Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Hår, päls på djur, vem har mest eller – varför? Vet man?

homosapiens

Fråga söker svar. Vad finns i kunskapen? Först – hår är trådformiga proteinutväxter från hårsäckar i huden hos däggdjur. Håret har olika funktioner hos olika arter. Bland annat kan det skydda mot höga eller låga temperaturer i omgivningen, minska friktionen (ex. i armhålorna), användas som känselspröt (morrhår), skydda mot UV-ljus eller fungera som försvar mot fiender (igelkottens taggar). Hos andra djur än människor kallas håret ofta för päls. Ja, det vet vi 🙂

Den främsta skillnaden mellan hår och päls, visar det sig, är ordvalet. Folk hänvisar generellt till att icke-mänskliga däggdjur har päls, medan människor sägs ha hår, men det finns några undantag. När ett djur har mycket grov eller gles päls, såsom i fallet av en gris eller elefant, folk brukar kalla det hår. På liknande sätt är en katt eller annat djur utan päls kallad ”hårlös” eller ”naken”.

Päls användes tidigt, grottmålningar i södra Frankrike från ca 50 000 år f.Kr. visar krigare i pälsverk. Räkenskaper i egyptiska hieroglyfer, på mesopotamiska lertavlor och grekiska papyrer talar om väldig import av pälsskinn för de härskandes räkning. Päls ej hår.

Arktiska djur, som fjällräven och isbjörnen, har en tjock päls som ger bra värmeisolering. Många djur i arktiska och tempererade områden byter som bekant också päls höst och vår så att de får en tjockare päls på vintern och en tunnare på sommaren. De håller sig då lättare varma vintertid och löper mindre risk att överhettas sommartid.

Någon har mindre, men mer på ett ställe, vilket gör jämförelser svåra. Dromedarer har en ganska tjock päls på ryggen som gör att de tar upp mindre värme när de vandrar omkring i ökensolen.

highlandcattle

Och pälsen blir ett problem för små djur om pälsen skulle bli – hur tjock som helst. En mus kan ju inte ha en 5 centimeter tjock päls. Då skulle den inte kunna röra sig. Dessutom har små djur en mycket större yta i förhållande till sin volym än större djur, något som gör att de blir ännu sämre isolerade.
Små djur har det alltså besvärligt i kalla klimat. En del stora tropiska djur har till och med gjort sig av med pälsen. Elefanter, noshörningar och flodhästar saknar ju alla päls. Då blir de mindre värmeisolerade och kan lättare göra sig av med överflödig kroppsvärme. En nackdel är dock att de, eftersom de saknar päls, tar upp mer värme när solen skiner på dem.

Hårig, om ej mest, är – Highland cattle som är en härdig nötkreatur-ras som har sitt ursprung i Skottlands högländer. Det engelska rasnamnet ” betyder ”höglandsboskap” och rasen kallas på svenska även för – skotsk höglandsboskap. Rasen räknas till de lätta köttraserna och hålls ofta som betesdjur på naturbetesmarker. De är bra betesdjur på fuktiga marker och har ett trevligt temperament.

puliz

På hundområdet finns det också långhåriga. Tänker på: Afghanhund, Amerikansk cocker spaniel, Bearded Collie, Cao da Serra de Aires, Collie, Keeshond, Lhasa Apso, Newfoundlandshund, Puli (på bilden), Yorkshire Terrier m.fl. Katter likaså, med olika hårvarianter. Vi kan enas om (?) att längsta håret eller pälsen hos djur är svårt mäta. Men vi vet mer.  🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
threebackyards.com
djur.cob.lu.se
hundar.ifokus.se
allahundraser.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


Okända svenska djur i framtiden, vilka är hotade…?

lo

Det finns totalt 71 reproducerande vilda däggdjursarter i Sverige. Två däggdjur har försvunnit från Sverige, nämligen vildrenen ca 1880 och svartråttan. Vildsvinet försvann redan omkring 1690, men har från slutet av 1970-talet åter spritt sig i flera landskap bland annat efter rymningar från vilthägn. Bilden ovan på lodjuret, nedan på uttern.

