Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Har du hybris? Osäker, lär dig mer om ordet och se…

hybris

Ja, ett ord man hör ofta och läser om i ex. media. Hy’bris (grekiska), i den antika grekiska världen beteckning för övermod. Ordet är motsatsen till ödmjukhet.

Vad betyder då hybris mer detaljerat?
Överdriven självuppskattning; överdriven uppfattning om den egna förmågan.
Synonymer: övermod, högmod, högfärd, storhetsvansinne.

hybrisbjorn

Hybris (mytologi) – att vilja efterlikna och/eller överträffa gudarna inom grekisk mytologi
Överdriven tilltro till sin egen lycka och framgång betecknades också som hybris, i likhet med den moderna betydelsen av hybris som ”förhävelse”.

hybriscar

Folks tankar?
Man kan höra vanligt folk ha åsikter om kändisar de anser ha hybris. Nämnts har gjorts – Patrik Ekwall, Björn Ranelid, Jan Guillou, Carola, Lennart Hyland, Peppe Eng, Filip och Fredrik, ”Zara Larsson, Zlatan och Regina Lund. Dessutom ett flertal programledare och modeller. Frågan är – handlar det om gott självförtroende? Välj själv 🙂 Politiker och makthavare ej nämnda.

Översatt?
Ordet översatt till engelska, hubris – japanska, Jishin kajo och polska, pycha. På ovanligt många språk skrivs det hubris med skillnad på just uttalet.

hybrispeppe

Kuriosa?
Hybris är ett svenskt musikbolag som grundades 2004 med kontor i Stockholm och Köpenhamn. Bland artisterna finns bland andra Jonathan Johansson, Vapnet, Andreas Mattsson, Tove Lo, Familjen, The Kid, Erik Jonasson, Nadja Evelina och Far & Son. Hybris har bland annat uppmärksammats för att vara positiva till nedladdning och fildelning.

Källor:
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
ne.se
ordguru.se


CORONA:
Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var försiktig,
covid-19 som ökar.

Blogginlägget nedskrivet 1/12-20
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).

 

 


Vad är Gaia, en vän skrev ”den protesterar” nu mot vad som sker…

Gaia111

Ja, det betyder något med Moder Jord, kan man anta, av äldre tid? Ja, såhär ligger det till. Gaia eller Ge var i grekisk mytologi Moder Jord. Ordet gaia betyder ‘mark’, ‘land’, eller ‘jorden’. Ge är samma ord fast på den attiska dialekten. Gaia var jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna. Namnet påminner om det grekiska ordet giagia som betyder ‘mormor’ och ‘farmor’.

Gaia?
Gaia föddes ur urkraften Kaos tillsammans med Nyx, Tartarus och Erebus. Men hon kände sig ensam och födde fram Uranos (himlen) som blev hennes älskare. Tillsammans fick de flera märkliga barn; de mäktiga och vackra titanerna, men också flera vidunder som cykloperna och hekantonkirerna.


Uranos död:
Uranos tålde inte att se sin monstruösa avkomma och stängde in sina mindre vackra barn i Tartaros djupa mörker. Detta gjorde Gaia så arg att hon bad sina barn, titanerna, att döda sin far. Men bara den yngste, Kronos, vågade. Gaia gjorde honom en skära av flinta och med denna kastrerade Kronos sin far. Uranos dog snart av den mängd blod som strömmade från hans kropp, men ur blodet föddes nya varelser.

Giganterna, Erinyerna och de nymfer som lever i askträden kom alla från Uranos blod. Hemsk historia! I världens uppkomst enligt grekiska mytologi är Pontos (Havet). Med hjälp av regnet från himmelen skapade hon grönska på jorden samt alla djur.

Gaia


Gaia-teori?
En gaiateori (efter Gaia) är en teori där livet självt antas påverka jordens biosfär för att skapa och upprätthålla goda livsförhållanden. Den första gaiateorin skapades av den engelska atmosfärforskaren James Lovelock 1969, och vidareutvecklades sedan av mikrobiologen Lynn Margulis, 1974. I sin hypotes sa Lovelock att all levande materia på jorden kunde ses som en övergripande enhet. Han kallade detta självreglerande system till Gaia efter titanen med samma namn i den grekiska mytologin.

De flesta gaiateorier har rykte om sig att bara vara en vetenskapligt undermålig och kvasimystisk filosofering om jorden. Lovelocks hypotes möttes till exempel av mycket motstånd från andra vetenskapsmän när han lanserade den. Idag ifrågasätter dock ingen gaiateorierna på ett visst plan, att livet och den fysiska miljön har en omfattande påverkan på varandra.


Olika synsätt?
Det finns flera versioner av Gaias roll i den grekiska mytologin. Den äldsta, Hesiodos Theogoni, är från 700 f.Kr. Då den återspeglade dåtidens populära föreställningar åtnjöt den ett visst mått av officiellt erkännande. Hundra år senare, och fram tills kristendomen fick genomslag, utarbetades andra theogonier som var inspirerade av orphiska doktriner, vilka skiljde sig mycket från Hesiodos tradition och var inte typiskt grekiska till karaktären. Dessa åtnjöt inte någon större popularitet.

