Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


1 kommentar

Gorillan Koko kunde teckenspråk, omkring 2000 ord, en underbar personlighet…

koko1

En fin berättelse om en gorilla, Hanabiko Koko, som föddes 4 juli 1971, död 19 juni 2018, var en ”låglandsgorilla” (hona). Kokos biologiska mamma var Jacqueline och far – Bwana. Koko var den 50:e gorillan som föddes i fångenskap och en av de första gorillorna som hennes mor accepterade i fångenskap när hon fördes till djurparkens sjukhus, för att behandlas för en livshotande sjukdom.

Koko lånades ut till Patterson och Pasternak under förutsättning att de skulle spendera minst fyra år med henne. Så småningom stannade Koko hos Patterson, med stöd av Gorilla Foundation, som Patterson grundade för att stödja forskning och bevarande av gorillor.


Koko är känd för att ha lärt sig många handtecken från en modifierad version av American Sign Language (ASL). Koko föddes på San Francisco Zoo och bodde större delen av sitt liv i Woodside, Kalifornien, vid Gorilla Foundation i Santa Cruz Mountains.

Namnet ”Hanabiko” – ”fyrverkeribarn”, är av japanskt ursprung och är en referens till hennes födelsedatum, den fjärde juli. Koko fick allmänhetens uppmärksamhet efter en rapport om att hon hade adopterat en kattunge som husdjur och skapat ett namn för honom.

Enligt hennes instruktör, skötare och djurpsykolog, Francine ”Penny” Patterson, förstod Koko mer än 1 000 ASL-tecken (det dominerande teckenspråket i USA) och omkring 2 000 ord på talad engelska. Patterson lärde Koko tala engelska från en tidig ålder. Hon fick mellan 70 och 90 på olika IQ-skalor, och några experter hävdar att Koko ”använde språk på samma sätt som människor gör”.

Koko rapporterades använda vilseledande språk och använda kontrafaktiska uttalanden för humoristiska effekter, vilket tyder på en underliggande teori om andra sinnen.

koko3

Kokos kompisar blev bl.a. Robin Williams, Fred Rogers, Betty White, William Shatner, Flea, Leonardo DiCaprio, Peter Gabriel och Sting.


Fin berättelse om Koko:
”På sin födelsedag i juli 1984 kunde hon välja en kattunge från en kull av övergivna kattungar. Koko valde en grå manx hane och kallade honom ”All Ball”. Patterson skrev att Koko tog hand om kattungen som om det var en babygorilla. Forskare sa att hon försökte sköta All Ball och var mycket skonsam och kärleksfull. De trodde att Kokos vård av kattungen och de färdigheter hon fick genom att leka med dockor skulle vara till hjälp när Koko lärde sig hur man vårdar en avkomma.

I december 1984 flydde All Ball – från Kokos bur och dödades av en bil. Senare sa Patterson att när hon tecknade för Koko att All Ball hade dödats, tecknade Koko ”Tråkigt, ledsen, tråkigt” och ”rynkade pannan, som i gråta, rynkade pannan, ledsen, besvärligt”.

Patterson rapporterade också att hon senare hörde Koko göra ett ljud som liknar mänskligt gråt. 1985 fick Koko välja ut två nya kattungar från en kull för att vara hennes följeslagare. Djuren hon valde, som hon kallade ”Lipstick” och ”Smoky”, var också manxer. Koko valde namnet efter att ha sett den lilla orange Manx för första gången. När hennes tränare frågade innebörden av namnet svarade Koko, läppstift, läppar .

Efter att forskningen med Koko avslutats flyttade hon till ett reservat i Woodside. Där bodde Koko med en annan gorilla, som senare gick bort – så hon fick en ny kompis. Båda gorillherrar. 🙂 Kuriosa är att Koko tyckte om bröstvårtor på andra, bl.a. kvinnliga skötare, såpass att de klagade hos ledningen.


Avled:
Hon avled i sömnen 19 juni 2018, 46 år gammal. Många gorillor har hjärtsjukdom, kardiomyopati, och hon hade det, men det var tydligen ett milt fall och behandlades för det.

koko

Fint som Koko uttryckte 2015:
Hennes meddelande från den videon lyder: ”Jag är gorilla … jag är blommor, djur. Jag är naturen. Man Koko kärlek. Jorden Koko kärlek. Men man dum … Dum! Koko ledsen. Koko gråter. Skynda er! Fixa jorden! Hjälp jorden! Skynda! Skydda jorden … Naturen se. Tack.”
“I am gorilla… I am flowers, animals. I am nature. Man Koko love. Earth Koko love. But man stupid… Stupid! Koko sorry. Koko cry. Time hurry! Fix Earth! Help Earth! Hurry! Protect Earth… Nature see you. Thank you.”

