Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Babirusa, även hjortsvin ett hjortdjur som du ej känner till….?

Babirusa2

Jag gjorde det ej, men tog reda på svar. Hjortsvin (Babyrousa), även känt som Babirusa (indonesiska för hjortsvin), är ett släkte av partåiga hovdjur som förekommer på några öar i Indonesien. Tidigare räknades alla individer i släktet till samma art men sedan 2001 skiljs mellan fyra arter.

Utsidan?
Babirusa är den stora grisen med en massiv böjd bete, som finns på de indonesiska öarna Sulawesi, Wallacea, Togian och Sula. Sulawesi Babirusa har två par förstorade hundtänder eller betar och är den största av de tre arterna av Babirusa. Habitat: Regnskog och träskmarker.

Påfallande är djurens böjda huggtänder som är längre än hos andra svindjur. Hannarnas bete kan vara över 30 centimeter lång. Honornas huggtänder är betydligt kortare. Ibland växer dessa tänder i en båge tills spetsen närmar sig tandroten. De övre huggtänderna växer rakt upp genom huden medan de undre huggtänderna kommer ut vid munnens sidor. I sällsynta fall finns betar som går rakt fram liksom en dolk. Hannar har ofta avbrutna huggtänder på grund av deras intensiva strider.

babirusa25

Storlek?
Ett vuxet hjortsvin har en kroppslängd mellan 88 – 107 cm. Därtill kommer en 28 – 32 cm lång svans. Mankhöjden ligger mellan 65 – 80 centimeter och vikten går upp till 100 kilo. Huden är glest täckt med gråvita eller gulaktiga hårborstar och har på ovansidan en gråbrun färg. Undersidan och extremiteternas insida är ljusare och ibland vitaktig.

Jakt på?
Sedan länge jagas och tämjs hjortsvin av Sulawesis befolkning. En riktig domesticering är däremot inte möjlig då tama hjortsvin har problem att föröka sig. Den vilda populationen uppskattas till 4000 individer och listas av IUCN som sårbar.

Kuriosa:
Hjortsvin är de enda däggdjuren där en tand reguljärt bryter genom huden. Trots allt uppstår inga infektioner. För närvarande sker medicinska undersökningar hur det är möjligt. //
2006 rapporterade Köpenhamns zoo att en hjortsvinsgalt och en sugga av tamsvin hade fått avkomma, vilket förvånade forskare på området. De två arterna kommer från samma förfäder, men det är så länge sedan att arterna endast är gemensamma på underfamiljnivå. Experterna jämförde den osannolika händelsen med att en ko och en get parat sig och fått avkomma.

babirusa


Beskrivning: Stort svinliknande djur, med besynnerligt långa hörntänder i både över- och underkäke. Hörntänderna i överkäken genomborrar överläppens hud och växer uppåt och bakåt så kraftigt att de påminner om ett par horn, eventuellt så kraftigt att de tränger in i pannans hud. Kroppsvikten ligger på gott och väl 100 kg, kroppslängd på 100 cm samt en mankhöjd på 80 cm.

Jaktmetoder: Inhemska jägare jagar med fällor och fallgropar
Jaktbar i: Är officiellt skyddade, men jagas illegalt av inhemska jägare för köttets skull.

Källor:
walkthroughindia.com
en.wikipedia.org
jakt-resor.se
animals.sandiegozoo.org

Om covid-19, tänk på vaccinets hållbarhet i tid ännu ej känd. Blogginlägget nedskrivet 11/3-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Annorlunda fakta om djur få känner till, som järv, utternäbbmöss och bläckfisk med flera…

Vi alla vet mycket om djur så därav tänker jag berätta om några djur och sådant som inte är så känt? Svensk början.

Järven?
Järven är vårt mest okända och mest anonyma stora rovdjur. Den har ett problem med sitt rykte. I folktron sägs den vara en aggressiv lustmördare, ett omåttligt glupskt djur, som gärna dödar mer än den behöver. I själva verket är denna “den nordiska fjällvärldens hyena” främst en asätare.

En halvdålig jägare som hos oss i stor utsträckning lever av renar. Samernas renar. Men nu har några järvkullar sett dagens ljus även i garanterat renfria marker längre söderut. Där lever de gott på älgjakt. Människans älgjakt.


Vilka djur kan skratta?
Av de miljontals varelser på jorden är människor bara – en av tre arter som kan skratta, de andra två är schimpanser och råttor.

