Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2230 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!


William Strachey (1819-1904) var en märklig man, tala om annan tidsuppfattning…

1904-Postcard-Calcutta-India

Ibland stöter man på människor som man känner, den där vill jag veta mer om. Ibland är det svårt, men söka bör man En udda man, men det är de som förgyller och får oss andra bli mer vanliga. Bra eller ej 😛 William Strachey. 1819-
1904.

Denna hette som sagt – William Strachey, han var den excentriska farbrorn till författaren Lytton Strachey. William tillbringade mycket av sitt tidiga liv i Calcutta, Indien. Från 22 juni 1819 – 29 november 1904. Och – han var en engelsk författare och kritiker. Han dog – 85 år gammal som ogift. Han jobbade på kontor för ”fredens rättvisa” – (JP) för Somerset. Han var hos Bengal Civil Service 1838 och 1843. Han var hos Colonial Office mellan 1843 och 1870 (se nedan).

clokca1

Ja, han tillbringade den tidiga delen av sitt liv som tjänsteman i Calcutta. Lugna dig så kommer snart det annorlunda. När han återvände till England vägrade han att byta tillbaka till Greenwich Mean Time och tillbringade resten av sitt liv minst fem och en halv timme före London. Va?

”Han försökte bara en gång bryta vanan genom att köpa en mekanisk säng med en klocka som tippade honom i ett bad på en bestämd timme. Upplevelsen så störd av honom att han krossade klockan på plats”. Strachey skulle äta frukost vid tetid och tillbringade de flesta av sina vakna timmar i levande ljus.


Vad vet man mer?
Att han var udda? Man vet att han vid mitten av 1840-talet arbetade på Colonial Office i Calcutta, där han blev övertygad om att Indiens folk, och särskilt Calcuttas folk, hade hittat ett sätt att behålla de mest korrekta klockorna (de bästa klockorna i Indien vid den här tiden gjordes troligen i Storbritannien, men det spelar ingen roll). Han trodde på det. När han återvände till England efter sina år, bestämde han sig för att fortsätta att leva sitt liv efter Calcuttas tid.

Calcutta1904

Födelsedatum varierar lite men gravplatsens bör stämma. Han var, vet man, son till en fin man, Edward Strachey och Julia Woobine Kirkpatrick. Hon gifte sig med Edward, son till Sir Henry Strachey, 1808. Julia dog 1847. Från den 13 oktober 1808 blev hennes gifta namn Strachey. Vår man William var ett av sju barn.

Så William organiserade de återstående femtiofem åren av sitt liv efter detta och steg upp mitt i natten och gick till sängs medan hans landsmän intog sitt eftermiddags-te. Han såg med andra ord andra delar av dagen. Bilder finns ej på honom, men två från Calcutta, 1904, vykort. Ett på en klocka som symbol för honom. 🙂

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.findagrave.com
genealogy.kirkpatrickaustralian.com
lowndeslondon.com
en.m.wikipedia.org
thepeerage.com
oxforddnb.com

Blogginlägget nedtecknat 21/2-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).

 


Varför hette aposteln Tomas Tvivlaren? Om, vad tvivlade han på…?

Tomas Tvivlaren2

Tomas, fullständigt namn: Judas Thomas. På arameiska hette han Toma som i tvilling, i Johannesevangeliet 11:16 översattes också namnet med det grekiska Didymos, som ävenledes betyder ’tvilling’), en av Jesu tolv apostlar. Han föddes första århundradet e.Kr. i Galileen i Israel.

Han dog – 21 december år 72 e.Kr. i Saint Thomas Mount, Indien. St Thomas Mount (känd även som Parangimalai ) som är en liten kulle i Chennai, Tamil Nadu, Indien, nära Guindys grannskap och mycket nära Chennais internationella flygplats.

En helgedom tillägnad ”Vår fru av förväntan” – ”Our Lady of Expectation” – (Moder Mary) byggdes 1523 ovanpå berget. Altaret för denna helgedom byggdes på den plats där St. Thomas död traditionellt tros ha inträffat. Vid den norra foten av berget ligger en port av fyra imponerande bågar som över har ett kors med det inskrivna datumet 1547. En tur på 160 steg leder upp till bergets topp. Det finns 14 korsstationer uppförda på vägen till toppen.

tmoastvbetlem


Tidiga åren?
Han föddes i den galileiska staden Paneade och var, liksom många följare av Jesus, en fiskare. På hebreiska lät hans namn som ”Kopplar samman”och på grekiska – ”Didymus”.

