Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2250 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!


Lämna en kommentar

Vem var duktiga doktorinnan kallad Kungsbackagumman, 1824-1904…?

Brita Lena Andersson 1

Rubriken ger naturligtvis en del tips, en klok gumma som levde för över 100 år sedan. Så hon var – Britta Lena Andersson, föddes 26 mars 1824 och avled 23 oktober 1904. Hon var det vi kallade en så kallad klok gumma bosatt i Kungsbacka. Britta Lena, även stavat Brita-Lena, känd som Kungsbackagumman eller doktorinnan, var bosatt i Hanhals socken i Kungsbacka. Jobbade många år på Östergatan 17 i Haga, specialist på sårläkning. Se nedan bild på huset, aningen senare dock.


Brita Lena Andersson var en mytomspunnen dam som framgångsrikt botade sjuka. Hon föddes i Vallby i Halland. Föräldrarna var småbrukarparet Anders Jönsson och Inger Andersdotter. Brita Lena var näst yngst av de åtta barnen. I sitt gifte med sjömannen Andreas Andersson blev antalet barn lika stort, men alla utom två söner dog i späd ålder.
I giftermålet med Andreas tycks ekonomin ha varit skral. Paret försörjde sig på lite av varje. Brita Lenas syster, Anna Christina, dömdes för barnamord och vistades en tid på tukthus. När straffet var avtjänat bodde hon en tid i Brita Lenas hushåll.

Haga_Ostergata_17

I husförhörslängden 1879–1885 noterades att Andreas Andersson hade avlidit men också att Brita Lena var vida ”känd för sin förmåga att bota yttre kroppsskador och därtill mycket anlitad”. I en nekrolog den 25 oktober 1904, efter det att hon ett par dagar tidigare hade avlidit i lunginflammation, meddelas att Brita Lena, en av landets mest anlitade ’kloka gummor’, redan i unga år hade börjat behandla engelska sjukan, benbrott och benröta. Fascinerande, utvecklingen sett till idag? Man kunde en del tidigt.

Hon var mycket välkänd under sin samtid och det finns obekräftade berättelser om att hon även vid ett tillfälle anlitades av svenska kungen Karl XV, för att bota hans lusfeber, något hon påstås ha lyckats med. Hon var föremål för stor mytbildning redan i sin samtid och det finns många legender om henne. Ryktet måste blivit gott efter hjälpen kungen fick med lusfeber…

Hammerö?
Britta Lena Andersson levde på en gård i Hammerö i Kungsbacka. Hon började tidigt hjälpa till vid olika olycksfall och började med naturläkekonst redan som 16-åring, som hon i sin tur lärt sig av en annan klok gumma i Hanhals-trakten. Då hennes förmåga blev känd anlitades hon av människor allt längre bortifrån och hennes korrespondens lär ha uppgått till ett hundratal brev per vecka.

Brita Lena Andersson 2

Förutom mottagning på sin gård, reste hon under senare delen av livet, ett par gånger i månaden in till Haga i Göteborg, där hon hade mottagning på Haga Östergata 17 i en fastighet som hon ägde. Under vår sommar och höst anlitade hon folk, mest kvinnor och barn, att plocka örter och rötter, som hon sedan tillredde naturläkemedel av.


Kunnande?
Hon var särskilt känd för sin begåvning att spjälka brutna ben och få dem att läka rätt. Utöver detta var hon ansedd som skicklig på att bota engelska sjukan på barn och tillaga salvor för eksem, sår och liknande. Hon blev så småningom känd även utanför Sverige. Även om hennes arvode var billigt – taxan låg ofta på 50 öre per besök, så blev hon efter en 6o år lång praktik ganska förmögen, bland annat som ägare till två lantegendomar.


