Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer!


Kärnvapen – vilka länder har det, hur mycket av detta ..?

kärnvapan

En kärnvapenmakt, står för en stat som besitter kärnvapen. Ett otrevligt ämne som man ändå kan skärskåda mer.
Det finns för närvarande 8–9 länder i världen som har detonerat kärnvapen. Enligt internationella icke-spridningsavtalet ska kärnvapenmakter sörja för att inte sprida kärnvapen till andra stater, och icke-kärnvapenmakter ska avstå från att skaffa dem. Klara papper?

Antal – känt?
Det anses finnas 13 355 kärnvapen i världen idag. Ryssland och USA har 6 370
respektive 5 800 var. Frankrike har 300, Kina 290, Storbritannien 215, Pakistan 150,
Indien 130, Israel 80 och Nordkorea tros ha 20 kärnvapen. Antalet aktiva varierar och – listan är det som är känt. Antalet och när den första testades av landet.

Många kärnvapen har provsprängts men endast två – har använts i en väpnad konflikt. Under andra världskriget fällde USA atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6:e och 9:e augusti 1945. Beräkningar visar att 213 000 människor dog direkt till följd av de två bomberna. Otäcka minnen.

Hur många atombomber har testats?
Enligt organisationen CTBTO har cirka 2060 kärnvapenprovsprängningar gjorts sedan USA gjorde det första testet 1945. Över 500 provsprängningar har gjorts i atmosfären eller under vatten. Resten av provsprängningarna har gjorts under jorden.

kärnvapen

Hur verkar kärnvapen?
Det dödar direkt och på sikt. När ett kärnvapen detonerar blir hettan så intensiv att kroppar helt kan förångas. Tryckvågen kan slita sönder byggnader och kroppar flera mil bort. Stora mängder radioaktiv strålning uppstår, som både dödar direkt och ger långsiktiga strålningsskador och cancer.

Genom icke-spridningsavtalet (NPT, Non-Proliferation Treaty) slöts en kompromiss. Inga fler länder skulle få skaffa kärnvapen och de som redan hade skaffat skulle avskaffa sina.
Endast fyra länder står utanför NPT. De har lyckats bromsa risken för spridning av
kärnvapen. Endast Pakistan, Indien, Israel och Nordkorea står utanför NPT och har
tillkommit som kärnvapenstater.

Vid översynen år 2000 intygade kärnvapenstaterna att de gjort ett ”otvetydigt åtagande om nedrustning”. 2010 konkretiserades detta i en plan. Men sedan dess har inga nedrustningssteg tagits.Tragik.


2017 antogs ett kärnvapenförbud. Kärnvapen har till skillnad från andra
massförstörelsevapen (som kemiska och biologiska vapen) inte förbjudits i internationell lag. Sommaren 2017 röstade dock 122 stater, en klar majoritet av FN:s medlemsstater, för att det ska finnas ett avtal, TPNW, som förbjuder kärnvapen. tidigare kärnvapenmakter. Kazakstan, Ukraina och Belarus (ska enligt avtal ha lämnat sina före detta sovjetiska kärnvapen till Ryssland). Sydafrika (genomförde provsprängning under sent 1970-tal; förstörde sina vapen under tidigt 1990-tal).

Svåra tider, kriget i Ukraina har öppnat upp Europa, med rädslor. Troligen använder Ryssland mindre, så kallade taktiska kärnvapen för att försöka avsluta konflikten – särskilt om offensiven går dåligt. Dessa kan användas på slagfältet eller mot exempelvis en militär flygbas. Målet kan också vara ett helt obefolkat område.

De skulle kunna sätta in ett litet kärnvapen mot en öde plats som en öken eller över havet för att visa: ”Titta, vi är beredda att använda kärnvapen.” Alltså en desperat åtgärd men ändå väldigt begränsad jämfört med ”domedagsscenariot”.

Vem vet? Otäckt ämne, men kunskap gör att vi förstår mer om vad som pågår… Enligt wikipedia.org pågår 2021-2022 18 olika konflikter eller krig, med olika antal dödade. Bland de större nämns:
Tigray-kriget, Etiopien, som även berör Sudan.
Jemenkrisen(en) inklusive Huthi-konflikten och Militärinterventionen i Jemen.
Burmesiska inbördeskriget.
Konflikten i östra Ukraina med Rysk-ukrainska krisen 2021–2022 och Rysslands invasion av Ukraina 2022.

Källor:
fn.se
sv.wikipedia.org
laromkarnvapen.se
fof.se
nyteknik.se

Blogginlägget nedskrivet 20/5-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Area 51 har en motsvarande bas i – Ryssland, hemligheter…?

city40

Vi tar fakta från början. Area 51 är den icke-officiella benämningen på en amerikansk militärbas tillhörande USA:s flygvapen belägen i Lincoln County i delstaten Nevada på den uttorkade sjöbottnen Groom Dry Lake i Mojaveöknen cirka 200 km norr om Las Vegas.