Varför han kallas Tvivlare?
Inte så märkligt, han var mycket för att veta. Och att Thomas ibland kallas Tvivlaren beror som bekant på att Jesus efter uppståndelsen först visade sig för lärjungarna men att Thomas som inte var närvarande sa att det trodde han då rakt inte på. Jesus visade sig dock igen och frågade om Thomas ville sticka fingrarna i såren.

Thomas attribut är vinkelhaken, dvs han ville se, eller mäta, för att kunna tro. Och utan synliga bevis förefaller många inte kunna tro, bevis efterfrågas vanligen. Tro är just ”tro”.

tomas

Så, visst tvivlade han, men det fanns ett viktigt skäl – han ville vara övertygad om sanningen. Tomas gjorde inte sak av sina tvivel. När han blev överbevisad övergav han dem omedelbart.

Vad gjorde han?
Den kyrkliga traditionen lämnar om Tomas olika uppgifter under olika tider. Enligt Tomas-traditionen i dess äldsta skick skulle Tomas ha predikat kristendomen i Parthien. Längre fram visades hans grav i Edessa, där han skulle ha dött en naturlig död. I denna senare berättelse kallas han Judas Tomas och identifieras med aposteln Judas, Jakobs tvillingbror.

Han var oavsett den lärjunge som tvivlade på Jesu uppståndelse. Men övertygad om sanningen blev Tomas också den apostel som tog sig ända till Indien på missionsuppdrag – och där led martyrdöden.

”Han blev kanske den modigaste av dem alla”, säger Klas Lundström, lektor i kyrkohistoria och mission.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll gärna avstånd och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
guteinfo.com
dagen.se
zombiefan.ru
newadvent.org
gospel.jesuslever.eu
en.m.wikipedia.org

Blogginlägg nedskrivet 11/2-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Vet man vilket land som har mest officiella språk…?

Zimbabwe

Ja, det anses klart och även näst mest. Fakta om språk (samt inom EU). Officiellt språk, i snävare mening (officiellt språk de jure) ett språk som är erkänt genom lagar eller författningar i en stat.


Språket?
Ett officiellt språk är ett språk som anses vara ett lands universella språk och ges rättslig status inom landet, staten eller annan jurisdiktion. Ett officiellt språk används ofta inom statliga institutioner, skolor och mer. 178 länder över hela världen har minst ett officiellt språk med omkring 100 i dessa länder som känner igen mer än ett språk. Konstitutionerna i flera länder ger bestämmelser om att ett språk ska betraktas som en tjänsteman i det landet. I Finlands grundlag och språklag används begreppet ”nationalspråk” av samma betydelse.

Engelska

Engelska är det vanligaste officiella språket med en erkänd status i 51-länder. Andra populära officiella språk inkluderar franska, arabiska och spanska. I många länder har man fastställt officiella minoritetsspråk. Dessa är inte officiella språk i landet; begreppen skall inte sammanblandas.

Vilket land har mest – officiella?
När det gäller officiella språk har – Zimbabwe ovan på bild, mer än något annat land, på 16 st. Deras officiella språk är Chewa, Chibarwe, Engelska, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa och teckenspråk.

Även om Zimbabwe har många officiella språk, fanns det klagomål från allmänheten som sade att majoriteten av språken inte främjades och kom andra till engelska, Ndebele och Shona. Konstitutionen i Zimbabwe kräver att institutioner och myndigheter behandlar alla språk lika.

indiaraganhi

Men annan beräkning så – har –
Indien mer officiella språk än något annat land i världen, på 22. Det är emellertid viktigt att notera att dessa språk inte är officiella på nationell nivå i Indien och istället är officiella på regional nivå. Deras hindi är överlägset det mest talade språket i landet. De andra stora språken i landet är engelska, bengali, telugu, marathi och tamil.

