Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08 -MINST 4-5 GGR VECKAN! 2800 inlägg. Carpe diem.


Okänd död av Alexander den store, en död som förändrade historien…

Alexander den store

Många kungligheter har dött på okänt vis, en var denna Alexander.
Alexander den store eller Alexander III, född 20 juli 356 f.Kr. i Pella, död 10 juni 323 f.Kr. i Babylon, var kung av antika kungariket Makedonien, från år 336 f.Kr. till sin död. Under sin uppväxt fick Alexander en bred utbildning och under en tid var Aristoteles hans lärare.

Om sin faders död?
Alexander var bara 20 år gammal när hans far Filip blev mördad under en bröllopsfest i oktober 336 f.Kr.. Det har spekulerats ifall Alexander och hans mor Olympias var inblandade i mordet på något sätt. Direkt efter Filips bortgång lät Antipatros, en av Filips trogna officerare, armén utropa Alexander till kung. Alexander agerade snabbt för att befästa sin ställning som kung innan hans motståndare hann ingripa. Bland annat lät han direkt avrätta två personer för mordet på Filip.

Stor krigare:
Han är en av världshistoriens främsta fältherrar och erövrade bland annat Persien och Egypten och förde erövringskrig till Indien. Erövringarna gav upphov till den så kallade hellenismen, den epok då det grekiska språket och den grekiska högkulturen spred sig ända till Indien. När Alexanders rike var som störst sträckte det sig från Adriatiska havet i väster till Indien i öster. Under hela sitt liv försökte Alexander efterlikna den grekiska mytologins största krigare Akilles och Herakles.

Lite udda då?
Alexander införlivade även trupper från andra folkslag i sin armé och uppmuntrade äktenskap mellan sina män och perserna. Han anammade persiska traditioner, såsom klädedräkt, och akemenidisk hovceremoniel.

Utseende på den snart 22-årige härföraren?
Alexander var kortvuxen, sannolikt strax under 170 centimeter, men muskulös och med god fysik. Det vågiga ljusbruna håret räckte nästan ned till axlarna och var struket bakåt med mittbena. Han hade polisonger men inte skägg, till skillnad från många av sina samtida.

Sammantaget ger Alexanders fysiska attribut en inte helt smickrande bild av hans utseende. Få i samtiden torde ha betraktat honom som stilig. Han var ljushyad (vit hy var ett tecken på kvinnlighet), inte särskilt lång, sned i halsen och talade med en hes och skärande röst. Vidare hade han vattniga ögon, pannan var hårt rynkad och hans uppsyn har beskrivits som skrämmande. Men oj då….

Alexander-The-Great2

Minns hästen Bukefalos:
En känd historia var att under Alexanders barndom fick han sin berömda häst, Bukefalos, som följde honom ända bort till floden Indus. Namnet Bukefalos betyder oxhuvud och syftade troligen på att hästen lär ha haft ett stort huvud med en bred panna. Det sades även att hästen hade ett obs. glosöga.

Men Bukefalos var en vacker häst som var svart med en vit stjärna i pannan. I en del historieböcker står det även att Bukefalos var vit. Han var stor i jämförelse med dåtidens andra hästar. Kung Filip köpte honom år 343 f. Kr för 13 talenter. Tyvärr dog följeslagaren under fälttågen i Indien, men det finns fler versioner.

För med Bukefalos drog Alexander ut på många krigståg. När Bukefalos dog, under slaget vid Hydaspes år 326 f.Kr i en strid mot stridselefanter, begravdes han under hedersbetygelser. En del säger att det sista han gjorde var att föra sin ägare, Alexander den store, i säkerhet. Andra källor säger att Bukefalos överlevde skadorna och levde tills han blev 31 år. På platsen där graven sattes grundade Alexander staden Bukefalia till heder åt sin kära springare. Välj själv det mest troliga.

alexanderkrig

Döden?
År 327 f.Kr inledde Alexander ett fälttåg som syftade till att erövra ytterligare områden österut. Men vid floden Indus i nordvästra Indien hade hans soldater fått nog och vägrade fortsätta. Alexander blev därmed tvungen att inleda ett återtåg hemåt. På hemvägen västerut, vid återkomsten till staden Babylon, insjuknade Alexander i feber efter ett fylleslag där han drack stora mängder vin. Tolv dagar senare var han död. 32 eller 33 år gammal.

En annan teori:
Omständigheterna för kungens död var konstiga. Denna teori antydde att Alexander hade förgiftats. Man har fört fram flera olika hypoteser om den exakta dödsorsaken, däribland överdosering av en stärkande medicin gjord på växten Helleborus (julros), malaria, tyfoidfeber, förgiftning, West Nile-feber (encefalit), lungsäcksinflammation och leverskador efter alkoholmissbruk.

