Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08 -MINST 4-5 GGR VECKAN! 2800 inlägg. Carpe diem.


Böner – vet du vad siffrorna 24-7 står för…?

Själv stötte jag på sifferkombinationen och undrade som alltid, vad betyder de? De står för – latinska – Laus perennis. Ledord är kyrka, tro, bön och svaret – evig bön. Det kristna bruket av kontinuerlig bön som utförs av en grupp. 24-7-Bön.

Silhouette of human hand with open palm praying to god

Hur det fungerar?
En församling ex. ber hela dygnet, 24 timmar, under en hel vecka, 7 dygn, de ber tillsammans och bruket av evig bön invigdes av arkimandriten Alexander (död cirka 430), grundaren av kloster Acoemetae. Så det är inte nytt direkt.


Laus perennis importerades till Västeuropa på St. Maurice Abbey i Agaunum, där den bedrivs, dag och natt, med flera körer som efterträdde varandra i recitation av gudomliga ord , så att bönen fortsatte utan avbrott. Akoimetoi (”Sleepless Ones”), munkar som bad ”i kloster i omgångar delade på tjugofyra timmar för att fylla varje – timme.”

24-7 bön sverige2

Invigningen av Laus perennis vid Agaunum circa år 515 var i samband med en högtidlig ceremoni, och en predikan av St. Avitus och togs upp av munkarna i Remiremont Abbey och Laon Abbey, även om klostret Agaunum hade upphört att utöva den från början av det nionde århundradet.

De olika katolska orderna med nunnor som ägnar sig åt ständig tillbedjan av sakramentet kan ses som en modern variant på detta tema, som vanligtvis handlar om att ha minst två medlemmar av klostersamfundet alltid är närvarande i bedjande, tyst kontemplation av det heliga sakramentet (det vill säga, en invigd värd).

Dessa klostersamhällen kan själva se deras uppdrag som en del av en större, mer traditionella tempelorden, såsom Benedictine Sisters of Perpetual tillbedjan i Clyde, Missouri.


Idag?
Nutid – International House of Prayer (svenska ”Inter-nationella Bönehuset”) är en karismatisk och evangelisk, kristen, missionsorganisation som har sitt säte i Kansas City och Grandview, Missouri. Populärt brukar organisationen kallas IHOP eller IHOP-KC. Organisationen grundades 1999 av Mike Bickle. Man lägger starkt fokus på bön, tillbedjan, fasta och lärjungaskap. Sedan 19 september 2009 pågår bön dygnet runt, 365 dagar om året och cirka 2000 personer är involverade, otroligt!

24-7 bön sverige22

Den första, kända protestantiska kontinuerliga bönen var ”timvis förbön”av ”Moravian Bröder” i Herrnhut, Sachsen. Med början år 1727, bönen fortsatte 24 timmar om dygnet varje dag utan avbrott i över 100 år. Mähren Unity började denna ständiga bönvaka på nytt 1957 som en del av 500-årsdagens efterlevnad.


Idag är evig bön vanligt i många kyrkor. Många organiserar 24-7 bön-veckor som varar en eller flera veckor. Ännu en sak du lärt dig.

Sverige, digitalt?
Sverigebönen 24-7 är en digital plattform som knyter samman Sveriges kristna i bön och lovprisning dygnet runt. Alla med passion för Jesus, och som tror att bön och lovprisning kan ändra ett lands utveckling, är välkomna att vara med. Vår längtan är att få se bönealtaren resas upp över hela Sverige – sammanknutna i en bönekedja dygnet runt.
Länk vid intresse: https://www.sverigebonen24-7.com/

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var fortfarande – rädd om alla dina medmänniskor. Smittan finns ännu trots att vi märkt en nedgång, men tillfälligt? Var ännu försiktig.

Källor:
en.wikipedia.org
gemensambon.se
sv.wikipedia.org
sverigebonen24-7.com
dagen.se

Blogginlägget nedskrivet 1/9-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Munken Jöns Andersson Budde, medeltidens produktivaste skriftställare…

Jöns Andersson Budde

Återupplivar minnet av en man som inte många vet om. Jöns Andersson Budde var en författare och munk i Nådendals kloster tillhörande Birgittinorden, levde ca 1437-1491. Budde var verksam vid klostret från 1462 till sin bortgång. Eld har förstört det mesta av den tidiga litteratur som den finska kyrkan och klostren måste ha producerat.

kyrka

Han var den första kända finländska författaren, en franciskansk munk som bodde i Brigittenklostret i Naantali, han är främst översatt från latin till svenska, men han skrev också några saker av sig själv. Codex Aboensis som förmodligen skrivits i Åbo på 1440-talet är en viktig samling av lagtexter. Missale Aboense tryckt 1488 för den finska kyrkan är en vacker bok och en källa till det medeltida finska religiösa livet.

Väldigt lite är känt om Jöns Budde, han kallade sig i originalhandskrifterna ”Jönes Budde” eller ”Jönes Ræk”, även kallad Räk eller Räck, troligen finländsk, översättare – och fadern hette Anders, men troligen talade Jöns Budde mellanösterbottniska. Han är en av den svenska medeltidens produktivaste skriftställare.

Han översatte vad man vet endast från latinet, som han väl behärskade. Han översatte till svenska och återberättade helgonlegender såsom Viridarium celeste sancte Birgitte och Själens kloster.

Efter Jöns Budde finns hans egenhändigt skrivna volym, Jöns Buddes bok, innehållande översättningar av Lucidarius, Sankt Bernhards betraktelser, Sankta Justina och trollkarlen Cyrpianus, Tundalus, Guidos själs uppenbarelse, Den usla biskopen Udo och Heliga fru Karin med mera.

Buddememoria

Budde översatte några av Gamla testamentets böcker till svenska: Ruts, Judits och Esters bok, samt Mackabéerböckerna. En övers, av “Viridarium celeste sanctae Birgittac” gick förlorad vid Abo brand1827. Det är också uppenbart att Jöns med förkärlek framhävde mannens roll i birgittinorden – ibland på ett sätt som inte motsvarade ordalydelsen i originaltexterna. Nu vet vi 🙂

Källor:
ne.se
sv.wikipedia.org
svenskuppslagsbok.se
sanctabirgitta.com
runeberg.org