Officiellt språk kontra nationellt språk?
Nationella och officiella språk används ofta omväxlande även om de inte är samma sak. Ett nationellt språk är ett språk som åtnjuter popularitet och talas som första språk på ett lands territorium. Till skillnad från ett officiellt språk som har en rättslig status i ett lands konstitution kan ett nationellt språk nämnas i konstitutionen men är inte garanterat rättslig status.

I flera afrikanska länder anses några av de inhemska språken nationella språk och kan även ingå som officiella språk i offentliga institutioner. Statslösa länder kan inte laga ett officiellt språk, men de flesta av deras språk anses tillräckligt nationella språk.

BELGIUM-EU-POLITICS-FEATURE

Inom EU?
Europeiska unionens officiella språk omfattar 24 språk som har erkänd status inom Europeiska unionen. Dessa språk är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Schweiz?
Landet har 4 st. officiella språk i denna lilla nation. Tyska är det språk som talas av en klar majoritet, men i västra Schweiz är franska det dominerande språket. I söder talar många italienska och i öster finns Europas enda rätoromanska minoritet. Bara cirka en procent av befolkningen talar rätoromanska men språket har ändå fått status som ett av landets fyra officiella språk.

Sverige?
Språken i Sverige utgörs av svenska som är huvudspråk och samhällets gemensamma språk, fem erkända minoritetsspråk, invandrarspråk (som främst talas av sentida invandrare) samt svenskt teckenspråk.

Källor:
sv.ripleybelieves.com
sv.wikipedia.org
seat24.se
ne.se

Blogginlägget nedskrivet 14/12-19


Lider mahouts lika mycket som elefanterna de tränar?

elefant2

En märklig tanke slog mig efter att ha sett ett videoklipp om elefanter. Vi ser ofta i sociala medier bilder och berättelser om djur, jag tycker många är bisarra. Vem vill se djur kämpa för livet? Oavsett, i samband med detta ville jag veta om detta s.k. ”yrke”, mahout och deras elefanter. Vänner och…? Är det äkta?

Förklaring om mahout:
Mahout, (från hindins mahawat via engelskan), elefantdrivare, som sitter på elefantens rygg och styr honom med en pikstav, ankus. Han kan också sitta på huvudet med fötterna bakom elefantens öron och styra med fötterna. Det är också möjligt att han inte sitter på elefanten alls och styr den med ord.

Hur börjar de sitt arbete som barn?
Vanligtvis börjar en mahout som sonen, i en familj, då han tilldelas en elefant tidigt i sitt liv. De förblir bundna till varandra under hela livet. Ofta lär de sig genom träning ex för lantbruk och andra hushållssysslor. Ordet igen, mahout härstammar från hindiska orden mahaut och mahavat – och ursprungligen från sanskrit mahamatra.

Yrkets namn på olika språk:
En annan term är cornac eller kornak, som kom till europeiska språk via portugisiskan. Detta ord härstammar till sist från sanskrittermen karinayaka, en sammansättning av karin (elefant) och nayaka (ledare). På språket telugu – är det namnet på en person som tar hand om elefanter en Mavati; detta ord härrör också från sanskrit. På tamil är ordet som används pahan, vilket betyder ”elefantvaktare”, och på singalesiska kurawanayaka (”stabil mästare”). I Malayalam är det använda ordet paappaan. Nu kan du ropa på alla språk 🙂 Mer? Okej, i Burma kallas yrket u-si ; i Thailand kwan-chang och i Vietnam qu´n tu´ng. 🙂

Vad använder föraren för redskap?
De vanligaste verktygen som används av mahouts är kedjor och Goad A´kusa (eller ankus), en skarp metallkrok som används vid utbildning och hantering av elefanten genom att ”sticka den” i huvudet och i områden som munnen och innerörat, där djuret är mest känsligt. Usch…

mahout

I Indien, särskilt Kerala, använder mahouts tre typer av enheter för att kontrollera elefanter. Thotti (krok), som är 1 meter lång och cirka 2,5 tjock; valiya kol (lång käpp) och även en kort.

