Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2250 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!


Kan insekter och andra smådjur känna smärta, rädsla och må dåligt…?

husfluga

Sommaren medför exempel flugor som hela tiden susar runt oss, irriterande vanligen inomhus. Jag har beskrivit flugan förr, men kort så dras den till vår hud – det som befinner sig på huden är som middag för flugan. Viftandet är den inte rädd för, lägg dock märke till att den ser dina slag som i ”slow motion”, därför hinner den undan. Om ska man tillämpa den metod som karate gör, man slår ett slag rakt ut från kroppen ”utan ansats” 🙂

Sålunda, när de första insekterna utvecklades för cirka 500 miljoner år sedan uppstod medvetandet på jorden. Insekter har förmågan till subjektiva upplevelser, vilket är den mest grundläggande formen av medvetande. De ”märker av”. Notera att insekter får världen att gå runt. Utan dem, ingen pollinering – inte heller någon förmultning. Inte heller någon föda för de många fåglar och djur som lever av insekter.

För varje människa som lever på jorden finns det 200 miljoner insekter. Men medan människornas antal de senaste 40 åren har dubblerats, har insekternas samtidigt halverats. Så vi sparar på dem mer, tänk på att alla insekter är middagar 😛

noshornsbagge

Känna smärta?
För att ett djur ska känna smärta måste det ha någon form av kroppsmedvetande eller uppmärksamhet. Det måste också ha en smärtfri referenspunkt, ett normaltillstånd, att jämföra med smärtan. Medvetandet känner smärtan. En nödvändighet för ett medvetande är ett centralt nervsystem, med andra ord någon form av hjärna, inte bara ett nät av nervtrådar som hos maneterna. Insekterna har just ett sådant system, precis som hos oss ryggradsdjur – en central, förstorad nervknut i huvudet specialiserad för att processa och integrera sinnesintrycken från yttervärlden. Med andra ord en hjärna.

Bin har också känslor!?
Upptäckten har gjorts av ett engelsk forskarteam från Newcastle University och forskarna har kommit fram till att om man gör ett bi ledset, ja, då blir det på dåligt humör. Forskarnas försök visade att en obehaglig omskakning innebär ett stort fall av lyckohormoner i bins hjärnor. Prozak?

bin

Huruvida insekter kan känna smärta beror därför på om de har något slags medvetande. De flesta insektsforskare betvivlar detta, då insektshjärnor bara har cirka 250 000 neuron, av vilka de allra flesta används för att kontrollera ögonen och övriga sinnen. I jämförelse har en brunråtta 200 miljoner neuron. Dessutom ligger insekter mycket långt från oss evolutionärt sett, och deras eventuella uttryck för smärta kan därför vara svåra att tyda.


Annat rörligt?
Det finns tydliga tecken på att bläckfiskar kan uppleva stress, oro och smärta. Bakterier, växter och svampar har inte subjektiva upplevelser, och det skulle vara överraskande om de allra mest primitiva djuren, exempelvis svampdjur och maneter, har dem.

Det finns en hel del som tyder på att även andra ryggradslösa djur kan uppleva smärta och lidande. I nuläget finns det goda belägg för att tiofotade kräftdjur (t ex krabbor, humrar, räkor och kräftor) kan uppleva smärta och lidande. Man anser också att ex. sniglar kan uppleva smärta.

Många insekter fortsätter att använda skadade kroppsdelar som om ingenting hänt, men det kan också vara ett sätt att undvika att locka till sig rovdjur. Flera arter av insekter reagerar mindre på potentiellt smärtsamma upplevelser om de fått smärtstillande morfin, liksom maskar, krabbor, iglar, sniglar och flera andra djur.

tvettsvamp

Växter, svampar och encelliga djur har inga nerver alls. Det gäller även ett fåtal grupper av flercelliga djur: tvättsvampar, placozoer och mesozoer.

Kammaneter, nässeldjur, musslor och ostron har nerver men inget centralt nervsystem, det vill säga inget som liknar en hjärna. Det är därför inte troligt att de är medvetna även om det inte går att utesluta. Alla andra djurarter, som maskar, insekter och kräftdjur, har ett centralt nervsystem och med stor sannolikhet även någon form av upplevelseförmåga.

