Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2925 inlägg. Carpe diem.


Tutankhamons liv, mumifierad med ”märkligt organ” i Nya riket…?

Tutankhamon

En omskriven person som blev endast 19 år var – Tutankhamon, ibland även som Tutankhamen, Tutankhamun (eng.), Tutenkhamen samt Tutenkhamon, födelsenamn Tutankhaton, född 1358 f.Kr., död 1339 f.Kr., var en egyptisk farao av den artonde dynastin under en period känd som Nya riket. Han var son till farao Akhenaton och en av dennes systrar med okänt namn.


Han är mest känd för sin gravkammare i Konungarnas dal som den brittiske arkeologen Howard Carter, bilden nedan, upptäckte år 1922. Graven var intakt och upptäckten fick stort nyhetsvärde i världen och ledde till ett nytt allmänt intresse för antikens Egypten, för vilket Tutankhamons begravnings – mask fortfarande är ett populärt ansikte utåt. Den de flesta av oss sett – som på bilden överst.

Howard Carter excavating, Valley of the Kings, Egypt, 1922 Nytt?
En ny hypotes föreslår att den unge kungen mumifierades med en styv penis. Det skedde för omkring 3300 år sedan där hans manlighet – stod ut i 90 graders vinkel från kroppen. Det har länge förbryllat forskarna.

Det nya experten, egyptologiprofessorn Ikram vid universitetet i Kairo, har en förklaring på penismysteriet. Enligt denne var resningen knappast en slump utan ett medvetet försök från balsamerarnas sida att få faraon att likna Osiris, underjordens gud och dödsrikets härskare. Erektionen var en häntydan till Osiris fortplantnings-förmåga, antar Ikram, som även har hittat andra tecken på att balsamerarna ville få den döde kungen att framstå som dödsrikets härskare, ex. var hans kropp täckt av svart olja, som gjorde huden mörk som Osiris.

Dessutom var hjärtat utskuret ur kroppen. Det saknade hjärtat syftade enligt Ikram på myten om hur Osiris dödades av sin bror Seth, som styckade Osiris och begravde hans hjärta. Ikram anser att kopplingarna till Osisis var tänkta som en protest mot den religiösa revolution som Tutankhamuns far Akhenaton hade försökt genomdriva.


Akhenaton hade upphöjt solskivan till rikets högste gud och gett order om att statyer av alla andra gudar skulle förstöras. När Tutankhamun besteg tronen lät han emellertid Egypten återgå till den traditionella religionen med många gudar. I döden framställdes Tutankhamun enligt hypotesen som Osiris som en sista markering av uppgörelsen med fadern och dennes motstånd mot de gamla gudarna. Bild nedan på skatter man fann.

tutankhamunskatt

Gravupptäckt?
Tutankhamuns grav upptäcktes 1922 som skrivits ovan – och snöpligt så bröts – den kungliga mumifierade penisen dock av kort efter upptäckten och är nu försvunnen. I graven fann man två mumifierade barn av kvinnligt kön, båda för tidigt födda. DNA-undersökningar 2010 har visat att Tutankhamon var far till båda.

Han dog ung, varför har skapat en hel del spekulationer om orsaken. Han avled efter nio år som farao, och han var som nämnts i början, resultatet av, som de flesta äktenskap bland Egyptens kungligheter, ett syskonäktenskap. Detta ledde i Tutankhamons fall till en defekt kallad Klippel-Feils syndrom, som bland annat ledde till benskörhet och sammanväxta halskotor.

Han hade också en kraftigt utvecklad skolios, vilket betyder att hans ryggkotor satt vridna på varandra så att ryggraden blev formad som ett ”S”. DNA-analyser har visat att han var infekterad av den parasit som orsakar en ofta dödlig variant av malaria. Detta är den mest sannolika dödsorsaken, möjligen i kombination med skelettsjukdomarna.

Han lär även haft Köhlers sjukdom som påverkar båtbenet i foten och klumpfot. Det kan förklara alla de stavar och käppar som hittades i dennes grav. En annan engelsk expert, dr B. Connolly, har själv undersökt mumien och avfärdar malaria som dödsorsak. Connolly tror att Tutankhamun ramlade av sin häststridsvagn eftersom hela bröstkorgen är intryckt och några revben är brutna.

tut lord Carnarvon

Lite mer om den unga mannen. Tutankhamon var gift med sin några år äldre halvsyster Ankhesenamon, dotter till Akhenaton, deras gemensamme far, och drottning Nefertiti. Den största orsaken till att Tutankhamon är så välkänd är att hans grav är så väl bevarad. Carter som hade det vetenskapliga ansvaret för arkeologiska grävningar i Egypten var här på uppdrag av engelsmannen lord Carnarvon, bilden ovan – en mycket förmögen adelsman.

