Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer!


Roswellincidenten, med eller utan UFO, hur blev svaren…?

Roswellnewspaper

Roswell är ett turistmål på grund av historien om att där ska ett UFO ha kraschlandat norr om staden 1947. Allt verkar som det först var en ”märklig sak” som skedde, militären mörkade och när sedan sanningen kom fram – så höll den X antal år? Vad är sanningen, vet man?

I alla fall, Roswellincidenten är en av de mest omskrivna UFO-relaterade händelserna i historien. I den moderna folktron anses det att en farkost bemannad av utomjordiska varelser kraschlandade på jorden den 5 juli 1947. Enligt myten skall farkosten ha tagits om hand av USA:s regering som sedan mörklagt hela saken. I verkligheten var det en topphemlig spaningsballong som kraschat efter ett åskväder vilket avslöjades 1994 då de relevanta dokumenten offentliggjordes.

Historien började då fårfarmaren William Brazel anmälde till den lokala sheriffen att han kanske hittat ”en av de där flygande tefaten”. Delarna från detta samlades in av sheriffen och de togs till närmsta militärbas, Roswells militärflygfält, där major Jesse Marcel fick uppdraget att undersöka saken. Den 8 juli kom ett sensationellt pressmeddelande från Roswells militärflygfält: man hade hittat en kraschad ”flygande skiva”, ett UFO.

Dagen därpå dog däremot uppståndelsen ut då Marcels överordnade brigadgeneral Roger Ramey, som låtit flyga delarna till militärbasen Carswell och undersökt dem där, berättade vid en presskonferens att man misstagit en väderballong för ett flygande tefat. Delarna från kraschen visades upp och fotograferades vid detta tillfälle. Här började då den s.k. lögnen ta fart!

Vad få visste vid denna tidpunkt var att det rörde sig om en topphemlig spaningsballong som var tänkt att högt uppe i atmosfären lyssna efter explosioner från Sovjetiska kärnvapentester. Ballongerna (som var gjorda i neopren) släpade långa tåg av radarmål i metallpapper efter sig för att de skulle kunna följas från marken och bar med sig avancerad elektronisk utrustning.

För de personer på marken som hanterade resterna av denna ballong måste dessa komponenter har tett sig väldigt underliga inte minst metallpapperet på radarmålen som var täckta av blomliknande symboler (detta hade sin förklaring i att metallpapperet tillverkades av en leksaksfabrik). Den amerikanska militären hade ljugit och sagt att det handlade om en väderballong för att dölja dessa spaningsballongers existens för omvärlden.

Efter 1947 glömdes detta bort och det var inte förrän 1978 då ufologen Stanton Friedman råkade träffa på den då pensionerade majoren Jesse Marcel som berättade en historia om att han varit med och hämtat in en utomjordisk farkost i Roswell i slutet av 1940-talet. Dock lider Marcel av vissa trovärdighetsproblem, t ex hävdar han att han personligen flög planet som tog Roswelldelarna till Carswellbasen; i verkligheten har han aldrig varit pilot. Vidare hävdade Marcel att han tagit universitetsexamen i fysik; ännu en osanning vilket framgår av hans militära tjänstgöringspapper.

Marcel hävdade även att de riktiga UFO-delarna bytts ut mot en väderballong innan presskonferensen, dock undergrävs detta påstående av att delarna på fotografier från presskonferensen identifierats som den topphemliga spaningsballongen av en forskare som arbetade med dessa. Spaningsballongerna fanns inte tillgängliga i Carswell och skulle i vilket fall inte visas upp inför pressen.

Ufologerna intervjuade flera vittnen som berättade om de mystiska delarna, dock fanns det bara ett enda andrahandsvittne, Beverly Bean, som berättade att hennes far Melvin E. Brown sagt att han sett militären frakta bort kroppar från småväxta utomjordingar. Ingen av Beans familjemedlemmar håller med hennes vittnesmål. Senare har det framkommit flera olika vittnen och teorier, men just bevisningen är osäker och åsikterna skiljer.

1987 publicerades Majestic 12-dokumenten som skulle vara hemligstämplade dokument, signerade av president Harry S. Truman, där det stod att Truman efter Roswellincidenten 1947 skapat den hemliga organisationen ”Majestic 12” för att hantera utomjordingarnas ankomst på jorden. Dessa dokument är dock förfalskningar; signaturen har bevisats varit kopierat från ett riktigt regeringsdokument.

Under de senare åren har flera olika förklaringar framkastats. Journalisten John Keel hävdade 1990 att Mac Brazel hade hittat en japansk ballongbomb från andra världskriget. Den skulle ha fallit ner i krigets slutskede och tvingats fram av de åskoväder som drog fram i de här trakterna på kvällen den 4 juli. Men nog borde de militära vittnena till en sådan bomb ha känt igen den? Dessutom fanns det ingen anledning att inte öppet erkänna att det var en sådan. Många gamla japanska ballongbomber hade påträffats i USA under åren efter kriget.

Författaren Ron Schaffner menar att det kan ha rört sig om en tysk V2-bomb som skjutits upp från testområdet i White Sands inte långt från Roswell. Inte mycket talar för det. Nedslagsplatsen borde sett mycket annorlunda ut, och nog skulle en armémajor som Jesse Marcel ha sett att det rörde sig om en människotillverkad tingest, även om han inte kände till de hemliga testerna i White Sands. Sheridan Cavitt förnekar att han någonsin hjälpte till att ta hand om resterna av en raket. Ett sådant omhändertagande skulle dessutom inte ha skötts från Roswell utan från Almagordo eller White Sands.

Även möjligheten att det skulle ha varit en A9-raket har framkastats. Det står dock helt klart att inga raketer av denna typ någonsin provsköts från White Sands. Andra teorier som har framlagts talar om andra typer av ballonger, övnings-atombomber, experimentflygplan och ett sovjetiska spionplan, men det finns inga bevis som talar för de här förklaringarna. Filmen om en obduktion av en ”kropp typ UFO” har visat vara ett påhitt av unga män som fejkade hela filmen, men den teorien är ointressant. Fanns det fler ”levande varelser”? Tydligen gäller vem och vad man vill tro på.

Om platsen – Roswell är en stad i den amerikanska delstaten New Mexico med en yta på 75,0 km² och en befolkning som uppgår till ca 45 000 invånare (2000). Den är belägen i den sydöstra delen av delstaten ca 130 km väster om gränsen mot delstaten Texas och ca 320 km sydost om huvudstaden Santa Fe. På grund av sitt fördelaktiga klimat är det många som bosätter sig där på äldre dagar. Bilden visar hur tidningarna slog upp denna nyhet som var stor… Personligen tror jag amerikanska militären har uppgifter om oidentifierade, flygande föremål av olika slag som hemlighålles. Vad som är vad lär vi inte få veta inom överskådlig framtid…

Källor:
en.wikipedia.org
paranormal.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,