Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2925 inlägg. Carpe diem.


Rubik’s kub – vem kom på att skapa ett pussel där man vrider och ….?

rubiks-ku

Ja, jag har nog testat, med ojämnt resultat. Märkligt är att mannen som kom på detta som en form av pedagogik, ej själv kunde lösa det – utan det tog flera veckor. Säkerligen har den orsakat svordomar under alla sina fyra decennier. Vem var Rubik?

Först detaljerat så är Rubiks kub ett tredimensionellt mekaniskt pussel som patenterades av den ungerske arkitekten och professorn Erno Rubik 1975–1977.

Erno Rubik?
Han uppfann den i pedagogiskt syfte då Rubik vid tiden undervisade i design. Erno Rubik, född 13 juli 1944 i Budapest, är en ungersk uppfinnare, skulptör och arkitekt. Är vid liv i skrivande stund och sitter nog med sin tärning 🙂
Rubik är känd för uppfinnandet av olika mekaniska pussel, där målet är att få ett eller annat bestämt läge, med hjälp av att vrida och vända olika bitar. Mest känd är Rubiks kub, men han står även för uppfinnandet av Rubiks Magic och Rubiks orm.

rubErnő Rubik

Kuben?
Pusslet finns i flera olika storlekar och modeller, men den första och vanligaste kuben är 3×3×3 block stor med totalt 54 färgade rutor. Originalversionen är 5,7 cm hög.


Varje sida på kuben är indelad i 3×3 mindre färgade rutor och kubens olika skikt kan vridas i ett valfritt antal kvartsvarv i förhållande till de andra skikten. I utgångsläget har alla rutorna på en kubsida samma färg, men efter ett fåtal slumpmässiga vridningar har färgerna blandats. Utmaningen är att återställa kuben till utgångsläget med så få vridningar, eller på så kort tid, som möjligt.

Hur många positioner kuben kan ha, håll i hatten: 43 252 003 274 489 860 000 olika positioner, men kan trots det alltid lösas med 20 eller färre vridningar. I början av 2008 bevisade matematikern Tomas Rokicki att en Rubiks kub alltid kunde lösas med färre än 26 vridningar, oavsett startposition.


Han lyckades i slutet på april samma år ytterligare få ner antalet, då han med hjälp av Sony Picture Entertainments superdatorer räknade ut att det aldrig krävs mer än 23 vridningar för en lösning. I juli 2010 kunde Rokicki och några andra bevisa att 20 drag är slutgiltigt tillräckligt för att lösa kuben, detta kan inte längre sänkas.

Med Rubiks kub kommer också ”Speedcubing”, sporten där man tävlar i att lösa kuben på kortast möjliga tid. Enligt World Cube Association ligger rekordet för att lösa en standardkub (3x3x3) i dag på 5.55 sekunder och innehas av Mats Valk från Nederländerna.

Hur man löser Rubiks kub – För nybörjare
https://www.youtube.com/watch?v=jZVJzqRrSZQ

Lätt 🙂

Det finns flera sätt att lösa den på, vissa tar fler vridningar, men är lättare att förstå och komma ihåg. Ingen människa kan i det allmänna fallet på rimlig tid räkna ut en minimal lösningsserie med blott hand och huvud. Det är svårt även för en dator, eftersom det inte finns någon generell algoritm för att hitta den.

Rubik’s kub

Såld mycket:
Över 400 miljoner exemplar av kuben har sålts världen över (rubiks.com). Kuben var som mest populär under det tidiga 1980-talet. Framgången gav under en tid upphov till en mängd plagiat och inspirerade pussel i samma anda, till exempel den så kallade Rubiks orm.

Källor:
sv.wikipedia.org
thefactsite.com
backlash.se
universeum.se
youtube.com
nyteknik.se


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som trots vaccin kräver allas noggrannhet. Obs använd helst munskydd – bland folk och med kollektivtrafiken.
Blogginlägget nedskrivet 19/6-21


Slangbella, för hobby eller som rent vapen, lek eller tävla seriöst…

slangvb

Eget hantverk som barn, ja det hände man täljde till en slangbella och med gummi fick till en sak man kunde skjuta prick med.

Vad är detta? Jo, slangbella eller slangbåge är ett mekaniskt projektilvapen som består av en klyka, Y-formad och någon form av elastiskt material, som ex. en bit gummislang. När den görs som vapen ibland är det vanligt den görs av stål och förses med armstöd.

På engelska benämns den – slingshot, ibland med tillägg catapult, ett märke Black Widow. Andra förekommande namn på denna och liknande kan vara, shanghai, flip, bean shooter – alla är en form av ett litet handdrivet projektilvapen.

Slangbellan används för att skjuta iväg stenar och liknande projektiler. Barn gör den ibland som leksak av trä och gummiband. I Sverige räknas slangbellor som vapen och har en åldersgräns på 18 år.

