Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Lämna en kommentar

Tigern fascinerar oss, vilka sorter finns och fakta om de nu och då – levande!?

tigersoverst

Ränderna går aldrig ur. Men vårt stora kattdjur tigern, är det största vilda kattdjuret och lever både i Rysslands iskyla och i Indonesiens regnskogar, icke värt räkna antalet ränder på plats. Den är starkt hotad och de senaste 100 åren har antalet tigrar i det vilda minskat dramatiskt; från 100 000 till så få som 3 200 för ca 13 år sedan.

Tiger (Panthera tigris) är ett kattdjur som endast lever i Asien. Man delar upp de idag förekommande bestånden i sex underarter. Utöver detta känner man till tre utdöda underarter. De flesta tigrar lever i fuktig tropisk och subtropisk lövskog, men finns även i tempererade löv- och barrskogar.

Kortfakta:
Storlek: 330 – 220 cm lång. Vikt: 90 – 300 kg. Livslängd: 8 – 10 år (kan bli över 20).

De sorter som finns nu levande?
Bengalisk tiger, kungstiger eller indisk tiger (P. t. tigris): är den näst största underarten, den lever i Indien men finns också i Bangladesh, Nepal, Bhutan och västra Myanmar. Hela beståndet uppskattas till något färre än 2 500 vilda individer och av dessa lever de flesta i Indien, vilket var den lägsta nivån någonsin. En inventeringen som utfördes under 2014 visade att det fanns cirka 2 226 tigrar i 17 indiska delstater. Den vita varianten (”vit tiger”) uppkom genom människans avel.

Indokinesisk tiger (P. t. corbetti): är lite mindre än bengalisk tiger och i grundfärgen lite mörkare, strimmorna delas ofta upp i fläckar. Beståndet är glest fördelat över Burma, Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam. Världsnaturfonden befarar att det bara finns 350 individer kvar medan andra uppskattningar nämner upp till 2 500 individer.

Malayatiger (P. t. jacksoni): förekommer på Malackahalvön och övergången mellan Malayatiger och indokinesisk tiger är flytande. Beståndet uppskattas till 500 till 1 500 individer.

tigersiberisk

Sibirisk tiger eller amurtiger (P. t. altaica): lever i sydöstra Ryssland och är – obs. världens största kattdjur, den kan uppnå en längd på 3,3 meter och väga över 300 kg. Pälsen är jämförelsevis lång och har en relativt ljus färg. På grund av jakt finns numera 350 till 400 individer.

Sumatratiger (P. t. sumatrae): lever på ön Sumatra i Indonesien, är – den minsta av de nu levande underarterna. Strimmorna är ofta delade i en rad fläckar, hannar har ett påfallande skägg vid kinden. Internationella naturvårdsunionen uppskattar beståndet till upp till 500 individer och listar underarten som akut hotad.

Sydkinesisk tiger (P. t. amoyensis): är en medelstor underart och utbredningsområdets norra gräns sträckte sig tidigare till 38:e eller 40:e breddgraden och i syd förekom underarten fram till provinserna Yunnan, Guangxi och Guangdong.

På grund av upphittade fotspår antas att några individer lever kvar i Guangdongs bergstrakter, beståndet befaras snart vara utdött på grund av inavelsdepression, ungefär 70 individer lever i kinesiska djurparker och det är även påtänkt att flytta vissa individer till ett reservat i Sydafrika där de ska anpassa sig till naturen innan de flyttas tillbaka till sitt ursprungliga habitat.

Utdöda arter?

Studier tyder på att den genetiska skillnaden mellan de fem underarter som förekommer på det asiatiska fastlandet inte är särskilt stora. Däremot finns en tydlig genetisk divergens gentemot Sumatratigern.

Populationen på Sumatra och andra öar i samma område skildes troligen från populationen på fastlandet under senaste istiden för 6 000 till 12 000 år sedan. Vid denna tidpunkt sjönk den existerande landbron i havet.

Balitiger (P. t. balica): var den minsta underarten. Den levde endemiskt på Bali och är numera utdöd. Pälsens grundfärg var mörkare än hos Sumatratiger och Javatiger och de svarta strimmorna var bredare, dessutom fanns ofta svarta fläckar anordnade i strimmor. Den sista individen sköts i slutet av 1930-talet eller något senare.

tigerjava

Javatiger ( P. t. sondaica): var lite mindre än Sumatratigern och är utdöd, grundfärgen liknade Sumatratigern men strimmornas anordning var tätare. Underarten levde endemiskt på Java, den sista javatigern sågs i mitten av 1970-talet.