Enligt vissa versioner av legenden ska huvudpersonen till och med hittat livets källa, men avböjt att dricka från denna. Kanske var det dumt med tanke på den bild av Alexander som framträder i den medicinska litteraturen. Här möter vi ingen gudom, utan i stället en kolerisk, svårt traumatiserad alkoholist med bland annat magsår och missbildad kotpelare, som avled i sviterna av feber. Kanske så.

Alexander den storestaty

Samlat:
Han lät grunda staden Alexandria i Egypten, som redan under antiken kom att bli en av de största och viktigaste städerna runt Medelhavet. En av de mer vågade teorierna är att venetianska handelsmän på 800-talet förde kroppen till Venedig och att Alexander i själva verket ligger begravd under högaltaret i Markuskyrkan.

Källor:
sv.wikipedia.org
so-rummet.se
lakartidningen.se
ne.se
militarhistoria.se


Om covid-19, handhygien och – vaccinets hållbarhet i tid ännu ej känd.
Blogginlägget nedskrivet 11/9-21

Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns).
Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Vet man hur Gustav II Adolf dog, i dimman, vem var ”skyldig”…?

gust death-of-king-gustav-ii-adolf

Jag har ett datum i huvudet, 1632, slaget vid Lützen – men vad som egentligen skedde i dimman minns jag ej, därför en återblick och med mer nära fakta. ”Lejonet från Norden” – ”Protestanternas räddare” – ”Den Nye Augustus” – ”Det sista världsrikets härskare” och ”Goterkonungen Berik – Erövraren” var några av de snygga titlar Gustav begåvades med.

Han föddes 9 december 1594, var Sveriges kung 1611–1632. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar, då han förnyade krigskonsten. Han tyckte om faran, trivdes i fält och var duktig – bl.a. var han en utmärkt artillerist: När den svenska armén under sin marsch mot München 1632 slog sig över Lech stegade kungen krutstänkssvärtad och uppenbart road runt bland pjäserna och avfyrade ett sextiotal skott själv.


Mer om Gustav:
Språkkunskaper var vid den här tiden sedda som mycket viktiga, och prinsen hade två modersmål, tyska från moderns sida och naturligtvis svenska. Gustav Adolf lärde sig också först att skriva på tyska. Så småningom lärde han sig även att tala holländska, franska, italienska och latin flytande. Han förstod även spanska, engelska och den skotska dialekten, en del kunskaper hade han även i polska, ryska och grekiska. Gustav Adolf undervisades även i ämnen som retorik (talekonst) och naturligtvis i krigskonsterna.

Tyskan tycks även ha varit den kungliga familjens ”hemspråk”. Gustav II Adolf skrev på tyska till sin mor, som var tysk prinsessa. Men framför allt var tyska det religiösa språket. I det politiska livet var tyskan självklar. Många av de nyintroducerade adelsmännen var tyskar. Men språken blandades friskt. I adelsståndets riksdags-förhandlingar talade ledamöterna det språk som kändes naturligt för dem.


Slaget?
Jag ska försöka återge slagets olika skeden. Tillbaka till Lützen.
”Tidigt på morgonen red Gustaf Adolf ut att öfverse slagordningen. Han var klädd i elghudskyller med grå öfverrock; när man uppmanade honom att på en sådan dag nyttja harnesk, svarade han: »Gud är mitt harnesk.»
Omkring klockan 9 ställde den svenska armén upp sig inför slaget.

Morgondimman som legat tät då de svenska trupperna hade ryckt fram hade bara förtätats under förmiddagen, men omkring klockan 11 började dimman lätta, så att striden kunde börja, och båda sidor öppnade eld med sitt artilleri. Kungen red förbi lederna, ropande: »i dag, gossar, skola vi göra slut på alla våra besvär»; och två gånger snafvade därvid hans häst. När konungen gaf order till anfall, hopknäppte han händerna och utropade: »Jesu, Jesu, hjälp mig i dag strida till ditt heliga namns ära!»

Och vad hände?
En sägen säger att en ”kejserlig musketör träffat honom med med silfverkula; visst är att konungens vänstra arm blef krossad och att han sökte dölja sitt sår, men snart, mattad af blodförlust, bad hertigen af Lauenburg, som red vid hans sida, att obemärkt föra honom ur striden. Dock i stridens tummel framstörtade motståndare fram och i spetsen för dem Moritz von Falkenberg, som igenkände konungen och sköt honom genom lifvet, under utrop: »dig har jag länge sökt!»

Gustav II Adolf

Och strax därpå föll Falkenberg själf för en kula. Och då har konungen vacklat i sadeln och bedt hertigen rädda sitt eget lif; och hertigen har fattat honom om lifvet för att stöda honom, men i samma ögonblick har hela svärmen af fiender rasat öfver dem och skilt dem åt.