Lorden avled i Kairo i april 1923 i den blodförgiftning och lunginflammation som orsakats av ett myggbett samma år som den tredje och sista dörren in i faraons gravkammare öppnades. Detta uppfattades som att det var Tutankhamons förbannelse som drabbat honom och gav upphov till – historier om Tutankhamons hämnd. När slutet var nära yrade lorden genom feberdimman: ”Jag hör hans rop, jag följer honom!”

Just som Carnarvon gav upp andan drabbades hela staden av ett strömavbrott. Samtidigt, hundratals mil därifrån hemma i England, stämde familjens trebenta foxterrier upp i ett långt ståndsskall, föll ner och lade de tre tassarna i vädret, död.

tutmyt

”Det finns ingen tydlig koppling mellan exponering för mumiens förbannelse och överlevnad och därför finns heller inget som stöder existensen av en mumiens förbannelse”, skriver en expert, doktor Nelson. Så avslutningsvis, en del får vi tro på – som vi önskar…

CORONA:
Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var fortfarande – försiktig.

Källor:
illvet.se
sv.wikipedia.org
aftonbladet.se
alltomvetenskap.se
sydsvenskan.se

Blogginlägget nedskrivet juli 2020

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Egyptiska faraon Akhenaton, var troligen ”den förste individualisten”…

akhenaton

Under mitten av 1300-talet f Kr levde i Egypten en av historiens märkligaste personligheter – Echnaton. Mannen med många olika namn också, så kolla noga. Han har kallats ”den förste individualisten”, och detta med all rätt. Han förbjöd ex. dyrkan av de gamla gudarna och införde en form av monoteism och vågade gå emot.

Akhenaton, född som Amenhotep IV, även Echnaton samt varianter som slutar med -aten; på engelska vanligen Akhenaten, var en egyptisk farao. Han föddes någon gång mellan 1369 och 1362 f.Kr., och var sannolikt runt 35 år när han dog. Följaktligen var han mellan 12 och 19 år vid trontillträdet. Han fick från åtta eller nio års ålder en prästutbildning i On (Heliopolis), som även lärde ut mysterierna i solteologin.


När man i slutet av 1800-talet hittade hans huvudstad, Aketaten, trodde man först att det var två kvinnor som regerat där, eftersom farao låtit framställe både sig själv och sin vackra hustru, den berömda Nefertite, på samma vis: med långsmala ögon, tjocka överdrivna läppar och tung haka.

akhenaton_by_leereex

Kropparna hade mycket långa halsar, tunna axlar och smala muskelfattiga armar. De stora brösten och den smala midjan var i och för sig ideala, men då de sattes samman med överdrivet breda höfter, ännu mer framträdande ”ridbyxlår” och smala spinkiga vador, blev resultatet minst sagt groteskt.
Sina sex döttrar lät han ibland avbilda på samma sätt, men alltid med mer eller mindre rakade, extremt avlånga och uttänjda huvuden. Märkligt nog producerades det parallellt, åtminstone under hans senare år, även mycket vacker och mer traditionell konst – t.ex. det berömda Nefertite-huvudet. Anledningen till Echnatons val av framtoning ligger ännu höljd i dunkel.

Hans drottning Nefertiti anses vara en av de vackraste kvinnorna någonsin, vilket anses bevisat genom att målningar, fresker och byster visar en strålande skönhet vid en tidpunkt då den egyptiska konsten, den ”groteska stilen” (Amarna-stilen) avbildade människor exakt som de såg ut, utan några försköningar. Hon blev också något mycket ovanligt – nämligen upphöjd till medregent.

akhanaton1

Den kungliga familjen från denna tid begravdes i Amarna, men flyttades senare till Konungarnas dal. I grav KV55 fann man 1907 en kunglig kista med mumie. Namnet hade hackats bort på den förgyllda träkistan. Efter CT-skanning 2010, DNA-tester, och blodgruppsanalyser, anses denna mumie vara kung Akhenaton.

Synen på Akhenaton har de senaste 100 åren varierat från att vara en religiös idealist till en kallhamrad realpolitiker, från en slags andlig Robin Hood till att inte vara vid sina sinnens fulla bruk. Man har funnit sex döttrar identifierade från inskriptioner, men åtta är en teori som kan stämma. Gemåler var flera liksom älskarinnor, på denna tid något naturligt.

Idag finns en Philippe Frangione, mer känd under sitt artistnamn Akhenaton, har blivit en av de mest uppmärksammade konstnärerna från Marseille, Frankrike. Han är utan tvekan en av de mest hörda representanterna för fransk rapmusik.

Källor:
popularhistoria.se
sw.wikipedia.org
en.wikipedia.org
highlineballroom.com


Vet man vad första namnet, personnamnet – på en människa är…?

mnniskans-utveckling

Intressant fråga, där man får läsa på, söka fakta och anta sett till troligt, mindre troligt. Så det finns inget bevisbart svar? Läs får du se 🙂 Vem vet?

