Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2250 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!


2 kommentarer

Vad är frekvensmedicin, hokus pokus eller – allvarligt…?

frekvensmaskin

Starkt tvådelat i åsikter om alternativ medicin. När man ska skriva om detta ämne så vill jag börja med Hulda.
Hulda Regehr Clark, född 18 oktober 1928, död 3 september 2009, var en utövare av alternativ medicin. Hon hävdade att alla mänskliga sjukdomar hade koppling till parasitinfektioner och påstod även att alla sjukdomar, inkl cancer, kan botas genom att förstöra parasiterna med elektrisk ström. Hon utvecklade apparaten Zapper som skapade en ström med samma frekvens som skulle ha utgått från parasiterna varvid parasiterna skulle försvinna.

Efter juridiska problem i USA flyttade hon till Mexiko där hon drev en klinik som tillämpade hennes metoder. Clark avled 2009 av cancer, dvs den sjukdom som hon menade att hennes behandling skulle bota. Jaha?

Frekvensterapi?
Clarks frekvensterapi utförs av ett 40-tal företag i Sverige, enligt en kartläggning av Sveriges Radio: ”Svensk lag förbjuder andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla människor med svåra sjukdomar som cancer. Trots det erbjuder så kallade frekvensterapeuter behandling till cancerpatienter med löfte om att de ska bota själva grundorsaken till cancern.”

frekvensmaskin1

Det programmet granskade en rörelse som föddes i USA på 90-talet och som utger sig för att kunna behandla alla sjukdomar genom att sända svaga elektroniska impulser genom kroppen. Behandlingen, som helt saknar vetenskaplig grund, kallas frekvensterapi och utövarna menar att alla sjukdomar beror på parasiter, mögel och virus som man kan ta död på med en särskild frekvensmaskin

Jag har själv mött en homeopatisk kvinna som hade en maskin och hon skulle kunna söka av mig genom fakta på födelsedatum. Nej, jag valde bort detta, sitta på andra sidan staden och sända…

Vad är då frekvensmedicin?
Frekvensmedicin är ett samlingsnamn för behandlingar som syftar till att undersöka och balansera människans energisystem, för att ge kroppen goda förutsättningar att självläka. Andra vanliga benämningar för frekvensmedicin är energimedicin samt bioresonans.

Utrustningen som används är Eductor som är ett mycket avancerat databaserat instrument, vidareutvecklad som sägs ha hjälpt många människor till bättre hälsa och välbefinnande. Jag är dock mycket tveksam.

”Den mäter jonflödet i vätskan mellan cellerna. Jonflödet och cellmembranens genomsläpplighet visar på hur väl cellerna fungerar. Det här är en relativt ny undersökningsmetod där datorn kommunicerar med kroppen för att hitta hälsoproblem. Hela mätningsprocessen tar ca 4 minuter och utefter den informationen kan en behandling ske.” .

fekvens3

Svenska läkare?
”Det verkar vara få svenska läkare som öppet förespråkar ”energimedicin”. Konsumentverket agerande för några år sedan och förbjöd en alternativterapeut att påstå att Bicom kunde behandla allergi. Terapeuten överklagade vitet men Marknadsdomstolen fastställde en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor i december 2015.

”Det hindrar inte att en legitimerad sjuksköterska i Sollentuna fortfarande påstår att du kan ”bli av men din allergi med hjälp av bioresonans”. Vid första besöket testar maskinen 500 olika allergener så man direkt får besked om vilka ämnen det finns överkänslighet mot. Sedan tar det vanligen bortåt tio behandlingar innan man är besvärsfri. Total kostnad drygt 8000 kronor.”

Bicommaskinen sägs omvandla frekvensmönster från de ämnen som apparaten påvisat att patienten inte tål. Frekvenserna tillförs till patienten via elektroder, i regel en platta på ryggen. Dessutom avläses frekvenser från patienten till maskinen som sedan anpassar terapin efter patientens reaktion. Men dess CE-märkning betyder inte alls att Läkemedelsverket går i god för att Bicom fungerar. I mitt och andras fall kan du alltså – behandlas på avstånd. Jag kan ej särskilja olika apparater, vad jag fått mig till dels.