Ett pistolskott har afsvedt hertigens hår, konungens häst har blifvit skjuten i halsen och stegrat sig, och Gustaf Adolf har sjunkit ur sadeln, släpats ett stycke i stigbyglarna och därpå blifvit liggande. Den unge pagen Leubelfingen från Nürnberg har bjudit honom sin häst, men icke förmått uppresa den fallne.

Några kejserlige ryttare ha kommit till stället och frågat hvem den sårade var, och då Leubelfingen ej velat svara, har den ene ränt honom värjan genom lifvet, den andre skjutit konungen genom hufvudet; hvarefter andra på dem aflossat än flera skott och båda blifvit liggande under högar af lik; men Leubelfingen lefde ännu några dagar därefter att för eftervärlden berätta den store Gustaf Adolfs sorgligt oförgätliga hjältedöd.”

Skadan detaljerat?
Gustaf fickmottaga ett skott som träffade armen och han fick släppa värjan. Nytt skott och då slog kulan in under det högra skulderbladet, trängde in i lungan och ledde till svåra blödningar. Ännu ett skott. En kula träffade Streiff i manken. Hästen stegrade sig. Kungen gled ur sadeln på den vrenskande hästen, fastnade med ena fotens sporre i den vänstra stigbygeln, släpade ett kort stycke efter den oroliga hästen men blev till slut liggande på rygg. Han levde fortfarande.

Tre kejserliga ryttare dök nu upp. De satt av. En av dem körde en pansarstickare i kungens bröst. En annan genomborrade hans vänstra arm med sin värja. De tre ryttarna försvann därefter bort.

En stund senare uppenbarade sig Ottavio Piccolomini på platsen, ditlockad av ryktena att den svenske kungen blivit dödad. Men Gustav Adolf levde då fortfarande. Piccolomini såg den blodiga gestalten som ännu andades. Några ryttare plundrade kungen. En av dem gav Piccolomini hans kyller, en krigare från Götz regemente tog kungens ring, halskedja och klocka. Sedan gav de den liggande mannen med den stora magen och bockskägget ännu några stick. Ett sista skott. Det femte. Någon satte sin pistol mot mannens högra tinning och tryckte av. Gustav Adolf var död.” Groteskt.


Samlat?
En tuff kamp, den 6 november 1632, platsen inte långt från den tidigare segerplatsen i slaget vid Breitenfeld. Kort, slaget startade vid 11-tiden på f.m. då dimman lättat. Den som först – sköt kungen var den kejserliga officeren Moritz von Falkenberg som träffade honom. Slaget vann svenskarna även om kungens död innebar en stor politisk försvagning för Sverige.

gustvstreiff

Hästen:
Streiff var Gustav II Adolfs stridshäst, som han red i slaget. Streiff, som var en oldenburgare, avled 1633 i Wolgast och finns idag att beskåda i uppstoppat skick på Livrustkammaren i Stockholm och den ingår i Livrustkammarens logotyp. Det är den bäst bevarade och äldsta uppstoppade hästen som idag finns på ett museum, dock lite mindre då dess första träkropp var aningen liten när man stoppade upp hästen. Streiff som alltså överlevde skadan i slaget, kanske ett halvår till…

Begravning:
Gustav II Adolf begravdes den 22 juni 1634 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, där han året innan han gick ut i det tyska kriget själv hade utsett sin grav.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, håll avstånd, var fortfarande – rädd om alla dina medmänniskor. Smittan finns!

Källor:
runeberg.org
peterenglund.com
home.swipnet.se/~w-15699
spraktidningen.se
sv.wikipedia.org
bibblansvarar.se
en.wikipedia.org

Blogginlägget nedskrivet 8/7-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


2 kommentarer

Fantasislottet i Tyskland – Neuschwanstein i Bayern, som Ludwig II ville ha för rekreation…?

nensl

En otrolig skönhet detta slott – och historien bakom, Neuschwanstein, i bergen ovanför Hohenschwangau, Bayern, Tyskland, byggt för Ludwig II (svensk stavning med v), som en plats för återhämtning. Kungen var ett barn av romantiken och ville bygga ett medeltida slott – fast mycket större och häftigare än man kunde göra på medeltiden och med moderniteter. Hans lilla slott som han växte upp i kallades för Schwanstein och det nya ska självklart heta Neuswanstein, Nya svanborgen och det skulle bli mycket större.


Ludvigs uppväxt?
Han växte upp i en mental sagovärld och var fascinerad av riddartiden som ung, och tidigt fastnade han för Wagner och hans berättelser med musiken. Hans far kung Maximillan II gick hastigt bort, och han blev Kung Ludvig II vid 18 års ålder år 1864.


