Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Dessa djur – man inte vet vad de är för sort, ras eller – var de hör hemma?

djurpumi

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer. Fyra djur du kan lära dig om, kort och gott. 🙂

Pumi.

En hundras från Ungern. I hemlandet är den traditionellt vallhund, men i övriga världen främst sällskapshund. Den är vanligast i Ungern, Finland och Sverige. Svår med barn normalt, känd bra för allergiker.

djurpumi2

I hemlandet används pumin till att valla inte bara får, utan även nötkreatur och svin. Den vallar intensivt under skallgivning. Pumin är en energisk, mycket lättlärd och glad hund.

Röd ekorre.

djurredekoree

Ekorrfamiljen, är en stor familj bland gnagarna. Den finns representerad på alla kontinenter utom Australien, Nya Guinea, Madagaskar och Antarktis. Dessutom saknas de i vissa öknar.
Ekorre (Sciurus vulgaris), även känd som röd ekorre eller europeisk ekorre, är en trädlevande gnagare med yvig svans som förekommer i Palearktis.

Inkatärna.

djurinkatarna

Larosterna inca, är en fåtalig och unik tärna som förekommer i västra Sydamerika, utmed Stillahavskusten från norra Peru (Lobos de Tierra) söderut till centrala Chile. Cirka 40 cm längd. Kroppen är mörkgrå, näbb och fötter är orangeröda och utifrån mungiporna syns en praktfull vit mustasch. Inkatärnan är en relativt fåtalig tärna som dessutom minskar i antal.

Chartreux.

djurChartreux

Chartreux är en kattras som är en förhållandevis stor, välmusklad blå katt. Ganska vanlig i Frankrike men ovanlig i Sverige. Chartreuxen räknas som en av Europas äldsta kattraser. Det var kartusianska munkar som förde hit den på 1550-talet och de födde upp dem på klostren runt om i Frankrike. Till sättet är den livlig, pigg och aktiv. Denna kattsort är inte beroende av sällskap med andra katter.

Så, chartreux är en stor och tung kattras som funnits väldigt länge, en av de äldsta kända. De har glänsande blå päls och kopparfärgade ögon.

Källor:
sv.wikipedia.org
instagram.com
ne.se

Blogginlägget nedskrivet 6/11 -22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Underbart djur att skåda, denna trädkänguru i Australien och på Nya Guinea…

trädkäng3

Jag fick syn på en bild och som djurälskare undrade jag vad det var för djur – och ville veta mer. Känner du till trädkängurun? Dendrolagus är ett släkte inom familjen kängurudjur i Australien och Nya Guinea som innehåller cirka 12 arter.

Upptäckt?
1990 upptäcktes en ny art av trädkänguru, trädkängurun med gyllene mantel, i Torricellibergen på Papua Nya Guinea. Den hade en kastanjebrun päls, blek mage och en dubbel guldrand längs ryggen. En andra population av pungdjuret upptäcktes på den indonesiska sidan av ön Nya Guinea 2005, men det finns få av dessa djur och deras population tros minska. Forskare uppskattar att trädkängurun med gyllene mantel har utrotats från 99 % av sitt historiska utbredningsområde, dess antal drivs lågt av förstörelse av livsmiljöer och jakt.

Trädkäng4

Namnet?
Släktets vetenskapliga namn är sammansatt av grekiska ord och betyder trädhare. Den första delen syftar på djurens liv i träd. Nederländska upptäcktsresande som fångade några trädkängurur 1826 var i behov av mat och de tillagade köttet liksom kött från harar. Antagligen kände Salomon Müller episoden när han 1840 utförde den vetenskapliga beskrivningen.


Lever i…?

Trädkängur

Trädkänguruer lever i Nya Guinea (Bird’s Head Peninsula, västra Nya Guinea, Papua Nya Guinea) samt på Kap Yorkhalvön i nordöstra Australien (Queensland). Habitatet utgörs av tempererade skogar och regnskogar. I bergstrakter hittas trädkänguruer upp till 4200 meter över havet.