Finns det någon vetenskaplig forskning kring bioresonans?
Nej, det finns ingen vetenskaplig forskning, det finns en massa studier, men tyvärr ingen vetenskaplig forskning, säger Margaretha Söderlund. En del vill ha vetenskapliga bevis, andra bryr sig inte. Frekvensmedicin är inte godkänd inom skolmedicinen, tillägger Elin Söderlund. Margaretha som jobbat som bioresonansterapeut i sju år. Dottern Elin jobbar också med det. (x)

Åsikter från folk emot?
”Ja, har testat bioresonans. Kan inte påstå att jag skulle ha märkt något klart resultat. Såhär i efterhand kan man konstatera att det var dyrt och bortkastat.”
”Ja, var ingen bestående hjälp. Konventionell vård hjälpte till slut. Är numera skeptisk förrän jag får ta del av fakta som bevisar effekt!”
(x)

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll gärna avstånd och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
dagensmedicin.se
halsosjalen.se
svd.se
sv.wikipedia.org
svenska.yle.fi (x)

Blogginlägget nedskrivet 25/3-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Henrik Sjögren var ögonläkaren bakom upptäckten av Sjögrens syndrom…

Henrik Sjögren

Sjukdomar finns av många slag, många känner vi till, men en del är mindre kända. En av dessa ville jag lära mig mer om och fann en svensk bakom den slutliga ”upptäckten, genombrottet”. Det handlar om Sjögrens syndrom (SS) som är en kronisk autoimmun sjukdom, som kännetecknas av att körtlar som producerar sekret förtvinar. Detta resulterar i att framför allt kroppens produktion av tårar och saliv upphör alltmer, även andra ställen i kroppen förlora sin smörjning. Karaktäristiskt är en extrem trötthet, ibland även få ont i lederna. Muskelsmärtor är vanliga och liknar de som ses vid fibromyalgi.


Man uppskattar, att ungefär 1% av befolkningen har Sjögrens syndrom. En ansenlig del av dessa har inte diagnostiserats, de lider i tysthet och den verkliga förekomsten kan därför vara större. Sjögrens syndrom är ingen sällsynt sjukdom, men den är klart underdiagnostiserad. SS är den vanligaste (2 %) av de olika reumatiska systemsjukdomarna.

I 90 % av de diagnostiserade fallen är de drabbade, av okänd anledning, kvinnor. Sjögrens syndrom debuterar i de flesta fall långsamt. Man skiljer på två olika grupper av sjukdomen, primärt Sjögrens syndrom är då som en separat. Om SS uppträder hos patienter som redan har en utvecklad och karaktäriserad sjukdom kallas det sekundärt Sjögrens syndrom. Förklaring av dess olika grupper och den primära är vanligare än den sekundära. Man ger läkemedel för att mildra besvären och SS inverkar inte på livslängden.


Första kända fallet?
Den första fallbeskrivningen rörande denna sjukdom är från år 1882. Tio år senare beskrev dr. J. Mikulicz en man med svullnad i spottkörtlarna, som opererades. På basen av denna publikation kallades sjukdomen länge för Mikuliczs sjukdom. Från år 1925 härstammar en god beskrivning av sjukdomen, gjord av dr. Gougerot i Paris och två år senare upptäckte dr Houwer sambandet mellan sjukdomens ögonsymtom och ledsymtom. Men så det svenska namnet på mannen, läkaren som fann de rätta sambanden.

Henrik Sjögren22

Namnet Sjögren kommer utav?
Sjukdomen har fått nämligen då sitt namn efter professor Henrik (Samuel Conrad) Sjögren, född 1899 i Köping, död 17 juli 1986 i Lund, var en svensk ögonläkare. Henriks föräldrar var köpmannen Anders Conrad Johansson och Marta Emelie Sjögren. Henrik var gift med med. lic. Maria (f.d. Hellgren), barn: Gunvor Inga-Lill Sjögren, född 1934. Sjögren blev medicine licentiat 1927 och tjänstgjorde på olika sjukhus i Stockholm.

År 1933 försvarade Henrik Sjögren sin avhandling, ”Zur Kenntnis der Keratoconjunctivitis Sicca”, där han beskrev flera fall av vilka några hade RA, samma år blev han medicine doktor vid Karolinska institutet på denna avhandling. Detta år, 1933, anses som genombrottet.