Kaspisk tiger eller persisk tiger (P. t. virgata): listas som utdöd och skiljer sig från sibirisk tiger genom ett större antal smala strimmor, håren i pälsen var jämförelsevis långa. Underartens utbredningsområde sträckte sig från Anatolien över Irak och Centralasien till Mongoliet. Den sista kaspiska tigern dog under 1970-talet, alla nyare berättelser om iakttagelser av 20 till 30 individer är obekräftade.

Vad kommer namnet tiger från?
Trivialnamnet tiger härstammar från det grekiska ordet tigris som troligtvis är besläktat med det avestiska ordet för pil, tigri. Det skulle därmed syfta på djurets potential till höga hastigheter.

Hur många tigrar finns det i världen 2021?
I dag finns det endast mellan 3 200 och 4 000 tigrar kvar i det vilda. I Kina lever mellan 5 000 och 6 000 tigrar i fångenskap. Det finns enbart mellan 40 och 50 djur kvar i det vilda i den kinesiska vildmarken.

Fiender?
Den har en fiende – människan.

Källor:
sv.wikipedia.org
wwf.se
jordbruksverket.se
pandaplanet.se

Blogginlägget nedskrivet 13/6-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Lämna en kommentar

Supervulkanerna – underjordens förödande bomber…?

supervulkan11

Supervulkaner får utbrott, men väldigt sällan? Nej, det händer inte ofta, exempelvis Yellowstone får utbrott ungefär en gång vart sexhundratusende år. Nu är det 640 000 år sedan sist. Så hav lugn!

Vad sker då, om?
När en sådan får ett utbrott sker det med förödande kraft. Kubikkilometer av sten, aska, damm och svaveldioxid kastas ut i den övre atmosfären, där det inkommande solljuset reflekteras bort och tvingar ner temperaturen på jordens yta, med upp till 10 grader. Som en atomvinter. Och det kan hålla i sig upp till fem år.

Som nämnts ovan är jätteutbrott från supervulkaner oerhört sällsynta och inget tyder på att en eruption är nära förestående, men när det till slut sker kommer katastrofen att slå mycket hårt mot såväl mänskligheten som planeten jorden i stort.

En supervulkan är en vulkan vars utslungade material under en enstaka eruption överstiger 1 000 kubikkilometer. En annan benämning är VEI 8, det vill säga den högsta (hittills uppmätta) nivån på VEI-skalan.


Yellowstone?
Ja, där är då en supervulkan som kan utplåna livet på jorden, men den har inte haft ett superutbrott på så länge, vilket inte är lugnande för förr eller senare händer det frågan är bara hur stort utbrottet blir. Men kanske oändligt antal generationer bort. Jordskorpan rör sig likt en gigantisk jätte som ligger och sover. På ytan ser man inte hur stor den är men under ytan finns en jätteficka med magma som när som helst kan explodera. Den mäts och kontrolleras ständigt men om det händer kan man inte mycket göra.

supervulkan3

Egenskaper?
Typiskt för supervulkanerna är att de inte är berg utan nedsänkningar, så kallade kalderor, enorma kratrar som kollapsat. Det gör dem svåra att upptäcka. Runt om i världen finns 250 kalderor.

Yellowstones kaldera är 70 kilometer lång och 30 kilometer bred. Åtta kilometer under jordytan ligger en enorm magmakammare som innehåller enorma mängder smält berg.

Tre gånger under de senaste 2,1 miljoner åren har supervulkanen under den amerikanska nationalparken Yellowstone haft utbrott och varje gång har det fått katastrofala konsekvenser. Glödande laviner av aska och giftiga gaser skulle bränna delstaterna Montana, Idaho och Wyoming, medan pimpsten och aska skulle regna ned över resten av USA beräknar experter idag.

supervulkan1

Var finns de mer?
Supervulkaner finns även i Europa. Santorini, vars utbrott för omkring 3 500 år sedan släckte ut hela den minoiska kulturen. Och det finns Flegreiska fälten vid Pozzuoli, nära Neapel i södra Italien. Där kan samma sak hända som i Yellowstone, fast i mindre skala. Och det bor en miljon människor i området.

Exempel på supervulkaner:
Toba-calderan i Indonesien, Yellowstone-calderan i Yellowstone, USA, Taupo-calderan i Nya Zeeland, Bruneau-Jarbidge-calderan i USA, La Garita Calderan i USA, Long Valley-calderan i USA, Laacher See i Tyskland och Campi Flegrei-calderan i Italien. Kanske bra om makthavare låter Jorden få vila i frid och naturen rofylld.