Den svenska vargen har i flera omgångar befarats vara utrotad och hör till de akut hotade arterna. Järven har decimerats hårt till följd av jakt. När snöskotern i mitten på 1960-talet blev ett allmänt färdmedel i fjällen blev hotet allvarligare och arten skulle förmodligen ha utrotats om den inte hade totalfredats 1969. När rovdjuren minskar i antal drabbas också fjällräven. Den är till stor del asätare och lever på resterna av vad andra har lyckats fånga. Fjällräven var vanlig i Sverige ännu vid 1900-talets början. 1928 var stammen hårt reducerad, varför arten totalfredades.

Populationen av lodjur har minskat stadigt under 1900-talet i huvudsak på grund av jakt, men på senare år även till följd av rävskabb. Efter totalfredningen 1991 har stammen åter ökat. På senare åren har ökningen avstannat och den räknas som sårbar.

Mer fokus på lon:
Lodjur (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien. Lodjuret är Europas största kattdjur och fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien. På Iberiska halvön förekommer istället den närbesläktade panterlon. 2012 uppskattades det svenska beståndet bestå av mellan 1 200–1 350 individer. I Finland beräknas det finnas över 2 500 lodjur och i Norge cirka 350 lodjur.

Uttern betraktas som sårbar hos oss och i stora delar av övriga Västeuropa är den numera helt försvunnen. Miljögifter är stora bovar på just uttern och sälar. I Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt har tumlaren tidigare varit vanlig sommartid även i Östersjön dit den vandrat regelbundet. Idag anses Östersjöbeståndet om ca 1000 djur vara biologiskt separerat från Västerhavet och antalet rapporterade iakttagelser av arten mycket få.

utter

Fladdermöss hotas.
Det finns åtminstone 18 fladdermusarter med fasta populationer i Sverige. Totalt 5 arter är akut hotade, 2 starkt hotade och 2 sårbara.

Ser vi även till fåglarna så är siffrorna mycket i moll. Totalt är 91 svenska fågelarter rödlistade enligt artdatabankens rödlista från 2010. Sedan 1850 har 9 av dem försvunnit som årliga häckfåglar från Sverige. Det finns många orsaker till att fågelarter minskar i antal och de främsta skälen är förändrade livsmiljöer, miljögifter, oljeutsläpp, störningar vid boplatser, illegal jakt, illegal handel med ägg och levande ungar. Människan…

En visa som tillhör barndomen och vår syn på nyfikenhet? Okända djur är en sång från 1956 med text av Beppe Wolgers och musik av Olle Adolphson, och utgiven med honom på skiva samma år med Helge Jacobsens trio.

Sången finns även inspelad med Alice Babs (1957). En annan version här. https://www.youtube.com/watch?v=tKHB7sS1b_4

Källor:
djurskydd.org
sv.wikipedia.org
wwf.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,


Den gulbukade vattensköldpaddan och de tre underarterna, vacker…

Trachemys_scripta_scripta

Vattensköldpaddor är ett djur för vatten det hörs och helst i det fria. För många år sedan hade jag själv en rödörad krabat som var mycket charmig, Batty (efter Batman). Skötsel var a och o, men numer har bestämmelser ändrats kring ägande etc, se nedan.

Trachemys scripta är en medelstor halvakvatisk kärrsköldpadda som beskrev av Carl Peter Thunberg 1792. Den förekommer naturligt i USA och Mexiko och delas in i tre underarter: rödörad, gulbukad- samt gulörad vattensköldpadda. Alla tre är populära som husdjur där den mest välkända är rödörad vattensköldpadda som introducerats i andra delar av världen på grund av att den släpps ut i naturen. En vuxen hane är mellan 8-22 ca – och honan 15-30 cm, längre alltså.

Gulbukad vattensköldpadda förekommer ursprungligen i sydöstra USA, främst från norra Florida till sydöstra Virginia, och är den vanligaste sköldpaddan i sitt utbredningsområde. Denna sköldpadda är mycket populär och odlas idag i stor skala som sällskapsdjur. Vattensköldpaddor lever huvudsakligen i vatten, men behöver möjlighet att gå upp på land för att sola. Hanen har kraftigare längre svans än honan, samt långa klor på framfötterna. Den kan nå en ålder över 40 år.