Under åren 1936-67 var han verksam som chef för ögonavdelningen i Jönköping, varefter han bosatte sig i Lund. Sjögren blev hedersprofessor vid Göteborgs universitet 1961. I maj 1986 var han hedersordförande vid det 1:a Internationella Seminariet i Köpenhamn, Danmark. Han kunde dock inte själv delta i mötet på grund av en svår sjukdom, och en hälsning till kongressen förmedlades via en videoinspelning.

Henrik Sjögren

Död?
Han avled senare samma år.

Minnesplats?
I Jönköping finns idag en plats nämnd efter honom på Hälsohögskolan, Henrik Sjögrens plats.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll gärna avstånd och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
1177.se
reumatikerforbundet.org
mavicevap.com
sjogrensyndrom.se
gastrolab.net
en.wikipedia.org
jonkoping.se

Blogginlägget nedskrivet 4/2-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Svettningar vid klimateriet och – kaniners trampdynor och ljud – bland inkomna frågor…

klimate

Ja, inget är omöjligt finna svar på, ibland kan man bara komma nära, men det finns svar. Mixen denna gång blev udda, men sådant är ju livet? 🙂 Signaturen Annika skrev: Varför svettas vi kvinnor i klimakteriet? Inte endast på att det beror på östrogen brist väl? Och ibland i ett helt decennium. Ja, såhär fungerar det enligt expertis.

Vår termostat i kroppen?
Kroppens termostat finns i hypotalamus i hjärnan. I klimakteriet kan den bli instabil och signalera ”sänkt temperatur”. Kroppen leder då ut värme genom huden och man svettas mer. Kroppen som går in i klimakteriet får hormonella förändringar, som då kan börja förändra kroppstemperaturen. Så – vår termostat förändras!

shallow focus photo of woman in gray collared top

Hur många drabbas och hur länge?
Klimakteriet kallas också övergångsåldern. Det är den tid i livet då mensen upphör. Under klimakteriet förändras hormonbalansen kraftigt i kroppen. En del kan må dåligt, medan andra känner sig som vanligt eller bättre än innan. Nästan 75 procent av alla kvinnor som går igenom klimakteriet upplever besvär.

Den uppstår vi olika åldrar, cirka 40-45 år, och då finns det höga halter av östrogen. Därefter sjunker halten östrogen och stannar på en konstant låg nivå ungefär fem år efter menopausen. Hos 15–20 procent kvarstår de dock i mer än 15 år. Någon drabbas av det i ett halvår, mer ovanligt. Östrogen påverkar många organ i kroppen, till exempel livmodern, slidan, skelettet och hjärnan. Ledvärk är ett vanligt symptom, man blir allmänt stel i kroppen och klagar över ont i nacken eller liknande. Det finns även samband mellan klimakteriet och benskörhet.

Obalansen i kroppen ger också det vanliga, ordet vallning. En värmevåg som börjar i brösthöjd och förflyttar sig upp över ansikte och hårfäste. Många gånger blir man röd i ansiktet och det kan även uppstå kylvallningar som inte är lika vanliga som svettningar och värmevallningar. Då upplever du istället frossa.

Mer än tillskott av östrogen?
Akupunktur, avslappning styrketräning och motion kan ha nästan lika bra effekt som östrogen för många kvinnor. Ett tips från en kvinna skrev att hon ”fick effekt efter bara fyra veckor, fast tillverkarna säger att det ska ta tre månader innan man får full effekt. klimatNu har hon ätit – Klimadynon i två månader och vallningarna har försvunnit helt. Vill man testa det så läs på, sök mer på nätet. Apotea.se skriver:

”Klimadynon är ett växtbaserat läkemedel använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar. Den innehåller inte östrogen utan innehåller ett kliniskt dokumenterat extrakt av läkesilverax och används för att lindra klimakteriebesvär. Klimadynon är det enda icke östrogenbaserade receptfria läkemedlet med säkerhetsstudier som medger 6 månaders användning utan läkarkonsultation.”

Normalt äter man 2 ggr/dagen, 90 tabletter kostar 99 kr. (jan.-2020). (x)
Man bör kolla så ej man får leverskada vid längre användning eller i samband med annan medicin kan man läsa sig till. Klimakteriet på engelska heter ”menopause”.


