Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2925 inlägg. Carpe diem.


Sillkungfiskarna skapar berättelser om havsormar, den som är den längsta benfisken…

sillku

Denna gigantiska fisk antas vara källan till havsormlegender från hela världen, men i Japan har den en annan betydelse. Traditionellt tror japanerna att se en strandad fisk av dessa är ett tecken på en överhängande jordbävning. Märkligt nog, att året före Fukushima-katastrofen hamnade mer än ett dussin av dessa djuphavslevande varelser på land. En sort av dessa, den gigantiska Regalecus glesne, är den längsta benfisken, som växer upp till 8 meters längd.


Det vanliga namnet i utlandet är årfisk (oarfish) – en mycket lång, smal silvrig havsfisk på djupt vatten, med en djupröd ryggfena som löper längs med kroppen. Namnet tros vara en hänvisning – antingen till deras mycket sammanpressade och långsträckta kroppar, eller till tron att fiskarna ”ror” sig genom vattnet med sina bäckenfenor. Släktnamnet Regalecidae kommer från latinets regalis, som betyder ”kunglig”. Stränder med årfiskar efter stormar, och deras vana att dröja kvar vid ytan när de är sjuka eller döende, gör årfisken till en trolig källa till många havsormssagor. Men vi tror ej på sagor.

Utseende och som mat?
Fenstrålarna är mjuka och kan vara upp till 400 st. eller fler. Även om de större arterna anses vara viltfiskar och fiskas kommersiellt i mindre utsträckning, fångas årfiskar sällan levande; deras kött är inte väl ansett för att ätas på grund av dess geléartade konsistens.
Hos vissa årfiskar som hittats kan änden av svansarna se stubbliknande ut; detta är sannolikt konsekvensen av självamputering som tros vara en försvarsmekanism mot rovdjur. Den äter normalt – krill och andra små kräftdjur, samt småfiskar och bläckfiskar.

sillkans

Miljö?
Årfisken tros leva i de havsskikten, som sträcker sig från 200 meter till 1 000 meter och ses sällan på ytan. Några få har hittats fortfarande knappt levande, men vanligtvis dör den om en flyter upp till ytan. De skaffar lite muskelmassa och för om möjligt kunna överleva i grundare, turbulent vatten.

Den stora – jätteårfisken:
Denna sillkung (Regalecus glesne) är en art av Oarfish av familjen Regalecidae. Det är en oceanodrom art med en världsomspännande utbredning, exklusive polarområden. R. glesne är världens längsta benfisk och dess fysiska egenskaper och dess böljande simsätt har lett till spekulationer om att det kan vara källan till många ”havsorm- iakttagelser.

sillkf

Jätteårfisken och den besläktade R. russelii kallas ibland för ”jordbävningsfiskar” eftersom de populärt tros dyka upp före och efter en jordbävning. Som gått att läsa. Foton visar en fisk som borde vara svår steka i pannan….

Källor:
en.wiki
instagram.com
youtube.com
en.wikipedia.org
saob.se


Om covid-19, tänk på alla: Handhygien och håll avstånd.
Blogginlägget nedskrivet 6/1-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Vet du vilken fisk som är talrikast i världens vatten?

Cyclothone_microdon1

Nej, det vet du inte! Kanske fiskare så möjligen? Från början. Cyclothone är ett släkte av små självlysande djuphavsfiskar. Är det mesta fisken? Vilken art finns det mest av?

Jo, det är denna – självlysande anonyma art i släktet Cyclothone. De lever på 200-900 meters djup och blir fem-tio centimeter långa. Fiskarten är inte bara den vanligaste fisken, utan hamnar även i topp bland övriga ryggradsdjur. Cyklotonfiskar.


Om släktet?
Cyclothone, ett släkte av små djuphavsfiskar som ingår i familjen Gonostomatidae.
Släktet innehåller 13 bevarade arter av självlysande, allmänt kända som ”borstmunnar” eller ”borstfiskar” på grund av deras gemensamma egenskaper – med vassa, borstliknande tänder. Dessa fiskar är vanligast i den mesopelagiska zonen av havet.

Cyclothone


Svårförstått betyder ofta viktigt 🙂
Forskare har tidigare uppskattat att de här fiskarna är mycket vanliga, att deras sammantagna biomassa är lika stor som världens alla andra fiskars biomassa tillsammans. Nu visar resultat från ekolodsundersökningar att det finns tio gånger mer Cyclothone-fiskar än tidigare uppskattningar.

Hur många det finns, cirka?
En kvadriljon individer (dvs. en miljon miljarder uttryckt enkelt). Ingen idé räkna på fingrarna!

Lever i…?
Atlanten, Indiska och Stilla havet: i tropiska och subtropiska vatten. Cyklotonfiskar kan inte överleva när de kommer upp till ytan och kan därför inte observeras levande i laboratoriemiljö. Anledningen är att de lever på det djup där vattnet är kallt, cirka 4-5 plusgrader och de ej tål det varmare vattnet vid ytan.