Fakta om kungen:
Ludvig II (Ludwig II), föddes 25 augusti 1845 på Schloss Nymphenburg i München, död 13 juni 1886 (drunkning) i Starnbergsjön, var kung av Bayern 1864–1886. Tvärtemot vad många kanske ansåg så tyder mycket på att den unge kungen inte alls var någon verklighetsfrämmande person utan en fullt rationell politiker som i mångt och mycket följde i faderns politiska fotspår.

Det sägs att byggandet av slotten Linderhof, Neuschwanstein och Herrenchiemsee höll på att göra Bayern bankrutt men detta är enbart en myt, egentligen använde kungen sina egna pengar till att finansiera slotten, vilket dock innebar att Ludvig personligen drog på sig stora skulder.

neuschwanstei

Under de sista åren av sitt liv led han av vad som troligen var social fobi och höll sig borta från offentligheten, han gjorde till vana att vara uppe på nätterna, vilket gav honom smeknamnet Månkungen. Ludvig gifte sig aldrig och hade inte några kända älskarinnor. Det är känt från hans dagbok och privata brev att han hade homosexuella begär. Han var nära vän med män såsom stallmästaren Richard Hornig, ungerske teaterskådespelaren Josef Kainz och hovmannen Alfons Weber. Man vet även att han hade förbindelser med ett flertal andra män under sin livstid.

Ludvig II efterträddes av sin bror Otto I av Bayern som var förklarad sinnessjuk redan 1872. Regentskapet togs därför om hand av farbrodern Luitpold av Bayern.

Slottet:
Neuschwanstein uppfördes med början 1869. Slottet ses som förebilden för – Disneys Törnrosaslott. Det är ett av världens mest kända slott och ett vanligt motiv på pussel och affischer. Slottet är ett så kallat Märchenschloss (tyska för ”sagoslott”). Inspiration till detta gick Ludvig II från borgen Wartburg i Eisenach. Slottet var nominerat till finalen av världens sju nya underverk men fick vid omröstningen 2006 inte någon plats på listan.

Video över slottet – ut- och insida, 4 min 55 sek.
NEUSCHWANSTEIN CASTLE!
https://www.youtube.com/watch?v=1N8XvvMWCpQ

neuschwanstein

Området:
På platsen där slottet ligger idag låg tidigare borgarna Vorder- und Hinterhohenschwangau (översatt främre och bortre Hohenschwangau). Vid kung Ludwigs tid var det endast ruiner som återstod av de gamla borgarna och allt gammalt byggnadsmaterial transporterades bort för att lämna plats till grunden för det nya slottet.

Slottet ligger uppe på en brant höjd några hundra meter ovanför byn. Entréporten nås via en brant, slingrande väg. Den tekniska standarden var för sin tid hög; i källaren byggdes ett koleldat centralvärmesystem och slottet utrustades även med telefon som var kopplad till det närbelägna slottet Hohenschwangau, där Ludwigs mamma bodde. Det sägs att de talade med varandra i telefon flera timmar varje dag.

neusludvig

Kungens slut:
Den 11 juni 1886 arresterades kung Ludwig II i sin säng och fördes iväg från Neuschwanstein med psykiatern Bernhard von Gudden till slottet Berg vid Starnbergsjön. Två dagar senare hittades de båda drunknade i sjön. Omständigheterna kring dödsfallen är fortfarande inte klarlagda. Mord?

De ofullbordade delarna av slottet förblev ofullbordade och sju veckor efter Ludwigs död öppnades slottet för allmänheten. Han hade bott där, av och till, bara sex månader totalt.

Sagokungen, eller månkungen som han också kallades, arresterades 1886 på grunder som ingen vet idag, men de högt styrande hade fått nog med en kung som knappt gick ut och bara byggde slott för nationens pengar.


Personalen?
Först ville kungen ha alla moderniteter som centralvärme, rinnande vatten och elektriskt ringsystem för betjäningen. Tjänstepersonalen var inkvarterade på första våningen i slottet. Deras rum har bröstpanel och möbler i ek. Två personer bodde i varje rum och minst 10-15 personer var alltid i tjänst för att hålla efter slottet. När kungen vistades på slottet mer än fördubblades personalstyrkan.


nensl

Kuriosa?
För att se slottet inuti måste man köpa en biljett för en guidad tur (12 euro/person – idag runt 130 kr.)

Sagoslottet har 360 rum och 346 av dessa blev aldrig klara och är inte klara än idag. Tanken infinner sig över den korta tid det kom till kungens användning och – vilket slit för byggfolket…

Källor:
instagram.com
sv.wikipedia.org
freedomtravel.se
britannica.com
youtube.com


CORONA:
Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var fortfarande – försiktig.
Blogginlägget nedskrivet 18/10-20
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).
Ev skrivfel kan ske, källor från ex. utland kan skapa det, men ändrar snarast 🙂