Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Om det du undrat över, inom alla områden.


Vi har ett sjätte sinne som har upptäckts, vad – spännande…?

Sjätte sinnet

Vårt sjätte sinne har upptäckts, japp. Tankar bakom, vi är nog många som någon gång har förundrats över hur flyttfåglar hittar rätt när de byter hemvist, i skolan fick man lära sig att det hade något med jordens magnetfält att göra, och eftersom det hela lät ganska obegripligt så nöjde nog sig de flesta med den förklaringen.

Praktiskt skulle det kunna innebära att om tillräckligt många människor har samma intention och avsikt så skulle det kunna påverka globala händelser och levnadsmiljön på jorden, i negativ riktning om intentionen och tankarna är negativa, och i positiv riktning om intentionen och tankarna är positiva.

Ett ”sinne” är generellt en förmåga genom vilken uppfattning av externa stimuli sker. Oj, det lät svårt? Detta kallas – extrasensorisk perception (ESP) som är en tänkt förmåga att uppfatta information bortom de fem sinnena syn, hörsel, smak, beröring och lukt. Det kallas därför ibland för ett sjätte sinne. ESP omfattar bland annat klärvoajans och telepati samt informationshämtning från annan tid (prekognition och dess motsats retrokognition).

Sammantaget kallas dessa och andra förmågor psi, och den som har dessa förmågor att vara synsk. Ibland räknas också telekinesi in i ESP. Uttrycket myntades av forskaren Joseph Banks Rhine vid Duke University på 1930-talet. Alltså flum enligt en hel del? Men?

6th-sense


Forskarvärlden i stort avfärdar dock ESP, som sagt, eftersom det saknas en tydlig grund i vetenskapliga belägg, det saknas en teori som skulle förklara fenomenet, och det saknas experiment som kan ge pålitliga positiva resultat. ESP betraktas därför som pseudovetenskap. ESP-förmågornas existens fortsätter dock att vara en kontroversiell fråga.

Wikipedia som de anser det korrekta ordet för fenomenet – magnetoreception, och det är en förmåga som fungerar som ett magnetiskt sinne. Och ny forskning från California Institute of Technology har kunnat påvisa denna typ av magnetisk känslighet även hos människor. Man tror till och med att detta sjätte magnetiska sinne kan vara vårt ursprungliga sinne.

Det kallas magnetoreception, ”ett magnetiskt sjätte sinne” som hjälper oss uppfatta osynliga magnetfält. Forskningen har enorma konsekvenser för vår värld. Den kommer att ytterligare bevisa och betona till vilken grad våra attityder, känslor och intentioner har betydelse, och att dessa faktorer inom det icke-materiella vetenskapsområdet kan påverka allt liv på jorden. (2016)

Flera djur använder sig av magnetoreception för att finna sin väg över långa avstånd genom att rikta in sig enligt jordens magnetfält. Havssköldpaddor. honungsbin, delfiner och andra har en magnetisk kompass som ger dem möjlighet att använda den information som är inkodad i magnetfält. Men hur de använder dem och vilken information de får från dem spekuleras det fortfarande om. Nu börjar det stå klart att dessa magnetfält kan användas till mycket mer än vissa arters navigering.

birds

Lynne MacTaggart som i många år intresserat sig för detta, har skrivit om försök för att påvisa magnetisk känslighet hos människor. I ett experiment lät man ett roterande magnetfält passera genom deltagare medan deras hjärnvågor mättes. När magnetfältetet roterades moturs, kunde en stegrad elektrisk aktivitet påvisas, något som tyder på att magnetisk känslighet hos människor är möjlig. Fortfarande kvarstår flera frågor, som till exempel var dessa magnetoreceptorer finns, så nästa steg för forskarna är att identifiera dem.

Tankar som man kan tro på eller vara tveksam. Vetenskap är det ej – ännu. Jordens magnetfält är bärare av biologiskt relevant information som förenar alla levande system. Varje människa påverkar detta globala informationsfält. Det kollektiva mänskliga medvetandet påverkar det globala informationsfältet. Ett stort antal människor som skapar hjärtcentrerade tillstånd av kärlek och medkänsla genererar ett mer sammanhängande fält som kan gynna andra och bidra till att kompensera den oenighet och splittring som för närvarande råder på planeten.

Det finns flera källor till magnetiska fält på vår planet som påverkar oss alla. Två av dem är det jordmagnetiska fält som utgår från jordens kärna, och de fält som finns mellan jorden och jonosfären. Dessa fält omger hela planeten och fungerar som skyddande sköldar mot skadlig påverkan från solen, kosmisk strålning, sand, och andra former av rymdväder.

sjatte-sinnet-ogat

Det kan – betyda att vi var och en i realiteten kan påverka helheten. Som exempel sänder hjärtat ut elektromagnetiska fält som ändras i enlighet med våra känslor, och dessa fält, som också visats påverka inte bara oss själva, utan även de omkring oss, kan faktiskt uppmätas på mer än en meters avstånd från människokroppen.

Följderna av denna upptäckt är banbrytande och tyder på att många människor som har en samstämmig, samverkande avsikt kan påverka globala händelser och förbättra livskvaliteten på jorden. Att visa kärlek, tacksamhet och uppskattning och dessutom arbeta på att utveckla oss själva som individer, är några av de många viktiga steg vi kan bidra med för att förändra vår planet till det bättre. Jag tror på att detta är möjligt, men samtidigt är det ännu ej bevisat vad som är vad. Intressant i framtiden? Många ser sig kunna känna av saker?