Vetenskapen var emot henne? Som man ännu är…?
Kungsbackagumman var populär bland många, dock inte av läkevetenskapen. En av hennes främsta kritiker var överläkaren och kirurgen Alrik Lindh på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Tillsammans med andra praktiserande läkare i Göteborg satte de igång en kampanj mot henne i pressen. Detta förminskade dock inte hennes popularitet utan verkar istället ha fungerat som reklam. Enligt en obekräftad historia ska det ha slutat med att Britta Lena botade Alrik Lindh från hans smärta i benet, och därmed ska Lind istället ha blivit hennes förespråkare. Om detta är sant är oklart, men kul. 🙂

Brita Lena Andersson 11

Man beskriver Det gamla Göteborg, C. R. A. Fredberg, då han besökt mottagningen och kunde bland annat rapportera: ”Den “kloka gumman” gjorde ett sympatiskt och redbart intryck, när hon med sina intelligenta ögon granskade varje patient. Undersökningen företogs i allas närvaro, och diagnosen ställdes ögonblickligen för vart och ett fall. Ordinationerna voro tämligen likartade: “baka med gröt!” eller “smörja på av detta medikamentet!”

Den läkande oljan eller salvan, vars beståndsdelar naturligtvis voro hennes hemlighet, bestod i allmänhet av två slag: en vit och en brun, tydligen tillredda av örter. Av medicinen fingo de hjälpsökande köpa ett visst kvantum på buteljer, men för själva konsultationen var hon eljest mycket måttlig i sina anspråk.”


kungsbagumman

Livets slut…?
Den 26 mars 1904 fyllde Brita lena 80 år. För sin ålder var hon vital och fortsatte i samma omfattning som tidigare sin praktik. I oktober måste hon emellertid själv intaga sjukbädden och vid gudstjänsttid söndagen den 23 oktober avled hon. I samband med dödsfallet inträffade ett av de starkaste jordskalv, som i modern tid registrerats i vårt land och epicentrum låg i Halland. Allmänheten var inte sen att (i varje fall efteråt) sätta detta i direkt samband med Kungsbackagummans död.

”Jorden skalv när kraften gick ur gumman” sa man. Det fans de som med bestämdhet hävdade att hon stått i förbindelse med dunkla makter. Sådana kontakter tillskrev man gärna alla naturläkare och ”kloka” vid den här tiden.
Seismografen i Uppsala hoppade ur led, och det berättas att jorden skalv så att många kyrkklockor började ringa av sig själva. Man sa att när kraften gick ur Kungsbackagumman, då skalv jorden.


Fortsatt praktik?
Hennes sonhustru, Anna Hamrén, född Nyman från Fässberg i Mölndal, och gift med godsägare Birger Hamrén, fortsatte praktiken i Haga fram till sin egen död på 1930-talet.


Uppskattad efteråt:
En gata i Västra Hammerö i Kungsbacka har uppkallats efter henne, och är också porträtterad i form av en vacker liten bronsstaty, år 1988, på Kungsbacka torg. Hon betraktades som en sällsynt kunnig naturläkare och av många titulerad doktorinna. Ett fastighetsbolag i Varberg lär heta Kungsbackagumman.


Grav:
Efter sin död den 23 oktober 1904 begravdes Brita Lena Andersson på kyrkogården i Hanhals bredvid sin make, graven på Hanhals gamla kyrkogård och är lätt att finna då den har en mycket stor gravsten i form av ett obearbetat stenblock och är placerad vid det nordöstra hörnet av kyrkan.

Det har skrivits många visor om Kungsbackagumman, delar av en skriven av signaturen E. –vén. I visan berättas just historien om hur det ska ha gått till när hon fick besök av Dr Lindh. Här påstås det att han inte vågade tala om vem han var, när han sökte upp gumman för att få hjälp.


En vacker visa..
I fattiga Halland vid Kungsbackafjorden, den läkande kvinnan har slutat sitt lopp, som afvände döden och hejdade pinan, och gaf åt de sjuka och lidande hopp, som kunde utaf jordens många rötter, får salvorna till händer, ben och fötter, hon kunde dem hela, hon kunde dem läka, dem som voro kranka allt uti sin kropp…”

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om alla dina medmänniskor.

Källor:
sv.wikipedia.org
facebook.com/SverigeVarHistoria
skbl.se
books.google.se
gustavii.se
sverigesradio.se

Blogginlägget nedskrivet 31/5-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Vad är Gaia, en vän skrev ”den protesterar” nu mot vad som sker…

Gaia111

Ja, det betyder något med Moder Jord, kan man anta, av äldre tid? Ja, såhär ligger det till. Gaia eller Ge var i grekisk mytologi Moder Jord. Ordet gaia betyder ‘mark’, ‘land’, eller ‘jorden’. Ge är samma ord fast på den attiska dialekten. Gaia var jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna. Namnet påminner om det grekiska ordet giagia som betyder ‘mormor’ och ‘farmor’.