 

kaaanin

Har kaniner verkligen trampdynor? Fråga från C.
Jag fingranskar kaninen under lupp och finner följande. 🙂
Kaniner är ett samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar. Kaniner är, tvärtemot vad de flesta tror, inga gnagare.

Kaninfrågan?
Kaniner har inga trampdynor utan päls som ska skydda den tunna huden på fötterna. Om underlaget är för hårt, kan pälsen slitas bort och då får kaninen skav- och trycksår på fotsulorna. Någon sort kan ha trampdynor och ex nära släktingen piphare har det, men då vid tårna och handleden.

klimkaninljud

Kaniner låter inte?
Jo, det är en vanlig myt att kaniner är helt ljudlösa djur. De kan ibland ge ifrån sig olika ljud som betyder olika saker. Morrning, knorrande, skrik etc ÄVEN om det är ett mycket tyst djur. De skäller ju inte som hundar precis men ibland kan de ge ifrån sig olika ljud som betyder olika saker.

Morrande – det absolut vanligaste ljudet man möter hos en kanin är när det låter som att den ”morrar” eller ”fräser”. Detta sker när kaninen är arg och/eller osäker och vill försvara sig. Vanligt när kaninen vill skydda sitt revir (buren tex) eller när den känner sig hotad. De brukar även kunna slå med sina framtassar och i fåtal fall även bitas.

klikanin

Grymtande/knorrande – ett svagt ljud som kaninen kan ge ifrån sig när den uppvaktar dig eller en annan kanin, vid brunst och ibland även vid rädsla. Absolut vanligast bland könsmogna kaniner. De gör så mot varandra och vanligt att kaninen springer runt ens ben och samtidigt ”knorrar” och har sig, för att uppvakta dig. Många kaninägare blir oroliga när kaninen låter på det sättet – men det alltså väldigt vanligt.

Rosslande – ett svagt rosslande ljud från din kanin tyder på problem med luftvägarna. Antingen infektion eller reaktion mot tex damm. Kontakta veterinär säger experten!

Skrik – det är extremt ovanligt, men kaniner kan faktiskt skrika – riktigt högt. Detta sker när kaninen har extremt ont och/eller vid panik och dödsångest. Ljudet är otroligt hjärtskärande. Om din kanin skriker så ska veterinär uppsökas, akut skriver någon – man känner djuret och förstår om den har ont. Ring alltid och kontrollera med en veterinär vid osäkerhet!

Källor:
veterinaren.nu
sv.wikipedia.org
1177.se
doktorn.com
aftonbladet.se
svettningar.se
kurera.se
apotea.se (x)

Blogginlägget i helhet nedtecknat 20/1-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Vet du egentligen vad HIV och Aids är och vad som förbättrats som hjälp…?

aids

Vi är många som vet en del, informationen i media har ju hjälpt till. Men kanske något vi kan lära oss mer? HIV, som är förkortning av humant immunbristvirus (av engelskans human immunodeficiency virus), är aningen svårt – men vi börjar här. Det är ett retrovirus och – slutligen leder det oftast till AIDS (svenska: förvärvat immunbristsyndrom). Den som får hiv vet oftast inte om det till en början. Här får du veta – även om de som drabbats av hiv och även aids.

Förkortningen?
Humant – betyder att det är för människor. Immunbrist – att det påverkar immunförsvaret negativt. Virus – att det är ett virus och inte en bakterie, vilket innebär att antibiotika inte biter på det. Det finns inget botemedel för hiv, men tack vare medicinerna kan man leva med hiv som en kronisk infektion.

Aids?
Det är ett sjukdomstillstånd som inte kan överföras – men som inträffar när immunförsvaret är så försvagat av en hiv-infektion att du kan få andra sjukdomar.