I sydcentrala Australien vid Nullarbor Plain hittades fossil av arter från släktet som levde där under pleistocen. Antagligen fanns under denna period större skogar i regionen, men de finns inte kvar.

Utseende?
Djuren blir ca 70 cm långa (huvud och bål), och svansen blir ca 65 cm lång. Vikten varierar vanligen mellan 6,5 och 14,5 kg men kan hos vissa individer vara 20 kg. Svansen är väldigt lång för att det ska bli lättare för trädkängurun att balansera när den klättrar i träd.
En sort:
Lumholtz trädkänguru är den minsta av alla trädkängurur. Dess kropps- och huvudlängd varierar cirka 48–65 cm och med hanar som väger i genomsnitt 7,2 kg och honor 5,9 kg.

De har långa, krökta klor och bak- och frambenen är ungefär lika långa. Trädkängurun kan vara svart, grå eller rödbrun, och undersidan kan vara gul, vit eller beige. Trädkänguruer är långsamma och klumpiga på marken men mycket kraftfulla och skickliga klättrare. De har också förmåga att klara av långa hopp på upp till 9 meter från en högre belägen gren till en lägre belägen gren.

Det finns observationer av trädkänguruer som klarat hopp från 18 meters höjd ned till marken utan att skada sig. De gömmer sig på dagen bland trädens blad och letar på natten efter föda. Trädkängurun livnär sig främst av blad och frukter, men även av bär, andra växtdelar, insekter och nötter av olika slag. Så det finns kängurur som lever i träden, men varför lever då dessa kängurur i skogarna?
Det finns en enkel förklaring och det är att Australiens skogar har mycket bättre näringsmöjligheter än savannerna och stäpperna. Och endast ett par djur kan hota dem – dolda i träden. Bra val.

trädkäng2

Hot?
Trädkänguruer är de största pungdjur som lever i träd och de har med undantag av boaormar och dingon inga naturliga fiender. Det största hotet utgörs av skogsskövling. Dessutom jagas de för köttets och pälsens skull. IUCN listar 14 arter och av dessa klassificeras tre arter som akut hotade (CR), fyra arter som starkt hotade (EN), fyra arter som sårbara (VU), en art som nära hotad (NT) och bara två arter – som livskraftiga (LC).

Härligt djur?

Källor:
sv.wikipedia.org
worldlife.org
en.wikipedia.org
australiensdjur.ifokus.se


Blogginlägget nedskrivet 29/1-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Hur står det till med klimatet, dess förändringar som skapar problem med miljön…? Del 2-2

klimatarktlongyear

Vädret är de skillnader och omväxlingar i de fysiska förhållandena som sker vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsperiod. Nu inne i mitten av juli drygt och sommar är ordet 🙂

Märkligt?
2022 upptäckte forskare en ny naturlig värmekälla på Grönland som får isen att smälta underifrån. Den här mekanismen går att jämföra med hur stora dammar genererar elektricitet – och verkar överträffa dessa i kraft. Det här är första gången man borrat hål en kilometer ner i isen på Grönland och kunnat observera den här mekanismen.

Enligt Poul Christoffersen, professor i glaciologi vid universitetet i Cambridge i England, och en av forskarna bakom studien. Det var när han och hans forskargrupp undersökte en stor glaciär på västra Grönland som man upptäckte en helt ny värmekälla som härstammar från is som smälter.

Jag vänder och försöker se positiva saker, många har vi märkt redan nu i vår vardag.
Forskning tyder på att uppvärmningen på kort sikt skulle avstanna om vi blir klimatneutrala. Temperaturerna kommer att sluta stiga och uppvärmningen stabiliseras inom ett par årtionden, har klimatforskaren Michael Mann vid Pennsylvania State University sagt.

klimatautumn

Mindre växthusgasutsläpp?
År 2018 motsvarade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 52 miljoner ton koldioxid. Det var en minskning med 27 procent jämfört med 1990. De vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. De finns naturligt i jordens atmosfär. Andra växthusgaser är metan, lustgas, svavelhexaflourid och flourföreningar (flourkolväten och flourkarboner).