Först vad människan är, som du vet? Människa (Homo sapiens = den visa/tänkande människan) är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Ytterligare en förmodad underart av människan är känd, den utdöda Homo sapiens idaltu. Till släktet homo ingår även de utdöda arterna neandertalmänniskan, Homo floresiensis och Homo erectus.

ka Ka

Det vetenskapliga namnet Homo sapiens översätts som ”förnuftig människa”, men betyder egentligen ”vis man”, där latinets homo betyder ”man” och sapiens ”vis”. I pluralis blir namnet Homines sapientes. För ungefär 2,5-1,6 miljoner år sedan dök den första människan upp – Homo habilis. Den moderna människan Homo sapiens kom för 125 000 år sedan. De absolut första kan ha haft namn. Visste de det? Var det ”smeknamn”? Hette de ”bööö” eller ex. ”aaaaa”?

Alla källor är ej samstämmiga, men så – äldsta namnet ska vara följande.
Narmer! Narmerpaletten är en fornegyptisk stentavla från omkring 3 200 f.Kr som hittades vid utgrävningar i Nekhen år 1898. Paletten visar hur härskaren Narmer bär både Övre och Nedre Egyptens insignier vilket gett upphov till teorin att det var han som enade de båda rikena. Den finns i Egyptiska museet i Kairo.

Äldsta kvinnonamnet då?
Äldsta kända kvinnan borde vara Neithotep – som antingen var gift med Narmer eller också med någon av hans omedelbara efterträdare, typ farao Aha. Neithotep såg f.ö. mycket bra ut.

Mansnamnet – kan också vara:
Ka, också (alternativt) Sekhen, som var en predynastisk farao i Övre Egypten som tillhörde dynastin 0. Längden av hans regeringstid är okänd. Ka (alternativt Qa’a eller Kebe, mer korrekt Hor-Ka) var den sista faraonen av den första dynastin. Han var troligen son till en av sina företrädare och härskade omkring 2870 f. Kr. Flera stora gravanläggningar uppfördes i Sakkara under hans regeringstid, liksom ett kungligt gravmonument i Abydos.

Över längden på hans regeringstid råder oenighet, enligt Turinpapyrusen regerade Ka i 63 år medan Manetho bara tillskrev honom 26 år. Nya bevis som bygger på fartygsinskriptioner fastslår omkring 34 år.

human

Alternativ tre så:
Enmerkar var en legendarisk härskare i staden Uruk omkring 2800 f.Kr.. Enligt somliga källor var det han som grundade staden. Far till Lugalbanda, farfar till Gilgamesh.

Men Bibeln ska vi också redogöra för, kristendomen har sina svar om första namn.
Vi tänker på Adam, men också Gud fanns före allt annat men förmodligen inte en person. Abraham nämns tidigt. Dock, judarna tror att Gud skapade Adam den 7 oktober 3761 f.Kr. Och det fanns en kvinna före Eva, Lilith var hennes namn. Hennes upproriska sinne blev dock för mycket för både Adam och Gud. I myterna får vi möta Lilith i rollen som demon, så straffade Gud den kristna historiens första feminist.

Påläst:
Gud skapade de första människorna – man och kvinna – till sin avbild och då de hade samma ursprung var de jämlika på alla vis. Men Adam ville underkuva Lilith, det kunde hon inte acceptera och därför flydde hon. Lilith var den enda som kände till Guds namn och det har sagts att om namnet avslöjas går jorden under. I sin ilska ropade hon så det förbjudna namnet och ett, tu, tre växte vingar ut från hennes kropp.

Med dessa flög hon hela vägen till Röda havet. Adam klagade över sin ensamhet hos Gud varpå denne sände tre änglar att försöka övertala Lilith att återvända. Men Lilith lät sig inte övertalas, så Gud visste ingen annan råd än att skapa en ny kvinna åt Adam. Eva hade sitt ursprung i Adams revben och inte i Gud och därför var hon av en mer foglig sort än sin föregångerska. Bibelns svar? Adam, Lilith, Eva, Abraham.

Om vi också utvecklar det till gammalt namn vi använt som människor? Man har funnit stenredskap och som ex användes till slakt? De tillhörde arten Australopithecus afarensis. Denna art är bäst känd från det berömda fossilet med smeknamnet Lucy, och de uppseendeväckande djurbenen är också funna några hundra meter från den plats där forskare år 2000 grävde fram Selam, Lucys så kallade baby – en ung Australopithecus afarensis, som levde för omkring 3,3 miljoner år sedan. Lucy är det namn som vi kallat något – som äldst.

Bevisföringen ger följande namn, mer antagande av bevisen 🙂
Narmer, sen farao Aha. Kvinna Neithotep. Farao Ka (Sekhen). Härskare Enmerkar.
I rätt ordning. 🙂 Den kristna tron – Adam.

Källor:
funtrivia.com
en.wikipedia.org
svenskanamn.alltforforaldrar.se
illvet.se
sverigesradio.se
fragabiblioteket.wordpress.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,