Råttors läten framkallas vid lek och kittling (råttor har kittliga områden) och andra situationer när råttor tros känna positiva känslor. Tyvärr kan vi människor inte höra deras skratt eftersom det är för högfrekvent för vårt hörselomfång. Men med hjälp av en fladdermusdetektor går det att minska ljudets frekvens till det hörbara området. I denna film förevisas fenomenet av Jaak Pankseep, en av de två forskare som upptäckte det.

Rats Laugh When You Tickle Them
https://www.youtube.com/watch?v=j-admRGFVNM&t=2s

Högsta landdjur?
Det högsta landdjuret är giraffen. Det kan enkelt titta in i ett andra våningsfönster. Halsen mäter cirka 1,8 meter och – väger cirka 272 kg.


Intelligenta bläckfiskar?
Ja, den är ett mycket intelligent djur. De har varit kända för att smyga sig på fiskebåtar och till och med öppna lastrummen för att äta betekrabborna. Bläckfisken har 3 hjärtan.

Den har ett centralt hjärta, som pumpar blodet genom den större delen av kroppen, och två mindre hjärtan som pumpar blod till och från gälarna. Och deras blod är blått när den lever men blir genomskinligt när den dör. Till skillnad från de flesta landlevande däggdjur är bläckfiskar byggda utan ett skelett med ryggrad. De lever hela sitt liv långt ner i havsdjupen, utan kontakt det lättillgängliga syret som finns i luften, vilket kräver ett effektivt sätt att syresätta koppen och den relativt intelligenta hjärnan.

Det är främst den tioarmade bläckfisken som är oerhört intelligent för att vara ett havslevande djur. Den åttaarmade bläckfisken sägs inte dela samma utmärkande förmåga att lösa problem. Bra veta om du vill prata med någon?


Prickig hyena har en könsdel XL!!!

Ja, det är seriös fakta, att en kvinnlig prickig hyena har den största klitorisen, eller ‘pseudo-penis’, av alla däggdjur. Honan saknar vagina och har en förstorad klitoris som ser ut som en penis, något man tidigare trodde orsakades av androgener. Senare forskning har visat att det troligen beror på morfogenesis och sexuell efterapning inom arten. Jaja, bara hanen vet det så…


Så – tanrekar:
Utternäbbmöss (Potamogalinae) är en underfamilj i familjen tanrekar.. Dessa djur är väl anpassade till ett liv i vatten och är oftast aktiva på natten. Namnet förtydligar däremot att utternäbbmöss liknar uttrar i utseende. Kroppen är lång och smal.

Potamogale velox har som vuxen en kroppslängd på 30 till 35 cm och en svanslängd på upp till 29 cm. Trots namnet är utternäbbmössen inte släkt med uttrar och inte heller med näbbmöss. Ha en god dag i juni, midsommardagen 🙂

Källor:
thefactsite.com
backlash.se
webmusic.nu
learnify.se
sv.wikipedia.org
djurskydd.org
djursajten.se
youtube.com


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som trots vaccin kräver allas noggrannhet. Obs använd helst munskydd – bland folk och med kollektivtrafiken.
Blogginlägget nedskrivet 3/6-21


Mården eller skogsmård känner vi alla till, men allt om och kring …

Martes martes1
Mården känner nog alla till, men frågor runt detta djur som, hur många arter finns det i Sverige? Hur gammal kan den bli? Vad lever den av och var? Vad kan den blandas ihop med? Svaren betar vi av 🙂

Mård – på latin Martes martes, egentligen heter den skogsmård, djur som lever i skogen. Närmaste släkting är sobel. Övriga nära släktingar inom släktet är stenmård, amerikansk mård och japansk mård. I regioner där mårdens utbredningsområde överlappas med sobelns (Martes zibellina) revir har hybrider av båda arter dokumenterats. Sobeln är lik men har större öron och längre och tätare päls.

Var finns den?
Den är ett mellanstort rovdjur i familjen mårddjur som förekommer i större delen av Europa, förutom på Island, men i delar av västra Asien, ex. i Portugal och i större delen av Grekland. I Storbritannien förekommer den endast lokalt, främst i de norra delarna. Utbredningsområdet sträcker sig österut till västra Sibirien och söderut till östra Irak och norra Iran.

När rävskabben började uppträda i Sverige ökade antalet mårdar. Speciellt i södra Sverige observerades en markant ökning. I samband med detta tog mården nya markområden i anspråk. När rävstammen återhämtade sig gick antalet mårdar åter tillbaka.