Könsmognad inträder när paddan nästan är fullväxt. Sköldpaddor som hålles varmt året runt växer fortare och når snabbare könsmognad. Trivs i – temperaturen: 24-35 C
Födan för ungdjur äter i första hand animaliskt medan äldre djur gärna äter vegetabilier.  Pond slider

Så då lagens syn numer. ”Arten listas som invasiv inom EU (Naturvårdsverket 2016). Detta innebär att det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda samt hålla arten efter den 3 augusti 2016, när förteckningen träder i kraft.

Efter den 3 augusti 2017 blir det förbjudet att även sälja arter på listan.OBS!

Det innebär bland annat att det numera är förbjudet att hålla rödörad, gulbukad och gulörad vattensköldpadda (Trachemys scripta). Andra sköldpaddsarter omfattas inte av förordningens restriktioner (naturvardsverket.se). Vackra att skåda, på engelska heter de – Pond slider.

Källor:
sv.wikipedia.org
norrkopingsakvarier.se
en.wikipedia.org
naturvardsverket.se
zoomassan.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Cirkus Olympia med Henrika och Jessica Bengtsson använder ej vilda djur…

Cirkus får mig tänka på barn, stoj och lek, med clowner och hästar. På senare år har kraven ökats då många djur fick lida med små utrymmen och tilltvingade konster. Idag ska allt ske på ett sunt vis för djurens bästa. Doften minns jag, sågspån, djur och ljuden från den ofta egna ”cirkus-orkestern”. Ett exempel idag är Cirkus Olympia som drivs vidare med hustrun Henrika och barnen Jessica och Nicklas Bengtsson i ledningen. Grundaren Herbert Bengtsson avled i april 2014.

Herbert och Henrika Bengtsson startade den för 30 år sedan, med halländska Drängsered som hemort, där de även har sitt vinterkvarter – och utvecklade cirkus till ett modernt cirkusföretag som tillhör de ledande i landet och är välkänt i Europa.

Viktigt då:
”Cirkus Olympia har valt att inte arbeta med vilda djur, utan endast tamdjur som levt tillsammans med människan i årtusenden. Dressyren tar till vara djurens flockegenskaper och naturliga beteenden i en koreograferad tablå, som uppnås genom beröm och belöningar.

Djuren har även under turné tillgång till stora rasthagar där de rör sig fritt. Transporten från plats till plats sker i godkända djurtransporter och varar sällan mer än en timme. Cirkus Olympia tar sitt djurskyddsansvar på största allvar, besiktigas regelbundet av länsstyrelsen och rättar sig efter lagar, regler och ev. myndighetspåpekande.”

De turnerar främst i södra Sverige med sitt blågula tält, som är 30 meter i diameter och rymmer cirka 600 personer. 2014 drog man ut på turné för 30:e året i följd. Från Skillinge i söder till Norrköping i norr besökte man 171 orter och gav 200 föreställningar.

Turnéplan 2017: http://www.cirkusolympia.se/turneplan

När föreställningen är slut tar det ca 1 timme att riva tältet, packa utrustningen och vara på väg till nästa plats. Morgonen därpå tar det knappt 2 timmar att bygga upp cirkusen på nytt. Cirkus Olympia har 40 medverkande och 70 djur, ca 25 av dem är med på årets turné. När cirkusen flyttar så är karavanen, med 30 fordon och 20 vagnar, drygt en kilometer lång! 2017 finns tre lamadjur, en kamel, 13 hästar, 10 hundar och en get med på turnén och tre hundar som inte används i föreställningen.

