Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Isaac Newton vetenskapsmannen som funderade över äpplets fall…

newton2

Ja du Isaac, du sa kloka saker med som: ‘Människan bygger för många murar och inte nog med broar’. Han som tillhör historiens absolut främsta vetenskapsmän. Han var verksam på 1600-talet inom flera olika vetenskapsgrenar. Inom mekaniken instiftade han tre lagar för att beskriva krafter och rörelser. Dessa ersattes på 1900-talet av relativitetsteorin, men Newtons lagar fungerar fortfarande utmärkt så länge hastigheterna inte närmar sig ljusets.

Levde?
Sir Isaac Newton, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya beräkningen) i Woolsthorpe-by-Colsterworth i Lincolnshire, död 20 mars (31 mars enligt nya beräkningar, 1727 i Kensington i London, var en engelsk matematiker, teolog (antitrinitarian) och alkemist. 84 år. Han begravdes i Westminster Abbey.

isaac3

Vad är Newtons tre lagar?
Första lagen: Tröghetslagen. Andra lagen: Accelerationslagen. Tredje lagen: Lagen om reaktion och motreaktion (verkan och motverkan). Dessa ersattes på 1900-talet av relativitetsteorin, men Newtons lagar fungerar fortfarande.

Han är mest känd för det banbrytande arbetet Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (ofta kallad enbart Principia), som innehåller klassisk mekanik i sina huvuddrag.

Äpplen?
Newton har berättat, bland annat för William Stukeley, om hur han hörde ett äpple dunsa i marken medan han satt i tankar. Dunsen ledde in hans tankar på frågor om gravitationen. Varför rusar äpplet rakt mot jorden, medan månen ”faller” i vad som verkar vara en evig cirkelbana runt jorden? Hm…

isaac

Äpplet och månen lyder väl under samma tyngdlag? Hur ska den tyngdlagen vara beskaffad för att kunna beskriva två så olika rörelser? Detta ska ha varit starten på det arbete som ledde till Principia. Vid åtskilliga institutioner i England har man äppelträd som påstås vara avkomlingar från ”Newtons äppelträd”. Ett sådant ”Flower of Kent-träd” finns sedan 1996 i Botaniska trädgården i Lund, planterat där av Hans-Uno Bengtsson.

Uppfann:
Newton uppfann ett särskilt teleskop som bestod av en spegel med prisma och okular. Han sysselsatte sig även med studier i kemi och kronologi och han skrev en skrift om detta som heter ‘The chronology of ancient kingdoms amended’.

isaac2

Newton dog efter en längre tids sjukdom i Kensington 1727, ogift samt barnlös. Men hade han ett kärleksliv? Svaret är att han är inte känd för att någonsin ha haft ett romantiskt förhållande av något slag, och tros ha dött som oskuld. Dessutom hade han inget intresse för litteratur eller konst, och avfärdade en berömd samling skulpturer som ”stendockor”.

Källor:
sv.wikipedia.org
fysik.ugglansno.se
historiesajten.se
web.physics.wustl.edu

Blogginlägget nedskrivet 21/2-23. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Spännande läsning om Pythagoras, filosofisk matematiker…

pythagora

Pythagoras – 580 f.Kr., död 495 f.Kr., var en grekisk filosof och matematiker. Skeptikerna anser att det kan ifrågasättas om den mytomspunne Pythagoras ens existerat. Anledningen till denna osäkerhet är att det till skillnad från de flesta andra grekiska tänkare inte finns några bevarade verk som kan härledas till hans hand. Ett antagande var att Jesus ej själv skrev något heller. Pythagoras lära som helt vilar på tanken att alltet är uppbyggt av heltal och heltalsförhållanden.

Fast vi studerar mer och får fram att denna man trodde att allt i världen ytterst var heltal, som även kan användas för att ange bråktal. Insikten av att kvadratroten ur 2 är irrationell, det vill säga inte kan uttryckas exakt som ett bråk, rubbade pythagoréernas världsbild. Pythagoras var även en känd man under sin livstid och anses som den första i filosofins historia som bildade en gruppering bland tänkare: pythagoréerna.

Enligt pythagoréerna låg alltings urprincip i talen. Det var genom matematiska tal som den ordnade världen skiljde sig från kaos. En del tal var också heliga, såsom 10 på grund av satsen 1+2+3+4=10.

Som jag skrev så grundade han även en sektliknande religion som bland annat, enligt Aristoteles, inte tillät medlemmarna att äta bönor, eftersom bönor var kopplade till Hades. Aristoteles och Aristoxenus har beskrivit en hel del specifika levnadsregler för pythagoréerna, bland annat var de förbjudna att äta viss animalisk föda. Det verkar enligt Aristoteles vara fråga om att det var förbjudet att äta vissa delar av vissa djur, som ex. livmoder och hjärta.