Koko’s Tribute to Robin Williams (från 2003).
https://www.youtube.com/watch?v=I9I_QvEXDv0

Kritik?
En gorilla som lärt sig prata och förstå. BBC Earths Melissa Hogenboom tittade på bevisen 2015. Skeptism måste finnas, men vi kan tro på det vi önskar. Melissa träffade aldrig Koko.

”Hon visas i en video där man uppmanar världsledare att vidta åtgärder för klimatförändringarna. Tiden, skynda dig. Fixa jorden! Hjälp jorden! Skynda dig!” är bland orden som Koko tecknar. Det kan tyckas att Koko har bemästrat förmågan att kommunicera ett komplext meddelande med hjälp av tecken. Men hon har tränats väl för att göra vissa ljud och gester.

Videon är ett kampanjmeddelande, så det är möjligt – att hon kopierar de skyltar som frågas av henne, snarare än att skicka ett eget meddelande till oss. Ändå är hennes unika färdigheter imponerande och visar att apor kan lära sig vissa aspekter av språket.”

Koko ❤

CORONA:
Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var fortfarande – försiktig.

Källor:
en.wikipedia.org
youtube.com
sv.wikipedia.org
buzzworthy.com
bbc.com

Blogginlägget nedskrivet 4/10-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).

 


Nutid – diskussioner som varit – vad är miljö och klimat och skillnader…?

kliforest

I nutid med pandemier undrar en del om vår miljö bidragit. Läst på och delar med mig. ”Förslag om flygförbud, global nolltillväxt, barnbegränsningar och demokratins avskaffande – drivna av klimatpanik – är nog därför det största klimathotet”, skriver tre forskare. 2019

Klimat?
Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det har vi alla kännedom om?

Påverkan?
Ett områdes klimat påverkas av dess latitud, terräng, altitud, is- eller snötäcke, såväl som närliggande vattenkroppar och deras strömningar. Det finns ett stort antal klimattyper som används för att klassificera klimatet i olika områden.

Klimathotet?
Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Läs mer om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka lösningar WWF tror på. Senaste årstiden, vintern, tycker många varit annorlunda.

kliclimate11


Historiskt?
Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. Tidigare klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det beror främst på att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas.

Det finns dock inga forskningsresultat som pekar på att den mänskliga civilisationen skulle gå under på grund av klimatförändringarna. Utgångspunkten är alltså en stor osäkerhet om hur stort problemet med klimatförändringar är. Hittills har inte forskningen lyckats minska denna osäkerhet i någon betydande grad.

Väder och klimat är inte samma sak. Vädret varierar från dag till dag och år till år, medan klimatet varierar över decennier. Men faktum är att sedan temperaturmätningarna startade 1880 har samtliga av de tio varmaste åren inträffat efter 1998. Hela 15 av de 16 varmaste åren hittills har inträffat efter 2001, och mellan 2014 och 2018 har faktiskt nya rekord slagits varje år.


Miljö så?
Med miljö kan menas omgivning eller omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter eller andra organismer. Den fysiska och sociala miljön kan förklaras som organismens påverkan på sin omgivning och omgivningens påverkan på organismen.

klim

Miljöförstöring?
Miljöförstöring kallas det då mänsklig verksamhet förstör eller skadar miljön, exempel genom för mycket avgaser från bilar och utsläpp till luft, vatten eller jord från industrier. Det var under sent 1960 – tidigt 1970-tal som man på allvar alltmer började prata om överbefolkning och miljöförstöring som ett stort problem i industriländerna, och att folk kunde bli sjuka av avgaser och få cancer, samt hota arters existens. I slutet av 1980-talet började man även se det som ett globalt problem, och man har börjat tala om människans bidrag till den globala uppvärmningen. I dag pekas ofta flygplanen ut som en stor miljöbov.

En stor del av människans miljöpåverkan kommer från födoproduktionen. FN:s jordbruksorgan har beräknat att de verksamheter som finns kring köttproduktion står för 17 % av växthusgaserna samt utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden globalt sett.


Hjälpa till?
Kampen mot miljöförstöring kan till exempel handla om att få folk att handla mer miljövänligt, eller oftare lämna bilen hemma samt undvika kortare flygplansresor till förmån till miljövänligare färdmedel, och istället cykla eller åka buss och tåg. Även om utvecklingsländernas befolkning till exempel inte åker lika mycket bil, har utvecklingsländerna oftast mindre pengar att anslå till miljöpolitiska åtgärder än industriländerna. Vi har nu i coronans spår sett att från rymden har man sett att planeten är renare än vanligt – folk reser mindre och mycket står still. En positiv effekt, mitt i all oro och tragik.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
wwf.se
svt.se
naturskyddsforeningen.se

Blogginlägget nedskrivet 24/3-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Vad är Gaia, en vän skrev ”den protesterar” nu mot vad som sker…

Gaia111

Ja, det betyder något med Moder Jord, kan man anta, av äldre tid? Ja, såhär ligger det till. Gaia eller Ge var i grekisk mytologi Moder Jord. Ordet gaia betyder ‘mark’, ‘land’, eller ‘jorden’. Ge är samma ord fast på den attiska dialekten. Gaia var jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna. Namnet påminner om det grekiska ordet giagia som betyder ‘mormor’ och ‘farmor’.