Ryssland City 40?
Ozersk, kodnamn City 40, var födelseplatsen för det sovjetiska kärnvapenprogrammet. Nu är det en av de mest förorenade platserna på planeten – så varför så många invånare ser det fortfarande som ett inhägnat paradis? Ozyorsk eller Ozersk är en stängd stad i Chelyabinsk Oblast, Ryssland . Befolkning: 82 164 invånare. (2010 folkräkning). Restriktioner – innebär resor till och från staden samt boende. Majak, en stor upparbetningsanläggning för kärnavfall, är belägen inom stadens område och är anledningen till dess speciella status. En stor olycka inträffade i anläggningen 1957.


Så vad är City 40?
Först och främst kommer staden 40 att inte visas på några kartor, och därutöver får inga utomstående tillåtas, när du var på insidan staden, blev du kvar där. Enstaka besök utanför kan medges. Här föddes man, levde sitt liv och dog i Ozersk utan att någonsin sätta en fot utanför stadsmuren. Det var inte förrän på senare tid som västvärlden ens har blivit medveten om Ozersk, och det togs ett modigt beslut att dokumentärt skaffa fakta, man hade med smygvägen, kameror in genom de tungt bevakade grindarna för att någon bild av staden. Dokumentären har gått i SVT.

Byggnationer på City 40 började 1948 i en knappt bebodd plats i Uralfjällen, cirka 7,2 mil från staden Chelyabinsk. Och Ozersk var inte ens med på några kartor fram till 1991. Stadens vapensköld avbildar en flammig färgad salamander.

Grundades?
Den grundades på Irtyashs stränder 1947. Fram till 1994 var det känt som Chelyabinsk-65, och ännu tidigare, som Chelyabinsk-40 (siffrorna är de sista siffrorna i postkoden, och namnet är den närmaste storstaden, vilket var en vanlig praxis att ge namn till stängda städer). Kodnamet City 40 var födelseplatsen för kärnvapenprogrammet efter andra världskriget. 1994 beviljades staden status och omnämndes Ozyorsk, sägs det, osäker källa. Inom ramen för administrativa avdelningar är den tillsammans med sex landsbygdsområden inbyggda som staden Ozyorsk.

Ozyorsk

Tidigare?
Ozyorsk ovan och den omgivande landsbygden har varit kraftigt förorenad av industriföroreningar från Majyak sedan slutet av 1940-talet. 1957 var Majak-anläggningen platsen för en stor katastrof, bland alla andra sådana olyckor, som släppte ut mer radioaktiv förorening än Tjernobyl.

Förutom de radioaktiva riskerna är den luftburna bly- och partikelhalten i Ozyorsk (tillsammans med en stor del av industriländerna i Ural) ungefär lika med de nivåer som uppstått längs trafikerade vägar i den tid som föregår blyfri bensin och katalysatorer – på grund av närvaron av många bly-smältverk .
Tillsammans med Richland, Washington, var dessa de två första städerna i världen att producera plutonium för användning i atomvapen, i kalla krig.

Det står beskrivet att folk var utsatta för katastrofen. Den genomsnittliga personen som bodde i Ozyorsk, 8 km från Mayak Nuclear Facility, hade en långvarig radioaktiv börda på sin kropp. Rapporterna indikerade att människor som bor i det drabbade området under den tid då katastrofen ägde rum, och deras avkommor har utvecklat problem med reproduktiva funktioner, dödlighet, åldersstruktur och könsdeformiteter.

Staden där allt finns?
Från dokumentären såg allt ut som en vanlig stad, förutom att den omgavs av stängsel. Det finns sexton gymnasieskolor m.m.

Samira

Filmen?
City 40 är en dokumentärfilm om staden, av Samira Goetschel (på bild ovan), släppt i juli 2016. Samira film som undersöker Rysslands största hemliga kärnkraftsstad nominerades till flera utmärkelser inklusive: en Emmy Award för Outstanding Investigative Documentary (2017).

Läst 2018:
Franska TV-reportrar som arbetar i Ryssland har fått böter för att försöka hitta källan till ett radioaktivt moln som europeiska tillsynsmyndigheter hävdade härstammar från kärnkraftverket Mayak i Ural. Ryssland förnekar påståendena.

TV-personalen i Frankrike 2 försökte påstås få tillgång till Ozersk, den stängda ryska staden som husar kärnkraftverket Majak, utan tillstånd. Om sakfrågorna lär president Vladimir Putin ha invändningar om felaktigheter. Källor ja, men det finns alltid en risk för att fel uppstår. Mest troligt att det finns städer som inte finns, men ändå finns?

Källor:
theguardian.com
en.wikipedia.org
sv.wikipedia.org
ranker.com
energy-reporters.com/environment
imdb.com

Blogginlägg sökt på början 2019, nedskrivet 13/9-19.