Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Ancient Ram Inn, i Gloucestershire, England, där trivs andar…

Ancient Ram Inn

Denna plats var för cirka 5 000 år sedan en gammal hednisk begravningsplats, var också våtmarksområde och platsen för två korsande Ley Lines – som ofta av många ansågs innehålla paranormal och koncentrerad andlig energi förknippad med forntida platser som Englands berömda neolitiska landmärke, Stonehenge.

Denna byggnad och plats?
The Ancient Ram Inn är en kulturminnesmärkt byggnad och en f.d. pub i Wotton-under-Edge, en marknadsstad i Stroud-distriktet i Gloucestershire, England. Värdshuset har ägts av många människor sedan 1145 och var i privat ägo av John Humphries fram till hans död i december 2017. Detta värdshus sägs också ha ägts av den lokala St. Mary’s Church när det först byggdes. Puben är känd för att vara hemsökt.

ancient3

Bakgrunden?
Ancient Ram Inn sägs vara det mest hemsökta huset i hela Storbritannien. Berättelser om barnoffer, djävulsdyrkan och onda andar avslöjar varför det lilla värdshuset är så frekvent besökt av det okända. Huset är byggt exakt på skärningspunkten mellan två leylinjer, vilka många tror fungerar som kanaler för paranormal aktivitet. Dessutom sägs det att platsen tidigare tjänade som hednisk begravningsplats, som nämnts.

Under åren då värdshuset tjänade som bed & breakfast, hände det att gäster flydde sina rum i panik mitt i natten efter att tydliga skepnader uppenbarat sig, pratat med och även ibland vidrört dem.

Ursprungligen?
Värdshusets ursprungliga användning var att hysa murare och andra byggare som anställdes för att bygga den angränsande kyrkan. Den togs senare – 1154 – upp som bostad för den första antecknade kyrkoherden, Gerinus. Det finns inga senare uppgifter om präster eller kyrkoherdar som bott i värdshuset, så man tror att den lokala prästgården byggdes i slutet av 1100-talet.

Den nuvarande ägaren berättade att han under sin första natt i huset 1968 kände något greppa hans arm, varpå han drogs ur sängen och släpades över hela sovrummet. PR-knep eller inte – man har sedan dess funnit bevis för att både djävulsdyrkan och offerriter förekommit på platsen och såväl barnskelett som ett gäng trasiga dolkar har påträffats under trappen.

ancientlundell

De svenska Jocke & Jonna på YouTuber undersökte värdshuset i deras spökjaktshow Spökjakt med ett medium, tv-team och LaxTon Ghost Sweden. ”Topp 3 – Världens mest hemsökta hus!? Sjukaste vi varit med om.. Tror ni på spöken, demoner? Vi återkommer, skrev familjen Lundell som var där 2019.”

SPÖKJAKT – THE ANCIENT RAM INN (TEASER)
https://www.youtube.com/watch?v=qhvgHm83Kpw

Källor:

en.wikipedia.org
listor.se
facebook.com
thetravel.com
instagram.com
youtube.com

Blogginlägget nedskrivet 31/10 -22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Sonny, Ronny, Kenny är s.k. y-namn, vad betyder det…?

ynamn

Lätt att tro att namns betydelser är påhitt, myter, som y-namn, kan det betyda något? Japp, så är det, Johnny 🙂 Pojknamn. Blir mäns namn.

Y:
Y-namn är en i Sverige förekommande benämning på manliga förnamn som slutar på y och som är av engelskt ursprung. Namnen, bildade från smeknamn, var populära förnamn i Sverige under decennierna efter andra världskrigets slut. På engelska genererar ändelserna -y och -ie diminutiv, så exempelvis kan Johnny tolkas ungefär som ett kärleksfullt lille John; däremot är Tony en sammandragning av Anthony och ingen diminutivform.

Studier visar…?
De fann ett samband mellan att ha ett så kallat y-namn och att befinna sig i Kriminalvårdens förvar, i fängelse eller samhällstjänst. Men de vet ännu ej varför. Enligt studien löper en Benny eller en Conny två och en halv gång så hög risk att hamna i kriminalitet jämfört med en Per eller en Mikael.

Vanligt folk tror mer på…?
Det är en gammal skröna från 60- och 70-talet, som man ej tror på.