Jessica Bengtsson cirkus

I årets program med Cirkus Olympia uppträder bland annat:
Diana Nikuliceva, Luftakrobat från Lettland, Sidney Balder, Cirkus Olympias roliga clown från Tyskland, Trio Gaspar, Rola-rola-akrobater från Portugal, Henrika Bengtsson, Natascha Jarz & Simon, Cirkus Olympias charmiga hundar, Niklas Bengtsson, Exotisk mix, med kamel, häst och lamadjur, Rogerio Goncalves, Tempojonglör från Portugal m.fl.

Familjen Bengtsson har byggt upp Cirkus Olympia, från ingenting till ett stort modernt nöjesföretag. Man har ett specialbyggt blågult cirkustält tillverkat i Italien av kända Fratelli Grego srl. Cirkus Olympia.

Kortfakta:
Nationaliteter: ca 10 st
Fordon: 30 fordon och 20 vagnar (över 1 km lång karavan).

I 2014 figurerade en misstanke i media efter en dödsolycka i Broby samma år.
Det var i april 2014 som en tältarbetare miste livet när han föll från hög höjd i samband med resning av ett cirkustält. Mannen, som föll cirka sju meter, avled på platsen. Han var 50 år och hade ej någon skyddsutrustning. Man ställde in den kvällens föreställningar, men vad som skett är att 2016 verkar det ärendet ej vara avklarat.

Cirkus Olympia AB omsätter ca 7,2 miljoner kronor (2015).

Källor:
smalanningen.se
cirkusolympia.se
svt.se
expressen.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


Djur som sover stående och – hur kan de hålla sig upprätt…?

Horse-Asleep-Stan

Att djur sover stående vet vi, men hur och vilka? Ska botanisera lite i ämnet. Det finns många djur som sover stående. Mest känt är att de sovande är kor (som gillar ligga ändå och sova) och hästar (samt många andra växtätare) men även pingviner. De tycker helt enkelt inte om att sova liggandes. Pingviner sover stående med huvudet bakåt och ena ögat vänt inåt. Det öga de har vänt utåt är slutet. Liksom många andra fåglar sover de sin REM-sömn i korta epoker, bara några sekunder åt gången.

Men sanningen är den att mycket myter finns och ex. hästen står gärna och tar sig en slummer medan den gärna ligger och sover. Så det är lite som med kor. De kan stå, men ligga är helt okej.

Hur fungerar det?
Hästar och kor låser sina leder, med hjälp av små muskler på några senor omkring lederna, när det är dags att vila. Det gör att senorna spänns automatiskt, när djurets vikt vilar på dem och på så sätt hindrar de lederna från att böja sig.

Systemet är emellertid inte helautomatiskt, och därför kan djuren inte sova stående under längre perioder. Som tur är sover många djur mycket lite och endast korta stunder varje gång – för vissa arters vidkommande bara ett par minuter. De flesta djur lägger sig även ned då och då. Även fladdermöss och vissa fåglar som sover hängande i träden eller sitter på en gren har en liknande mekanism som växtätarna. Senorna får tårna att dra ihop sig, så att djuret kan hålla fast i en gren utan att använda muskelkraft.

Stående är även – elefanten, endast mycket små elefanter sover liggandes på sin sida, och äldre elefanter kan för att hålla balansen sätta betarna på en trädgren. Man tror att så stora och klumpiga djur sover stående, att det är en ärvt instinkt från sina förfäder – mammuten, som under kalla förhållanden bara skulle frysa om den blev liggandes vid sömn.

Zebra

En elefant sover stående, men kanske så lite som 2- 3 timmar per dag. Zebror liksom hästar sover stående. När det gäller flockar så turas man om sova en och en, så det alltid hålls kontroll för ev. fiender. Hästar sover ca 6-8 timmar per dag (inräknat småslummer och djup sömn).

Olika djur sover olika mycket. En del djur, till exempel fladdermöss, sover 18–20 timmar per dygn, medan andra, som giraffer, endast sover 3–4 timmar per dygn. Det är inte automatiskt så att nära besläktade djurarter har lika stort sömnbehov, utan det kan finnas stora skillnader även mellan djur som är nära besläktade. Hur sover du? Ståendes? 🙂

Källor:
illvet.se
spa.merinfo.se
sv.wikipedia.org
helpfulhints.info
yurtopic.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Vet man vilket djur som hör bäst?

gasell

Människan har ju ingen särskilt bra hörsel, många djur måste ju höra bra för att fienden kan komma smygande. Ljud över 20 000 hertz (Hz) kan inte uppfattas av oss människor. Det kan däremot hundar, och de visselpipor som till exempel används av hundtränare har ett frekvensomfång på mellan 16 000 och 22 000 Hz.