Gaia?
Gaia föddes ur urkraften Kaos tillsammans med Nyx, Tartarus och Erebus. Men hon kände sig ensam och födde fram Uranos (himlen) som blev hennes älskare. Tillsammans fick de flera märkliga barn; de mäktiga och vackra titanerna, men också flera vidunder som cykloperna och hekantonkirerna.


Uranos död:
Uranos tålde inte att se sin monstruösa avkomma och stängde in sina mindre vackra barn i Tartaros djupa mörker. Detta gjorde Gaia så arg att hon bad sina barn, titanerna, att döda sin far. Men bara den yngste, Kronos, vågade. Gaia gjorde honom en skära av flinta och med denna kastrerade Kronos sin far. Uranos dog snart av den mängd blod som strömmade från hans kropp, men ur blodet föddes nya varelser.

Giganterna, Erinyerna och de nymfer som lever i askträden kom alla från Uranos blod. Hemsk historia! I världens uppkomst enligt grekiska mytologi är Pontos (Havet). Med hjälp av regnet från himmelen skapade hon grönska på jorden samt alla djur.

Gaia


Gaia-teori?
En gaiateori (efter Gaia) är en teori där livet självt antas påverka jordens biosfär för att skapa och upprätthålla goda livsförhållanden. Den första gaiateorin skapades av den engelska atmosfärforskaren James Lovelock 1969, och vidareutvecklades sedan av mikrobiologen Lynn Margulis, 1974. I sin hypotes sa Lovelock att all levande materia på jorden kunde ses som en övergripande enhet. Han kallade detta självreglerande system till Gaia efter titanen med samma namn i den grekiska mytologin.

De flesta gaiateorier har rykte om sig att bara vara en vetenskapligt undermålig och kvasimystisk filosofering om jorden. Lovelocks hypotes möttes till exempel av mycket motstånd från andra vetenskapsmän när han lanserade den. Idag ifrågasätter dock ingen gaiateorierna på ett visst plan, att livet och den fysiska miljön har en omfattande påverkan på varandra.


Olika synsätt?
Det finns flera versioner av Gaias roll i den grekiska mytologin. Den äldsta, Hesiodos Theogoni, är från 700 f.Kr. Då den återspeglade dåtidens populära föreställningar åtnjöt den ett visst mått av officiellt erkännande. Hundra år senare, och fram tills kristendomen fick genomslag, utarbetades andra theogonier som var inspirerade av orphiska doktriner, vilka skiljde sig mycket från Hesiodos tradition och var inte typiskt grekiska till karaktären. Dessa åtnjöt inte någon större popularitet.

En annan version berättar att Gaia föddes ur ett ägg skapat av Kronos. Enligt en tredje version var hon dotter till Aither (Luften) och Hemera (Dagen), medan hon i en fjärde version var Nyxs (Natten) och guden Phanes barn.

Det var inte ovanligt att gudar fick barn med varandra och/eller gifte sig med varandra, trots att de var nära släkt. Då gudarnas antal var begränsat fanns det inte så många att välja på. Detta beteende var dock bara acceptabelt för gudar. När det gällde människor ansågs incest förkastligt i det antika Grekland.


Zoroastrismen?
Enligt denna är det människans ansvar – att kämpa mot kaos och för kosmos på planeten jorden. Gaia representerar livets och naturens balans mellan kaos och kosmos och denna balans får enligt Zoroastrismen inte rubbas. Naturkatastrofer är tydliga tecken på att denna balans håller på eller har rubbats. Enligt Zoroastriska gatha-sånger är Gaia livets naturängel som ansvarar för naturen och djuren.


En udda tanke – från 2017.
Varje vecka slängs omkring 100 miljoner snusprillor i Sverige. Arkitektstudenten Gaia Crocella, 25 år, tror däremot att snuset, eller egentligen själva portionspåsarna, skulle kunna användas som isoleringsmaterial i framtiden. Som ett led i utbildningen vid Umeå universitet har hon därför bestämt sig för ett något udda experiment.