Tar med några positiva nyheter senaste 2-3 åren:
Kina har satt upp mål om klimatneutralitet. Enligt expertis. Utsläpp minskade i rekordtakt – av fler skäl än pandemin. Bidens seger i amerikanska valet? USA är världens andra största utsläppare av växthusgaser, och Donald Trumps motarbetande av Parisavtalets åtaganden och avhopp från överenskommelsen var ett steg i helt fel riktning.

Biden är knappast en miljöhjälte – men har skärpt sina klimatlöften, bland annat med tusentals miljarder till förnybar energi, järnvägar och energieffektiviseringar. Så i jämförelse med Trumps godkännanden av oljeborrning i naturreservat och stöd till ”rent och vackert kol” får valsegern ändå ses som det bättre alternativet även för världens klimat. USA kommer i och med Biden att återgå till Parisavtalet. Jaha? Så skriver de lärda.

Omställning i stålindustrin ska minska Sveriges utsläpp med 10 procent. Sverige har chans att bli världsledande inom nästintill fossilfritt stål, i och med omställningsprojektet Hybrit, i Luleå. Ståltillverkaren SSAB är i dag Sveriges största enskilda som gör utsläpp.

Oavsett intresse för omställning av miljöskäl har det under året kommit allt fler tecken på att investeringar i förnyelsebar energi är mer lönsamma än kol, gas och olja.
Östersjön har blivit friskare. Tack vare förbättringar inom jordbruk och avloppsrening har Östersjön börjat tillfriskna. Halterna av fosfor och kväve – som bland annat leder till algblomningar och syrebrist – minskar i en “närmast unik” utveckling.

klimaat

Dispens för insektsdödande värstingmedel stoppas. Klimatrapporteringen i media ökar kraftigt. Under fjolåret publicerade svenska medier fler klimatartiklar än någonsin, enligt en ny rapport. Totalt 85 000 klimatartiklar såg dagens ljus under 2019. Valarna är havets okända klimathjältar – lagrar koldioxid,

I framtiden kan algerna komma att innehålla mer protein genom att de får växa i livsmedelsindustrins spillvatten. Att odla alger är framtiden. De växer i vatten och man behöver inte använda några ekosystem på land som ofta är överutnyttjade. Alger behöver ingen gödsel, de växer av solsken, de tar upp näringsämnen ur vattnet och renar dessutom havet. Så alger är ett mycket hållbart livsmedel, enligt experter.

Till 2025:
Biståndet till klimatanpassning i de fattiga länderna ska fördubblas till 2025 jämfört med 2019. Tidigare löften om 100 miljarder dollar i klimatbistånd per år ska uppfyllas. En dialog ska påbörjas om hur länder som drabbats av klimatförändringarna ska kompenseras.

Utvecklingsländerna i nätverket G77 krävde mer konkreta löften, men utan att få gehör för detta. Resultatet av dialogen ska stå klart sommaren 2024. 105 länder lovade att minska sina utsläpp av metan med 30 procent till 2030 jämfört med 2020.

purple-emperor-butte

110 länder lovade att stoppa avskogningen till 2030, bland dem Brasilien, Ryssland, Indonesien och Kongo-Kinshasa. Men – detta var före kriget i Ukraina, löften? Men alla.

Tro och hopp. I nutid är och har det varit tufft, nu hoppas vi allt vänder igen... ❤

Källor:
naturskyddsforeningen.se
aftonbladet.se
greenpeace.org
tidningensyre.se
jordbruksverket.se
supermiljobloggen.se
sv.wikipedia.org
folkhalsomyndigheten.se
svt.se
unwrapped.se

Blogginlägget nedskrivet 24/5-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.