En annan version berättar att Gaia föddes ur ett ägg skapat av Kronos. Enligt en tredje version var hon dotter till Aither (Luften) och Hemera (Dagen), medan hon i en fjärde version var Nyxs (Natten) och guden Phanes barn.

Det var inte ovanligt att gudar fick barn med varandra och/eller gifte sig med varandra, trots att de var nära släkt. Då gudarnas antal var begränsat fanns det inte så många att välja på. Detta beteende var dock bara acceptabelt för gudar. När det gällde människor ansågs incest förkastligt i det antika Grekland.


Zoroastrismen?
Enligt denna är det människans ansvar – att kämpa mot kaos och för kosmos på planeten jorden. Gaia representerar livets och naturens balans mellan kaos och kosmos och denna balans får enligt Zoroastrismen inte rubbas. Naturkatastrofer är tydliga tecken på att denna balans håller på eller har rubbats. Enligt Zoroastriska gatha-sånger är Gaia livets naturängel som ansvarar för naturen och djuren.


En udda tanke – från 2017.
Varje vecka slängs omkring 100 miljoner snusprillor i Sverige. Arkitektstudenten Gaia Crocella, 25 år, tror däremot att snuset, eller egentligen själva portionspåsarna, skulle kunna användas som isoleringsmaterial i framtiden. Som ett led i utbildningen vid Umeå universitet har hon därför bestämt sig för ett något udda experiment.

Gaia Crocella

”Snuset är ju en väldigt typisk produkt för Sverige och därför ville jag se om det skulle vara möjligt att återanvända cellulosafibern i påsarna. De använda tas isär och själva snuset slängs”. Sen kokar Crocella påsarna för att få dem riktigt rena. Planen är att blanda upp cellulosafibern med andra material för att kunna använda det som isolering.
Vem vet?

Okej, nu försöker vi ta hand om jorden, med allt som förstör. Texten skriven före corona…

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
mytologi.nu
expressen.se
moderjord.org

Blogginlägget nedskrivet 29/2-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Hört namnet Ragnarök förut? Makternas Undergång ligger i Sorunda…

ragnarök

Vi har stött på namnet som betyder två vitt skilda saker. Ragnarök är alltså en plats i Sorunda. I län: Stockholm. Kommun: Nynäshamns kommun. Under 2015 har Trafikverket tagit ned alla vägskyltar där namnet Sorunda figurerar och ersatt dessa med Spångbro, som den skyltade bebyggelsen vid kyrkan benämns av Lantmäteriet.


Måste nämna kända Sorundatårtan:
Det är ett bakverk vars recept går i arv inom Sorundas familjer. Tårtan finns omnämnd sedan 1850-talet. Mönstren på tårtan består främst av fruktbarhetssymboler och evighetstecken. Solen är ett evighetstecken som återfinns i mitten av tårtan. Fruktbarhetssymbolen är en kärve. Dock varierar mönstren från gård till gård. Tårtan innehåller äppelmos samt katrinplommon.

ragnrok1

Orten?
Ragnarök i Stockholm ligger i Sverige 39 km sydväst om Stockholm, landets huvudstad. Sorunda är en namnsatt tätort i Nynäshamns kommun omfattande flera mindre byar där även Sorunda kyrka ligger, sockenkyrka i Sorunda socken.

Sorunda socken i Södermanland ingick i Sotholms härad, tills 1974. Trist? Vänta! 🙂
I socknen fanns här år 2000 här 5 067 invånare och inom Sorunda socken ligger herrgårdarna Fållnäs och Fituna, tätorterna Grödby och Stora Vika, samt tätorten och kyrkbyn Sorunda med sockenkyrkan Sorunda kyrka. Fina resmål  😛

sorundakyrka

Kändisar, nu kommer infon du väntat på!
Moa Martinson, känd författare, var bosatt i Johannesdal i Sorunda socken. Likaså hennes make Harry Martinson (Torpet Johannesdal). Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader, arbetade som rättare på Fållnäs och lärde sig latin hos prästen i Sorunda kyrka. Lars Widdings ”Sorundasvit” har gjort bygden känd för en bredare publik.

Och så det mytologiska:
Ragnarök (”Gudarnas sista öde” eller ”Makternas Undergång”) refererar inom nordisk mytologi till en serie händelser, inklusive en avgörande strid, som förutspås leda till jordens undergång. Detta innebär många gudars och andra mytologiska personers död, inklusive Odens, Tors, Frejs, Heimdalls och Lokes.

Till detta kommer ett antal naturkatastrofer, med bland annat en översvämning som ställer hela världen under vatten. Därefter reser sig världen igen, varvid de överlevande gudarna slår sig samman. Samtidigt utgör de enda överlevande människorna, en man och en kvinna, förutsättningen för en ny befolkning. Ragnarök är ett av de mest avgörande elementen i fornnordisk mytologi.
Starka saker…

Källor:
svenskgeografi.se
sv.wikipedia.org
sverigebadar.se
svenskaplatser.se
tripmondo.com

Dagsaktuellt inlägg skrivet 5/7-19.