Bakgrund?
Elefanter, och därför också mahouts, har länge varit integrerade i politik och ekonomi i hela södra och sydöstra Asien. Djuren ges bort på begäran av statsministrar och ibland som gåvor. Förutom mer traditionella yrken, används idag mahouts i många länder i skogsindustrin samt inom turism. Varför ska turister rida?


I Indien har det varit kontroverser om elefanter som angriper mahouts och bybor på grund av tortyren som vissa elefanter uthärdar från sina mahouts, särskilt under festivaler. Mer än 90% av elefanterna i Kerala, till exempel, erhålls inte lagligt.

Singapore Zoo har en show som heter ”elefanter i arbete och lek”, där elefanternas vakter visas hur elefanter används som lastdjur i sydöstra Asien. De muntliga kommandona som gavs till elefanterna av mahouts finns på singalesiska, ett av de två officiella språken på Sri Lanka.

I media?
En butiksdisplay som annonserar ”Mahout”-cigaretter är framträdande i bakgrunden av ”regndans”- sekvensen från 1952 med Gene Kelly i filmen Singin ‘in the Rain. Ordet ”mahout” innehåller finns också i texten till låten ”Drop the Pilot” av Joan Armatrading.

I George Orwells essä ”Shooting an Elephant” diskuteras förhållandet mellan en elefant och mahout: ”Det var naturligtvis inte en vild elefant, utan en tam som de hade… Den hade fastkedjats, som tama elefanter alltid är, men den föregående natten hade den brutit sin kedja i en attack och rymt. Dess mahout, den enda personen som kunde hantera den när den var i det tillståndet, hade deltagit i jakten, men hade tagit fel riktning och var nu tolv timmars resa bort …”

elefan

När organisationen WAP, World Animal Protection, talade med 200 mahouts i över 80 läger i Thailand, fann de 65% av mahouts som medgav att de använde en bullhook eller en skarp pinne väldigt ofta för att kontrollera sin elefant. Som vi läst om ovan. På platser som håller elefanter i svåra förhållanden, kedjade på golvet utan social interaktion och en otillräcklig, enformig diet, hittas mahouts också lidande. Deras liv…

Ofta tvingas de att bo i squalor, arbeta långa timmar utan utbildning eller säkerhetsföreskrifter och överleva bara på tips eftersom många platser inte erbjuder en grundlön. Squalor är uttjänta hus som består av smuts och trasigt omkring, en situation där det blivit ett jobb som de måste leva på.

Hjälp djur i nöd: https://www.worldanimalprotection.se

WAP påpekar att det finns platser som behandlar både elefanter och mahouts med respekt, såsom Elephant Valley Thailand, Mahouts Elephant Foundation (MEF) och Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES). I dessa fristäder använder de inte brutalitet för att kontrollera elefanterna – eftersom de inte behöver kontrolleras. De är fria att ströva omkring i skogar och bada i sjöar, när besökarna tittar på avstånd, vilket garanterar allas säkerhet. Härligt läsa.

”På elefantvänliga arenor kan besökare lugnt gå bakom elefantena på ett säkert avstånd och se dem göra sina egna saker under mahouts vakande öga.”

Dokumentär som gått i TV, 2010, Dokumentär, Tyskland – Sri Lanka om – ”16-åriga Chandani som vill gå i sin pappas fotspår och bli en mahout – en person som tar hand om elefanter. Chandanis far Sunamabanda är en av Sri Lankas mest erfarna mahouter och är chef för Pinnawala-hemmet för övergivna elefantungar. Chandani – elefantviskarens dotter heter den, men finns ej kvar.

mahout1

HELP THE THULA THULA ELEPHANTS (se Lawrence nedan)
https://www.givengain.com/ap/thula-thula-land-expansion-project-for-elephant-habitat/


En elefantälskare:
Lawrence Anthony ägnade sitt liv åt att skydda hotade djurarter och värna naturen. När han ombads att ta hand om en flock vilda elefanter tackade han motvilligt ja. Elefanterna var aggressiva och misstrodde människor; flera i den ursprungliga hjorden… ❤

Se: Lawrence Anthony’s Rehabilitation of Elephants
https://www.youtube.com/watch?v=F4nvQbfQAUg

The Amazing Story of the elephant whisperer
https://www.youtube.com/watch?v=K7mli4LnN0s

