Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2670 inlägg.


Näsapor lockar honorna med sin stora näsa och knepet funkar…

nasapaz

Apor fascinerar många av oss och jag tycker denna är läcker, en riktig man, eller apa. För styrkan sitter i näsan? Detta är fakta om fräna näsapan (Nasalis larvatus) som är en art som tillhör familjen markattartade apor, vilka alla är bladätare. Näsapan har en släkting, pagehtrubbnäsan som lever på Mentawaiöarna.

Den ovanliga näsapan finns bara på ön Borneo i Sydostasien. Den lever i mangroveskogarna och andra tropiska regnskogar samt längs vattendrag. Den vistas vanligen nära kustlinjen och en bit inåt i landet. I bergstrakter högre än 350 meter över havet hittas arten vanligen inte.

Särskilt artens hanar har ett utseende som domineras av stora hängande näsor. Näsapans magnifika näsa tros ha vuxit fram genom sexuellt urval, det vill säga genom att näsapornas honor föredrar att para sig med hanar med stora näsor. Färger så, hanar kännetecknas av en röd penis och en svart scrotum. Pälsen är på ryggen och sidorna gulaktig till brun och på buken vitaktig. Extremiteterna och svansen är grå. Ansiktet har en rödaktig färg och saknar hår. Hjässan och skuldran kan vara lite rödaktig.

Det har spekulerats att näsan fungerar som en värmeradiator med vilken apan kan göra sig av med överflödig kroppsvärme. Men i så fall borde hannarna löpa större risk att överhettas än honorna. Det är nämligen bara de vuxna hannarna som har den stora näsan. Honornas näsa är betydligt mindre. Hannarnas näsa fungerar förmodligen som en resonanslåda som förstärker deras aggressiva läten.

apa1

Hanar når en kroppslängd på ca 75 centimeter medan honor blir ca 60 centimeter långa. Därtill kommer hos bägge kön svansen som är ungefär lika lång som övriga kroppen.Vikten är runt 20 kg och hälften för damerna – ca 10 kg.

Näsapan är vegetarian, och blad utgör över hälften av dess föda. Ovanligt för en apa är att näsapan gärna simmar, och medtagna näsapor har till och med återfunnits flera kilometer ute till havs. De hoppar ibland från trädet ner i vattnet och kan dyka över 20 meter. Tillsammans med människan är näsapan den primat med bäst förmåga att simma. Honan visar för hannen när hon är parningsberedd. Det sker antingen med kroppsspråk eller genom att visa sina könsdelar. Och som ofta och tråkigt, arten är klassad som starkt hotad.

Källor:
varldenshaftigaste.se
sv.wikipedia.org
djur.cob.lu.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,