Pythagoras är bland annat känd för Pythagoras sats, som ger förhållandet mellan kateterna och hypotenusan i en rätvinklig triangel. Den första byggstenen i Pythagoras filosofi är att alla ting har ett (hel)tal. Universum byggs upp av heltal och ingenting kan existera utan ett nummer. Intressant som låter sunt? Att allt skulle beräknas matematiskt?

Pythagoréerna, anhängarna till Pythagoras lära, var så vitt man vet de första som konstruerade ett formellt matematiskt bevis för formelns giltighet. Satsen var dock känd långt före Pythagoras tid, särskilt i specialfallen med sidlängder 3,4,5 och 5,12,13. De äldsta verk som kan spåras till pythagoréerna själva är daterade flera hundra år efter Pythagoras död.

Vem var han?
Han var en grekisk tänkare, filosof, matematiker, men även andlig ledare, Pythagoras och hans följeslagare. Såväl den religiösa läran med sina mystiska tankebanor som de matematiska upptäckterna och metoderna beaktas.

Pythagoras föddes på ön Samos. Hans mor var den infödda Pythais från Tyros medan hans far var en köpman och handelsman, Mnesarchus från Tyre. Som barn följde Pythagoras ofta med sin far på sina resor som gick både till Syrien och Italien. Han fick en god utbildning och lärde sig tidigt spela lyra och citera Homeros. Bland hans lärare är de tre filosoferna Pherekydes, Thales och Anaximander de mest framträdande

I 20-årsåldern brukade Pythagoras åka över till Miletos och besöka Thales. Det var där som Pythagoras fick idén att resa till Egypten för att förkovra sig inom matematik och astronomi. Där stannade han tills Egypten blev invaderat av den persiske kungen Kambyses II. Han fördes som krigsfånge till Babylon där han senare studerade deras läror och deras gudar. Efter några år återvände han till Samos där han grundade en skola som kallades ”halvcirkeln”. Han lämnade snart Samos på grund av allt för stor uppståndelse kring honom.

sastes

Av okänd anledning, flera talar om politiska meningsskiljaktigheter och återkommande konflikter på Samos, tvingades Pythagoras på flykt och slog sig ned i Croton på Italiens östkust. Där bildade han den sektliknande kulten. Med på föreläsningarna fanns ofta hans blivande fru Theano, dotter till Milo. De lär ha fått två eller tre döttrar. Det förekommer uppgifter även om två söner. Pythagoras blev förföljd och flydde till Metapontum, en stad i Italien, där han enligt vissa uppgifter lär ha stannat och slutat sina dagar där medan andra gör gällande att han återvände till Kroton och levde där till han blev 100.

En legend säger att en av hans lärjungar, Hippasos, försökte hitta ett bråk som motsvarade v2. När han inte hittade något blev han överlycklig och gick till Pythagoras. Denne vägrade erkänna att v2 var ett irrationellt tal, och skall ha dömt Hippasos till döden genom dränkning. Men…

Den exakta formen av livet i denna kult, som leddes av Pythagoras och som fortlevde efter hans död är inte känd. Stora delar av detaljerna i kultens traditioner hölls hemliga och avslöjande av dessa bestraffades med uteslutning. De uppgifter som finns – och på vilka nedanstående baserats – kan vara överdrivna. De grundläggande principerna kan dock antas vara korrekta.Både kvinnor och män var välkomna inom kulten. I själva verket blev flera kvinnliga anhängare välkända filosofer.

Då pythagoréerna trodde på reinkarnation praktiserades strikt vegetarianism. Iamblichus och andra neo-pythagoréer beskriver två olika grupper av anhängare, acusmatici (åhörarna) samt mathematici (lärlingar).

Citat Pythagoras:
”När lagar blir en nödvändighet för människor, då kan de inte längre hantera frihet.”

En stor del av det vi idag vet om Pythagoras är vad den syriske författaren Iamblichos skrev i ”Om Pythagoras liv”. Han levde emellertid omkring 250-300 e.Kr, det vill säga sexhundra till sjuhundra år efteråt. Ytterligare en, men också till viss del tveksam, källa är Diogenes Laertius som levde omkring tvåhundra år efter Pythagoras.

Jag återkommer till frågan om matematik och livet – Universum. Vi som minns vår matematik minns att X var tecknet för det okända. Man räknar alltså med detta okända, så visst kan man vidareutveckla tanken… 🙂

Källor:
math.chalmers.se
sv.wikipedia.org
filosofer.se
livet.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,