Källor:
tv.nu
en.wikipedia.org
bokus.com
travelwireasia.com
youtube.com
worldanimalprotection.se

Blogginlägg nedtecknat 22/10-19


Ajantagrottorna i Indien, då en vördad plats för munkar och pilgrimer…

Ajantagrottorna3

Resmål i Indien? Dessa antika klippta grottor är en av landets främsta historiska sevärdheter.
Ajantagrottorna är grottor nära byn Ajanta (Adsjanta, Ajujnthi) i den indiska delstaten Maharashtra, tidigare furstendömet Hyderabad, norr om städerna Aurangabad och grottorna i Ellora, vid södra foten av det bergspass, som för till forna provinsen Khandesh, i Indien.

I norra delen av detta pass, i riktning mot Khandesh, leder en djup hålväg in i det inre av bergen till en stor grupp grottempel, i konstnärligt hänseende de mest fulländade och omsorgsfullast utförda av alla liknande byggnadsverk i landet.

I den hårda klippmassan är med otrolig möda uthuggna inte mindre än 24 klosterceller och 5 tempel, vilkas väggar är täckta dels med inskrifter, dels med högreliefer och freskbilder i lysande färger.

Ajantagrottorna

Motiven är hämtade från buddhismen, och tiden för byggnadsverkens tillkomst anses ligga mellan 200 f.Kr. och 600 e.Kr. Grottorna byggdes i två faser, den första fasen började runt 2000-talet f. Kr., Medan den andra fasen byggdes omkring 400–650 e.Kr., enligt äldre berättelser, under en kort period 460-480 e.Kr. Grottorna blev 1983 uppsatta på Unescos världsarvslista.

Upptäcktes hur?
Den 28 april 1819 upptäckte en brittisk officer som hette John Smith, från 28:e kavalleriet, medan han jagade tigrar, ingången till grotta nr 10 när en lokal herdepojke ledde honom till platsen och dörren. Grottorna var redan välkända av lokalbefolkningen. Kapten Smith gick till en by i närheten och bad byborna komma till platsen med yxor, spjut, facklor och trummor för att skära ned den trassliga djungelväxten som gjorde det svårt att komma in i grottan. Han vandaliserade sedan väggen genom att skrapa sitt namn och datum över målningen av en bodhisattva.

Eftersom han stod på en ca 150 cm stor hög med spillror som samlats in under åren, så är inskriptionen långt högre hos en vuxen idag. Ett papper om grottorna av William Erskine lästes till Bombay Literary Society 1822. Inom några decennier blev grottorna kända för sin ”exotiska” miljö, imponerande arkitektur och framför allt sina exceptionella och unika målningar.

Ajanta Caves, Maharashtra, India in 4K Ultra HD
https://www.youtube.com/watch?v=kgu6vcNLEC0

Ajantagrottorna2

Enligt Walter Spink – en av de mest respekterade konsthistorikerna på Ajanta, var dessa grottor år 475 e.Kr. en mycket vördad plats för indierna, med massor av ”resenärer, pilgrimer, munkar och köpmän”. Platsen ändrades enormt till sin nuvarande form på bara 20 år, mellan tidigt 460 e.Kr. till tidigt 480 e.Kr. av regionala arkitekter och hantverkare. Denna prestation, säger Spink, gör Ajanta, ”till en av de mest anmärkningsvärda kreativa prestationerna i människans historia”.

Se videon ovan och få grepp ”om storheten”.

Källor:
sv.wikipedia.org
indien.nu
en.wikipedia.org
youtube.com
tripsavvy.com

Blogginlägget nedskrivet 10/8-19.