Gaia Crocella

”Snuset är ju en väldigt typisk produkt för Sverige och därför ville jag se om det skulle vara möjligt att återanvända cellulosafibern i påsarna. De använda tas isär och själva snuset slängs”. Sen kokar Crocella påsarna för att få dem riktigt rena. Planen är att blanda upp cellulosafibern med andra material för att kunna använda det som isolering.
Vem vet?

Okej, nu försöker vi ta hand om jorden, med allt som förstör. Texten skriven före corona…

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
mytologi.nu
expressen.se
moderjord.org

Blogginlägget nedskrivet 29/2-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Irrbloss och lyktgubbar finns såklart på hedar och udda, mörka platser…?

irrbloss

En vän kallar sina vänner irrbloss så – vad är detta fenomen? Många namn, irrbloss, irrsken, bedrägligt sken, förvillande sken eller ignis fatuus är små mystiska ljus på hedar, myrar och i kärr, ofta bildligt. Förr trodde man att de var själar av människor som utfört lika mycket ont som gott i livet och därför varken kommit till himlen eller helvetet.

En annan uppfattning var att de skulle vara personer som lurats att gå ned sig i myrar och sedan efter sin död stigit upp som ett irrbloss, för evigt dansande runt platsen där de dött, ledande andra vilsna människor antingen till säkerhet eller till deras död. Irrbloss1

Vetenskapen:
Vetenskapligt förklaras irrbloss som bubblor av sumpgas som självantänder och brinner med en kall låga. Detta har dock inte bevisats ännu om detta ljusfenomen som irrar fram och tillbaka tätt över marken, ofta i sumpmarker men även i torr mark.

Mer fakta?
Hittills har man förmodat att spökena kunde uppstå genom en spontan antändning av metan, som bildas av mikroorganismer i syrefritt, organiskt material. Men bara gasen difosfan är känd för att kunna antändas spontant vid kontakt med atmosfärisk luft. Beviset för bildningen av difosfan ur metan och fosfat har saknats.


Günter Gassmann och Dieter Glindemann vid Helgolandinstitutet för biologi i Hamburg fann difosfan och fosfan i tarmarna och avföringen hos både boskap, svin och människor. Odling av tarminnehåll från människor i syrefri miljö visade ökande bildningar av difosfan. Forskare konkluderar att mikro-organismer i tarmen är orsaken till bildningen av gasen difosfan.

I dött, organiskt material i mossar och på kyrkogårdar bildar mikroorganismer difosfan, som vid kontakt med luft antänds spontant. Det skulle kunna vara förklaringen på de lysande spökena. Oj då…

Irrbloss3

En gång till, var finner du dem?
Många av blossen syns på sumpmark eller vid gravar, är stationära och ger ifrån sig värme. Men ibland så kan man se dem på kal mark och/eller så rör de på sig (oftast bort från människor som närmar sig) och ibland även mot vinden och/eller så förmår inte lågan att tända ett papper om man så håller det i den i flera minuter. Det låter som om det skulle kunna röra sig om en sammanblandning mellan klotblixtar och dessa bloss, men den tydligaste indikationen på blossen är att de fladdrar som en låga.

Engelska?
På engelska har de kallats Will-o’-the-Wisp, Jack-o’-Lantern, Kitty Candlestick, Ignis fatuus eller Corpse Candles. På svenska har de kallats irrbloss, lyktgubbar, drakbloss eller skattebloss.

Irrbloss22

Mer synonymer?
Ljussken över sumpmark, lyktgubbe; bedräglig fantasibild, irrsken, gyckelbild

Förr i tiden kunde man läsa:
”Nere på en sank äng syntes ett ljus som bar sig väldigt konstigt åt. Det hoppade och dansade, och det blev ibland större, ibland mindre. Det fladdrade, stannade till, satte fart igen, höjde sig, sänkte sig, så att han blev alldeles yr i huvudet av att se på det. Detta påminner om hur många idag ser att ljuspunkter leker omkring på himlen….”

Tro är stort? Vad tror du?