Källor:
illvet.se
aftonbladet.se
nyteknik.se
sv.wikipedia.org

Blogginlägget nedskrivet 1/3-23. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Amie Huguenard, dödad flickvän till ”Grizzly Man” Timothy Treadwell – som också dödades. Del 1-2.

amie-huguenatreadwell Timothy

Jag fick tips på den amerikanska dokumentärfilmen Grizzly Man, som är från 2005 i regi av Werner Herzog, som handlar om björnentusiasten Timothy Treadwells liv och död, inkluderade flickvännen. Eftersom filmen är fängslande och samtidigt knepig, ville jag veta mer om honom och även flickvännen som knappt nämns i filmen. Hon syns ex. endast två gånger.

Innehåll?
Filmen innehåller Treadwells egna filminspelningar av möten med grizzlybjörnar innan han och hans flickvän dödades och delvis blev uppätna av en björn år 2003, men också intervjuer med personer som kände Treadwell eller var involverade i hans liv med björnarna. Filmerna han spelade in hittades senare.

Treadwell tillbringade – alltså tretton somrar i Katmai nationalpark i Alaska. Efter att ha varit där var han övertygad om att han var betrodd bland björnarna, som lät honom närma sig dem, och ibland även röra vid dem. Han varnades upprepade gånger av parkskötarna att hans samröre med björnarna var osäkert för både honom själv och björnarna. Treadwell filmade sin tid där och använde filmen för att uppmärksamma de problem som björnar i Nordamerika möter.

Fram till 2003:
År 2003, i slutet på sitt trettonde besök anfölls och dödades han och hans flickvän Amie av en björn, kameran var på men det hände så plötsligt att de inte hade hunnit dra av kameralinsen så en ljudinspelning finns där man får höra de sista minuterna av deras liv när de dödas av björnen. Sedan hade detta band lyssnats av en del och till slut föreslog man att det skulle förstöras. De som lyssnat på bandet har beskrivit det men man har inte spelat upp det i filmen. Om dödandet finns en annan teori med.

Timothy Treadwell?
Född Timothy William Dexter; 29 april 1957 – 5 oktober 2003) 45 år – var en amerikansk björnentusiast, miljöpartist, dokumentärfilmare och grundare av björnskyddsorganisationen Grizzly People. Han bodde bland kustnära brunbjörnar eller grizzlies (Ursus arctos) i Katmai National Park, Alaska på somrarna.

Hans tankar kring att skydda björnar kom i slutet av 1980-talet efter att ha överlevt en nästan dödlig överdos av heroin. Han hävdar i sin bok att hans drogberoende växte från hans alkoholism och tillskrev hans tillfrisknande från drog- och alkoholmissbruk helt och hållet till hans förhållande till björnar. Kanske att han fann ett intresse?

Han var en udda person, han hade haft flickbekanta och – han hade en flickvän och påstod sig vara heterosexuell. Hans flickvän Amie Huguenard, ofta i bakgrunden av dokumentären, var kvinnan som följde med Treadwell på hans ödesdigra sista resa.

Amie?
Född: 23 oktober 1965, Buffalo, New York, USA. Död: 6 oktober 2003, Katmai nationalpark, Alaska, USA. Hon utvecklade ett intresse för vetenskap och medicin och var också fascinerad av naturen och tillbringade mycket av sin fritid med att vandra och klättra medan hon arbetade som läkarassistent i Colorado. Det var under denna period 1997 som hon läste en bok, Among Grizzlies, vars författare påstod sig ha funnit tröst från drogberoendet i sällskap med Alaskas brunbjörnar. Författaren var Treadwell.

amiehuguenard-treadwell-floatplane

Deras förhållande som skulle pågå i nästan sex år. Det dröjde inte länge innan hon flög upp till Alaska för att tillbringa delar av somrarna med honom bland grizzlyarna i Katmai National Park. Under sina årliga resor norrut med Treadwell visade sig hon vara en duktig följeslagare. Hennes vandrings- och överlevnadsförmåga förberedde henne väl för Katmai, över 12 000 kvadratkilometer av vildmark där mer än 2 000 brunbjörnar bor. I del 2 onsdag följer vi när de flyttade ihop och senare råkade illa ut…

Källor:
sv.wikipedia.org
allthatsinteresting.com
espri.com
en.wikipedia.org
katmaibears.com
crushedbyinertia.blogspot.com
gaycitynews.com

Blogginlägget nedskrivet 13/1-23. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.