Säckpipsmusikern Archy Jay väljer spela all sorts musik som en utmaning…

Archy Jay2

Archy fann jag av en slump på you tube och – hennes musik. En charmig ung dam med kreativitet. Hon kallar sig ”The Snake Charmer” – Ormtjusaren, men hennes skicklighet med säckpipan kan charmera mer än bara ormar. Archy Jay är sitt lands första bagpipe-artist. Även om det finns många andra som spelar säckpipor, är de flesta av dem en del av band. Men hur många gånger har du hört någon spela en rocksång på säckpipor? Det är inte bara sällsynt i Indien, det är unikt. Hon spelade en tid med ett alternativt metalband vid namn ”Rogue Saint’, tills det upphörde 2012.

archyjay

Fakta?
Archy Jay är från New Delhi, som har sina rötter i Kerala, en delstat i Indien. Kerala ligger i den sydvästligaste delen av landet – hennes pappa var från Mavelikkara och mamma från Palakkad. Platser alla känner till. 🙂
Hon kom in i en bransch som har en uppsjö av sång, dans och instrumental talang – kommer hon in med ett ovanligt instrument och kraften i den digitala världen bakom henne. Hennes YouTube-kanal har över 1 miljoner visningar på nära 7 år.

Powerpuff Girls Theme – Bagpipe Rock (A SPECIAL VIDEO?)
https://www.youtube.com/watch?v=pYggEswHnos

archlit

Dotter i en medelklassfamilj, en attraktiv 25-åring, en välkänd vokalist och en fulländad akustisk gitarrspelare innan säckpiporna fångade hennes fantasi. Men det var en tid då hon promenerade två kilometer upp och ner på Skottlands vägar med säckpipan för att sedan lära sig på National Piping Center. Det var mot slutet av 2014.

Innan det lärde sig Archy sig att spela, hon visste hur man läser musik så hon hämtade e-böcker från Internet för att lära sig att spela det och med Youtube-handledning, och en guide i USA. Hon blev förtjust (2012) då hon såg en säckpipslirare med det schweiziska metallbandet Eluveitie. Trots att hennes videor är briljanta, förtjänar hennes historia och hennes kamp också spridas. Hon upptäckte snart att det inte finns någon riktig bagpipe-lärare i Indien. Och också det faktum att säckpipor är ett av de tuffaste instrumenten i världen att spela.

”Jag finner säckpiporna vackra och till skillnad från alla andra instrument där ute. Det handlar bara om att presentera dem på rätt sätt genom att blanda dem med olika genrer eller musikstilar. Det är vad jag ska på, och jag är säker på att folk kommer att älska det.”

Archy Jay23

Now We Are Free – Bagpipe cover (Gladiator theme) | The Snake Charmer
https://www.youtube.com/watch?v=5Y4WnyfgnNY

Inspirationen bakom hennes scennamn härrör från det faktum att hon inte vill glömma sina indiska rötter. Utlänningar antar ofta att Indien är ett land fullt av ormbunkar så att hon ville visa dem att om det är så kommer vi att bli först med nytt namn. Och sålunda, med ett vindinstrument i hennes arm, föddes ”The Snake Charmer”.

”De flesta säckpipsspelare i världen har ett fast namn och jag behövde ett också! När jag funderat så kom namnet The Snake Charmer upp – det största var att jag ville visa upp min etnicitet och var jag kommer ifrån. Det finns ett populärt skämt om utlänningar att Indien är ett land av ormbunkrar, jag ville spotta på det! Snake Charmer som är mitt namn skulle ge ett passande intryck av vad Indien också har och att få en modern syn på mina rötter!”

Game of Thrones Bagpipe Cover – TheSnakeCharmer (Theme Song)
https://www.youtube.com/watch?v=gtv3ttOYbfY

Archy Jay

Hur är din musik fick hon som fråga.
”Jag gillar att experimentera annorlunda med min säckpipa. Jag väljer mina låtar noggrant och har en underbart begåvad producent som heter Karan Katiyar som arrangerar musiken och han är också den som spelar gitarr på LOG-medleyen. Vi går över alla delar av musiken kritiskt innan vi själva godkänner att lägga ut det.”

Thunderstruck AC/DC – Dubstep Bagpipes | Naagin Song | The Snake Charmer
http://www.india-tubes.com/video/thunderstruck-ac-dc-dubstep-bagpipes-naagin-song-the-snake-charmer-hd-n564r2y3r5w225p4v226u2.html

En häftig tjej, kvinna, artist, lyssna!

Källor:
scoopwhoop.com
youtube.com
metalinsider.net
celticlife.com
shethepeople.tv
express.co.uk
sv.wikipedia.org
deccanchronicle.com
timesofindia.indiatimes.com