster i Perus öken, de s.k. – Nazcalinjerna som är geoglyfer och geometriska mönster där. De gjordes av nazcafolket som levde utmed floder och vattendrag med källor i Anderna och som hade sin glansperiod mellan 200 f.v.t och år 600. Öknen sträcker sig mer än 200 mil längs Stilla Havet, och den del som härbärgerar nazcalinjerna kallas Pampa Colorada (Röd Slätt). Denna del är 25 km bred och löper 60 km parallellt med Anderna och havet.

Nascalinjerna är ett samlingsnamn som återfinns i ett ökenområde som omfattar 450 km2 nära den peruanska kusten cirka 400 km söder om Lima mellan städerna Nasca och Palpa. Olika hypoteser finns såsom – stjärnobservatorium, ceremoniella platser och bevattningssystem.

Ytligt liggande mörkröd jord och sten har flyttats så att underliggande ljusare jord kommit i dagen, vilket bildat “linjerna”. Någon sand finns inte i denna öken. Från lite höjd ser man att “linjerna” inte enbart är linjer och geometriska former, utan också är stiliserade bilder av djur och växter. En del av dessa, inkluderande människofigurer, pryder de branta sluttningarna vid öknens utkant. Vad, hur?

Nazcalinjerna är rikliga. Att skapa dem tog hundratals år och sysselsatte ett stort antal människor. Frågan om storleken och syftet har fått somliga i att spekulera i att besökare från rymden gjort dom eller varit projektledare vid deras tillkomst. Erich von Däniken anser att konstruktionen är en landningsplats för rymdfarkoster, kanske så, men denne man hade mycket teorier som visat sig fel.

nazcalinjern

Om man beaktar att linjerna bildar enorma ödlor, spindlar, apor, lamor, hundar, kolibris, etc, samt zig–zag–mönster, linjer kors och tvärs och geometriska mönster, så måste det varit en förvirrande flygplats att använda sig av. Det var omtänksamt av besökarna att avbilda växter och djur som kunnat intressera lokalbefolkningen, trots att det måste försvårat navigeringen jämfört med att ha en rak landningsbana. Dessutom måste det varit en högtrafikerad flygplats, med tanke på att landningsbanorna sträcker sig över ett 60 km långt område.

Det är emellertid svårt att tänka sig att man kunnat landa rymdskepp utan att påverka något av de konstverk som skapats med fåror i marken, men det finns inga spår av sådan påverkan. Dock, rymdvarelseteorin föreslås huvudsakligen för att folk har svårt att tro att ett folkslag som utgörs av “primitiva indianer” kan vara intelligenta nog komma på ett projekt av detta slag, än mindre besitta tillräckligt med tekniska kunskaper för att förverkliga det. Fakta säger dock något annat.

Azteker, tolteker, inka- och mayaindianer, m.fl. utgör tillräckligt med bevis för att nazcafolket inte behövde utomjordshjälp för att uppföra ett galleri i öknen.

Och man behövde ej speciellt sofistikerad teknik för att göra stora figurer, geometriska former och raka linjer, vilket visats av de som tillverkar sädesfältcirklar. Troligen använde man ett rutmönster för att göra de enorma figurerna, på samma sätt som deras väverskor gjorde för att skapa sina komplicerade mönster. Den svåraste delen av projektet måste ha varit att flytta all sten och jord för att frilägga det underliggande, ljusare, materialet. Det finns inget mystiskt i hur nazcafolket skapade sina linjer och figurer.

Somliga finner det underligt att linjerna är så ostörda efter så många århundraden, men områdets geologi förklarar detta mysterium. Linjerna började intressera antropologer efter att de setts från luften på 1930–talet. Det är osannolikt att ett verk av detta omfång inte har något religiöst syfte. Att engagera ett helt samhälle i flera sekler antyder platsens unika betydelse. Precis som pyramiderna, jättestatyer och andra monumentala skapelser, så framhäver nazcalinjerna kontinuitet: vi bor här och vi har ingen tanke på att flytta. Dessa människor är inte nomader och inte heller jägare eller samlare, utan de bildar ett jordbrukssamhälle.

Perus myndigheter rasar mot Greenpeaceaktivister som anklagas ha förstört de världsberömda Nazcalinjerna. I vanliga fall är det strängt förbjudet att besöka platsen. Men det struntade aktivisterna i. När detta skedde vecklade de ut stora bokstäver av tyg med texten ”Time for change! The future is reneweble” bredvid en av de 1 000 år gamla inristningarna.

Risk för stora straff fick Greenpeace göra en pudel. ”Vi ber om ursäkt utan förbehåll. Vi är väldigt ångerfulla, enligt en av deras talespersoner, som lovade skicka en av sina globala ledare, Kumi Naidoo, till Lima för att be om ursäkt. Ja, konstverk ska man spara på, speciellt från en tid som flytt. Mysterium eller ej, men dess riktiga betydelse är man ej helt säker på. Ska du ta en resa dit? Eller hellre Norrland?

Källor:
vof.se
sv.wikipedia.org
aftonbladet.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,