Tester?
Försök med bananflugelarver har dock visat att de har sinnesceller i huden som reagerar på skador i vävnaderna. De motsvarar däggdjurs smärtreceptorer, de så kallade nociceptorerna.

sailfish

Hos däggdjur finns dessa i de flesta av kroppens vävnader, och de avfyrar smärtsignaler till hjärnan som då skapar smärtupplevelsen. Forskarna vet fortfarande inte om något motsvarande sker hos insekter. När det gäller fiskar som oftast dör en långsam död diskuteras det, två läger finns. Man kan ana medvetenhet men utan rädsla, smärtan är svår tyda. Men alla vi är ju snälla mot djuren.

Källor:
illvet.se
svt.se
natgeo.se
djurensratt.se
vethos.se
fof.se
tv4.se

Blogginlägget nedskrivet 13/9-19


Varför tycker flugor om att sitta på människor? Allt om flugors avigsidor…

husfluga

Hur tänker flugor, är flugor dumma eller? Vi som undrar är många som hemsöks av dessa insekter som jagar oss inomhus trots att vi viftar? 🙂 Man skulle nästan kunna tro att flugor var besatta av att irritera människan så mycket som möjligt. Speciellt i varma och torra områden är flugorna särdeles aggressiva.

Hur ser världen ut för en fluga? Vet den vad den håller på med, funderar den på vart den ska flyga eller var den ska slå sig ner för att äta? Kanske.

Svaret är ganska enkelt om varför vi ”jagas av dem”.
Förklaringen är att vi är rena skafferiet för flugorna. De får sina näringsbehov täckta genom de näringsämnen, mineraler och inte minst den vätska som vi har på vår hud. Ju mer vi svettas, desto mer attraherar vi flugorna.

Därför – man tycker att om den slår sig till ro på oss borde den fatta när man har viftat bort den 21 gånger! Nja, du smakar godis 🙂

Är de ”dumma”?
Insekternas hjärnor är mer avancerade än vad man tidigare har trott. De är inga automater som bara reagerar på enkla signaler. Flugor kan vara extremt svåra att slå ihjäl. Orsaken är att de har en annan tidsuppfattning. De upplever tiden långsammare än vad vi gör. Du viftar i slow motion 🙂

Modern forskning visar att insekter har förstadierna till det vi kallar medvetande och att de kan lära sig saker. Vanligt är att man väljer testa på bananflugor.
Hur ser man vad den tänker? På ett forskningsinstitut i San Diego i Kalifornien har man stoppat in en mikro­skopisk elektrod i hjärnan på en fluga, och nervimpulserna från den minimala hjärnan registreras på en datorskärm.

De dras till dofter och i viss mån ljus och former som andra fast utan samma tankeverksamhet.

Modified by CombineZP

Vi är alltså skafferi. Vad äter de då?
Vuxna flugor lever av olika former av flytande föda, som de suger upp med sin sugsnabel. Denna består av ett sugrör med en biologisk version av en rengöringssvamp i änden. Med hjälp av denna speciella konstruktion kan de suga upp vätskor från ytor, som endast är litet fuktiga.

De är äckliga?
Ja. En fluga äter i stort sett vad som helst som är ruttet, gammalt och förbrukat. Därefter flyger de till nästa tallrik och spatserar över maten medan de kräks och släpper ut kroppsvätskor på nästa tugga.

husfluga1

Kortfakta:
Husflugan (Musca domestica) är den vanligaste flugan i bostäder och en av de djurarter som är mest spridd i världen. Den är också den mest välkända flugan och ett skadedjur som befrämjar spridning av allvarliga sjukdomar. Till flugorna hör bland annat köttflugor, spyflugor, bromsar och daggflugor. Den vanliga husflugan lever endast ett par-tre veckor, men honan kan under denna korta tid lägga flera hundra ägg. I Sverige finns cirka 6 000 arter.


Något bra med flugorna?
De gör mycket nytta i naturen där de exempelvis blir föda åt fåglar och andra djur.

Enkla tips kort om hur de slipper en del av dem?
Håll rent, speciellt i köket, och undvik att lämna matrester framme. Flugor dras till sopor. Se därför till att gå ut med soporna ofta samt hålla sopbehållaren ren. Det är speciellt viktigt sommartider när det är varmt eftersom flugor utvecklas snabbt under varma förhållanden.

Källor:
alltomvetenskap.se
di.se
svt.se
alltforforaldrar.se
illvet.se
expressen.se
nrm.se
sv.wikipedia.org
skogssverige.se
skargarden.se