Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Iran – Irak? Kan du hålla isär länderna, vad skiljer dem åt…? Del 2-2

msapiranirak

Jämförelser för att förstå mer? Om grannländerna jämfört. Del två, sist om resor till länderna?

Iran
Den islamiska republiken Irans styrelseskick bygger på den konstitution som antogs 1979 och landet är en teokrati med demokratiska inslag. De demokratiska inslagen består främst av att presidenten, parlamentet och ledamöter till lokala beslutsfattande organ utses i allmänna val. Dessa demokratiska institutioner är dock underordnade de religiösa makthavarna, och framför allt den högste ledaren, som inte utses genom val och som har närmast oinskränkt makt.

Myndigheterna upprätthåller hårda inskränkningar i yttrande-, förenings- och mötesfriheten. Man fängslar människorättsaktivister. Tortyr och misshandel av fångar förekommer. Iran hör till de länder som tillämpar avrättning, även för personer under 18 år. Iran tillämpar den islamiska strafflagens hudud-straff och qisas. Homosexualitet är olagligt i Iran och straffas med döden.

Irak
Irak har i hela sin historia som självständig stat, fram till nyligen, varit mer eller mindre en diktatur. 1968 tog Baathpartiet makten i en oblodig militärkupp, där Saddam Hussein så småningom blev landets verklige ledare. Partiets officiella ideologi byggde på arabisk enhet, frihet och socialism.

Iran
Den övervägande delen av Irans befolkning är i dag muslimer tillhörande den shiitiska grenen som också är officiell statsreligion. Av Irans befolkning är omkring en tiondedel sunnimuslimer. Övriga religioner är kristendom (armenier och assyrier), judendom, zoroastrism, bahai och mandeism. Religiösa minoriteter är i dag diskriminerade på olika sätt under landets islamiska lagar, till exempel på arbetsmarknaden och inför lagen.  Landets statschef och religiösa ledare är sedan 1989 ayatolla Ali Khamenei.

irantown Iransk stad

Irak
Irak består av två huvudsakliga etniska grupper: araberna i söder och kurderna i norr i den federala regionen Kurdistan. Turkmen och Assyrier är två mindre minoriteter i landet
Iraks befolkning utgörs till mellan 75 och 80 procent av araber. Den andra större etniska gruppen, kurderna, utgör 15-20 procent och lever i nordöstra delar av landet. Mindre grupper är assyrier, turkmener, armenier och perser med totalt ca 5 %.

irak Irakisk stad

Arabiska, kurdiska och nyöstsyriska var fram till 2014 de tre officiella språken i landet. Januari 2014 röstade Iraks parlament för att även turkmenska och kaldeisk nyarameiska skulle bli officiella språk i Irak och kunna användas officiellt i regioner där dessa är majoritetsspråk. Dessutom talas arameiska, armeniska. Engelska är det vanligaste västerländska språket. Arameiska var det språk som talades i Palestina under Jesu tid och ska inte förväxlas med armeniska. Under de senaste åren har många flytt eftersom de är kristna. De flesta irakier är shiitiska muslimer men det finns en stor sunnimuslimsk befolkningsgrupp. Det finns även mindre grupper kristna och judar

Nytt:
Februari 2019:
Ett självmordsattentat har inträffat i Iran, rapporterar AP. Minst 20 medlemmar i Revolutionsgardet har dödats och lika många skadats i sprängdådet. Självmordsattentat utfördes i sydöstra Iran på onsdagen. Målet för självmordsbombaren ska ha varit personal i ellitstyrkan Revolutionsgardet som vid tillfället satt på en buss, uppger statliga medier.

Den väpnade sunnigrupperingen Jaish al-Adl har tagit på sig dådet som inträffade utmed vägen mellan städerna Zehedan och Khash nära gränsen mot Pakistan, skriver Reuters.

Samma dag:

USA:s tillförordnade försvarsminister Patrick Shanahan har rest till Irak för att bland annat diskutera den framtida närvaron av amerikanska soldater i landet.
Besöket har, som brukligt, inte tillkännagivits offentligt i förväg.
Enligt USA:s utrikesdepartement kommer Shanahan bland annat att träffa den irakiska premiärministern Adel Abdul Mahdi.

irans-flagga Irans flagga

Resumé:
Iran
Det är en islamisk republik, i praktiken en religiös diktatur. Det finns ett folkvalt parlament och en folkvald president, men de religiöst lärda har den yttersta makten, i synnerhet de mest konservativa kretsarna. Oppositionen tystas brutalt med fängelse, tortyr, spöstraff eller avrättning. En långvarig konflikt med omvärlden bilades sedan landets misstänkta försök att konstruera kärnvapen avbrutits, men motsättningarna med USA har väckts till liv igen sedan president Trump beslutat att lämna avtalet.

