Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2670 inlägg.


Svart – betydelser, synd – betyder, går de sammankoppla…?

moon1

Vi reagerar på allehanda detaljer i vår omgivning, däribland färger. Olika färger kan påverka vår sinnesstämning och även vårt beteende. Att vitt och svart inte förekommer i någon högre utsträckning i form av färgkoder i vårt vardagsliv har antagligen att göra med praktiska omständigheter. Som att de inte framträder lika tydligt mot sin omgivning.

En rad psykologer har studerat färger och dess betydelse och man vet nästan säkert att färger uppfattas olika och framkallar någon form av reaktion hos de flesta människor. 🔳🔲

Svart färgs betydelse?
Svart associeras med mörker och ondska, sorg och död samt det okända och farliga. Det svarta kan också hänvisa till egenskaper som rör formalitet, styrka och stabilitet, sofistikation och makt.

Den antika temperamentsläran kopplar samman svart med kroppsvätskan svart galla och svart betecknar i detta sammanhang melankoliskt temperament.

Positiva egenskaper:
Ilska, anonymitet, djup, elegant, erotiskt, hög kvalitet, lyxigt, magiskt, majestätiskt, mystisk, ädel, makt, prestige, trygghet, hemlig, allvarlig, sexuell, sofistikerad, tystnad.
Negativa egenskaper: otur, död, deprimerad, ond, grym, isolerad, ensam, sorglig, tragisk.

hasthuvud-svart

Färgen svart är förknippad med en mängd associationer, föreställningar och symboliska betydelser. Här finns stora skillnader mellan olika kulturer, och även mellan subkulturer, och den enskilda personens associationer är dessutom alltid personliga. När det gäller färgers fysiologiska och psykologiska påverkan på människor finns mycket litet vetenskapligt belagt, och populärpressen presenterar ofta faktoider som forskare inom området inte kan bekräfta.

Mycket av färgers symboliska betydelser kan härledas till människors gemensamma och direkta erfarenheter av världen omkring oss, och när det gäller svart så har de självklara associationerna med mörker, natt och tomrum att göra. Ofta leder dessa associationer till att ge färgen och färgordet en negativ innebörd, som i ”svart lista”, ”svart humor” eller ”svart marknad”. ♣🕳

I den västerländska kulturkretsen är svart dödens och sorgens färg, och enligt vissa forskare förknippas svart med negativa saker i många kulturer. Detta är dock inte allmängiltigt, och när det gäller till exempel kläder kan svart förmedla prestige och/eller en stark gruppidentitet. En positiv association, som i alla fall tidigare återfanns i en del av Indien, är synen på svart som det allra vackraste – samtidigt som vitt var bärare av negativa associationer

Ofta förknippat med synd, som är…?
Synd (från fornsaxiska sundea eller sundia med ursprunglig betydelse på fornengelska ‘brott, förseelser, ogärning’ och på germanska ‘skuld’; besläktat med sann, är ett begrepp inom abrahamitiska religioner som används om handlingar eller sinnelag som står i strid med Guds vilja för en individ såsom den beskrivs i olika religiösa normsystem. Det teologiska studiet av synd kallas hamartiologi. Det ord som används oftast i Nya testamentet är grekiska hamartia. Det betyder helt enkelt att ”missa målet”, som när man skjuter iväg en pil och den hamnar vid sidan om måltavlan. ♠♣➡

syndig svart

Gamla testamentets hebreiska text använder ofta ordet chata för att beskriva synd. Det har i stort sett samma betydelse som hamartia. En del menar till exempel att det är synd att dricka alkohol. För andra är det synd att äta kött, eller vissa sorters kött eller alla sorters kött vissa dagar. ☯
Under årens lopp har det utformats många syndakataloger. Olika kyrkor, olika församlingar har haft sin syn på saken. Dans, alkohol, kortspel, bio, rockmusik, sex, svordomar, teater, långt hår, nakenhet, kort hår, korta kjolar, TV, smink etc – allt detta har någon gång klassats som synd. Men katalogerna har förändrats med tiden.

Att synd och svart ses lite lika är den mörka tonen i orden, synda, svart som ofta var olycka. Mycket myter och folktro.


Litteratur:
Svart som synden
Stephen Booths åttonde roman.
2008-11-21

”Den ensligt belägna gården Pity Wood har under många år utnyttjat fattiga invandrare som arbetskraft. Men nu verkar det som om ett par av dem har mött ett betydligt värre öde än så. Några byggjobbare gör en fasansfull upptäckt: i leran ligger en hand från en människa. När polisen gräver vidare hittar man inte bara en utan två människokroppar……………”


Författaren Stefan Einhorn uppdaterade de klassiska katolska dödssynderna som nu har 1500 år på nacken. I boken ”De nya dödssynderna” ger han den moderna listan för oss föräldrar som lever i Sverige idag. 📚📃📰

1. Falskhet
2. Hat
3. Hänsynslöshet
4. Översitteri
5. Trångsynthet
6. Främlingsfientlighet
7. Girighet

Källor:
forum.se
sv.wikipedia.org
foretagande.se
psykologisktvetande.se
alltombibeln.se
familjeliv.se