Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE MÅNDAG, ONSDAG, FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2640 inlägg.


Loka brunn i Bergslagen var viktig förr, som nu, men här drack man brunn…

Loka brunn3

Om vi ser lite bakåt i tiden så har detta varit platsen dit människor har vallfärdat i århundraden för att mötas, dricka brunn och koppla av, sägs det. Loka brunn har varit kurort sedan 1720 och fick kungliga privilegier 1759. Kurorten var känd för sin välgörande gyttja och sitt hälsobringande brunnsvatten. Och – vid kyrkan finns även Vattensalongen där man kan dricka vatten från brunnen.

Från början ”drack man brunn” i byggnader som låg i anslutning till källan, men senare byggdes vattensalongen i anknytning till kyrkan. Man drack från brunnen två gånger om dagen och efteråt gick man på promenad. Om vädret var dåligt gick man promenaden inomhus i salongen eller i kyrkan. Trivsam samvaro?

Var?
Loka brunn är en brunnsort vid orten Loka, Hällefors kommun i Grythyttans socken i Örebro län. Den är en av Sveriges äldre kurorter. Inom anläggningen finns 54 byggnader med 250 hotellrum. Loka Brunn AB ägs sedan 2007 av Spendrups Bryggeri AB.

Loka brunn2

Idag?
I anläggningen bedrivs konferens- och spa/kurbehandlingar, restaurang och festvåningsarrangemang. Här finns också Sveriges Kurortsmuseum som iordningställdes 1995 i fyra autentiskt renoverade 1700-talsbyggnader. Inom anläggningen finns dessutom en kyrka.


Historik?
Brunnen etablerades som kurort under 1700-talet. År 1720 inmutades platsen för kurorten av landshövding Conrad Ribbing, och 1746 beskrivs den av Carl von Linné. Det fick privilegiebrev 1759 av Adolf Fredrik, som själv var patient där 1761 för att kurera sin huvudvärk. Efter några dagars besök drabbades dock Adolf Fredrik av illamående och kräkningar. Orsaken visade sig vara brunnsvattnet och hans läkare avrådde från fortsatt kur.

Drottning Lovisa Ulrika tillkallade dock en konselj, då stora statsanslag erhållits för kurortsbesöket, och denna beslutade att kuren måste fortsätta för att undvika allmänt missnöje över bortslösade statsmedel. Kungen fortsatte kuren och hans huvudvärk försvann. Adolf Fredrik ansåg kuren så lyckad att han återvände till Loka året därpå.

En annan 1700-talskung som var gäst på Loka var Gustav III, som enligt traditionen planerade sin statskupp under besöket. En orsak var att mösspartiets ledande män, som var kungens allierade vid kuppen, brukade besöka brunnen medan hattpartiets män vanligen uppsökte Medevi brunn. Gustav III gjorde ännu ett besök vid Loka brunn 1776

Förutom kungligheter så besökte människor ur överklassen platsen. Man besökte inte kurorten enbart för hälsans skull utan man åkte även dit som turist för att umgås med likasinnade och äta god mat. Men det fanns även plats för de mindre bemedlade och sjuka och besökarna delades upp i olika klasser och i olika byggnader.

kyrkan-loka-brun


Kuriosa?
På brunnen drack man av vattnet, fick gyttjemassage och badade i laggade badkar. På kurorten fanns också läkare och ett välfyllt brunnsapotek. Under en period fanns även ett brunnshäkte vid Loka då man hade en egen ordningsstadga och hade rätt att döma gäster som bröt mot denna. Drack man mer än vatten? 🙂

Från 1800?
Under hela 1800-talet blomstrade verksamheten och människor kom från stora delar av landet för att ”dricka brunn” och bada gyttjebad. Kurorterna, eller brunnarna som de även kallades, var vanliga i större delen av landet vid denna tid. Under 1800-talet kom allt fler patienter och badgäster från de borgerliga samhällskikten. Loka brunn räknades som gyttjebadort och lockade främst badgäster och patienter till sina gyttjebad i ”Lokagyttjan”.

Varje sommar runt sekelskiftet 1900 kom runt 500 gäster till Loka brunn. Tre fjärdedelar av dessa var drabbade av kronisk reumatism eller led av sjukdomar i muskelsystem, ledgångar eller ledsystem. Förutom behandlingarna lockade även kurortslivet folk till denna brunn. Platsen, som var omgiven av sjöar och träskmarker, ansågs dock fuktig och kylig. I marknadsföringssyfte försökte emellertid företrädare för Loka framställa kurorten som en mycket trivsam och attraktiv plats.

Loka brunn33


Brunnsverksamheten pågick på somrarna och vistelsen innebar för många lika mycket rekreation och semester som medicinsk behandlingsperiod. Patienterna, eller gästerna som de kallades, fick ett strikt schema för vattendrickning och bad.

Vistelsen vid brunnen var klassindelad och hierarkisk. Patienterna skildes åt i boende, behandling, ätande och nöjen beroende på om de tillhörde första, andra eller tredje klass. Till första klass räknades adel och andra ståndspersoner. Andra klass utgjordes av allmogen och personer ur medelklass medan de fattigaste, det vill säga tjänstefolk och andra arbetande, kunde erhålla gratis eller billig vård och logi i tredje klass. Medellösa eller fattiga kallades gratister och kunde ansöka om friplats vid brunnen som bekostades av donationer och det omgivande samhället.

Besöka?
http://www.lokabrunn.se

Källor:
ne.se
lokabrunn.se
sv.wikipedia.org
visitorebro.se
lansstyrelsen.se

Blogginlägget nedtecknat 11/11-19