Gaia?
Gaia föddes ur urkraften Kaos tillsammans med Nyx, Tartarus och Erebus. Men hon kände sig ensam och födde fram Uranos (himlen) som blev hennes älskare. Tillsammans fick de flera märkliga barn; de mäktiga och vackra titanerna, men också flera vidunder som cykloperna och hekantonkirerna.


Uranos död:
Uranos tålde inte att se sin monstruösa avkomma och stängde in sina mindre vackra barn i Tartaros djupa mörker. Detta gjorde Gaia så arg att hon bad sina barn, titanerna, att döda sin far. Men bara den yngste, Kronos, vågade. Gaia gjorde honom en skära av flinta och med denna kastrerade Kronos sin far. Uranos dog snart av den mängd blod som strömmade från hans kropp, men ur blodet föddes nya varelser.

Giganterna, Erinyerna och de nymfer som lever i askträden kom alla från Uranos blod. Hemsk historia! I världens uppkomst enligt grekiska mytologi är Pontos (Havet). Med hjälp av regnet från himmelen skapade hon grönska på jorden samt alla djur.

Gaia


Gaia-teori?
En gaiateori (efter Gaia) är en teori där livet självt antas påverka jordens biosfär för att skapa och upprätthålla goda livsförhållanden. Den första gaiateorin skapades av den engelska atmosfärforskaren James Lovelock 1969, och vidareutvecklades sedan av mikrobiologen Lynn Margulis, 1974. I sin hypotes sa Lovelock att all levande materia på jorden kunde ses som en övergripande enhet. Han kallade detta självreglerande system till Gaia efter titanen med samma namn i den grekiska mytologin.

De flesta gaiateorier har rykte om sig att bara vara en vetenskapligt undermålig och kvasimystisk filosofering om jorden. Lovelocks hypotes möttes till exempel av mycket motstånd från andra vetenskapsmän när han lanserade den. Idag ifrågasätter dock ingen gaiateorierna på ett visst plan, att livet och den fysiska miljön har en omfattande påverkan på varandra.


Olika synsätt?
Det finns flera versioner av Gaias roll i den grekiska mytologin. Den äldsta, Hesiodos Theogoni, är från 700 f.Kr. Då den återspeglade dåtidens populära föreställningar åtnjöt den ett visst mått av officiellt erkännande. Hundra år senare, och fram tills kristendomen fick genomslag, utarbetades andra theogonier som var inspirerade av orphiska doktriner, vilka skiljde sig mycket från Hesiodos tradition och var inte typiskt grekiska till karaktären. Dessa åtnjöt inte någon större popularitet.

En annan version berättar att Gaia föddes ur ett ägg skapat av Kronos. Enligt en tredje version var hon dotter till Aither (Luften) och Hemera (Dagen), medan hon i en fjärde version var Nyxs (Natten) och guden Phanes barn.

Det var inte ovanligt att gudar fick barn med varandra och/eller gifte sig med varandra, trots att de var nära släkt. Då gudarnas antal var begränsat fanns det inte så många att välja på. Detta beteende var dock bara acceptabelt för gudar. När det gällde människor ansågs incest förkastligt i det antika Grekland.


Zoroastrismen?
Enligt denna är det människans ansvar – att kämpa mot kaos och för kosmos på planeten jorden. Gaia representerar livets och naturens balans mellan kaos och kosmos och denna balans får enligt Zoroastrismen inte rubbas. Naturkatastrofer är tydliga tecken på att denna balans håller på eller har rubbats. Enligt Zoroastriska gatha-sånger är Gaia livets naturängel som ansvarar för naturen och djuren.


En udda tanke – från 2017.
Varje vecka slängs omkring 100 miljoner snusprillor i Sverige. Arkitektstudenten Gaia Crocella, 25 år, tror däremot att snuset, eller egentligen själva portionspåsarna, skulle kunna användas som isoleringsmaterial i framtiden. Som ett led i utbildningen vid Umeå universitet har hon därför bestämt sig för ett något udda experiment.

Gaia Crocella

”Snuset är ju en väldigt typisk produkt för Sverige och därför ville jag se om det skulle vara möjligt att återanvända cellulosafibern i påsarna. De använda tas isär och själva snuset slängs”. Sen kokar Crocella påsarna för att få dem riktigt rena. Planen är att blanda upp cellulosafibern med andra material för att kunna använda det som isolering.
Vem vet?

Okej, nu försöker vi ta hand om jorden, med allt som förstör. Texten skriven före corona…

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
mytologi.nu
expressen.se
moderjord.org

Blogginlägget nedskrivet 29/2-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).