Källor:
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
synonymer.se
ne.se
paranormal.se

Skrivet för bloggen i juli 2019


Ordet ‘baggböleri’ är namnet på fårhannens läte eller är det helt fel…?

baggböleri3

Ibland stöter man på ord som är ovanliga och man vet ibland inte vad de betyder. Och var kommer de ifrån? Ordet är som rubriken antyder – baggböleri. Detta ord som låter som en fårhannes ljud – betyder skövling eller olovlig avverkning av skog. Enkelt? 🙂

Baggböle är också en by nordväst om Umeå. Sågverket på platsen beskylldes 1867 för att utan lov ha avverkat timmer på statens mark. Alltså av annans skog (ursprungligen på kronoskog), skogsskövling eller att ”lura timmer eller skog från bönder”. Uttrycket härstammar alltså – från Baggböle sågverk i Västerbotten som anklagades för att ha avverkat skog på kronomark under åren 1842–1868.

Platsen?
Baggböle (Bagges gård/nybygge) är en by med anor från 1500-talet belägen vid en fors i Umeälven strax ovanför den äldsta kyrkan i Umeå. Forsen drev kvarnar och senare också ett sågverk som köptes 1840 av handelsfirman James Dickson o Co från Göteborg. Det var denna firma som drogs in i utdragna processer och anklagades för stöld av virke.

Ordets historik?
Den först belagda formen är baggböling som förekom i ett litet kåseri i tidningen Fäderneslandet den 14 augusti 1867. Därefter började pressen använda verbet baggböla, bland annat i Nya Dagligt Allehanda den 19 september 1867. Men först ska vara i publikation – i ett satiriskt skillingtryck i Söndags-Nisses ”Baggbölenummer” 40/1867. ”Baggböla – hvad är det? (Svar:) Egentligen att stjäla skog på kronoskogarna.”

Även om ordet baggböleri myntades genom åratal av rättegångar mot Baggböle sågverk var detta långt ifrån det enda bolag som anklagades och åtalades för att ha köpt upp timmer som fällts genom åverkan på kronoskog. Under åren 1863–1868 åtalades totalt 1 358 personer, de flesta traktens bönder, för skogsåverkan i de fem Norrlandslänen, främst inom Umeälvens vattenområde, och 963 fälldes. Därefter blev timmerbeslagen vanligare i Norrbottens län. År 1871 var siffrorna som högst inom Piteälvens och Luleälvens vattenområden, 1874 inom Kalixälvens vattenområde och 1877 längst i norr, i Jukkasjärvi, Tärendö och Kalix revir. Långt? 🙂 baggböleri

”Baggböleriet” verkar ha varit som mest omfattande omkring 1870, då inte mindre än 205 075 olovligt avverkade timmerträd togs i beslag inom de fem Norrlandslänen, varav nästan 99 % i Norrbottens och Västerbottens län.

Beslagen minskade därefter stadigt, Skogsstyrelsen menade att orsaken till nedgången var dels den ökade bevakningen, dels strängare straffbestämmelser. I en del distrikt gjordes också överenskommelser med sågverken om att de inte skulle ta emot timmer som misstänktes vara åverkat.

Senare har betydelsen även kommit att omfatta andra former av tvivelaktig verksamhet inom skogsnäringen, och påståenden bland annat i skönlitterära verk om att skogsbolagen med ohederliga affärsmetoder och till underpriser köpte privata skogsfastigheter eller timmer. Debatten om bolagens omfattande köp av privat skogsmark kallades Norrlandsfrågan och resulterade i Norrländska förbudslagen 1906.

Så det var ingen myt?
Är det en så att norrländska bönder lurades av skogsbolagen att sälja sina skogar billigt i slutet på 1800-talet?
Idag har forskats i ämnet. En del av den tidens bild är att skogsbolagen växte sig stora genom att lura bönderna att sälja sin skog till underpris. Men det kan finnas anledning att ifrågasätta det (Svenbjörn Kilander).

