Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Om det du undrat över, inom alla områden.


Vad betyder att man är svensk? När är man svensk?

sverigesflagga

Inte bara Fredrik Lindström är intresserad i ämnet läste jag och svaren varierar, allt beror på vad vi syftar på. Jag hade ett samtal nyligen med en granne som handlade om tillhörighet. Jag fick frågan, när är man svensk, vad krävs? Faktasök och jag fann med mångkulturen att frågan ej är så lätt svara på. Men såhär är det, en stor sak, men i bloggform 🙂

Först vår utbredning – Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Nu är vi ca 10 miljoner invånare.

Ordet – svensk (om person) som har svenskt medborgarskap. Frågan blir vad du behöver?
För att bli svensk medborgare ska du, enligt Migrationsverket:
kunna styrka din identitet.
ha fyllt 18 år.
ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort.
ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)
ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

sverigekulökarta

En annan sida. Vi svenskar är personer som på ett eller annat sätt har en anknytning till landet Sverige och/eller språket svenska. Svenskar kan till exempel definieras som en folkgrupp med huvudsakligen germanskt ursprung, som svenska medborgare eller de som talar språket. Svenskar kan också vara de som bor i Sverige eller haft Sverige som eget eller föräldrarnas uppväxtland.

Vad som delas av många i Sverige är intresset och närheten till naturen. Allemansrätten är en lag som gör det möjligt att röra sig fritt ute i svenska naturen, oavsett vem som äger marken. Just naturen och allemansrätten är en viktig symbol för den svenska identiteten. Sverige har också en viktig och framträdande roll i det internationella miljöarbetet.

Sett till etnisk bakgrund så kommer svenskar från början från de germanska folkslagen. Idag har svenskarna många olika ursprung. Detaljerat – ett indoeuropeiskt och germanskt språk som pratas av omkring tio miljoner människor, främst i Sverige men också i delar av Finland. Det svenska språket är likt både norska och danska och de flesta inom dessa tre länder kan förstå varandras språk.

Ungefär 60 procent av alla svenskar är medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Men det är ganska få som regelbundet firar gudstjänst i kyrkan. Cirka 45 procent av de barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Fredrik Lindström har uttryckt om sitt ”intresse för svensk mentalitet”. Hans svar:
”Ja, dels kommer väl intresset från att jag är själv är svensk, så det finns väl naturliga orsaker till att vara intresserad av det ämnet så att säga.

Till exempel finns det ett institut som heter Världsvärderingsinstitutet som kartlägger värderingar över hela jorden. Där finns det två staplar som vi ligger längst ut på. Den ena stapeln går mellan tradition och rationalism. Där ligger svenskarna längst ut på den rationella sidan. Vi tror inte på gud och tänker inte på våra förfäder och om våra föräldrar hamnar i ekonomisk knipa tycker bara 10 procent av oss att det är vår plikt att skjuta till pengar för deras skull.

Klokare? Vi vet vad som krävs, förr nämnde man ex att två, tre generationer bakåt skulle vara födda i Sverige etc. Vad vi idag är känt för kan man fråga de som kommit hit. Men våra rättigheter, friheter är det största tror jag alla tycker.

Historiskt?
Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Svearna (svioner) omnämns redan i Tacitus verk Germania som skrevs omkring år 98. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen.

Igår, 14/7, Victoriadagen såg vi från Öland firande av vår prinsessa och man kan nog säga man fick med både svenskhetens traditioner och mångfald! Vickan kan man bara gilla, royalist eller ej

Källor:
arbetarbladet.se
informationsverige.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
migrationsverket.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser


Lingbo, tätorten Ljungbod – förr industrier, nu …?

lingboaff

Stora bydöden drabbade Lingbo på 90-talet. Företag försvann, affärer slog igen och flyttlassen gick i stadig ström. Men nu tycks bygden ha återhämtat sig något, skrev man 2010. Fakta är att Lingbo är en tätort i Ockelbo kommun, och var kyrkby i Lingbo församling, Hälsingland.

Orten ligger mitt i Ödmården i södra Hälsingland, vid sjön Lingan, strax intill gränsen mot Gästrikland och har genom sitt läge vid Norra stambanan goda järnvägsförbindelser med bland annat Bollnäs och Gävle.

Historiskt:
År 1436 skrevs Lingabodher. Detta är plural av bod i betydelsen ‘fäbod’, ‘slåtterbod’ med tillägg av sjönamnet Lingan som har bildats av ling med betydelsen ‘ljung’.

Många orter tappar invånare när folk flyttar till städerna/jobb, så på 70-talet fanns här flera livsmedelsaffärer, två banker, tre skolor, kiosker, skoaffär, klädaffär. Byn var nästan som en stad i miniatyr. Man kunde få anställning på ortens största industri, Tetra Laval, med som mest 165 anställda. På den tiden hade byn också såg, snickeri och gjuteri.

Minnen genom Hembygsgården:
Lingbo hembygdsgård är en släktgård och f.d. gästgivargård ca 3 km norr om Hälsingegränsen efter väg 272, eller om man så vill – ca 300-400 m norr om kyrkan.
Lingbo hembygdsförening bildades år 1975 för att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och för att föra detta vidare till kommande generationer.

LÄNKEN:
lingbohembygdsgard.extrasida.se

lingbokyrka

2011 den 1 januari bodde här – 429 invånare.

Idrott, sport?
Japp. Lingbo IF bildades den 14 april 1908. Initiativtagare var folkskolläraren Agaton Ericstam. 1908 anläggs en fotbollsplan till en kostnad av 100 kronor. 1919 – i september anordnas en idrottsfest med tävlingar i allmän idrott och en fotbollsmatch, publik 400 personer i spöregn. Idag ser jag man har gympa, bordtennis, man har haft fotboll, ishockey m.m. – idag kanske mer för de unga, får ej fram detaljer av hemsidan. 🙂

Under evenemang finner man mysig text som:
”Fira en klassisk midsommarafton på LingboParken. Traktortåg från kyrkplan som tar barn och vuxna till LingboParken. Där finns servering, korvkiosk, tombola, chokladhjul, fiskdamm och luftgevärsskytte. Föreningen anlitar spelmän varje år och så klart dans kring midsommarstången.”

Nu har du lärt dig mer! Tätorten med kyrka kan avses på bilder. 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
lingbohembygdsgard.extrasida.se
gd.se
lingboif.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,