Två forskare på Handelshögskolan har undersökt hur det går för y-namnen som är de överrepresenterade i kriminalregistren. Går det verkligen dåligt i livet för pojkar som har y-namn?
– Ja, det finns en sådan koppling – men det är inte själva namnet som gör att det går illa.
Vad beror det på då?
– Vi vet inte säkert, men antagligen är det helt enkelt så att det är populära namn bland föräldrar som har det sämre ställt eller tillhör grupper i samhället som har sämre förutsättningar att lyckas. Okej, namn och hemvist? Miljö?

ynamn1

Så:
Y-namn förknippas ofta med män som inte har högre utbildning och med arbetaryrken. En del har fördomar mot dessa grupper och förknippar dem med låg status. Då namnen fortfarande var vanliga på skolbarn associerade lärarna under 1950- och 1960-talet dem ofta med busungar och ungdomsbrottslingar och det sades vara statistiskt belagt att Y-namn var överrepresenterade på fängelser och i brottsstatistik. Temat har behandlats av Ronny Ambjörnsson, som gjorde akademisk karriär efter en uppväxt i traditionell arbetarmiljö.

Det påvisades också att Y-namn var mer vanliga i bostadsområden med lägre socioekonomisk status. Det var 2,5 gånger högre risk för en Conny eller Ronny att hamna i fängelse som för en Per eller Mikael. (2010)

ynamn3

Mer exempel på Y-namn i Sverige:
Bobby, Conny, Danny, Eddy, Freddy, Harry, Henry, Jimmy, Larry, Lenny, Ronny, Roy, Sonny, Terry, Tommy, Tony och Willy.

Så märkligt nog – män som heter Conny, Benny eller Sonny i förnamn tycks löpa något större risk att hamna i fängelse.

Hur ser de på sig själva, de som har Y-namn?
”Det kan finnas föreställningar i omgivningen om hurdana personer med Y-namn är, att de själva börjar se sig på det sättet.”

Källor:
sv.wikipedia.org
sverigesradio.se
nt.se
gp.se
dn.se

Blogginlägget nedskrivet 2/6-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Sillkungfiskarna skapar berättelser om havsormar, den som är den längsta benfisken…

sillku

Denna gigantiska fisk antas vara källan till havsormlegender från hela världen, men i Japan har den en annan betydelse. Traditionellt tror japanerna att se en strandad fisk av dessa är ett tecken på en överhängande jordbävning. Märkligt nog, att året före Fukushima-katastrofen hamnade mer än ett dussin av dessa djuphavslevande varelser på land. En sort av dessa, den gigantiska Regalecus glesne, är den längsta benfisken, som växer upp till 8 meters längd.


Det vanliga namnet i utlandet är årfisk (oarfish) – en mycket lång, smal silvrig havsfisk på djupt vatten, med en djupröd ryggfena som löper längs med kroppen. Namnet tros vara en hänvisning – antingen till deras mycket sammanpressade och långsträckta kroppar, eller till tron att fiskarna ”ror” sig genom vattnet med sina bäckenfenor. Släktnamnet Regalecidae kommer från latinets regalis, som betyder ”kunglig”. Stränder med årfiskar efter stormar, och deras vana att dröja kvar vid ytan när de är sjuka eller döende, gör årfisken till en trolig källa till många havsormssagor. Men vi tror ej på sagor.

Utseende och som mat?
Fenstrålarna är mjuka och kan vara upp till 400 st. eller fler. Även om de större arterna anses vara viltfiskar och fiskas kommersiellt i mindre utsträckning, fångas årfiskar sällan levande; deras kött är inte väl ansett för att ätas på grund av dess geléartade konsistens.
Hos vissa årfiskar som hittats kan änden av svansarna se stubbliknande ut; detta är sannolikt konsekvensen av självamputering som tros vara en försvarsmekanism mot rovdjur. Den äter normalt – krill och andra små kräftdjur, samt småfiskar och bläckfiskar.

sillkans

Miljö?
Årfisken tros leva i de havsskikten, som sträcker sig från 200 meter till 1 000 meter och ses sällan på ytan. Några få har hittats fortfarande knappt levande, men vanligtvis dör den om en flyter upp till ytan. De skaffar lite muskelmassa och för om möjligt kunna överleva i grundare, turbulent vatten.

Den stora – jätteårfisken:
Denna sillkung (Regalecus glesne) är en art av Oarfish av familjen Regalecidae. Det är en oceanodrom art med en världsomspännande utbredning, exklusive polarområden. R. glesne är världens längsta benfisk och dess fysiska egenskaper och dess böljande simsätt har lett till spekulationer om att det kan vara källan till många ”havsorm- iakttagelser.

sillkf

Jätteårfisken och den besläktade R. russelii kallas ibland för ”jordbävningsfiskar” eftersom de populärt tros dyka upp före och efter en jordbävning. Som gått att läsa. Foton visar en fisk som borde vara svår steka i pannan….

Källor:
en.wiki
instagram.com
youtube.com
en.wikipedia.org
saob.se


Om covid-19, tänk på alla: Handhygien och håll avstånd.
Blogginlägget nedskrivet 6/1-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.