Irak
I det bördiga Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris växte det som kallas mänsklighetens första civilisation fram för 5 000 år sedan. I vår tid har Irak härjats av våld och död, först under diktatorn Saddam Hussein och sedan genom invasion och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 efter en USA-ledd invasion, som följts av blodig konflikt främst mellan sunni- och shiamuslimska grupper. Men Iraks regering har stärkt sin position genom att extremistgruppen IS, som under några år haft kontroll över delar av landet, nu är besegrad.

Ett svårt ämne och tungt, saker sker och förändras.
Res ej till följande enligt rekommendationer.

Iran:
Risknivå, Iaktta normal försiktighet. Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsområdena i närheten av Afghanistan, Irak och Pakistan, till sydöstra och nordvästra Iran. Iaktta allmän försiktighet. Följ hur den regionala situationen utvecklas i hela Mellanöstern. Följ lokala regler. Gör en reseanmälan och teckna en heltäckande reseförsäkring.

Undvik stora folksamlingar och eventuella demonstrationer. Val och lokala högtidsdagar kan öka risken för demonstrationer. Det kan också förekomma störningar i internet och mobilnätet i samband med val eller andra exceptionella händelser. Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från icke nödvändiga resor till provinsen Sistan-Baluchistan (2012).

iraks-flagga Iraks flagga

Irak:
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Bagdad-provinsen inklusive Bagdad stad samt till provinserna Nineveh, Anbar, Salah al-Din, Kirkuk och Diyala.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till övriga Irak, utom provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye.

msapiranirak

Källor:
sv.wikipedia.org
svt.se
aftonbladet.se
britannica.com
ui.se
um.fi
regeringen.se


Iran – Irak? Kan du hålla isär länderna, vad skiljer dem åt…? Del 1-2

msapiranirak

Jämförelser för att förstå mer? Om grannländernas skillnader?

Iran?
Iran, formellt sedan 1979 Islamiska republiken. Iran är ett land i västra Asien. Irans statsskick är republik och enhetsstat och författningen säger att statschefen skall vara en religiös ledare.
Irak?
Formellt Republiken Irak, är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien.

Iran
Yta – Totalt 1 648 195 km²
Huvudstad (och största stad) – Teheran, centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv. Iran är en regional stormakt och har en viktig ställning i den internationella energisäkerheten och världsekonomin som ett resultat av landets stora reserver av petroleum och naturgas.

Irak
Yta- Totalt 437 072 km² (cirka en fjärdedel)
Huvudstad (och största stad) – Bagdad

Iran
Iran har en folkmängd på drygt 82 miljoner människor och gränsar till Armenien, Azerbajdzjan och Turkmenistan i norr. Landet har även en kuststräcka utmed världens största insjö, Kaspiska havet. Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väster och Turkiet i nordväst.

Irak
Landet har cirka 38,2 miljoner invånare – gränsar till Saudiarabien och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väst och mot Iran i öst. Landet har en kort kustremsa i Persiska viken. Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna. Namnet Irak betyder ”två ådror”, vilket syftar på floderna Eufrat och Tigris.

Iran
Den 1 april 1979 förverkligade Khomeini sin dröm. Under hans auktoritära ledning infördes en strikt fundamentalistisk islamisk republik, en teokrati. Revolutionen följdes av hårda förföljelser på intellektuella och oliktänkande som kulminerade under den så kallade kulturella revolutionen på 1980-talet. Miljoner välutbildade iranier har lämnat landet som en konsekvens av socialt och politiskt förtryck.

Irak
1979 grep al-Bakrs kusin Saddam Hussein makten i det rådande revolutionsrådet och lät utse sig till president. Under hans styre var landet en hård diktatur. Efter ett förödande krig mot grannlandet Iran 1980–1988 hamnade landet i en ekonomisk kris. Efter att Irak ockuperat Kuwait 1990 anfölls Irak nästa år med FN:s godkännande av en koalition ledd av USA, som slog den irakiska armén. Oppositionsgrupper uppmanades ta till vapen mot Saddam Husseins regim, men grupperna fick inte militärt stöd utan slogs ned av regimen.

Iran
Kriget mot Irak fortsatte och utvidgades även till att omfatta angrepp på neutrala fartyg i Persiska viken. Detta ledde till skärpt konflikt med USA som bland annat gjorde att ett amerikanskt krigsfartyg sköt ned ett civilt iranskt passagerarflygplan 1988. Diplomatisk aktivitet ledde till vapenvila i augusti 1988 med efterföljande fredsförhandlingar i Genève.

Ett fredsavtal undertecknades först 1990 men vapenvilan övervakades av en FN-styrka. Kriget hade fört med sig stort mänskligt lidande och materiella skador, bland annat hade Irak 1986 använt kemiska vapen mot Iran. Dessutom ödelade kriget Irans ekonomi genom att oljeexporten avstannat vilket gjorde att utlandsskulden ökade dramatiskt.