”Vi har gjort förstudier i Graningeverkens och SCA:s arkiv, och de visar på en helt annan verklighet än stora fula bolag som lurade korkade bönder. Berättelserna om baggböleri bygger på två tveksamma antaganden: Dels att bönderna var en homogen grupp, dels att de var dummare än andra, och det tror jag inte på. Som historiker är jag dessutom allmänt skeptisk till muntliga berättelser som har traderats generation efter generation.

baggSågverk

I själva verket fanns en mycket stor spridning i böndernas ekonomiska situation, allt ifrån väldigt fattiga till välbeställda storgodsägare. Och förstudierna pekar på att det var lokala entreprenörer och framsynta bönder som först såg möjligheterna med skogsaffärer.”

Pelle Molin, författare skrev i brev:
I ett brev daterat den 26 mars 1896 i Bodö, Lofoten (1864-1896):
”Min tredje dröm var också ett härskri. Norrlands bönder äro utplundrade af sågverksägarna. Norrland skall icke gå framåt, som det står att läsa i avisorna – Norrland är icke något framtidsland. Där skall bli ödemark”.

Brevet finns återgivet i Ådalens poesi från 1897, efterlämnade skrifter; i Gustaf af Geijerstams molin-levnadsteckning över författaren. Myterna har också på ett destruktivt sätt utnyttjats för att underblåsa klassmotsättningar och framkallat en utbredd åsikt om oförrätter i det förgångna. Ja, tvistande hör ibland till fakta i dåtid.

Källor:
sv.wikipedia.org
landskogsbruk.se
kulturdelen.com
skogen.se
timbro.se

Blogginlägget nedskrivet 22/9-19


Kråka söker make, kaka söker maka, kommer det från Platon…?

crow11

Kaka söker maka är nog det vanligaste som använts för oss i Sverige. Det gamla talesättet som innebär att man vill ha en partner som liknar en själv. Samtidigt finns det andra som hävdar att vi människor, likt magnetens poler, attraheras av vår motsats. Ja, vad stämmer?

Lika oss själva?
Söker vi en partner som liknar oss själva? Eller är det tvärtom motsatsen som attraherar? Det är dags att skrota myten om att människor attraheras av sin totala motsats. Forskare i USA har uppskattat i vilken utsträckning partners liknade varandra med avseende på utbildning och DNA. Man söker vanligen människor med samma genetiska ursprung ex långa söker långa osv.

maka söker kaka11

Vad kommer idiomet ifrån?
Experter är lite osäkra, men troligtvis har det ursprungligen sagts till den som fått korgen vid ett frieri. Det är inte helt säkert, men man vet i alla fall, att det har kommit in i svenskan från danskan, där det hette ”krage søger mage” och betydde ”kråka söker maka”. Troligtvis går dock detta uttryck tillbaka på ett äldre norskt uttryck, som löd ”krake fær vel sin make”.

När någon hade fått nej på ett frieri kunde man trösta genom att använda detta uttryck, som då betydde att ”en krake” (alltså en stackare) ”nog får en maka till slut ändå”. Dock är det inte omöjligt, att detta i sin tur är en ombildning av ett ännu äldre norskt uttryck, där ordet ”kråka” har ingått.

maka söker kaka

Man kan också jämföra med motsvarande uttryck på engelska, som är ”birds of a feather flock together”, alltså att fåglar av samma fjäder gärna flockas tillsammans. Sunt tänkande, fåglar av samma sort hör ihop? 🙂

Idiomet från engelskan är ett forntida ordspråk, med rötter spårade tillbaka till 1545 när William Turner skrev i The Rescuing of Romish Fox: Fritt översatt – ”Fåglar med samma kynne och färg samlas i flock och flyger tillsammans”.

Vem var Turner?
William Turner, född före 1515 i Morpeth (Northumberland), död 1568 i London, som var en engelsk botanist. Det ska även mer bakåt ha ursprung i – Staten (Polit’eia) som är ett av Platons huvudarbeten och behandlar idealstatens utformning i en analogi med den rättfärdiga människan.

platons republik

Ursprung sammanfatta:
Sverige. Danmark. Norge. England. Grekland?

Annat sammanhang?
Kaka söker maka är en roman av P.G. Wodehouse, utgiven i Storbritannien 1949 med titeln The Mating Season. Det är den femte romanen om Bertie Wooster och hans betjänt Jeeves. Den översattes till svenska och utgavs 1951.