Hur många har smittan?
Ungefär 37 miljoner människor världen över beräknas vara smittade, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 35 miljoner människoliv. Omkring 7 000 beräknas smittas varje dag och mer än 5 700 dör varje dag i HIV-relaterade sjukdomar. Tidigare kallades HIV för HTLV-III (human T-lymphotropic virus type III) eller LAV (lymphadenopathy-associated virus).

droger-piller

Svenska fall?
Av alla anmälda fall i Sverige är över hälften invandrare som har smittats – före ankomsten till Sverige i länder med hög förekomst av HIV. Heterosexuella – som blivit smittade före ankomst till Sverige är den klart största gruppen av rapporterade fall – av de som blivit smittade i Sverige är män som har sex med män den största rapporterade gruppen. I slutet av 2011 fanns det cirka 6 400 personer med känd hivdiagnos i Sverige. Antalet nya fall har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren.

Två kända varianter – HIV-stammar, HIV-1 och HIV-2. HIV-1 var den första som upptäcktes och kallades för HIV. HIV-1 är mer virulent, överförs lättare och är orsaken till de flesta infektionerna i världen. HIV-2 är mindre smittsamt och begränsat till Västafrika. Okej.

droger-piller

Hur det överförs?
HIV överförs via blod, sperma och slidsekret. Det finns dock inga belägg för att det skulle kunna överföras via kyssar, även om HIV har upptäckts i saliv. Du kan leva ungefär som tidigare även om du har en hivinfektion. Den stora skillnaden blir att du måste ta mediciner regelbundet resten av livet. En välbehandlad hivinfektion är inte en dödlig sjukdom utan en kronisk.

Läkemedel?
Med moderna bromsmediciner hålls virushalten i blodet på en så låg nivå att immunförsvaret inte slås ut och den smittade inte utvecklar AIDS. Smittsamheten vid en effektiv behandling minskar även kraftigt. I dag är också den förväntade livslängden för HIV-positiva i Sverige under behandling i stort sett densamma som för icke HIV-smittade. Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot hiv.


Otroligt man läst?
Brittisk man uppges ha blivit botad från HIV och det är den andra mannen i världen som blivit av med viruset som orsakar AIDS. Läkare i Storbritannien uppger att de har botat honom – som blivit av med viruset som kan leda till sjukdomen AIDS. Genom att transplantera benmärg, från en person med en genetisk mutation som förhindrat att personen kunnat smittas av HIV-viruset, till sin patient så uppges HIV-viruset ha försvunnit från mannens kropp.

sheen

Efter man kontrollerade patienten 18 månader efter avslutad behandling kunde man inte hitta några spår av HIV-viruset i mannens kropp. Läkarna säger dock att patienten fortfarande bara anses vara ”functionally cured” och att det fortfarande är lite för tidigt att förklara patienten som helt botad. Oj.

Om man vill testa sig?
Hiv-test ska enligt lag kunna tas anonymt och kostnadsfritt på landets alla vårdcentraler, husläkarmottagningar och privatläkarmottagningar. Från 12-13 års ålder och upp till 23-25 års ålder kan du även testa dig på din ungdomsmottagning.

droger-piller

Vem upptäckte HIV?
Ja, både den amerikanske forskaren Robert Gallo och den franske forskaren Luc Montagnier har ansett sig vara upptäckare av HIV. I dag är det allmänt accepterat att Montagniers grupp var den första, och 2008 tilldelades Luc Montagnier och Françoise Barré-Sinoussi Nobelpriset i medicin för – upptäckten av humant immunbristvirus

Kändisar som är HIV-positiva och berättat om det offentligt?
Vissa kändisar håller sitt privatliv så privat som möjligt, medan andra gärna delar det med allmänheten. 2015 berättade Charlie Sheen ovan att han hade HIV. Den förre stjärnan i basket, Magic Johnson berättade att han var HIV-positiv 1991. Den internationellt kända personen Eurovisionvinnaren Conchita Wurst har avslöjat att han är HIV-positiv.

wurstt

Michael Jeter var känd för sina roller i filmer som ”The Green Mile” och ”Jurassic Park III” – fick veta att han var HIV-positiv 1996. Michael dog 2003, 50 år bara. Svenska positiva som talat om det är bl.a. artisten Andreas Lundstedt och dansaren Tobias Karlsson.

Aids?
InternationelltRock Hudson höll det hemligt länge, men 1985 fick han vetskapen själv och avled i aids. Sighsten Herrgård var den första kända i Sverige som gick ut med att han hade aids 1987. Andra kända svenskar som dog i aids eller följderna av det – Jacob Dahlin, Fredrik Roos och Ebbe Carlsson. Efter att rockikonen Freddie Mercury i november 1991 avlidit efter en lång tids sjukdom anordnade hans band Queen 1992 en hyllningsgala som gav mängder av pengar till aidsforskningen.

