Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Varför fastnar dörren till frysen precis när man stängt den…?

frysskåo

Vanligt problem, man glömmer något i frysen exakt när man stängt och ska snabbt öppna igen – men dörren sitter bergsäkert fast 🙂 Så, vad sker när vi står utanför och undrar, det känns ju som ett riktigt ”sug”?
En frys, frysbox eller ett frysskåp, är en teknisk apparat som används för att frysa livsmedel och andra varor till temperaturer under noll grader Celsius.

Svaret?
Jo, det har blivit ett – undertryck inne i frysen. När man öppnar dörren smiter en viss volym kall luft ut, och en lika stor volym varm (rumstempererad) luft tar sig in. När man stänger dörren så finns det en del varm luft i frysen, och den luften börjar snabbt kylas ner.

När luften kyls ner så minskar dess volym, den tar mindre plats när den är kyld. Eftersom frysar är byggda ganska täta så blir det ett undertryck i frysen, och dörren hålls på plats av det större lufttrycket utanför.

frysskåp

Så länge det är ett undertryck inne i frysen är det svårt att öppna dörren, man kan behöva ta i ordentligt för att få upp dörren igen om man precis hade stängt den. Helt täta är dock inte frysar, och efter en liten stund går det att öppna dörren igen.


Tänk på – frystips:
Ha tillräckligt med mat i frysen. Förvara ett halvt kilo mat för varje kubikmeter av frysutrymme. Med andra ord, håll ungefär 3/4 av din frys full. Helst ska din frys vara full men inte överfylld.
Frosten kan öka om frysen är varmare eller kallare än den behöver vara. Rekommenderad frystemperatur är cirka –18 °C. Kontrollera inställningen och justera den vid behov. Just 18 grader minns jag förr man använde som minigräns för – glass.

Interior design of elegant kitchen with black and white elements-  3d render

Repetition:
Eftersom frysar är byggda ganska täta så blir det ett undertryck i frysen, och när dörren stängs kyls luften ner, varvid trycket minskar. När luften är fuktig kan vi dessutom få kondensation av vattenångan, vilket leder till ytterligare tryckminskning. Först efter en längre tid har mer luft läckt in i frysen och trycken utjämnats.

Historiskt?
Frysarna introducerades för hemmabruk under 1940- och 1950-talen och år 1956 presenterade Electrolux sin första frysbox, City Box.

Källor:
faktabanken.nu
nyteknik.se
beko.com
pressreader.com
sv.wikipedia.org


Om covid-19, tänk på alla: Handhygien, håll avstånd – vaccinets hållbarhet i tid ännu ej känd. Blogginlägget nedskrivet 27/1-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.