Lättsam test:
https://www.expressen.se/omtalat/livet/testa-dig-sjalv-vilket-ar-ditt-sjatte-sinne/

Många får tyvärr samma svar som jag    🙂
Du ser fler färger. Du lever i en ljusare och mer färgglad värld än de flesta!

Källor:
collective-evolution.com
vattumannen.se
overlevnadsguiden.se
sv.wikipedia.org
expressen.se
orbs.n.nu

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser


Vad är meningen med – sex?

darfor_ar_sex

Kommer ta upp emellanåt en del udda tankebanor med – fakta. Vad är… meningen?  Sex kan vara en tankegång. Jag försöker söka och finna svar. Vad är dess mening?
Sex ökar välbefinnandet och självförtroendet. Forskning visar att sex stärker vårt självförtroende. Dessutom gör det oss friskare och gladare överlag. Fysisk närhet ökar närhetshormonet oxytocin. Det får oss att känna ökad trygghet och tillit till vår partner. Jaha, det visste vi nog.

”Det slutgiltiga och helt givna svaret till varför vi har sex är något som inte finns. Men istället för svaret med stort S har vi många olika svar. Olika svar som människor använder sig av, olika svar som används av personer som värderar saker olika.” (x)
Det skrivs om vita förhållanden, man delar allt men har inte sex. Av olika skäl. Jag har också stött på inom filosofin att det anses av en del, att utan sex så ökar man övriga sinnen. Innerligheten överförs till känna, smaka, dofter? Idrottsmän minns jag ej fick bo ihop med sambor, fruar ex vid OS – för de ej skulle ”tappa fokus. Hm?

Frågan. Vad är meningen med sex förutom att föröka sig, skrev någon på Familjeliv. Kvinna. Svar från en var –” Låter som du inte träffat den rätte.” En forskare i Nya Zeeland har enligt sajten Scoop, kommit fram till meningen med livet genom att sms folk tre gånger om dagen och be dem att betygsätta olika aktiviteter. Att ha sex hamnade på första plats oavsett om frågan gällde meningen med livet, nöje eller engagemang. Inte oväntat, men föga originellt.

John Green, fältbiolog, har jag plockat lite utav. (x)
”Sex är vår största källa till njutning och – förtvivlande ofta också till elände. En absolut majoritet av jordens befolkning fantiserar om och har sex regelbundet. Kanske finns det inget som har så många olika regler och förbud som sex. I alla tider har folk försökt förklara vårt sexuella beteende.
Enligt Världshälsoorganisationen så är det samma sak att ha en sexualitet som att ha en personlighet. De två går inte att skilja åt: “Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter.”

Sex är involverat i fler saker som – moral, hormoner och religiös tro som för många påverkar hur vi fungerar och beter oss sexuellt. Negativt kan vara om det blir ett verktyg för förståelse, överenskommelse och maktutövning.

Naturligt?
”För hur trevligt det än kan vara med sex, så är kloning ett bra mycket effektivare sätt att föröka sig på. Varför ödsla tid och resurser på att tillverka ägg och spermier och leta efter en villig partner, när man som växten tandrot kan tillverka små groddknoppar som får falla till marken och klara sig bäst de vill?

Eller, som en del havsborstmaskar, ha en tillväxtzon i bakändan, där nya individer bara – knoppas av? Man skulle få en avkomma som var lika vacker och kompetent som man själv, enkelt och i mängder, liksom vitsippsbackarna om våren, där varje sippa är genetiskt identisk med sin granne. Men utseendet, skiftandet, dofterna, olika – skulle saknas i den världen.

Det är avgjort både härligt och bra med sex. Men det kanske inte är så mycket för vår egen skull som vi håller på. I själva verket är det kanske generna som spelar huvudrollen, och organismen i övrigt är bara en hjälpkonstruktion för att de ska kunna leva vidare. Som Samuel Butler uttryckte det redan på 1800-talet: En höna är bara ett äggs sätt att tillverka ett nytt ägg. (z)

Sex och orka?
”Det är helt normalt bland par att sexlivet dör ut ibland och att man inte prioriterar det så mycket som man borde i verkligheten. Ett sunt sexliv för er närmare varandra. Det kan vara svårt att få ihop jobb, barn och en vanlig vardag. Skriv in sex i kalendern!”

Forskning visar att man känner sig mer attraktiv när man har motionerat. Depression dödar sexlusten fullständigt, och speciellt kvinnor isolerar sig själva när de blir deprimerade. Medicin kan göra det hela lite lättare. Men en biverkning kan vara att det nästan är omöjligt att få orgasm. Du gör det hellre själv. För det är enklast. Men det är inte supersmart. Du kan nämligen lätt skapa en distans till din partner.” Jaså? Hm.

sexx

Lite saxat från WHO.
”Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan, men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”

Sex kan vara fantastiskt. Värdelöst? Kravfyllt. Lekfullt.
Jag sammanfattar. Sex ökar välbefinnandet och sex stärker vårt självförtroende. Dessutom gör det oss friskare och gladare överlag. Oftast. Främst är nog ändå grundtanken. Förökningen. Sexologi är läran om människans sexualitet. Flera väljer leva utan. Klosterliv. Ensamma. Kan man ersätta det? Troligen. Sex är en del av flera i ett sammanhang. Livet. Hur ofta är nog också oviktigt. Mer en personlig känsla. Viktigast, må bra och leva. Släpp alla krav och tvång. 🙂 ❤

Källor:
familjeliv.se
kollega.se
faltbiologerna.se (x)
naturskyddsforeningen.se (z)
iform.se/halsa
baaam.se
kurera.se (y)

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,