Cyclothonexx

En art:
Storfjällig rundkäftfisk (Cyclothone microdon) är en långsträckt fisk med kraftigt huvud och mycket stort gap.
Den storfjälliga rundkäftfisken är mycket vanlig på djupt vatten (vanligen håller den sig inom 500 – 2 700 m) i de flesta av världens hav, där den framför allt lever av hoppkräftor. Det är förhållandevis vanligt att hanen byter kön till hona när det är brist på de senare.

Källor:
instagram.com
sv.wikipedia.org
fof.se
en.wikpedia.org
fishbase.de.translate.goog
sverigesradio.se


Om covid-19, tänk på alla: Handhygien, håll avstånd – vaccinets hållbarhet i tid ännu ej känd. Blogginlägget nedskrivet 9/2-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Världens tio största hajar i ordning, bli överraskad – de flesta attackerar ej människor… Del 2-2

hajdel1ov

De största hajarna – i del två de absolut största, från plats 6 – och uppåt. Vi vet att de har dåligt rykte för att de har attackerat människor, men det är endast 4 kända sorter som gjort detta. Hajar är en av tre grupper broskfiskar, med 534 kända arter. De lever i huvudsak i havet men ett fåtal arter har perioder i sötvatten. Inom Sveriges havsvatten har 15 olika arter av hajar rapporterats. De flesta är ovanliga medan andra förekommer mer regelbundet.


Platserna bakifrån.
7.
Stor hammarhaj (Sphyrna mokarran) – Big Hammerhead Shark – 6,1 m
Den är den största inom sin grupp hammarhajar. Den återfinns i tempererade och tropiska vatten runt om i världen, längs kuster och kontinentalplattor. Den äter mindre hajar, rockor, andra fiskar och även bläckfisk. Stor hammarhaj äter även stingrockor, den dödar stingrockorna genom att trycka ner dom mot botten för att sedan äta på rockans vingar.

Stor hammarhaj lever ensam och simmar över stora ytor, de lever på djup varierande mellan 1-80 meter. Den stora hammarhajen attackerar – sällan människor men är ofta nyfiken på dykare och ska behandlas med respekt.
Vanligen är den runt 3,5 meter lång och väger över 230 kg. Den längsta stora hammarhajen som fångats mätte 6,1 meter och den tyngsta uppmätta hajen var 4,4 meter lång och vägde 580 kg.


6.
Håkäring (Somniosus microcephalus) – Greenland Shark – 6,4 m
Håkäring även kallad ishaj eller grönlandshaj är den näst största efter brugden här i våra norra vatten. Den förekommer i norra Atlanten, längs med Grönlands kust, östra Kanada, Island och Svalbard. Den förekommer även i Svenska vatten men observeras sällan. Den har dålig syn och drabbas ofta av parasiterande djur i ögonen, vilka gör hornhinnan i hajens ögon mjölkvita och ger hajen en spöklik uppsyn.

Den lever under den varmare delen på året på djup runt 250-700 meter men har observerats på djup ner mot 2200 meter. Man har även funnit den i vatten så kalla som -1,5°C vilket gör att den är en av världens mest köldtåliga hajar. Håkäringen är en allätare som äter en mängder med olika fiskarter, även sälar, sjöfåglar, bläckfiskar och krabbor står på menyn. Trots sin storlek och aptit förekommer bara – en enda rapport om en attack på människa, något som inte är bekräftat.

Medelstorleken på en håkärring ligger runt 3,4 meter med en vikt runt 300 kg, den största som uppmäts var 6,4 meter lång och vägde hela 1,1 ton. Troligen kan den växa sig upp emot 7 meter.


5.
Pacific Sleeper Shark (Somniosus pacificus) – 7,0 m
Den tillhör gruppen håkäringshajar, den hittas längs kontinentalsockeln på djup mellan ytan ner mot 2200 meter. Den lever på jättebläckfiskar, bottenlevande fiskar, räkor, krabbor och havssniglar. Den har även sätts äta snabbt simmande byten som lax och tumlare. Det finns inga rapporter om att Pacific Sleeper Shark – någonsin skulle ha attackerat en människa, däremot attackeras hajen själv ofta av späckhuggare.

Vanligen blir den 3,6 meter och väger omkring 318-363 kg, den största som fångats var 4,4 meter lång och vägde 888 kg. Troligen kan den dock växa sig uppemot 7 meter i längd.


hajTiger Shark

4.
Tigerhaj (Galeocerdo cuvier) -Tiger Shark – 7,4 m
Tigerhajen tillhör gruppen gråhajar och simmar i de varma vattnen runt öar och utanför kontinenternas kuster. Den jagar främst på natten, ofta nära kusten. Dieten är mångsidig och den äter fiskar, sälar, fåglar, bläckfisk, sköldpaddor, havsormar, delfiner och även andra hajar. Hajen lever ofta i grunda vatten men har hittats på närmare 900 meters djup. Den attackerar sällan människor men – ibland sker attacker. Tigerhajen räknas som den näst mest farliga hajarten efter vithaj.