Andra stjärnor som Elton John hakade på och startade insamlingar för att hitta ett botemedel mot aids. Hip-hop legenden Eric Wright, eller Eazy-E, fick reda på att han var HIV-positiv 1995 dog samma år, en månad efter han blivit diagnostiserad.

Gia Carangi

Namn?
Gia Carangi, 1960-1986.
Gia kallas ofta Amerikas första supermodell. De som kände henne beskriver henne som vild, och den brittiska skribenten Paul Vallely som kände Gia säger att hon var lesbisk. I slutet av hennes unga liv missbrukade hon heroin och levde som hemlös. Hon dog 26 år gammal av aids-relaterade sjukdomar.

Sighsten Herrgård 1943-1989, som jag nämnt. Sighsten var en svensk trendsättare och designer. Det var han som lanserade unisex-dräkten och hans karriär såg inte ut att ha något tak. Han dog 46 år gammal.

Minns att – 1 december är det Världsaidsdagen.

Källor:
sv.wikipedia.org
1177.se
hiv-sverige.se
rfsu.se
msn.com
qx.se
svt.se

Blogginlägget nedskrivet 30/9-19.


Vad är solöverkänslighet? Solallergi, allergisk reaktion mot solen?

Sol--och-sommartips

Intresserad av hur vi kan reagera på sol och eftersom det är en medicinsk bit så tala alltid med din läkare om du har problem. Det förvånande är om sol, medicin – talar läkare om det?

Ja, termen ”solallergi” används flitigt för att beskriva diverse utslag som uppkommit när man utsatt sig för solens uv-strålar. I själva verket finns det en rad olika orsaker till varför man kan reagera på solljus. Vid långvariga besvär som inte kan förklaras av vanlig ”solsveda” eller ”soleksem” bör man fundera kring andra orsaker. Gemensamt för olika former av solallergi är de orsakas av en allergisk reaktion som triggas av solljus.

Soleksem är ju en sorts allergi, men varför man får det vet man inte. Ärftlighet har ingen stark betydelse vid soleksem. Symtomen är som alla eksem, d.v.s varierande, men oftast klåda och en blandbild med blåsor, rodnad och knottror m.m. Kan sitta på flera olika ställen. Soleksem är vanligt hos ca 15-20% av vuxna, lite vanligare hos kvinnor, lite vanligare om man solar mycket. Börjar ofta i vuxenåldern.

Brukar typiskt komma på vårarna, försommaren för att mildras under sommaren. Man uppnår nämligen oftast en härdning av huden genom att den blir tjockare vid vistelse i sol då man får ett pigment som skyddar. Om man vet att man får soleksem varje försommar kan man förebygga det genom att försiktigt vistas i solen och långsamt öka doserna.


Har man väl fått soleksem kan man behandla det med kortisonkrämer och det lönar sig alltid att prova med receptfri hydrokortisonkräm om man inte har någon starkare hemma.

sol2222

Polymorf ljusreaktion (”soleksem”). Namnet betyder att hudutslagen kan se ut på många olika sätt ”polymorft”. Kliande röda utslag, jämför ovan.

Läkemedel – intressant?
Jag fann små röda utslag, mindre synliga och ej kliande, men som var flertal på armar och ben. Så det är ej ovanligt – solkänslighet på grund av läkemedel utvecklas när en medicin, som normalt inte orsakar känslighet, genomgår en fotoaktivering när den interagerar med UV-strålningen som tränger in i huden. Eftersom det inte alltid är möjligt att sluta ta de aktuella läkemedlen är det viktigt att förstå hur huden ska skyddas mot solljus, eventuellt byta medicin?

Kombinationen läkemedel och sol och även vissa ingredienser i salvor, smink. Man ska helt undvika sol om man står på vissa läkemedel (t.ex. tetracyklin). Enskilda individer reagerar däremot olika. Läs bipacksedeln eller FASS för info om eventuella biverkningar i kombination med sol.

solbad

Till skillnad mot vanliga soleksem brukar denna typ av utslag inte gå över senare på sommaren. Besvären brukar bestå så länge man utsätts för sol (och intar läkemedlet eller använder produkten).