I andra änden av ljudspektrat kan vi människor bara höra ljud ner till 20 Hz. Men knölvalarnas berömda ”sång” under parningssäsongen är en rad ljud som ligger på ner till 10 Hz, och därför måste forskare och marinbiologer använda specialmikrofoner för att kunna spela in ”sångerna”. Fladdermöss utstöter läten i ultraljud på upp till 100 000 Hz med en hastighet på 200 ”klick” per sekund, vilket gör att de kan jaga mycket små och snabba djur, som till exempel myggor.

Delfiner använder ekolod på ett mycket sofistikerat sätt. Flera experiment har visat att delfiners biosonar­förmåga är så avancerad att de kan känna av skillnaden på en golfboll och en bordtennisboll, som är lika stora men har olika densitet.

Länge trodde man att biosonar-förmågan var unik för vissa djurarter, men nu har det visat sig att också människor kan ha den. Ett ex. är amerikanen Ben Underwood som är helt blind men som orienterar sig med hjälp av ”röstklick” och ekon. Han har till och med blivit en hejare på skateboard.

asnehare

Så vi vet att örat är det sinnesorgan som fångar upp och uppfattar ljud genom hörseln. Öra användas medicinskt om hela organet som även innehåller balansorgan men i vardagligt språk brukar man prata om den synliga delen av ytterörat när man säger ”öra”. Människan har liksom övriga däggdjur två öron vilket underlättar positionskontrollen av ljudet och ökar förmågan att hålla balansen.

Om djurs hörsel finns inget detaljerat om vem som har bäst, mer beror det på hur man räknar. Men jag räknar, beräknar olika svar för att få fram det bäst hörande.

Olika valar kan t.ex. kommunicera över stora delar av havet med hjälp av lågfrekventa ljud, en fördel som vatten bär ljudet mycket bättre än luften, min etta blir därför valen som sägs kunna höra ljud tvärs över Atlanten.

Svårare sedan, men superhörsel ger en andra plats till, delfiner, fladdermöss, näbbmöss och oljefåglar. Dessa utstöter en snabb serie högfrekventa ljud och lyssnar sedan till ekot som studsat eller reflekterats mot en yta i närheten. Den här förmågan är ett slags ekolod som gör att dessa djur inte bara kan lokalisera byten men också snabbt uppfatta hur stora de är.

Bland övrigt kan noteras att myror kommunicerar genom att utsöndra dofter som räcker långt, men det är en annan del av uppfatta omgivningen. Valen vinnare. Delfiner väljer jag tvåa. Därefter som jag synat jämnt.

tyrannosaurus

Djur från förr?
Dinosaurierna hade hörselgångar som mynnade på sidan av huvudet, precis som de nu levande dinosaurierna, det vill säga fåglarna, har än i dag. Hörselgången ledde in till trumhinnan. Bakom den fanns en mellanörehålighet. Så de kunde nog få öroninflammation, precis som femåringar. De hade bara ett hörselben (columella) i mellanörat, precis som fåglar.

Innerörat hos en Tyrannosaurus rex har studerats med datortomografi. Djuret hade en rak snäckgång, precis som fåglar. Troligen var T. rex mest känslig för låga tonhöjder.
Frågan om djur som har öron som hänger över örat eller de som ej har ytteröra hör sämre, bättre är ej vetenskapligt bevisat.

Bilden på den svartsvansad åsneharen (Lepus californicus) tyder dock på att den kan fånga in mycket ljud i denna örontratt. Minns att utan val väljer jag alltså valen. 🙂

Källor:
spa.merinfo.se
alltomvetenskap.se
sv.theinternetfaqs.com
djur.cob.lu.se
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,