Hajen blir oftast mellan 3-4,2 meter lång och väger runt 385-635 kg, honorna brukar vara något större än hanar. Den tyngsta tigerhajen som fångats var en dräktig hona på 5,5 meter som vägde hela 1,5 ton.


Så – topp 3.
3.
Vithaj (Carcharodon carcharias) – stor vit haj – 8 m.
Den är den nu levande största – rovfisken i världen och lever i svalare subtropiska vatten med en temperatur mellan 12-24°C. Den återfinns i vatten runt om i världen, men den största populationen lever runt Gansbaai, Sydafrika. Vithajen lever såväl i grunda som djupare vatten men vistats sällan djupare än 300-500 meter, största djupet en vithaj konstaterats på är 1 280 meter.

hajvithaj

Vithajen lever främst på fisk och marina däggdjur samt fåglar. Vithajen är troligen den mest kända av hajarterna, mycket på grund av filmen Hajen, nämnd tidigare, som baseras på en novell skriven av Peter Benchley 1974. Där den framställdes som en vildsint best med smak för människor. Attacker sker, och det är den hajart med flest rapporterade attacker mot människor, men smak för människor har den inte, utan det rör sig snarare om att den misstar oss för sina vanliga byten eller känner sig hotad.

Den vanligaste storleken på vithajar är mellan 4,2-5 meter, honorna är oftast större än hanar. De största vithajarna når en längd mellan 6-6,5 meter, men rapporter om Vithajar över 10 meter finns men pålitligheten om de uppgifterna är osäkra.


hajbrugd

2.
Brugd (Cetorhinus maximus) – Basking Shark -12,3 m
Världens näst största hajart och den påträffas längs tempererade delar av Atlanten och Stilla havets kuster, samt Barents hav. Arten påträffas då och då vid södra Norge och Svenska västkusten, men observationer de senaste 50 åren visar att de kraftigt minskat i våra vatten. Den går normalt inte in i Östersjön men det har förekommit.

Brugden är en planktonätare som inte utgör något hot för människor. När brugden äter simmar den ofta vid ytan, ibland även med nosen över vatten ytan, därifrån kommer även det engelska namnet Basking Shark, bask = solbada. Kroppslängden ligger normalt runt 6-8 meter med en vikt omkring 5,2 ton. Man fann år 1851 i Fundybukten, Kanada, som fångades, den hittills största uppmätta Brugden, hela 12,2 meter lång med en vikt på uppskattningsvis 19 ton!


hajvalh

1. Störst!
Valhaj (Rhincodon typus) – Whale Shark – 12,6 m.
Valhaj är den största nu levande hajen och därmed den största fiskarten. Det är en fredlig jätte som huvudsakligen lever av plankton, men även ansjovis, sardiner och makrill förekommer i dieten. Kan väga upp till 36 ton. Ett av dess främsta kännetecken är den enorma munnen som kan bli upp till 1,5 meter bred. När den äter, simmar den i ytvattnet med öppen mun och filtrerar plankton och småfisk.

Denna enorma fisk blir könsmogen först vid cirka 30 års ålder. Valhajen blir cirka 60-150 år gammal. Valhajen är en vänlig jätte som inte utgör hot för människor, utan är tvärtom ett djur många dykare drömmer om att få simma med. Man har uppmätt valhajar som dykt ner till 1285 meters djup, men oftast simmar den närmare ytan.

Valhajen har normalt en längd runt 9,7 meter och en vikt på 9 ton. Största valhajen som fångats in och mätts var hela 12,65 meter lång, vägde 21,5 ton och hade omkrets på hela 7 meter. Rekord.


hajvarldstorvithaj

Kuriosa från år 2019.
Två hajforskare i Hawaii stötte på en jättelik haj, en vithaj – som mycket väl kunde vara en av de största som någonsin fångats på bild och video (?). Ocean Ramsey och hennes sambo Juan Oliphant stötte på den drygt 6 meter långa hajen utanför ön Oahu. Hajen simmade i närheten av en död val. Mötet mellan de två forskarna och hajen dokumenterades och delades på sociala medier. Den jättelika hajen kan eventuellt vara den beryktade Deep Blue som lär vara den största hajen som någonsin fångats på bild. Kan ses ovan.

Källor:
wwf.se
topp10listor.se
sv.wikipedia.org
vithajsafari.se
illvet.se
svenska.yle.fi
greelane.com
dyk.net
sv.ripleybelieves.com
metric-conversions.org


CORONA:
Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var försiktig,
covid-19 som i november nu ökat igen!

Blogginlägget nedskrivet 3/11-20
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).