Utvärtes produkter: Solskyddsprodukter. Parfymer och deodoranter. Antibiotikasalva. Aloe Vera (vissa beredningar med mycket hög koncentration).

Invärtes produkter: Antibiotika. Sulfonamider. Tetracyklin. Neuroleptika (phenothiaziner). Diuretika (vätskedrivande), gällde mig. P-piller och diverse hormonpreparat. Ibuprofen. Ipren. Naproxen.

Läkemedel som kan orsaka solkänslighet även med andra ord? Kramphämmande medel (neuroleptika). Hypoglykemiska läkemedel. Antiinflammatoriska läkemedel utan steroider. PDT fotodynamisk terapi. Retinoider.

sol

Hydroklortiazid – sol, cancer?
Hydroklortiazid finns som singelpreparat (Esidrex eller generika), i kombination med amilorid (Normorix, Sparkal, Amiloferm), i kombination med vissa ACE-hämmare (till exempel enalapril och ramipril) och ARB (till exempel losartan, valsartan, kandesartan). Läst om samband med cancer, kolla!

Om du får synförändringar eller smärta i ett eller båda av dina ögon under tiden du tar Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis. Detta obs kan vara ett tecken på att du utvecklat glaukom (ökat tryck i dina ögon). Du ska då avsluta behandlingen med Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis och uppsöka läkare. Upplevt detta med värken!


Solurtikaria? Ovanligt, drabbar främst unga kvinnor. Efter vistelse i sol uppkommer urtikaria (”nässelutslag”), små upphöjda rodnade utslag. Så läs på. Kontrollera eventuellt med läkare. Ta solen på allvar.

Vårt väder är också lite annorlunda numer… Lagom sol i lagom doser, solskyddskräm etc gör att vi kan avnjuta sommar och sol. Men tänk på mediciner och att ej bränna huden!!!

Källor:
eksemfri.se
netdoktor.se
eucerin.se

Datum för inläggets nedskrivande – 18/7-19.


Vanliga bröstsmärtor kan vara kostokondrit, information och tips…

costochondritis

Vad är då detta specifikt? Kostokondrit eller Tietzes syndrom är ett tillstånd som utmärks av rörelse- och andningssmärta som är lokaliserad till ett eller flera revbensbrosk. Besvären brukar oftast gå tillbaka efter några dagar, alternativt ett par veckor. Läs vidare då det är mångomfattande.

Eftersom jag själv känner av det kan det efter att man blivit stel i ryggen eller kanske lyft tungt känna en smärta i bröstet, lagom eller – kraftfullt som en hästspark. Jag dras med det, men stretching hjälper mig. Har jag suttit mycket, ex vid datorn så glömmer jag av sträcka ut mig, men det hjälper.

Oväntat så man kan sällan känna före. Många upplever det som kanske en hjärtattack. Men, man ska ej lita på det, utan om så uppsöka läkare. Vanligen skiljer det med att man ej efteråt känner smärta. Bara mentalt. Men denna åkomma är ofarlig – om så kan läkaren kolla mer…

Morbus Tietze eller Tietzes syndrom?
Namnet är inte så konstigt som det låter. Morbus betyder sjukdom och syndrom betyder samling av symtom. Tietze var helt enkelt den personen som först beskrev tillståndet och därför fick ge namn åt det.

Upplevelsen?
Smärtan beskrivs ofta som skarp, molande eller tryckliknande. Kan börja som brännande smärta och därefter successivt avklinga till molande karaktär. Smärtan förvärras ofta med hosta, nysning, djup andning eller rörelse av bröstkorgen (huggliknande). Kan stråla ut till armar och axlar och kan därför imitera kardiell smärta. Expertord, det skiljer alltså en del. Relativt vanligt tillstånd. Patienterna är > 40 år.

kostokondrit

Läste om en orolig?
”Jag har ont i några revben sedan tre år tillbaka. Vet att ni pratat om smärta i själva bröstkorgen förut, vad kallades det och kan det vara det jag har?”

Svaret var, ”Det händer ibland att vissa drabbas av ett slags smärttillstånd i bröstkorgen, att man spänt sig, förlyft sig eller kanske som du slagit i för länge sedan, och det kan finnas ett samband med att du gjorde dig illa för några år sedan, även om det inte var precis där du nu har ont.