Finns var i Sverige?
I Sverige förekommer den i skogar över hela landet förutom på Gotland. I Sverige finns uppskattningsvis knappt 100 000 mårdar (2009). Mården har många bon i sitt revir. Det är främst håligheter i träd.

Hur låter mården? Länk, video.
https://www.riistainfo.fi/sv/videor/mardens-late/

Hur den ser ut?
Dess päls är mörk, brun eller brungrå med en ljus gulvit haklapp och den har en yvig svans. Vinterpälsen är tjockare och mera silkeslen och fötternas sulor täckta med päls under vintern. Mården har doftkörtlar vid buken och analkörtlar. Långa klor hjälper arten när den klättrar i träd. Oj, klättrar i träd. Ja, den är en skicklig klättrare men föredrar trots det att vistas på marknivå. Mården trivs bäst i varierad, gammal skog där tillgången på föda är stor. Mården undviker öppna ytor och jagar inte på öppna fält, eftersom risken för upptäckt är större där. Den trivs inte i samma område som räv.

Martes martes2

Storlek?
En fullvuxen mård mäter 35–58 centimeter, därtill kommer svanslängden på 16–28 centimeter. Variationen mellan olika populationer är ganska stor. Vikten ligger på 1,5–2,2 kilogram för hanen och honan lite mindre. Så runt 2 kg.
Hur gammal kan den bli?
I naturen kan mården bli omkring 10 år gammal – och i fångenskap når den 15 och mer sällsynt 17 års ålder.

Vad är mårdens föda?
Mården kan ta förvånansvärt stora byten som skogshöns men även leva på frukt och bär och – gnagare, ekorre, hare, fågelägg, insekter m.m.

Parning?
Parningssäsongen äger rum i juni till augusti. Vanligen får de tre ungar (2-6) och ungarna föds i mars till maj. Ungarna som föds i boet är i början blinda och hjälplösa. De öppnar sina ögon efter 34 till 38 dagar och börjar kort efteråt med fast föda.

Jagad?
Mården har jagats under mycket lång tid för skinnets skull, och av håren görs penselborst. Jakt sker med fällor och vid snö kan den även spåras till sin daglega. Den kan hotas i vissa regioner av skogsavverkningar och ibland faller mården offer för åtgärder som egentligen ska begränsa andra rovdjur. Hela beståndet anses däremot vara stabilt och mården listas av IUCN som livskraftig. Mården anses inte hotad i Sverige och jakt är tillåten säsongsvis.

Historiskt?
Arten förekom i Sverige under vikingatiden vilket indikeras av att ben från djuret hittats i Svarta jorden i Birka.

Nyhet?
Läst att år 2018 skedde detta:
”En ny däggdjursart för Sverige har bekräftats. En mård som sköts i en hönsgård i Skåne tidigare i år har bedömts vara en stenmård. Det är första fyndet i landet, enligt Svenska Jägareförbundet. Stenmården är något ljusare än vår vanligare skogsmård. Framför allt har den en vitare haklapp än skogsmårdens som är mer gulaktig, men stenmården kan också skiljas på något ljusare nos och att trampdynorna är utan hår.”


mardhunden

Mårdhunden?
Mården ska inte blandas samman med mårdhunden, där den senare inte är ett mårddjur utan ett hunddjur, på bilden ovanför. Den är ännu sällsynt i Sverige. Mårdhunden har kommit till Sverige via Finland, dit mårdhunden invandrat från Ryssland. Mårdhunden är en så kallad invasiv art, en art som sprider sig från sitt ursprungliga område till nya områden där den inte har några naturliga fiender.

I den nya livsmiljön kan de snabbt etablera sig och bilda stora populationer. Mårdhunden äter stora mängder bytesdjur som fåglar och groddjur. Så – i områden med många mårdhundar kan därför fågellivet och groddjuren bli hotade. Inte bra.

Mårdhunden farlig?
Läste om en man som blev attackerad i Luleå-trakten och den hoppade bl.a. upp och bet honom. Mårdhunden är känd för att spela död när den utsätts för fara, en snillrik försvarsmekanism. Men den här mårdhunden valde en annan och betydligt aggressivare taktik. ”Den gick till angrepp och bet i skorna så att det gick hål. Inte nog med det. Sedan började mårdhunden hoppa och hugga mot mannens ben.”

Mården, söt men inte alltid så rar (mot mindre djur) …

Källor:
sv.wikipedia.org
sva.se
riistainfo.fi
hn.se
natursidan.se
nsd.se

Blogginlägget nedskrivet 11/10-19

Obs blogginlägg med ÅSIKTER är ej mina om så ej anges. 🙂