Historiskt så kan man gå tillbaka till 1918, då man införde en Zip-Zip, av gjutjärnsmodell. Medan man senare tillverkade slangbellor på 1940-talet skapades också då – den nationella Slingshot Association, med huvudkontor i San Marino, Kalifornien, som organiserade slangbellsklubbar och rikstäckande tävlingar.

blackwido

Slingshots har använts som ett militärt vapen, men i första hand av gerillastyrkorna grund av de primitiva resurser och teknologi som krävs för att konstruera ett vapen. Sådana gerillagrupper (före invasionen av Irak 2003) så släppte Saddam Hussein en propagandavideo som visar slangbellor som ett möjligt upprorsvapen, att användas ex mot invaderande styrkor (inräknat Irländska republikanska armén).

Jag funderade på ordet slangbella, och jag fann märkligt att – Bella F1 är en mycket pålitlig slanggurka med lång skördesäsong. Fast troligen en slump.

Slangbellan görs som vapen ibland av stål och förses med armstöd. Barn gör den ibland som leksak av trä och gummiband. Den har använts av många som ett jaktvapen att jaga fåglar och småvilt med.

Slangbellan är dock inget tillåtet jaktredskap i Sverige och jakt-slangbellor har oftast en hållare på snodden/bågsträngen – där kulan skall placeras.

Placerar man då en specifik ”godkänd kula” av optimal vikt och struktur precis där det är tänkt och drar på rätt sätt – alltså skjuter precis som det är tänkt – så ska den träffa precis på det man siktar. Nämnt av någon, på forum.

Och – kulturen har också ett pris, varje år delar BUS ut ett, Slangbellan, till den bästa debutanten i barn- och ungdomsboksgenren. BUS tillvaratar barn- och ungdomsboksförfattarnas intressen och för dem vidare inom Sveriges Författarförbund. Debutantpriset är – på 30 000 svenska kronor. Bilden visar en Black Widov för tävling. En traditionell. Nu vet du 🙂

Källor:
forfattarforbundet.se
sv.wikipedia.org
solware.co.uk
en.wikipedia.org

Uppdat. 20/7-19.


Ekorren i granen, vad säger visan om tallegren han besöker…?

 

 

Visan som diskuterats har sina svar, om än med lite ”felaktigheter”. Alice Tegnér skrev 1892 den kända barnsången. Hon levde 1864 – 1943. Hon har inte bara skrivit sånger för barn utan även medverkat vid redigeringen av allsångshäftet ”Sjung svenska folk”.

Många av illustrationerna till sångerna gjordes av Elsa Beskow, även hon boende i Djursholm. Många av Beskows illustrationer innehöll ekorrar, och även ett par av hennes sagor handlade om ekorrar.

Barnsången så?

Ekorrn satt i granen
skulle skala kottar
fick han höra barnen
då fick han så bråttom
hoppa han på tallegren
stötte han sitt lilla ben
och den långa, ludna svansen

Alla undrar, satt i granen….. hoppa han på tallegren? Man anser att ekorren inte kan sitta i en gran och i nästa ögonblick hoppa på en tallegren. Men på dialekt kunde ”tall” även avse granris. Granris kunde hackas för att blandas i gödseln ”hacka tall”.

Att ”talla” innebar att strö hackat granris på golvet eller att lägga granris på en kolmila för att stybbas. På småländska innebar ordet ”tallris” (tåll-rais) det vi idag kallar granris.

Hur mycket Alice Tegnér tänkte på dialekten är ej säkert, men hon lät ekorren hoppa mellan gran och tall. Att tallen står nära är inget konstigt, dessutom ska det rimma. Visan publicerades ju första gången 1892. Båda träden tillhör f.ö. familjen tallväxter.

Barnsången?
Ett flertal musikinspelningar har också gjorts av sången, den första redan 1909. Obs! Visans originaltext omfattar endast en vers. Senare har två ytterligare verser tillkommit. Andra versen redan på 1920-talet och den tredje betydligt senare. Båda dessa ytterligare verser är efterhandskonstruktioner som – inte är skrivna av Tegnér.

ekorre

Ekorren?
Ordet ekorre har en svårtydd etymologi och det är inte entydigt att namnet har samband med ek, förleden kan komma av ett äldre ord för ”rörlig” eller vara ljudhärmande. Dialektala namn på ekorren är bland annat granoxe, gråskinn, kurre, furufnatt och fnatt. Det svenska ordet för ekorre har sitt ursprung i det fornnordiska ordet ikorne eller ikorn.

Under antiken antogs att ekorren har sin långa svans för att ge sig själv skugga. Därför kallades djuret på grekiska för skiuros (’skuggsvans’), som även återfinns i släktets vetenskapliga namn. En pigg liten krabat som jag själv fångade på foto häromdagen då den åt torkade bär i – ett träd, varken gran eller tall. 🙂

Källor:
faktoider.nu
sqata.se
sv.wikipedia.org