Många gånger kan man dock inte hitta någon enda förklaring till att det gör ont över vissa punkter här eller över ett område. Övergången mellan bröstbenet och revbenen kan ibland bli överansträngd. Tillståndet kallas kostokondrit eller Tietzes syndrom och det kan vara bra att få det kollat hos en fysioterapeut eller kiropraktor om man t.ex. fått låsningar i ryggen pga av smärtan i bröstkorgen eller vise versa.” Av den tidigare – TV-doktorn.

Skillnader?
Revbensbrosken, som är inflammerade, utgör övergångar mellan revben och bröstbenet. I de flesta fall är två eller flera brosk inflammerade samtidigt utan att vara svullna. Tillståndet benämns då kostokondrit.
Om endast ett brosk är inflammerat och dessutom svullet, talar man om Tietzes syndrom. Tillstånden förekommer i de flesta fall hos i övrigt friska individer och är lika vanliga hos män som hos kvinnor.

Behandling?
Min läkare sa att det inget finns, men jag föreslog paracetamol som i värktablett. Ja, sa hon då?
Experten – behandlingen utgörs i första hand av inflammationsdämpande medicin för att uppnå smärtfrihet. Om detta inte ger avsedd effekt kan man ibland med gott resultat ge lokal injektion över de ömmande revbensbrosken med en blandning av kortison och lokalbedövningsmedel. Om du tål inflammationsdämpande läkemedel kan det vara aktuellt att prova.

Flera sorter finns receptfritt på ett apotek, till exempel Ibumetin eller Iprén. Ofta används samlingsbegreppet NSAID för dessa läkemedel, av engelskans Non-steroid Anti-inflammatory Drugs.
NSAID ger lindring vid inflammation, smärta och feber. Vid utebliven effekt kan man prova med kortisoninjektion.

kostokondrit2

Prognos?
Prognosen vid kostokondrit eller Tietzes syndrom är som regel god och besvären går oftast spontant tillbaka efter några dagar till veckor. Ibland kan besvären dock vara återkommande eller långdragna under månader till år.


Tips:
Övningar för bröstrygg vid inflammatorisk ryggsjukdom. Sök på nätet, ”övningar kostokondrit”.


Råd (obs om du är säker på din åkomma). Testa detta!
1. ”Rodd”. Dra armbågarna bakåt så att skulderbladen dras ihop. Håll kvar lite. Dra sedan fram armarna. Tänk på att hålla axlarna nere genom hela rörelsen. Upprepa rörelsen 10- 15 gånger.

2. Lyft upp axlarna något mot öronen. Håll kvar ett tag. Känn efter hur spänningen och andningen känns! Sänk sedan ner axlarna och känn skillnaden. Upprepa rörelsen 10-15 gånger.

3. Dra in hakan något. Vrid huvudet försiktigt och titta åt ena sidan, håll 3-5 sekunder. Det ska bara sträcka lite i nacken och inte göra ont. Vrid tillbaka och titta rakt fram igen. Gör likadant åt andra hållet. Upprepa 5-10 gånger.

4. Titta rakt fram. Dra in hakan så att du visar dina dubbelhakor. Slappna av. Upprepa rörelsen 5- 10 gånger.

5. ”Plocka äpplen”. Sträck ena armen upp mot taket. Titta upp mot handen. Känn att hela sidan sträcks ut och växla sedan arm. Upprepa rörelsen 10-15 gånger.

6. Ta hjälp av en vägg. Om det är tungt att lyfta den onda armen kan det hjälpa att klättra med fingrarna mot en vägg i stället. Stå med näsan mot väggen eller sidan och klättra uppåt med handen.

7. Titta rakt fram. Luta ena örat mot axeln så att det sträcker något i nacken. För även motsatta sidans arm rakt ner mot golvet. Håll kvar lite. Gör sedan likadant åt andra hållet. Upprepa rörelsen fem gånger.

Som jag beskrivit, kontrollera alltid sjukdomar med läkare innan du gör egna bedömningar.

Källor:
netdoktor.se
svt.se
reumatikerforbundet.org
expressen.se
1177.se
medicinbasen.se