Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2900 inlägg. Carpe diem.


Ubåtsvrak funnet på Östersjöns botten, ryskt med 48 man som inte återfunnits…

Ubåtsvrak funnet på Östersjöns botten2
Jag läste om en saknad ubåt och – nyfiken undersökte jag efter artiklar om vad som hänt denna – på Östersjöns botten. Det gäller en sovjetisk som hade återfunnits, sprängd i större bitar, sydost om Öland. På hösten 1941 lämnade flera ryska ubåtar sina hemmabaser för att patrullera i Östersjön. Flera av dem återvände aldrig.

Vraket ligger i den så kallade Wartburgmineringen, som lades ut av Tyskland på internationellt vatten, men i svensk ekonomisk zon. Mycket talar för att det är ubåten S-6 , i alla fall en s-modell, som har hittats och med 48 man ombord. Den lämnade Tallinn den 6 augusti 1941 för att operera i våra östra vatten och varit saknad sedan dess. Fyndet var under hösten 2012.

s6

Man vet inte vad som har hänt med ubåten, men misstänker att den har sprängts av en mina. Ubåten patrullerade Östersjön under andra världskriget och en lucka i ubåten visade sig vara öppen, vilket skulle kunna ge en fingervisning om vad som hänt när den förliste. Dåtidens ubåtar gick vanligen i ytläge i syfte att snabbt förflytta sig och/eller för att ladda batterierna. U-läge intogs när de själva skulle attackera ett fartyg eller när de var jagade.

Kommendörkapten Christian Allerman (på vårt försvar) har sagt att ubåten var bestyckad med uppskattningsvis 20 torpeder och dessutom granater. Mycket talar därför att ubåten gick i ytläge rakt in i mineringen och där sprängdes av en mina. Vraket bröts sönder i två huvudsakliga bitar – förskepp och akterskepp. Förskeppet ligger cirka 20 meter norr om akterskeppet. Aktersektionen är cirka 40 meter lång och på sandbottnen bredvid ligger ett torpedliknande föremål. HMS Belos kameror har också fångat ubåtens kanon där det finns en rysk text samt Hammaren och Skäran. s6bat

Tidigare har flera andra krigsförlista sovjetiska ubåtar hittats av svenska civila eller militära dykare. En svensk marininspektör, Jan Thörnqvist, har i ett handbrev informerat sin ryska motsvarighet, amiral Viktor Viktorovitj Tjirkov om fyndet för att ge efterlevande och den ryska marinen möjlighet att genomföra en minnesceremoni på platsen vilken ska betraktas som en krigsgrav.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterade om fyndet, vilket i sin tur gav eko också i de nordiska grannländerna, europeiska medier samt USA och Ryssland. Den engelskspråkiga publikationen Moscow Times hade med nyheten på löpsedeln. Detta är det troliga fyndet av S-6.

Minerade i Juminda, 30.8.41, Estland, är också en nämnd möjlighet. Enligt en annan tidigare källa kan den vara sänkt av tyskt bombflyg, position Kihelkonna (numer kommun i Estland).

Havsbotten i Finska viken mellan Kallbådagrund och Cape Juminda är en enorm kyrkogård, med cirka 12 000 människor på havsbotten från kriget. En otäck historia, en av flera från kriget.

Källor:
sverigesradio.se
forsvarsmakten.se
nyheterna.net
blogg.forsvarsmakten.se
(Sveriges Nyheter)
battleships-cruisers.co.uk
svd.se

 


Sveriges värsta järnvägsolycka, räknat till antal offer, i Getå…

Geta2

Jag minns då jag som liten grabb besökte platsen med farsan som växt upp några mil därifrån. Man kunde då ana en riksväg som gick nära vattnet, Bråviken, ovanför gick tåget och det såg lite väl nära ut. Var är vi och när?

Händelsen?
Den inträffade 1918 och det var den omskrivna – järnvägsolyckan i Getå, (Åby) i Östergötland. Det var höst, den 1 oktober – i nuvarande Norrköpings kommun. Det är den hittills svåraste olyckan i svensk järnvägshistoria sett till döda då minst 42 (41?) personer dog! Tåg 422 störtade utför banvallen. 41 personer skadades dessutom. Av de ungefär 170 personer som fanns på tåget – rapporterades också fem personer saknade

Det exakta antalet omkomna har inte fastställts. Olyckan skedde på grund av ett jordskred i ler- och gruslager i en brant sluttning ned mot Bråviken där järnvägen hade anlagts. De första tecknen på att något höll på att hända var när hållplatsvakten vid Getå mellan 18.33 och 18.40 hörde dallringar i telefonledningarna. Ungefär 18.50 passerade en bryggskjuts platsen utan att märka något ras. Mellan 18.52 och 18.55 hade lerlagren under banvallen gett vika och ett ras inträffat. Ungefär 18.55 hade telegrafnätet som går längs järnvägen brutits.

Strax efter jordskredet tåget bestående av lok med tio vagnar som spårade ur och föll ned på en landsväg bredvid banvallen. Vid urspårningen var hastigheten uppskattningsvis 65–70 kilometer i timmen. Ångloket F 1200 spårade ur, åkte ned på landsvägen och blev liggande på höger sida. De två sista vagnarna stod kvar på spåret, restaurangvagnen blev stående i 45 graders vinkel mellan banvallen och landsvägen, medan övriga vagnar förstördes.

geta

Lokföraren Wahlström slog i huvudet när olyckan inträffade och fick en hjärnskakning, men tog sig ändå ut ur loket. Konduktören Ström var vid olyckan i sista personvagnen, och tog sig ut och träffade vid loket lokföraren, som berättade att eldaren Carlsson låg begraven under kolet.

Svår olycka, varför?
Det stora antalet omkomna berodde inte främst på urspårningen i sig utan på att glödande kol satte eld på vagnarna där många passagerare satt fastklämda. Den geotekniska undersökningen av olycksplatsen som gjordes hade stor betydelse för utvecklingen av geotekniken i Sverige.

Vid platsen längs den gamla landsvägen mellan Åby och Sandviken finns nu en minnessten. Den 10 oktober 1918 begravdes 15 namngivna omkomna samt omkomna som inte kunde identifieras på Norra kyrkogården i Norrköping. Över samlingsgraven står en fem meter hög sten i röd granit.

getavykort

Kuriosa?
1923 skedde ett nytt jordskred på samma plats vilket orsakade att bilvägen längs Bråviken rasade.
Ångloket F 1200 (finns bevarat på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle).
3 (av 10) vagnar var oskadade vid olyckan, alla skrotade, den sista år 1963.

Näst värsta?
Malmslätt, också Östergötland – 16 juni 1912:  6 år tidigare, den med näst mest vad jag sett. 22 personer dog och 12 skadades när ett internationellt snälltåg körde in i ett stillastående persontåg. Bland de omkomna fanns författaren August Strindbergs dotter Greta von Philp (1882–1912), hennes man Henry von Philp överlevde. Olyckan skedde på missförstånd av en stationskarl.

Källor:
aftonbladet.se
sv.wikipedia.org
lerumstidning.se
janne.goldnet.nu