Källor:
svd.se
facebook.com/veckanssprakhistoria
sv.wikipedia.org
whoa.nu
expressen.se
quora.com

Blogginlägget nedskrivet 27/8-19.


Var Vilda Västern vild? Laglösheten ökade, men vad är myt…?

bar

Den mytomspunna Vilda Västern har gett upphov till många böcker, filmer och TV-serier genom åren. Var det vi läste sant, hur gick det till – var det ”vilt leverne”?

Namnet?
Vilda västern eller Wild West är uppkallat efter laglösheten i de otämda territorierna. Det är alltså en benämning på området mellan Mississippi och Kalifornien i USA under andra halvan av 1800-talet, då gränsen mellan vildmark och bebyggelse hela tiden flyttades västerut och befolkades av invandrade nybyggare från Europa. Ursprungsbefolkningen som tidigare bott i området fördrevs till s.k. reservat.
Västern = västerut. Vilt = mark som ej var bebyggd. Och ”människor” som bar sig vilt åt efter bl.a. alkohol.

Fakta:
Vilda västern (av engelskans Wild West, på engelska även kallad Old West eller the American frontier) är en, geografiskt och historiskt grovt avgränsad, vardaglig benämning för de delar av nuvarande Förenta staterna som under pionjärtiden på 1800-talet (snävare avgränsning: under 1800-talets senare hälft) ännu inte upptagits som delstater i federationen Förenta staterna.

Sedan dess är begreppet vilda västern, som präglats av de angloamerikanska erövrarnas perspektiv, förknippad med visst synsätt på – frihet, manlighet, den starkes rätt, kampen om egendom och liknande klichéer. Tiden är kopplad till en mytologisering och trivialisiering av den amerikanska pionjärtiden, med gränserna mellan historiska fakta, legendbildningar och fritt fabulerade historier ofta utsuddade. Man hade få källor och inte Internet. 🙂

Tidigare?
Den stora erövringen av västern startade på allvar sedan Louisianaterritoriet inköpts av Napoleon år 1803 för 15 miljoner dollar. Jägare och pälshandlare var de första som for västerut. De följdes av boskapsskötare och i sista vågen kom fattiga jordbrukare som var på jakt efter den billiga och bördiga jorden…

Vad tjänade man i olika yrken runt – 1890.
Lön i dollar.
Kusk? 9,36 $ Smed? 16,26 $ Hantverkare (målare, murare, snickare) 19,32 $.
Outbildad arbetare (t.ex. kofösare, rallare, skogshuggare) – ca 9,06 $.(162 kr?).

Myter:
Cowboys var för det mesta resande arbetare som kontrollerades av ranchchefen och man arbetade 14 timmar för lite lön. De flesta arbetade bara under en säsong. Det var sant att många utvecklade en anknytning till att dricka kaffe, äta bönor och ta sig en bläcka på en saloon, men ofta var cowboys undernärda och levde en ensam existens. Och många var långt ifrån de blåögda amerikanska pojkarna i legenden. De flesta var – mexikaner, britter och amerikaner, en av sju var afroamerikansk. Så svarta kofösare var inte alls ovanligt.

Många salooner såg utifrån som det var vanliga arbetare som drack, många utan hatt eller med annan huvudbonad. Vanligt med en bartender och kunder. De fina hörde inte till det vanliga med kvinnor och musik, även om det fanns en hel del. Slagsmål vid berusning ja, dueller sällsynta. Om det skedde missade ofta båda skyttarna för att de var för onyktra.

Många är namnen från denna epok. Någon har jag skrivit om, någon kommer. Nämner några namn i historien. Bild på en kvinnlig sheriff.

kvinnligsheriff

Arkansas Tom Jones, Big Jim Courtright, Bill Doolin, Bill Miner, Black Jack Christian, Black Jack Ketchum, Bose Ikard, Buckskin Frank Leslie, Burton Mossman, Charles Colcord, Charles Goodnight, Charlie Siringo, Chris Madsen, Conrad Kohrs, Dallas Stoudenmire, Dutch Henry, Frank Canton, Frank Eaton, George Scarborough, Ike Clanton, Jeff Milton, Johnny Ringo, King Fisher, Luke Short, Sundance Kid, Texas John Slaughter och Tom Horn.