Irak
2003 anfölls Irak på nytt, denna gång utan FN-mandat och av huvudsakligen amerikanska och brittiska styrkor (Irakkriget). Som orsak angavs innehav av massförstörelsevapen och – efter 11 september-attacken 2001 – förmodat stöd till al-Qaida. Beskyllningarna har inte kunnat bekräftas. En demokratiskt vald irakisk regering tillträdde i mars 2006 för att ersätta den interimsregering som tillsatts av den amerikanska ockupationsmakten. De Nato-ledda styrkorna har blivit kvar i landet också efter att kriget betraktas som avslutat.

Saddam Hussein 1

Iran
Khomeini avled sommaren 1989 och president Khamenei utsågs till ny statschef och religiös ledare. Ny president blev Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, blev omvald 1993 och efterträddes 1997 av Mohammad Khatami. Khatami omvaldes i juni 2001. 2005 valdes den konservative Mahmoud Ahmadinejad till president. Politiskt laddade frågor under denna period var den iranska kritiken av Israel och USA, inte minst av Ahmadinejad, och den heta debatten om Irans kärnkraftsprogram.

Saddam Hussein

Irak
Den 13 december 2003 greps Saddam Hussein. Efter att ha haft regeringsmakten i landet från den 21 april 2003 överlämnade den av USA ledda alliansen den formella makten till en irakisk interimsregering (tillsatt av den amerikanska civiladministrationen) den 28 juni 2004.

Interimsregeringen hade inte befälet över de 160 000 utländska soldater som var kvar i enlighet med en FN-resolution. Val under ockupation strider mot gällande folkrätt, anges det. Efter parlamentsvalet januari 2005 tillträdde en irakisk övergångsregering, den första permanenta regeringen tillträdde den 20 maj 2006.

Fortsättning del 2, även om resor till länderna etc

Källor:
sv.wikipedia.org
svt.se
aftonbladet.se
britannica.com
ui.se
um.fi
regeringen.se


Parisa Amiri i Muren, i På spåret finalvinnare – vad vet du om henne…?

parisa

Sköna Parisa som har humor, skönhet och är duktig. Visst? Parisa Amiri Nain född i juli 1990, är journalist med inriktning på populärkultur och har varit programledare i radio och tv. Parisa bor i Hägersten Stockholm (och i perioder New York).

Parisa pratade Metoo med killar som programledare för tv-serien Edit: Talkshow med Parisa Amiri som bland annat visats på SVT Play. Även jobb som moderator, konferencier, inspirationsföreläsare och expertkommentator. Pojkvän.

Parisa Amiri

Parisa berättar:
”Min pappa kom från Iran för att studera programmering på Stockholms Universitet. Min mamma är född och uppvuxen i Västergötland där hon kallades ”guling” för att hon var den enda flickan med mörkt hår. De skildes när jag var ett år gammal efter tio års äktenskap och jag kan räkna antalet gånger jag sett dem i samma rum på fingrarna på min ena hand. Tillsammans har de mig och mina två äldre bröder. Ibland frågar vi oss hur de någonsin kan ha blivit kära i varandra och skrattar åt tanken på det.

Parisa-Ami1

Jag var inte den typiska tjej-tjejen när jag var ung, snarare en pojkflicka. Jag kom inte i kontakt med killar jag var intresserad av. Sedan när jag blev äldre blev det en så stor grej av det hela bara för att jag ännu inte haft sex och det hela blåstes ur proportion.”

Amiri var tidigare bloggare på humorsajten 1000 Apor samt tidigare redaktör för Nöjesguiden och har jobbat på ”PP3” i Sveriges Radio. Hon medverkade och vann i TV-programmet ”Årets retro” i SVT 2016. Tillsammans med Fredrik Sahlin var hon även programledare för filmprogrammet Babel bio som visades i SVT under 2016. Hösten 2017 var då hon blev programledare för kulturprogrammet Kobra.

parisatv

På spåret?
Final nu, de krossade fjolårets finalister i”På spåret”-semin. Gunnar Bolin/Amie Bramme Sey var fullständigt chanslösa mot Parisa Amiri/Gunnar Wetterberg. De gick vilse redan från start. Final på gång nu. Obs feb. 2019.

Uppdaterat 10/1-20.
På spåret:
De regerande mästarna, Gunnar Wetterberg & Parisa Amiri, historikern och journalisten, gick ut lugnt, men vann ändå klart med säsongens nästa högsta segersiffra, 42 poäng. Gunnar & Parisa till semifinal. Och nyss vann de finalen på rekordet 48 poäng, enormt bra! Bravo 🙂

I september 2020 kan vi i SvT se henne och andra tävlande i frågesport, programmet ”Muren”. Trivsamt och Parisa alltid charmig 😛

Källor:
sv.wikipedia.org
ystadsallehanda.se
aftonbladet.se
promotormedia.se
nyheter24.se