Någon du vill veta mer om? Okända fakta?

Mer myter?
I själva verket var de flesta städer ganska lugna. Historiker hävdar till och med att Vilda västern ”var en mycket mer civiliserad, mer fredlig och säkrare plats än det amerikanska samhället idag.”

Revolverstriden vid O.K. Corral är förmodligen den mest berömda uppgörelsen med vapen i Vilda Västerns historia. Sanningen bakom den ökända kampen är dock att den inte ägde rum i OK Corral alls och genomfördes istället i den definitivt mindre glamorösa delen bredvid tomten. Hela striden varade bara 30 sekunder. På de sekunderna avfyrades 30 skott och tre av männen fick sätta livet till.

Delar av striden utkämpades även på gatan Fremont Street – framför tomten. De män som deltog var Wyatt Earp, Morgan Earp, Virgil Earp och Doc Holliday som stred mot Billy Claiborne, Frank McLaury, Tom McLaury, Billy Clanton och Ike Clanton. Frank och Tom McLaury samt Billy Clanton dödades.

Indianer var inte sugna på kontakt med de vita?
Trots de uppenbara svårigheterna som människorna vid den tiden hade så var regelbundna bad eller rengöring ovanligt, de flesta män och kvinnor gick i månader utan att ta ett bad, och de verkade nöjda med det. Indianer tyckte inte om ”lukten” eftersom detta var ett underligt beteende för dem. Indianer hade vant sig vid de fyra elementen och lärt sig att leva med svårigheterna, och de flesta av dem tvättade sig regelbundet; mycket oftare än emigranterna. Försök nu hitta det i västerländska filmer?

Här en brasklapp. Det står även nedskrivet i böcker från den tiden att soldater som hade indianska spanare levde ofta ihop i värmen. När de fann badmöjligheter så tog alla soldater chansen bada. Indianerna satt kvar på hästarna…

vilda västern33

Vad ska man tro på? ”Flera sanningar” och det rätta är ofta mitt i mellan. Indianer som levde vid vatten var säkert renliga, liksom nybyggare. Men i den torra tiden hade man ofta inget val så lukten var nog från båda parter 🙂

Indianer var inte barbarer och mördare som västerländska filmer skildrar dem som; de var ganska rena, tänkande, andliga och mestadels fridfulla människor, precis som alla människor. De var säkert mer civiliserade. De attackerade inte emigranternas husvagnar och dödade dem, helt meningslöst.

Snarare hjälpte de flesta infödda och handlade med de inkommande nybyggarna. Cirkelbildningen av vagnar på nätterna var inte en defensiv åtgärd mot att de kanske skulle bli attackerade – av infödda stammar; det var snarare för att hindra djuren från att vandra bort och lämna människor hjälplösa i vildmarken. Mexikaner är oftast onda och giriga i filmer. Men mexikanerna levde tillsammans med amerikanerna utan problem och deras katolska tro accepterades.

Guld? Brist på vatten?
Dricksvatten var utan tvekan lika dyrt i gamla västern som guld, då det var en bristvara och såldes av smarta personer.

Den mest kända symbolen för det gamla västern som konstruerats och förvarats av filmerna är cowboyhatten. I själva verket hade cowboys vid den tiden inte sådana huvudbonader, bara för att det inte var praktiskt och inte passade med deras övergripande grova och robusta klädsel. Man bar mest en kubb, ”bowler” som ej blåste av så lätt och var mer praktisk. Stetsonhatt och andra bars mer av rikare personer och vid särskilda tillfällen.

Indianer skriver jag motvilligt, de är ju Native Americans. Amerikas ursprungsbefolkning. Vanligen användes namn på stammarna. Dessa var även fientliga mot varandra. Och skalper lär de vita ha lärt indianerna sägs det av någon? Båda parter tog, de vita hade också möjlighet sälja sina skalper. Att det förekom strider berodde ofta på att indianerna blev lurade av de vita. Reservaten var inte ens värt namnet.

Källor:
so-rummet.se
sv.wikipedia.org
varldenshistoria.se
minabibliotek.se/
quora.com
thevintagenews.com
historyextra.com
ranker.com
thevintagenews.com

Blogginlägget nedtecknat 7/8-19.